Brüsszel IIb. rendelet – Házassági ügyek és a szülői felelősségre vonatkozó eljárások (átdolgozás)

Ausztria

Tartalomszolgáltató:
Ausztria

ILLETÉKES BÍRÓSÁGOK/HATÓSÁGOK KERESÉSE

A lenti keresőeszköz segít megtalálni Önnek az(oka)t a bíróságo(ka)t/szerv(ek)et, amely(ek) illetékes(ek) az adott európai uniós jogi eszköz vonatkozásában. Figyelem: noha mindent megtettünk azért, hogy a rendszerben indított keresések a lehető legpontosabb találatokat eredményezzék, kivételes esetekben előfordulhat, hogy az illetékesség helytelen megállapítása miatt a keresés eredménye nem teljes.

Ausztria

Családjog – Brüsszel IIb. rendelet – Házassági ügyek és a szülői felelősségre vonatkozó eljárások (átdolgozás)


*kötelező választás

A 103. cikk (1) bekezdésének a) pontja (első rész) – A 2. cikk (2) bekezdése 2. pontjának b) alpontjában említett, közokirat kiállítására felhatalmazott hatóságok vagy más szervek, valamint a 2. cikk (2) bekezdésének 3. pontjában említett megállapodások nyilvántartásba vételére jogosult hatóságok

– A 2. cikk (2) bekezdése 2. pontjának b) alpontja:

Ausztriában a rendelet értelmében vett közokiratok az Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch [Osztrák Polgári Törvénykönyv, ABGB] 177. cikkének (2) bekezdése értelmében a családi állapot tekintetében illetékes hatóságoktól, az ABGB 190. cikkének (1) bekezdése értelmében pedig a bíróságoktól származhatnak (bíróságon kötött, jóváhagyást nem igénylő megállapodások).

– A 2. cikk (2) bekezdésének 3. pontja:

Ausztriában nincs olyan hatóság vagy más szerv, amely jogosult lenne a rendelet értelmében vett megállapodások nyilvántartásba vételére.

A 103. cikk (1) bekezdésének a) pontja (második rész) – A 74. cikk (2) bekezdésében említett költségmentességet biztosító közigazgatási hatóságok

– A 74. cikk (2) bekezdése:

Ausztriában egyetlen közigazgatási hatóság sem rendelkezik a 74. cikk (2) bekezdése szerinti hatáskörrel.

A 103. cikk (1) bekezdésének b) pontja (első rész) – A 36. cikk (1) bekezdése szerinti határozatokra vonatkozó tanúsítványok kiadására hatáskörrel rendelkező bíróságok, valamint a 66. cikkben említett közokirathoz vagy egyezséghez kapcsolódó tanúsítvány kiállítására hatáskörrel rendelkező bíróságok és hatóságok

103. cikk, (1) bekezdés, b) pont:

– Bíróságok és hatóságok a 36. cikk (1) bekezdése alapján:

A 36. cikk (1) bekezdése szerinti tanúsítvány iránti kérelmek tekintetében a kerületi bíróságok illetékesek:

  • a Jurisdiktionsnorm [az osztrák bírósági illetékességről szóló törvény, JN] 76. cikke alapján (36. cikk (1) bekezdésének a) pontja);
  • a JN 109. cikke alapján (36. cikk (1) bekezdésének b) pontja); vagy
  • a JN 109a. cikke alapján (36. cikk (1) bekezdésének c) pontja).

Bíróságok és hatóságok a 66. cikk (1) bekezdése alapján:

66. cikk (1) bekezdés, a) pont: Ausztriában bírósági ítélet nélkül nem lehetséges a házasság felbontása.

66. cikk, (1) bekezdés, b) pont: Az JN 109. szakaszában hivatkozott kerületi bíróságok rendelkeznek hatáskörrel a területen.

