Uredba Bruxelles II.b – Bračni sporovi i stvari povezane s roditeljskom odgovornošću (preinaka)

Italija

Sadržaj omogućio
Italija

Članak 103. stavak 1. točka (a) prvi dio – javna tijela ili druga tijela ovlaštena za izradu autentične isprave iz članka 2. stavka 2. točke 2. podtočke (b) i tijela javne vlasti ovlaštena za registraciju sporazuma iz članka 2. stavka 2. točke 3.

Izvorna jezična inačica ove stranice talijanski nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Sljedeći jezici: njemačkiengleskifrancuski već su prevedeni.

a) Tijela u skladu s člankom 2. stavkom 2. točkom 2. podtočkom (b) i člankom 2. stavkom 2. točkom 3.:

– javna ili druga tijela koja su ovlaštena za sastavljanje javnih isprava u skladu s člankom 2. stavkom 2. točkom 2. podtočkom (b): javni bilježnik (notaio), matičar (ufficiale dello stato civile), sud (autorità giudiziaria);

– javna tijela koja su ovlaštena za upis sporazuma u registar u skladu s člankom 2. stavkom 2. točkom 3.: matičar, sud (opći sud (Tribunale) i javno tužiteljstvo (Procura della Repubblica)).

Članak 103. stavak 1. točka (a) drugi dio – administrativna tijela koja dodjeljuju pravnu pomoć iz članka 74. stavka 2.

a) Tijela u skladu s člankom 74. stavkom 2.;

– upravna tijela koja odobravaju pravnu pomoć u skladu s člankom 74. stavkom 2.: nema ih.

Članak 103. stavak 1. točka (b) prvi dio – sudovi nadležni za izdavanje potvrda za odluku u skladu s člankom 36. stavkom 1. te sudovi i tijela nadležni za izdavanje potvrde za autentičnu ispravu ili sporazum iz članka 66.

Izvorna jezična inačica ove stranice talijanski nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Sljedeći jezici: njemačkiengleskifrancuski već su prevedeni.

Sudovi i tijela nadležni za izdavanje potvrda u skladu s člankom 36. stavkom 1. i člankom 66. te sudovi nadležni za ispravak potvrda u skladu s člankom 37. stavkom 1., člankom 48. stavkom 1., člankom 49. i člankom 66. stavkom 3. u vezi s člankom 37. stavkom 1.;

– sudovi i tijela nadležni za izdavanje potvrda u skladu s člankom 36. stavkom 1. i člankom 66.: opći sud, javno tužiteljstvo, matičar;

– sudovi nadležni za ispravak potvrda u skladu s člankom 37. stavkom 1. i člankom 48. stavkom 1. i opći sudovi nadležni za izdavanje potvrde u kojoj se navodi nepostojanje ili ograničenje ovjerene odluke u skladu s člankom 49.: opći sud, javno tužiteljstvo i matičar.

Članak 103. stavak 1. točka (b) drugi dio – sudovi nadležni za ispravljanje potvrda iz članka 37. stavka 1., članka 48. stavka 1. i sudovi nadležni za izdavanje potvrde u kojoj se navodi da je ovjerena odluka iz članka 49. neizvršiva ili je njezina izvršivost ograničena; te sudovi i tijela nadležni za ispravljanje potvrde izdane u skladu s člankom 66. stavkom 1. iz članka 67. stavka 1.

Izvorna jezična inačica ove stranice talijanski nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Sljedeći jezici: njemačkiengleskifrancuski već su prevedeni.

– Sudovi nadležni za ispravak potvrda u skladu s člankom 37. stavkom 1. i člankom 48. stavkom 1.: opći sud, javno tužiteljstvo i matičar;

sudovi nadležni za izdavanje potvrde u kojoj se navodi suspenzija ili ograničenje ovjerene odluke u skladu s člankom 49.: opći sud;

sudovi ili tijela nadležni za ispravak potvrde u skladu s člankom 67. stavkom 1. izdane u smislu članka 66. stavka 1.: opći sud, javno tužiteljstvo i matičar.

