Brüsszel IIb. rendelet – Házassági ügyek és a szülői felelősségre vonatkozó eljárások (átdolgozás)

Horvátország

Tartalomszolgáltató:
Horvátország

ILLETÉKES BÍRÓSÁGOK/HATÓSÁGOK KERESÉSE

A lenti keresőeszköz segít megtalálni Önnek az(oka)t a bíróságo(ka)t/szerv(ek)et, amely(ek) illetékes(ek) az adott európai uniós jogi eszköz vonatkozásában. Figyelem: noha mindent megtettünk azért, hogy a rendszerben indított keresések a lehető legpontosabb találatokat eredményezzék, kivételes esetekben előfordulhat, hogy az illetékesség helytelen megállapítása miatt a keresés eredménye nem teljes.

Horvátország

Családjog – Brüsszel IIb. rendelet – Házassági ügyek és a szülői felelősségre vonatkozó eljárások (átdolgozás)


*kötelező választás

A 103. cikk (1) bekezdésének a) pontja (első rész) – A 2. cikk (2) bekezdése 2. pontjának b) alpontjában említett, közokirat kiállítására felhatalmazott hatóságok vagy más szervek, valamint a 2. cikk (2) bekezdésének 3. pontjában említett megállapodások nyilvántartásba vételére jogosult hatóságok

103. cikk a) pont – első rész:

A horvát jogrendszer nem ismeri el a fenti közokiratok vagy megállapodások kibocsátását.

A 103. cikk (1) bekezdésének a) pontja (második rész) – A 74. cikk (2) bekezdésében említett költségmentességet biztosító közigazgatási hatóságok

103. cikk a) pont – második rész:

A rendelet 74. cikkének (2) bekezdése értelmében a megyék és Zágráb város közigazgatási hatóságai jogosultak jogi segítségnyújtást biztosítani.

A 103. cikk (1) bekezdésének b) pontja (első rész) – A 36. cikk (1) bekezdése szerinti határozatokra vonatkozó tanúsítványok kiadására hatáskörrel rendelkező bíróságok, valamint a 66. cikkben említett közokirathoz vagy egyezséghez kapcsolódó tanúsítvány kiállítására hatáskörrel rendelkező bíróságok és hatóságok

36. cikk (1) bekezdés

A 36. cikk (1) bekezdésében említett tanúsítványok kibocsátására illetékes bíróságok azok a városi bíróságok (općinski sudovi; sing. općinski sud), amelyek a tanúsítvány tárgyát képező határozatot hozták.

66. cikk

A horvát jogrendszer nem ismeri el a fenti közokiratok vagy megállapodások kibocsátását.

A 103. cikk (1) bekezdésének b) pontja (második rész) – A 37. cikk (1) bekezdésében és a 48. cikk (1) bekezdésében említett tanúsítványok helyesbítésére hatáskörrel rendelkező bíróságok, a 49. cikkben említett tanúsítvánnyal ellátott határozat hiányát vagy korlátozását megállapító tanúsítvány kiállítására illetékes bíróságok; valamint a 67. cikk (1) bekezdésében említett, a 66. cikk (1) bekezdése alapján kiállított tanúsítvány kijavítására illetékes bíróságok és hatóságok;

A 37. cikk (1) bekezdésében és a 48. cikk (1) bekezdésében említett tanúsítványok kijavítására illetékes bíróságok, valamint a 49. cikkben említett, a végrehajthatóság hiányáról vagy korlátozásáról szóló tanúsítványok kiadására illetékes bíróságok és hatóságok azok a városi bíróságok, amelyek a tanúsítvány tárgyát képező határozatot hozták.

Ami az (EU) 2019/1111 rendelet 67. cikkének (1) bekezdése szerinti közokiratok vagy megállapodások kijavítására illetékes hatóságokra vonatkozó bejelentéseket illeti, ez Horvátországban nem alkalmazható, mivel Horvátországban nem léteznek közokiratok és megállapodások, illetve a horvát jogrendszer nem ismeri a közokiratok vagy megállapodások kibocsátását (lásd a 2. cikk (2) bekezdése 2. pontjának b) alpontjára és a 2. cikk (2) bekezdésének 3. pontjára vonatkozó bejelentést).

Ennek megfelelően nincsenek olyan hatóságok, amelyek a rendelet 67. cikkének (1) bekezdése alapján illetékesek lennének közokiratok vagy megállapodások kijavítására.

A 103. cikk (1) bekezdésének c) pontja – A határozatok elismerésére (30. cikk (3) bekezdés) és az elismerés megtagadására (40. cikk (2) bekezdés) illetékes bíróságok, valamint a végrehajtás megtagadására, megtámadására vagy fellebbezésre, valamint az 58. cikk (1) bekezdésében, a 61. cikk (2) bekezdésében és a 62. cikkben említett további megtámadásra vagy fellebbezésre illetékes bíróságok és hatóságok

30. cikk (3) bekezdés

Horvátországban a városi bíróságok tárgyi illetékességgel rendelkeznek a külföldi bírósági határozatok elismerésére (a bíróságokról szóló törvény 18. cikke, Narodne Novine [NN; a Horvát Köztársaság Hivatalos Lapja] 28/13., 33/15., 82/15. és 67/18. szám).

