Brüsszel IIb. rendelet – Házassági ügyek és a szülői felelősségre vonatkozó eljárások (átdolgozás)

Csehország

Tartalomszolgáltató:
Csehország

ILLETÉKES BÍRÓSÁGOK/HATÓSÁGOK KERESÉSE

A lenti keresőeszköz segít megtalálni Önnek az(oka)t a bíróságo(ka)t/szerv(ek)et, amely(ek) illetékes(ek) az adott európai uniós jogi eszköz vonatkozásában. Figyelem: noha mindent megtettünk azért, hogy a rendszerben indított keresések a lehető legpontosabb találatokat eredményezzék, kivételes esetekben előfordulhat, hogy az illetékesség helytelen megállapítása miatt a keresés eredménye nem teljes.

Csehország

Családjog – Brüsszel IIb. rendelet – Házassági ügyek és a szülői felelősségre vonatkozó eljárások (átdolgozás)


*kötelező választás

A 103. cikk (1) bekezdésének a) pontja (első rész) – A 2. cikk (2) bekezdése 2. pontjának b) alpontjában említett, közokirat kiállítására felhatalmazott hatóságok vagy más szervek, valamint a 2. cikk (2) bekezdésének 3. pontjában említett megállapodások nyilvántartásba vételére jogosult hatóságok

Nem alkalmazandó.

A 103. cikk (1) bekezdésének a) pontja (második rész) – A 74. cikk (2) bekezdésében említett költségmentességet biztosító közigazgatási hatóságok

A Cseh Ügyvédi Kamara (Česká advokátní komora)

Brnoi kamara

nám. Svobody 84/15

602 00 Brno

Telefonszám: +420 513 030 111
E-mail: brno@cak.cz

Webcím: https://www.cak.cz/en/

A 103. cikk (1) bekezdésének b) pontja (első rész) – A 36. cikk (1) bekezdése szerinti határozatokra vonatkozó tanúsítványok kiadására hatáskörrel rendelkező bíróságok, valamint a 66. cikkben említett közokirathoz vagy egyezséghez kapcsolódó tanúsítvány kiállítására hatáskörrel rendelkező bíróságok és hatóságok

 • 36. cikk, (1) bekezdés

A határozatra vonatkozó tanúsítvány kiállítására hatáskörrel rendelkező bíróságok

a) a járásbíróság (okresní soudy);

b) a járásbíróság (okresní soudy);

c) a Brnói Városi Bíróság (Městský soud v Brně).

 • 66. cikk

Közokirathoz vagy megállapodáshoz kapcsolódó tanúsítvány kiállítására hatáskörrel rendelkező bíróságok és hatóságok

Nem alkalmazandó

A 103. cikk (1) bekezdésének b) pontja (második rész) – A 37. cikk (1) bekezdésében és a 48. cikk (1) bekezdésében említett tanúsítványok helyesbítésére hatáskörrel rendelkező bíróságok, a 49. cikkben említett tanúsítvánnyal ellátott határozat hiányát vagy korlátozását megállapító tanúsítvány kiállítására illetékes bíróságok; valamint a 67. cikk (1) bekezdésében említett, a 66. cikk (1) bekezdése alapján kiállított tanúsítvány kijavítására illetékes bíróságok és hatóságok;

 • 37. cikk (1) bekezdés és 48. cikk (1) bekezdés

Tanúsítvány kijavítására hatáskörrel rendelkező bíróságok

37. cikk (1) bekezdés

a) a járásbíróság (okresní soudy);

b) a járásbíróság (okresní soudy);

c) a Brnói Városi Bíróság (Městský soud v Brně).

48. cikk, (1) bekezdés – megkülönböztetett határozatok

a) a járásbíróság (okresní soud) – 42. cikk, (1) bekezdés, a) pont

b) a járásbíróság (okresní soud) – 42. cikk, (1) bekezdés, b) pont – 29. cikk, (6) bekezdés

 • 49. cikk

A végrehajthatóság hiányára vagy korlátozására vonatkozó tanúsítvány kiállítására hatáskörrel rendelkező bíróságok

a) a járásbíróság (okresní soud) – 42. cikk, (1) bekezdés, a) pont

b) a járásbíróság (okresní soud) – 42. cikk, (1) bekezdés, b) pont

A 103. cikk (1) bekezdésének c) pontja – A határozatok elismerésére (30. cikk (3) bekezdés) és az elismerés megtagadására (40. cikk (2) bekezdés) illetékes bíróságok, valamint a végrehajtás megtagadására, megtámadására vagy fellebbezésre, valamint az 58. cikk (1) bekezdésében, a 61. cikk (2) bekezdésében és a 62. cikkben említett további megtámadásra vagy fellebbezésre illetékes bíróságok és hatóságok