A 103. cikk (1) bekezdésének b) pontja (második rész) – A 37. cikk (1) bekezdésében és a 48. cikk (1) bekezdésében említett tanúsítványok helyesbítésére hatáskörrel rendelkező bíróságok, a 49. cikkben említett tanúsítvánnyal ellátott határozat hiányát vagy korlátozását megállapító tanúsítvány kiállítására illetékes bíróságok; valamint a 67. cikk (1) bekezdésében említett, a 66. cikk (1) bekezdése alapján kiállított tanúsítvány kijavítására illetékes bíróságok és hatóságok;

Bíróságok és hatóságok a 67. cikk (1) bekezdése alapján:

Az JN 109. cikkében említett kerületi bíróságok a 66. cikk (1) bekezdése alapján illetékesek a tanúsítvány kijavítására.

Bíróságok a 37. cikk (1) bekezdése alapján:

A 36. cikk (1) bekezdésének megfelelően bejelentett kerületi bíróságok a 37. cikk (1) bekezdése alapján jogosultak a tanúsítványt kijavítani. Lásd a JN 76., 109., és 109a. cikkeit.

Bíróságok a 48. cikk (1) bekezdése alapján:

A JN 109. cikkében említett kerületi bíróságok a 48. cikk (1) bekezdése alapján illetékesek a tanúsítvány kijavítására és visszavonására.

Bíróságok a 49. cikk (1) bekezdése alapján):

A JN 109. cikkében említett kerületi bíróságok illetékesek a 49. cikk (1) bekezdése alapján a végrehajthatóság felfüggesztésének vagy korlátozásának tanúsítása iránti kérelmek elbírálására.

A 37. cikk (1) bekezdésével összefüggésben értelmezett 66. cikk (3) bekezdésében említett bíróságok és hatóságok:

Az JN 109. cikkében említett kerületi bíróságok illetékesek a tanúsítvány kijavítására a 37. cikk (1) bekezdésével összefüggésben értelmezett 66. cikk (3) bekezdésének megfelelően.

A 103. cikk (1) bekezdésének c) pontja – A határozatok elismerésére (30. cikk (3) bekezdés) és az elismerés megtagadására (40. cikk (2) bekezdés) illetékes bíróságok, valamint a végrehajtás megtagadására, megtámadására vagy fellebbezésre, valamint az 58. cikk (1) bekezdésében, a 61. cikk (2) bekezdésében és a 62. cikkben említett további megtámadásra vagy fellebbezésre illetékes bíróságok és hatóságok

Bíróságok a 30 cikk (3) bekezdése alapján:

A JN 76. és 109. cikkében említett kerületi bíróságok illetékesek a 30. cikk (3) bekezdése szerinti eljárás kezdeményezésére vonatkozó kérelmek tekintetében.

Bíróságok az 52. cikk alapján:

A JN 109. cikkében említett kerületi bíróságok illetékesek az 52. cikk szerinti végrehajtásra vonatkozó kérelmek tekintetében.

Bíróságok a 40. cikk (2) bekezdése és az 58. cikk (1) bekezdése alapján:

Az JN 114. és 109. cikkében említett kerületi bíróságok a 40. cikk (2) bekezdése alapján illetékesek az elismerés megtagadásának feldolgozására. Az JN 109. cikkében említett kerületi bíróságok az 58. cikk (1) bekezdése alapján illetékesek a végrehajtás megtagadásának feldolgozására.

Bíróságok és jogorvoslathoz való jog a 61. cikk (2) bekezdése alapján:

A végrehajtás megtagadása iránti kérelemről szóló határozat megtámadása vagy az arra vonatkozó fellebbezés (Ausztriában: Rekurs) esetén a regionális felsőbíróság illetékes; a fellebbezést azonban a kerületi bírósághoz kell benyújtani.

Bíróságok és jogorvoslathoz való jog a 62. cikk alapján:

A Legfelsőbb Bíróság illetékes az esetleges további megtámadás vagy fellebbezés elbírálására (Ausztriában: Revisionsrekurs); a fellebbezést azonban a kerületi bírósághoz kell benyújtani.

