Brüsszel IIb. rendelet – Házassági ügyek és a szülői felelősségre vonatkozó eljárások (átdolgozás)

Belgium

Tartalomszolgáltató:
Belgium

A 103. cikk (1) bekezdésének a) pontja (első rész) – A 2. cikk (2) bekezdése 2. pontjának b) alpontjában említett, közokirat kiállítására felhatalmazott hatóságok vagy más szervek, valamint a 2. cikk (2) bekezdésének 3. pontjában említett megállapodások nyilvántartásba vételére jogosult hatóságok

– 2. cikk, (2) bekezdés, 2. pont, b) alpont: közjegyzők (notaires/notarissen)

– 2. cikk, (2) bekezdés, 3. pont: nincs információ.

A 103. cikk (1) bekezdésének a) pontja (második rész) – A 74. cikk (2) bekezdésében említett költségmentességet biztosító közigazgatási hatóságok

Nem alkalmazandó.

A 103. cikk (1) bekezdésének b) pontja (első rész) – A 36. cikk (1) bekezdése szerinti határozatokra vonatkozó tanúsítványok kiadására hatáskörrel rendelkező bíróságok, valamint a 66. cikkben említett közokirathoz vagy egyezséghez kapcsolódó tanúsítvány kiállítására hatáskörrel rendelkező bíróságok és hatóságok

– 36. cikk, (1) bekezdés: a családjogi bíróság (tribunal de la famille / familierechtbank), a fiatalkorúak bírósága (tribunal de la jeunesse / jeugdrechtbank), a békebíróság (juge de paix / vrederechter),a fellebbviteli bíróság (cour d’appel / hof van beroep).

– 66. cikk: közjegyzők

A 103. cikk (1) bekezdésének b) pontja (második rész) – A 37. cikk (1) bekezdésében és a 48. cikk (1) bekezdésében említett tanúsítványok helyesbítésére hatáskörrel rendelkező bíróságok, a 49. cikkben említett tanúsítvánnyal ellátott határozat hiányát vagy korlátozását megállapító tanúsítvány kiállítására illetékes bíróságok; valamint a 67. cikk (1) bekezdésében említett, a 66. cikk (1) bekezdése alapján kiállított tanúsítvány kijavítására illetékes bíróságok és hatóságok;

– 37. cikk, (1) bekezdés: a családjogi bíróság, a fiatalkorúak bírósága, a békebíróság, a fellebbviteli bíróság.

– 48. cikk, (1) bekezdés: a családjogi bíróság, a fellebbviteli bíróság.

– 49. cikk: a családjogi bíróság, a fellebbviteli bíróság.

– 66. cikk, (3) bekezdés és 37. cikk, (1) bekezdés: közjegyzők.

A 103. cikk (1) bekezdésének c) pontja – A határozatok elismerésére (30. cikk (3) bekezdés) és az elismerés megtagadására (40. cikk (2) bekezdés) illetékes bíróságok, valamint a végrehajtás megtagadására, megtámadására vagy fellebbezésre, valamint az 58. cikk (1) bekezdésében, a 61. cikk (2) bekezdésében és a 62. cikkben említett további megtámadásra vagy fellebbezésre illetékes bíróságok és hatóságok

– 30. cikk, (3) bekezdés: a családjogi bíróság.

– 40. cikk, (1) bekezdés: a családjogi bíróság.

– 58. cikk, (1) bekezdés: a családjogi bíróság.

– 61. cikk, (2) bekezdés: a családjogi bíróság és a fellebbviteli bíróság.

– 62. cikk: a fellebbviteli bíróság és a semmítőszék (cour de cassation / hof van cassatie).

A 103. cikk (1) bekezdésének d) pontja – Az 52. cikkben említett, végrehajtásra illetékes hatóságok

Végrehajtók (huissiers de justice / gerechtsdeurwaarders).

