Uredba Bruxelles II.b – Bračni sporovi i stvari povezane s roditeljskom odgovornošću (preinaka)

Informacije na nacionalnoj razini i internetski obrasci u vezi s Uredbom br. 2019/1111.

Opće informacije

UREDBA VIJEĆA (EU) 2019/1111 od 25. lipnja 2019. o nadležnosti, priznavanju i izvršenju odluka u bračnim sporovima i u stvarima povezanima s roditeljskom odgovornošću te o međunarodnoj otmici djece (preinaka), kojom se stavlja izvan snage Uredba (EZ) br. 2201/2003.

Uredba se primjenjuje u svim državama članicama Europske unije osim u Danskoj.

Sudska odluka donesena u državi članici priznaje se u drugim državama članicama bez potrebe za bilo kakvim posebnim postupkom.

Odluka u stvarima povezanima s roditeljskom odgovornošću koja je donesena u državi članici i koja je u toj državi članici izvršiva, izvršiva je i u drugim državama članicama bez potrebe za ikakvim proglašenjem izvršivosti.

Egzekvatura, posredni postupak potreban za prekogranično izvršenje, ukida se za sve odluke. U svrhu izvršenja u državi članici odluke donesene u drugoj državi članici, stranka koja traži izvršenje tijelu nadležnom za izvršenje dostavlja: (a) presliku odluke i (b) odgovarajuću potvrdu.

Uredbom je predviđeno devet standardnih obrazaca.

Uredbom se olakšava i optjecaj javnih isprava i sporazuma o zakonskoj rastavi i razvodu ili o stvarima povezanima s roditeljskom odgovornošću među državama članicama.

Mehanizam brzog povratka u slučaju otmice djeteta uvelike se temelji na mehanizmu predaje iz Haške konvencije iz 1980., koji se dopunjuje Uredbom. Uredbom se osigurava i brži povratak djeteta (najviše šest tjedana za prvostupanjski sud i šest tjedana za svaki žalbeni sud). Osim toga, središnje tijelo morat će učinkovito obraditi zahtjev (rok od pet dana za potvrdu primitka zahtjeva).

Uredbom se djeci pruža i mogućnost da izraze svoje mišljenje tijekom postupaka u stvarima povezanima s roditeljskom odgovornošću i u slučajevima međunarodne otmice djece.

Promiče se bolja suradnja među središnjim tijelima, instancama kojima se roditelji izravno obraćaju. Svaka država članica određuje jedno ili više središnjih tijela za pomoć pri primjeni navedene Uredbe u stvarima povezanima s roditeljskom odgovornošću.

Europski portal e-pravosuđe sadržava informacije o primjeni te Uredbe i alat za ispunjavanje obrazaca prilagođen korisnicima.

Praktični vodič za primjenu Uredbe Bruxelles II.b dostupan je na sljedećoj stranici: Publikacije Europske pravosudne mreže

Za detaljne informacije koje se odnose na određenu zemlju odaberite odgovarajuću zastavu.

Posljednji put ažurirano: 01/03/2023

Stranicu održava Europska komisija. Informacije na ovoj stranici ne odražavaju nužno službeno stajalište Europske komisije. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest koja se odnosi na propise za autorska prava za europske stranice.