A 103. cikk (1) bekezdésének d) pontja – Az 52. cikkben említett, végrehajtásra illetékes hatóságok

Az 52. cikk szerinti végrehajtásért felelős hatóságok:

A JN 109. cikkében említett kerületi bíróságok illetékesek az 52. cikk szerinti végrehajtásra vonatkozó kérelmek tekintetében.

A 103. cikk (1) bekezdésének e) pontja – A 61. és 62. cikkben említett, a végrehajtás megtagadása iránti kérelemmel kapcsolatban hozott határozattal szembeni jogorvoslati eljárások

A 61. cikk (2) bekezdésében említett bíróságok és jogorvoslathoz való jog:

A végrehajtás megtagadása iránti kérelemről szóló határozat megtámadása vagy az arra vonatkozó fellebbezés (Rekurs) esetén a regionális felsőbíróság illetékes; a fellebbezést azonban a kerületi bírósághoz kell benyújtani.

A 62. cikkben említett bíróságok és jogorvoslathoz való jog:

A Legfelsőbb Bíróság illetékes az esetleges további megtámadás vagy fellebbezés elbírálására (Revisionsrekurs); a fellebbezést azonban a kerületi bírósághoz kell benyújtani.

A 103. cikk (1) bekezdésének f) pontja – A szülői felelősséggel kapcsolatos ügyekben a rendelet alkalmazásában való segítségnyújtásra kijelölt központi hatóságok neve, címe és a kapcsolattartás módja Amennyiben egynél több központi hatóságot jelölnek ki, az egyes központi hatóságok illetékességét és hatáskörét a 76. cikkben említettek szerint kell feltüntetni.

A 76. cikkben említett központi hatóságok neve és címe:

Bundesministerium für Justiz, Museumstraße 7, A-1070 Bécs

Szervezeti egység: I 10. osztály

E-mail: team.z@bmj.gv.at

Tel.: +43 1 52152 2142

Fax: +43 1 52152 2829

A 103. cikk (1) bekezdésének g) pontja – Adott esetben a szülőkön kívül a közeli hozzátartozóknak azon köre, akiknél a gyermek valamely tagállam területén belül elhelyezhető az adott tagállamnak a 82. cikkben említett előzetes hozzájárulása nélkül

A 82. cikk (2) bekezdésében említett közeli hozzátartozók kategóriái:

A szülőkön kívüli hozzátartozóknál történő elhelyezéséhez a 82. cikk (1) bekezdése szerinti hozzájárulás nem szükséges a közeli hozzátartozók következő kategóriái esetében:

  • nagyszülők;
  • a szülők testvérei;
  • a gyermek felnőtt testvérei.

A 103. cikk (1) bekezdésének h) pontja – Az Európai Unió intézményeinek az adott tagállam nyelvétől eltérő azon hivatalos nyelvét vagy nyelveit, amely nyelveken a központi hatóságok részére szóló kommunikáció elfogadható 91. cikk (3) bekezdésében említettek szerint

A 91. cikk (3) bekezdése szerint a központi hatóságok részére szóló kommunikáció esetén elfogadott nyelvek:

angol.

A 103. cikk (1) bekezdésének i) pontja – A 80., 81. és 82. cikk szerint küldött kérelmek és kísérő dokumentumok, valamint a 91. cikk (2) bekezdésében említett tanúsítványok szabad szövegmezőinek fordítása céljából elfogadott nyelvek

A 80. cikk (3) bekezdése, a 81. cikk (2) bekezdése, a 82. cikk (4) bekezdése és a 91. cikk (2) bekezdése szerinti fordítások esetében elfogadott nyelvek:

nincs (az Ausztriában elfogadott hivatalos nyelveken kívül).

Utolsó frissítés: 08/07/2024

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.