Članak 103. stavak 1. točka (c) – sudovi nadležni za priznavanje odluke (članak 30. stavak 3.) i odbijanje priznavanja (članak 40. stavak 2.), kao i sudovi i tijela nadležni za odbijanje izvršenja, za osporavanje ili žalbu te za daljnje osporavanje ili pravni lijek iz članka 58. stavka 1., članka 61. stavka 2. i članka 62.

Izvorna jezična inačica ove stranice talijanski nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Sljedeći jezici: njemačkiengleskifrancuski već su prevedeni.

c) Sudovi u skladu s člankom 30. stavkom 3., člankom 52., člankom 40. stavkom 1., člankom 58. stavkom 1. i člankom 62. kao i sudovi u skladu s člankom 61. stavkom 2.;

– sudovi u skladu s člankom 30. stavkom 3., člankom 52., člankom 40. stavkom 1., člankom 58. stavkom 1. i člankom 62. kao i tijela i sudovi u skladu s člankom 61. stavkom 2.: opći sud i žalbeni sud (Corte di Appello);

– sudovi u skladu s člankom 62.: kasacijski sud (Corte di Cassazione).

Članak 103. stavak 1. točka (d) – tijela nadležna za izvršenje iz članka 52.

Izvorna jezična inačica ove stranice talijanski nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Sljedeći jezici: njemačkiengleskifrancuski već su prevedeni.

d) Tijela nadležna za izvršenje u skladu s člankom 52.:

opći sud i žalbeni sud.

Članak 103. stavak 1. točka (e) – pravna sredstva protiv odluke o zahtjevu za odbijanje izvršenja iz članaka 61. i 62.

e) Postupci pravne zaštite u skladu s člancima 61. i 62.:

kad je riječ o članku 61. postupci pokrenuti pred mjesno nadležnim žalbenim sudom; kad je riječ o članku 62. žalba uložena pred vrhovnim kasacijskim sudom (Corte Suprema di Cassazione).

Članak 103. stavak 1. točka (f) – nazivi, adrese i sredstva komunikacije središnjih tijela određenih za pomoć u primjeni Uredbe u stvarima povezanima s roditeljskom odgovornošću. Ako je određeno više središnjih tijela, potrebno je navesti zemljopisnu i funkcijsku nadležnost svakog središnjeg tijela kako je navedeno u članku 76.

f) Nazivi, adrese i načini komunikacije središnjih tijela određenih u skladu s člankom 76.:

Središnje tijelo za cijelu zemlju je Odjel za pravnu zaštitu maloljetnika i zajednice (Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità)

Via Damiano Chiesa, 24

00136 Rim

Telefon: +39 06 68188326; 06 68188331; 06 68188335

Telefaks: +39 06 68808085

E-adresa: autoritacentrali.dgmc@giustizia.it

Certificirana e-adresa: prot.dgmc@giustiziacert.it

Članak 103. stavak 1. točka (g) – ako je primjenjivo, kategorije bliskih srodnika, uz roditelje, kod kojih dijete može biti smješteno unutar područja države članice, bez prethodne suglasnosti te države članice kako je navedeno u članku 82.

U Italiji ne postoje kategorije srodnika, osim roditelja, kod kojih je djecu moguće smjestiti bez odobrenja.

Članak 103. stavak 1. točka (h) – jezici institucija Europske unije koji nisu jezik države članice, na kojima se mogu prihvatiti obavijesti upućene njezinim središnjim tijelima kako je navedeno u članku 91. stavku 3.

h) Jezici koji se prihvaćaju za komunikaciju sa središnjim tijelima u skladu s člankom 91. stavkom 3.:

talijanski, engleski i francuski.

Članak 103. stavak 1. točka (i) – jezici koji su prihvatljivi za prijevode zahtjeva i popratnih pismena poslanih u skladu s člancima 80., 81., 82. i rubrika za slobodan unos teksta potvrda iz članka 91. stavka 2.

i) Jezici koji se prihvaćaju za prijevode u skladu s člankom 80. stavkom 3., člankom 81. stavkom 2., člankom 82. stavkom 4. i člankom 91. stavkom 2.:

nema dostupnih informacija.

Posljednji put ažurirano: 11/01/2024

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.