Brüsszel IIb. rendelet – Házassági ügyek és a szülői felelősségre vonatkozó eljárások (átdolgozás)

Bulgária

Tartalomszolgáltató:
Bulgária

A 103. cikk (1) bekezdésének a) pontja (első rész) – A 2. cikk (2) bekezdése 2. pontjának b) alpontjában említett, közokirat kiállítására felhatalmazott hatóságok vagy más szervek, valamint a 2. cikk (2) bekezdésének 3. pontjában említett megállapodások nyilvántartásba vételére jogosult hatóságok

2. cikk (2) bekezdése 2. pontjának b) alpontja – a rendelet értelmében a házassági ügyekben és a szülői felelősségre vonatkozó eljárásokban nincs a bolgár jog szerinti közokirat, ezért ennek bejelentésére nincs felhatalmazásunk.

– 2. cikk (2) bekezdésének 3. pontja – a bolgár jogban nincsenek házassági ügyekre és szülői felelősségre vonatkozó megállapodások, ezért ezek bejelentésére nincs felhatalmazásunk.

A 103. cikk (1) bekezdésének a) pontja (második rész) – A 74. cikk (2) bekezdésében említett költségmentességet biztosító közigazgatási hatóságok

74. cikk (2) bekezdése – a rendelet értelmében a házassági ügyekben és a szülői felelősségre vonatkozó eljárásokban nincsenek a bolgár jog szerinti közigazgatási hatóságok, ezért ezek bejelentésére nincs felhatalmazásunk.

A 103. cikk (1) bekezdésének b) pontja (első rész) – A 36. cikk (1) bekezdése szerinti határozatokra vonatkozó tanúsítványok kiadására hatáskörrel rendelkező bíróságok, valamint a 66. cikkben említett közokirathoz vagy egyezséghez kapcsolódó tanúsítvány kiállítására hatáskörrel rendelkező bíróságok és hatóságok

36. cikk (1) bekezdése – bírósági határozatokra vonatkozó tanúsítványok kiállítása:

  • II. melléklet – a házassági ügyekben hozott határozatokra vonatkozó tanúsítványt a kerületi bíróság (rayonen sad) állítja ki;
  • III. melléklet – a szülői felelősségre vonatkozó határozatokra vonatkozó tanúsítványt a kerületi bíróság állítja ki;
  • IV. melléklet – a gyermeknek az 1980. évi Hágai Egyezmény szerinti eljárást követő visszaviteléről szóló tanúsítványt a szófiai városi bíróság (Sofiyski gradski sad) állítja ki.

66. cikk – Bulgáriában nincsenek a 2. cikk (2) bekezdésének 3. pontja értelmében vett, házassági ügyekre és szülői felelősségre vonatkozó közokiratok vagy megállapodások.

A 103. cikk (1) bekezdésének b) pontja (második rész) – A 37. cikk (1) bekezdésében és a 48. cikk (1) bekezdésében említett tanúsítványok helyesbítésére hatáskörrel rendelkező bíróságok, a 49. cikkben említett tanúsítvánnyal ellátott határozat hiányát vagy korlátozását megállapító tanúsítvány kiállítására illetékes bíróságok; valamint a 67. cikk (1) bekezdésében említett, a 66. cikk (1) bekezdése alapján kiállított tanúsítvány kijavítására illetékes bíróságok és hatóságok;

37. cikk – A bírósági határozatra vonatkozó tanúsítvány kijavítása – az illetékes bíróság a tanúsítványt kiállító bíróság:

  • II. melléklet – a házassági ügyekben hozott határozatokra vonatkozó tanúsítványt a kerületi bíróság javítja ki;
  • III. melléklet – a szülői felelősségre vonatkozó határozatokra vonatkozó tanúsítványt a kerületi bíróság javítja ki;
  • IV. melléklet – a gyermeknek az 1980. évi Hágai Egyezmény szerinti eljárást követő visszaviteléről szóló tanúsítványt a szófiai városi bíróság javítja ki.

48. cikk (1) bekezdése – a megkülönböztetett határozatokra kiadott tanúsítvány kijavítása és visszavonása:

A tanúsítvány kijavítására és visszavonására illetékes bíróság a kerületi bíróság.

49. cikk – a végrehajthatóság hiányáról vagy korlátozásáról szóló tanúsítvány – az illetékes bíróság a kerületi bíróság.

66. cikk, (1) bekezdés, a 67. cikk (1) bekezdésével összefüggésben – nem alkalmazandó.