40. cikk (2) bekezdés

A külföldi bírósági határozatok elismerésére és végrehajtására az a bíróság rendelkezik területi illetékességgel, amelynek területén az a fél, akivel szemben az elismerést és végrehajtást kérik, lakóhellyel rendelkezik, vagy amelynek területén a végrehajtást foganatosítani kell. Ha az a fél, akivel szemben az elismerést és végrehajtást kérik, nem rendelkezik lakóhellyel Horvátországban, és ha a végrehajtást nem Horvátországban kell foganatosítani, a kérelmet a Horvátországban tárgyi illetékességgel rendelkező bíróságok valamelyikénél lehet benyújtani.

A felek a külföldi bírósági határozat elismeréséről és végrehajtásáról szóló határozat ellen a határozat kézbesítésétől számított 15 napon belül fellebbezést nyújthatnak be.

Ha a külföldi bíróság határozatának elismeréséről nem hoztak jogerős határozatot, bármely bíróság előzetes eljárásban dönthet a határozat elismeréséről, de csak az adott eljárásra kiterjedő hatállyal.

58. cikk (1) bekezdés

A városi bíróságok tárgyi illetékességgel rendelkeznek a külföldi bírósági határozatok horvátországi végrehajtásának megtagadására (a bíróságokról szóló törvény 18. cikke, NN 28/13., 33/15., 82/15. és 67/18. szám).

61. cikk (2) bekezdés

A megyei bíróságok (županijski sudovi; sing. županijski sud) döntenek a városi bíróságok polgári ügyekben hozott határozatai elleni fellebbezésekről.

62. cikk

A megyei bíróság határozata ellen a Legfelsőbb Bíróság (Vrhovni sud) engedélyével rendkívüli felülvizsgálat formájában is benyújtható jogorvoslat, ha azt különösen fontos anyagi vagy eljárási kérdésben nyújtják be.

A 103. cikk (1) bekezdésének d) pontja – Az 52. cikkben említett, végrehajtásra illetékes hatóságok

A városi bíróságok tárgyi illetékességgel rendelkeznek a külföldi bírósági határozatok horvátországi végrehajtására (a bíróságokról szóló törvény 18. cikke, NN 28/13., 33/15., 82/15. és 67/18. szám).

A 103. cikk (1) bekezdésének e) pontja – A 61. és 62. cikkben említett, a végrehajtás megtagadása iránti kérelemmel kapcsolatban hozott határozattal szembeni jogorvoslati eljárások

A végrehajtás megtagadása iránti kérelemről szóló határozattal szembeni jogorvoslati eljárás a megyei bírósághoz benyújtott fellebbezésből áll (ebben az ügyben a pulai, a spliti és a zágrábi megyei bíróságok illetékesek).

Rendkívüli jogorvoslatra rendkívüli felülvizsgálat formájában van lehetőség.

A 103. cikk (1) bekezdésének f) pontja – A szülői felelősséggel kapcsolatos ügyekben a rendelet alkalmazásában való segítségnyújtásra kijelölt központi hatóságok neve, címe és a kapcsolattartás módja Amennyiben egynél több központi hatóságot jelölnek ki, az egyes központi hatóságok illetékességét és hatáskörét a 76. cikkben említettek szerint kell feltüntetni.

A rendelet alkalmazásában való közreműködésre kijelölt központi hatóság a Munkaügyi, Nyugdíjügyi, Családügyi és Szociálpolitikai Minisztérium.

A központi hatóság címe és elérhetősége a következő:

Ulica grada Vukovara 78

10000 Zágráb, Horvátország

E-mail-cím: pisarnica@mrosp.hr

Telefon: + 385 1 5557 015, + 385 1 5557 363

A 103. cikk (1) bekezdésének g) pontja – Adott esetben a szülőkön kívül a közeli hozzátartozóknak azon köre, akiknél a gyermek valamely tagállam területén belül elhelyezhető az adott tagállamnak a 82. cikkben említett előzetes hozzájárulása nélkül

A 82. cikkel összhangban Horvátország hozzájárulása nem szükséges a gyermek szülőknél vagy közeli hozzátartozóknál történő elhelyezéséhez. Az (EU) 2019/1111 tanácsi rendelet 82. cikke (2) bekezdésének alkalmazásában a nagyszülők, nagybácsik, nagynénik, testvérek/féltestvérek és a testvérek/féltestvérek gyermekei közeli hozzátartozóknak minősülnek.

A 103. cikk (1) bekezdésének h) pontja – Az Európai Unió intézményeinek az adott tagállam nyelvétől eltérő azon hivatalos nyelvét vagy nyelveit, amely nyelveken a központi hatóságok részére szóló kommunikáció elfogadható 91. cikk (3) bekezdésében említettek szerint

A Munkaügyi, Nyugdíjügyi, Családügyi és Szociálpolitikai Minisztérium, mint a horvát központi hatóság, horvát és angol nyelven is elfogadja a más tagállamok központi hatóságaival való kommunikációhoz szükséges értesítéseket.

A 103. cikk (1) bekezdésének i) pontja – A 80., 81. és 82. cikk szerint küldött kérelmek és kísérő dokumentumok, valamint a 91. cikk (2) bekezdésében említett tanúsítványok szabad szövegmezőinek fordítása céljából elfogadott nyelvek

A kérelemhez és minden további dokumentumhoz csatolni kell a megkeresett tagállam hivatalos nyelvén, azaz horvátul készült fordítást.

Utolsó frissítés: 02/04/2024

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.