A 103. cikk (1) bekezdésének e) pontja – A 61. és 62. cikkben említett, a végrehajtás megtagadása iránti kérelemmel kapcsolatban hozott határozattal szembeni jogorvoslati eljárások

61. cikk: fellebbezési és felszólalási eljárás.

62. cikk: fellebbezési és felülvizsgálati eljárás.

A 103. cikk (1) bekezdésének f) pontja – A szülői felelősséggel kapcsolatos ügyekben a rendelet alkalmazásában való segítségnyújtásra kijelölt központi hatóságok neve, címe és a kapcsolattartás módja Amennyiben egynél több központi hatóságot jelölnek ki, az egyes központi hatóságok illetékességét és hatáskörét a 76. cikkben említettek szerint kell feltüntetni.

Szövetségi Igazságügyi Minisztérium (Public Fédéral Justice / Federale Overheidsdienst Justitie), Jogalkotási, Alapvető Jogok és Szabadságok Főigazgatósága (Direction générale de la Législation et des Libertés et Droits fondamentaux / Directoraat-generaal Wetgeving en Fundamentele Rechten en Vrijheden)

Polgári ügyekben történő nemzetközi együttműködés (Service de coopération internationale civile / Dienst Internationale rechtshulp in burgerlijke zaken)

A gyermekek jogellenes külföldre vitelével foglalkozó szövetségi kapcsolattartó (Point de contact fédéral „Enlèvement international d’enfants” / Federaal Aanspreekpunt Internationale Kinderontvoeringen)

Adminisztratív cím: Boulevard de Waterloo 115

Város/település: Brüsszel

Irányítószám: 1000

Tel.: +32 (0)2 542 67 00 (24/7)

E-mail: rapt-parental@just.fgov.be

Webcím: https://justice.belgium.be/fr/themes_et_dossiers/enfants_et_jeunes/enlevement_international_denfants/contact

Elfogadott nyelvek: Francia (FR), holland (NL), német (DE), angol (EN).

A 103. cikk (1) bekezdésének g) pontja – Adott esetben a szülőkön kívül a közeli hozzátartozóknak azon köre, akiknél a gyermek valamely tagállam területén belül elhelyezhető az adott tagállamnak a 82. cikkben említett előzetes hozzájárulása nélkül

Nem alkalmazandó.

A 103. cikk (1) bekezdésének h) pontja – Az Európai Unió intézményeinek az adott tagállam nyelvétől eltérő azon hivatalos nyelvét vagy nyelveit, amely nyelveken a központi hatóságok részére szóló kommunikáció elfogadható 91. cikk (3) bekezdésében említettek szerint

Angol, a három hivatalos nyelv – holland, francia és német – mellett.

A 103. cikk (1) bekezdésének i) pontja – A 80., 81. és 82. cikk szerint küldött kérelmek és kísérő dokumentumok, valamint a 91. cikk (2) bekezdésében említett tanúsítványok szabad szövegmezőinek fordítása céljából elfogadott nyelvek

– 80. cikk, (3) bekezdés: a kérelem benyújtásának helye szerinti hivatalos nyelv (FR-NL-DE). A kérelem benyújtása előtt ajánlatos felvenni a kapcsolatot a belga központi hatósággal arra vonatkozóan, hogy milyen nyelvre kell lefordíttatni a kérelmet.

– 81. cikk, (2) bekezdés és 82. cikk, (2) bekezdés: a kérelem feldolgozásának helye szerinti hivatalos nyelv. (FR-NL-DE). A kérelem benyújtása előtt ajánlatos felvenni a kapcsolatot a belga központi hatósággal arra vonatkozóan, hogy milyen nyelvre kell lefordíttatni a kérelmet.

– 91. cikk, (2) bekezdés: csak a hivatalos nyelvek fogadhatók el. A kérelem benyújtása előtt ajánlatos felvenni a kapcsolatot a belga központi hatósággal arra vonatkozóan, hogy milyen nyelvre kell lefordíttatni a kérelmet.

Utolsó frissítés: 03/11/2023

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.