Uredba Bruxelles II.b – Bračni sporovi i stvari povezane s roditeljskom odgovornošću (preinaka)

Malta

Sadržaj omogućio
Malta

PRONALAŽENJE NADLEŽNIH SUDOVA/TIJELA

Alat za pretraživanje služi za pronalaženje suda/tijela nadležnog za određeni europski pravni instrument. Napominjemo da unatoč nastojanjima da se osigura točnost rezultata, mogu postojati iznimke u pogledu određivanja nadležnosti koje nisu nužno obuhvaćene.

Malta

Obiteljsko pravo – Uredba Bruxelles II.b – Bračni sporovi i stvari povezane s roditeljskom odgovornošću (preinaka)


*obvezan unos

Članak 103. stavak 1. točka (a) prvi dio – javna tijela ili druga tijela ovlaštena za izradu autentične isprave iz članka 2. stavka 2. točke 2. podtočke (b) i tijela javne vlasti ovlaštena za registraciju sporazuma iz članka 2. stavka 2. točke 3.

Nije primjenjivo.

Članak 103. stavak 1. točka (a) drugi dio – administrativna tijela koja dodjeljuju pravnu pomoć iz članka 74. stavka 2.

Malteška agencija za pravnu pomoć

188/189 Triq l-Ifran, Valletta VLT1455, Malta

Tel.: +356 22471500

E-adresa: info.legalaidmalta@gov.mt

Članak 103. stavak 1. točka (b) prvi dio – sudovi nadležni za izdavanje potvrda za odluku u skladu s člankom 36. stavkom 1. te sudovi i tijela nadležni za izdavanje potvrde za autentičnu ispravu ili sporazum iz članka 66.

Sudovi nadležni za izdavanje potvrda za odluku u skladu s člankom 36. stavkom 1. su: na Malti Građanski sud (Obiteljski odjel), a na Gozu Magistratski sud (Gozo) (Obiteljski odjel) (viša sudska nadležnost).

Sudovi i tijela nadležna za izdavanje potvrde za autentičnu ispravu ili sporazum iz članka 66.: nije primjenjivo.

Članak 103. stavak 1. točka (b) drugi dio – sudovi nadležni za ispravljanje potvrda iz članka 37. stavka 1., članka 48. stavka 1. i sudovi nadležni za izdavanje potvrde u kojoj se navodi da je ovjerena odluka iz članka 49. neizvršiva ili je njezina izvršivost ograničena; te sudovi i tijela nadležni za ispravljanje potvrde izdane u skladu s člankom 66. stavkom 1. iz članka 67. stavka 1.

Sudovi nadležni za ispravak potvrda iz članka 37. stavka 1. su: na Malti Građanski sud (Obiteljski odjel), a na Gozu Magistratski sud (Gozo) (Obiteljski odjel) (viša sudska nadležnost).

Sudovi nadležni za ispravak potvrda iz članka 48. stavka 1. su: na Malti Građanski sud (Obiteljski odjel), a na Gozu Magistratski sud (Gozo) (Obiteljski odjel) (viša sudska nadležnost).

Sudovi nadležni za izdavanje potvrde u kojoj se navodi nepostojanje ili ograničenje ovjerene odluke iz članka 49. su: na Malti Građanski sud (Obiteljski odjel), a na Gozu Magistratski sud (Gozo) (Obiteljski odjel) (viša sudska nadležnost).

Sudovi i tijela nadležni za ispravljanje potvrde izdane u skladu s člankom 66. stavkom 1. iz članka 67. stavka 1.: nije primjenjivo.

Članak 103. stavak 1. točka (c) – sudovi nadležni za priznavanje odluke (članak 30. stavak 3.) i odbijanje priznavanja (članak 40. stavak 2.), kao i sudovi i tijela nadležni za odbijanje izvršenja, za osporavanje ili žalbu te za daljnje osporavanje ili pravni lijek iz članka 58. stavka 1., članka 61. stavka 2. i članka 62.

Članak 30. stavak 3., članak 40. stavak 2. i članak 58. stavak 1.: sudovi nadležni za priznavanje odluke, odbijanje priznavanja i odbijanje izvršenja su: i. na Malti Građanski sud (Obiteljski odjel) i ii. na Gozu Magistratski sud (Gozo) (Obiteljski odjel) (viša sudska nadležnost).

Članak 61. stavak 2.: nadležni je sud za sve pravne lijekove / osporavanja Žalbeni sud.

Članak 62.: na Malti nisu moguća daljnja osporavanja ni pravni lijekovi, osim preispitivanja u skladu s člankom 811. poglavlja 12. Zakonâ Malte.

Članak 103. stavak 1. točka (d) – tijela nadležna za izvršenje iz članka 52.

Na Malti Građanski sud (Obiteljski odjel), a na Gozu Magistratski sud (Gozo) (Obiteljski odjel) (viša sudska nadležnost).

Članak 103. stavak 1. točka (e) – pravna sredstva protiv odluke o zahtjevu za odbijanje izvršenja iz članaka 61. i 62.

Žalbeni sud (i za Maltu i za Gozo). Na Malti nisu moguća daljnja osporavanja ni pravni lijekovi, osim preispitivanja u skladu s člankom 811. poglavlja 12. Zakonâ Malte.

Članak 103. stavak 1. točka (f) – nazivi, adrese i sredstva komunikacije središnjih tijela određenih za pomoć u primjeni Uredbe u stvarima povezanima s roditeljskom odgovornošću. Ako je određeno više središnjih tijela, potrebno je navesti zemljopisnu i funkcijsku nadležnost svakog središnjeg tijela kako je navedeno u članku 76.

Glavni izvršni direktor, Tijelo za standarde socijalne skrbi (SCSA), 469, Bugeja Institute, Triq il-Kbira San Ġuzepp, Santa Venera SVR1012, Malta

Tel.: +356 25494000

Faks: +356 25494355

E-adresa: feedback-scsa@gov.mt

Članak 103. stavak 1. točka (g) – ako je primjenjivo, kategorije bliskih srodnika, uz roditelje, kod kojih dijete može biti smješteno unutar područja države članice, bez prethodne suglasnosti te države članice kako je navedeno u članku 82.

Nije primjenjivo.

Članak 103. stavak 1. točka (h) – jezici institucija Europske unije koji nisu jezik države članice, na kojima se mogu prihvatiti obavijesti upućene njezinim središnjim tijelima kako je navedeno u članku 91. stavku 3.

Nije primjenjivo. Sa središnjim je tijelom moguće komunicirati samo na malteškom i/ili engleskom jeziku.

Članak 103. stavak 1. točka (i) – jezici koji su prihvatljivi za prijevode zahtjeva i popratnih pismena poslanih u skladu s člancima 80., 81., 82. i rubrika za slobodan unos teksta potvrda iz članka 91. stavka 2.

Malteški i/ili engleski.

Posljednji put ažurirano: 24/07/2023

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.