 • 30. cikk, (3) bekezdés

Határozat elismerésére hatáskörrel rendelkező bíróságok

A járásbíróság (okresní soudy)

 • 40. cikk, (2) bekezdés

Határozat elismerésének megtagadására hatáskörrel rendelkező bíróságok

A járásbíróság (okresní soudy)

 • 58. cikk, (1) bekezdés

Határozat végrehajtásának megtagadására hatáskörrel rendelkező bíróságok

A járásbíróság (okresní soudy)

 • 61. cikk, (2) bekezdés

Azok a bíróságok, amelyekhez a végrehajtást elutasító határozat elleni fellebbezést kell benyújtani

A járásbíróság (okresní soudy)

 • 62. cikk

Azok a bíróságok, amelyekhez a 61. cikk (2) bekezdése alapján hozott határozat elleni fellebbezést kell benyújtani

A járásbíróság (okresní soudy)

A 103. cikk (1) bekezdésének d) pontja – Az 52. cikkben említett, végrehajtásra illetékes hatóságok

Járásbíróságok és/vagy bírósági végrehajtók.

A 103. cikk (1) bekezdésének e) pontja – A 61. és 62. cikkben említett, a végrehajtás megtagadása iránti kérelemmel kapcsolatban hozott határozattal szembeni jogorvoslati eljárások

 • 61. cikk

A 61. és 62. cikkben említett, a végrehajtás megtagadása iránti kérelemmel kapcsolatban hozott határozattal szembeni fellebbezések

A módosított 99/1963. sz. törvény (a polgári perrendtartásról szóló törvény) 201. és azt követő szakaszai szerinti fellebbezések

 • 62. cikk

A 61. és 62. cikkben említett, a végrehajtás megtagadása iránti kérelemmel kapcsolatban hozott határozattal szembeni további fellebbezések

A módosított 99/1963. sz. törvény (a polgári perrendtartásról szóló törvény) 229. és azt követő szakaszai szerinti megsemmisítés iránti kereset

A módosított 99/1963. sz. törvény (a polgári perrendtartásról szóló törvény) 236. és azt követő szakaszai szerinti fellebbezés felülvizsgálata

A 103. cikk (1) bekezdésének f) pontja – A szülői felelősséggel kapcsolatos ügyekben a rendelet alkalmazásában való segítségnyújtásra kijelölt központi hatóságok neve, címe és a kapcsolattartás módja Amennyiben egynél több központi hatóságot jelölnek ki, az egyes központi hatóságok illetékességét és hatáskörét a 76. cikkben említettek szerint kell feltüntetni.

A gyermekek nemzetközi jogi védelmével foglalkozó hivatal (Úřad pro mezinárodně právní ochranu dětí)

Šilingrovo náměstí 3

602 00 Brno

Cseh Köztársaság

Telefonszám: 00420 542 215 522

Fax: 00420 542 212 836

E-mail-cím: podatelna@umpod.cz

Webcím: http://www.umpod.cz/

Kapcsolattartók:

Zdeněk Kapitán, igazgató

Markéta Kačerová Nováková, igazgatóhelyettes

A 103. cikk (1) bekezdésének g) pontja – Adott esetben a szülőkön kívül a közeli hozzátartozóknak azon köre, akiknél a gyermek valamely tagállam területén belül elhelyezhető az adott tagállamnak a 82. cikkben említett előzetes hozzájárulása nélkül

Nincs válasz.

A 103. cikk (1) bekezdésének h) pontja – Az Európai Unió intézményeinek az adott tagállam nyelvétől eltérő azon hivatalos nyelvét vagy nyelveit, amely nyelveken a központi hatóságok részére szóló kommunikáció elfogadható 91. cikk (3) bekezdésében említettek szerint

Cseh, szlovák, angol.

A 103. cikk (1) bekezdésének i) pontja – A 80., 81. és 82. cikk szerint küldött kérelmek és kísérő dokumentumok, valamint a 91. cikk (2) bekezdésében említett tanúsítványok szabad szövegmezőinek fordítása céljából elfogadott nyelvek

 • 80., 81., 82. cikk

Cseh, szlovák

 • 91. cikk, (2) bekezdés

Cseh, szlovák

Utolsó frissítés: 12/05/2024

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.