A 103. cikk (1) bekezdésének c) pontja – A határozatok elismerésére (30. cikk (3) bekezdés) és az elismerés megtagadására (40. cikk (2) bekezdés) illetékes bíróságok, valamint a végrehajtás megtagadására, megtámadására vagy fellebbezésre, valamint az 58. cikk (1) bekezdésében, a 61. cikk (2) bekezdésében és a 62. cikkben említett további megtámadásra vagy fellebbezésre illetékes bíróságok és hatóságok

Figyelem: az oldal eredeti nyelvű változata bolgár nemrég módosult. Az Ön által kiválasztott nyelvi változatot most készítik fordítóink.

30. cikk (3) bekezdés – az illetékes bíróság a regionális bíróság (okrazhen sad).

52. cikk – az illetékes szerv a bírósági végrehajtó (sadeben izpalnitel).

40. cikk (1) bekezdés – az illetékes bíróság a regionális bíróság.

58. cikk (1) bekezdés – az illetékes bíróság a regionális bíróság.

61. cikk (2) bekezdés – az illetékes bíróság a fellebbviteli bíróság (apelativen sad) azon bíróság illetékességi területén, amely a végrehajtás megtagadásáról határozott.

62. cikk – az illetékes bíróság a Legfelsőbb Semmítőszék (Varhoven kasatsionen sad).

A 103. cikk (1) bekezdésének d) pontja – Az 52. cikkben említett, végrehajtásra illetékes hatóságok

52. cikk – az illetékes szerv a bírósági végrehajtó.

A 103. cikk (1) bekezdésének e) pontja – A 61. és 62. cikkben említett, a végrehajtás megtagadása iránti kérelemmel kapcsolatban hozott határozattal szembeni jogorvoslati eljárások

61. cikk – a polgári perrendtartásban meghatározott közbenső fellebbezési eljárás (20. fejezet).

62. cikk – a polgári perrendtartásban meghatározott semmisségi iránti fellebbezési eljárás (22. fejezet).

A 103. cikk (1) bekezdésének f) pontja – A szülői felelősséggel kapcsolatos ügyekben a rendelet alkalmazásában való segítségnyújtásra kijelölt központi hatóságok neve, címe és a kapcsolattartás módja Amennyiben egynél több központi hatóságot jelölnek ki, az egyes központi hatóságok illetékességét és hatáskörét a 76. cikkben említettek szerint kell feltüntetni.

Figyelem: az oldal eredeti nyelvű változata bolgár nemrég módosult. Az Ön által kiválasztott nyelvi változatot most készítik fordítóink.

Az Igazságügyi Minisztérium

A szülői felelősségre vonatkozó ügyekben – Nemzetközi Gyerekvédelem és Nemzetközi Örökbefogadások Főosztálya, ul. Slavyanska No 1, Szófia; elérhetőségek – hivatalos úton és e-mailben, tel.: 0035929237396, 0035929237332, mpzdmo@justice.government.bg.

– Házassági ügyekben – Nemzetközi Igazságügyi Együttműködés és Európai Ügyek Főosztálya, ul. Slavyanska No 1, Szófia; elérhetőségek – hivatalos úton és e-mailben, tel.: 0035929237415, civil@justice.government.bg.

A 103. cikk (1) bekezdésének g) pontja – Adott esetben a szülőkön kívül a közeli hozzátartozóknak azon köre, akiknél a gyermek valamely tagállam területén belül elhelyezhető az adott tagállamnak a 82. cikkben említett előzetes hozzájárulása nélkül

Figyelem: az oldal eredeti nyelvű változata bolgár nemrég módosult. Az Ön által kiválasztott nyelvi változatot most készítik fordítóink.

A gyermekek Bulgáriában való elhelyezéséhez minden esetben beleegyezésre van szükség.

A 103. cikk (1) bekezdésének h) pontja – Az Európai Unió intézményeinek az adott tagállam nyelvétől eltérő azon hivatalos nyelvét vagy nyelveit, amely nyelveken a központi hatóságok részére szóló kommunikáció elfogadható 91. cikk (3) bekezdésében említettek szerint

Angol és francia.

A 103. cikk (1) bekezdésének i) pontja – A 80., 81. és 82. cikk szerint küldött kérelmek és kísérő dokumentumok, valamint a 91. cikk (2) bekezdésében említett tanúsítványok szabad szövegmezőinek fordítása céljából elfogadott nyelvek

80. cikk (3) bekezdés – a dokumentumokat csak bolgár nyelvre kell lefordítani.

81. cikk (2) bekezdés – a dokumentumokat csak bolgár nyelvre kell lefordítani.

82. cikk (4) bekezdés – a dokumentumokat csak bolgár nyelvre kell lefordítani.

91. cikk (2) bekezdés – a dokumentumokat csak bolgár nyelvre kell lefordítani.

Utolsó frissítés: 10/05/2024

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.