Brüsszel IIb. rendelet – Házassági ügyek és a szülői felelősségre vonatkozó eljárások (átdolgozás)

Észtország

Tartalomszolgáltató:
Észtország

ILLETÉKES BÍRÓSÁGOK/HATÓSÁGOK KERESÉSE

A lenti keresőeszköz segít megtalálni Önnek az(oka)t a bíróságo(ka)t/szerv(ek)et, amely(ek) illetékes(ek) az adott európai uniós jogi eszköz vonatkozásában. Figyelem: noha mindent megtettünk azért, hogy a rendszerben indított keresések a lehető legpontosabb találatokat eredményezzék, kivételes esetekben előfordulhat, hogy az illetékesség helytelen megállapítása miatt a keresés eredménye nem teljes.

Észtország

Családjog – Brüsszel IIb. rendelet – Házassági ügyek és a szülői felelősségre vonatkozó eljárások (átdolgozás)


*kötelező választás

A 103. cikk (1) bekezdésének a) pontja (első rész) – A 2. cikk (2) bekezdése 2. pontjának b) alpontjában említett, közokirat kiállítására felhatalmazott hatóságok vagy más szervek, valamint a 2. cikk (2) bekezdésének 3. pontjában említett megállapodások nyilvántartásba vételére jogosult hatóságok

A 2. cikk (2) bekezdése 2. pontjának b) alpontjában említett közokirat kiállítása közjegyző feladata. A közjegyzők jegyzéke megtalálható a Közjegyzői Kamara (Notarite Koda) honlapján.

A 2. cikk (2) bekezdésének 3. pontjában említett megállapodás nyilvántartásba vétele a megyeközpont helyi önkormányzata anyakönyvi hivatalának (maakonnakeskus) feladata. E hivatalok jegyzéke itt található.

A 103. cikk (1) bekezdésének a) pontja (második rész) – A 74. cikk (2) bekezdésében említett költségmentességet biztosító közigazgatási hatóságok

Észtországban jelenleg nincs ilyen közigazgatási hatóság. Észtországban a közjegyzők és az anyakönyvi hivatalok szolgáltatásai nem ingyenesek.

A 103. cikk (1) bekezdésének b) pontja (első rész) – A 36. cikk (1) bekezdése szerinti határozatokra vonatkozó tanúsítványok kiadására hatáskörrel rendelkező bíróságok, valamint a 66. cikkben említett közokirathoz vagy egyezséghez kapcsolódó tanúsítvány kiállítására hatáskörrel rendelkező bíróságok és hatóságok

Észtországban a 36. cikk (1) bekezdésében említett határozatokra vonatkozó igazolások kiállítása a megyei bíróság feladata.

A 66. cikk szerinti, közjegyző által kiállított közokiratra vagy anyakönyvi hivatal által kiállított megállapodásra vonatkozó tanúsítványokat a közjegyző vagy a megyeközpont helyi önkormányzatának anyakönyvi hivatala állíthatja ki. A közjegyzők jegyzéke itt, az anyakönyvi hivatalok jegyzéke pedig itt található.

A 103. cikk (1) bekezdésének b) pontja (második rész) – A 37. cikk (1) bekezdésében és a 48. cikk (1) bekezdésében említett tanúsítványok helyesbítésére hatáskörrel rendelkező bíróságok, a 49. cikkben említett tanúsítvánnyal ellátott határozat hiányát vagy korlátozását megállapító tanúsítvány kiállítására illetékes bíróságok; valamint a 67. cikk (1) bekezdésében említett, a 66. cikk (1) bekezdése alapján kiállított tanúsítvány kijavítására illetékes bíróságok és hatóságok;

Észtországban a 37. cikk (1) bekezdésében és a 48. cikk (1) bekezdésében említett tanúsítvány kijavítása és a 49. cikkben említett tanúsítvány kiállítása a megyei bíróság feladata.

A közjegyző által kiállított közokiratra vonatkozó, a 67. cikk (1) bekezdése szerinti tanúsítvány kijavítása a közjegyző feladata. A közjegyzők jegyzéke itt található.

Az anyakönyvi hivatal által kiállított megállapodásra vonatkozó, a 67. cikk (1) bekezdése szerinti tanúsítvány kijavítása a megyeközpont helyi önkormányzatának feladata. E hivatalok jegyzéke itt található.

A 103. cikk (1) bekezdésének c) pontja – A határozatok elismerésére (30. cikk (3) bekezdés) és az elismerés megtagadására (40. cikk (2) bekezdés) illetékes bíróságok, valamint a végrehajtás megtagadására, megtámadására vagy fellebbezésre, valamint az 58. cikk (1) bekezdésében, a 61. cikk (2) bekezdésében és a 62. cikkben említett további megtámadásra vagy fellebbezésre illetékes bíróságok és hatóságok

A 30. cikk (3) bekezdésében, a 40. cikk (2) bekezdésében és az 58. cikk (1) bekezdésében meghatározott kérelmeket a megyei bírósághoz kell benyújtani. A 61. cikk (2) bekezdése szerinti kérelmet a körzeti bírósághoz, a 62. cikk szerinti kérelmet pedig a legfelsőbb bírósághoz nyújtják be.

A 103. cikk (1) bekezdésének d) pontja – Az 52. cikkben említett, végrehajtásra illetékes hatóságok

Észtországban a végrehajtók rendelkeznek hatáskörrel a határozatok végrehajtására. A felperes az adós lakóhelye szerinti illetékességi területről választ ki bírósági végrehajtót. A végrehajtók négy megyei bírósági körzetben működnek: Harjumaa, Pärnumaa, Tartumaa és Virumaa.

A végrehajtók listája megtalálható a bírósági végrehajtók és felszámolók kamarájának (Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koda) honlapján.

A 103. cikk (1) bekezdésének e) pontja – A 61. és 62. cikkben említett, a végrehajtás megtagadása iránti kérelemmel kapcsolatban hozott határozattal szembeni jogorvoslati eljárások

Észtországban a 61. cikk szerinti megtámadást a körzeti bírósághoz, a 62. cikk szerinti megtámadást pedig a legfelsőbb bírósághoz nyújtják be.

A 103. cikk (1) bekezdésének f) pontja – A szülői felelősséggel kapcsolatos ügyekben a rendelet alkalmazásában való segítségnyújtásra kijelölt központi hatóságok neve, címe és a kapcsolattartás módja Amennyiben egynél több központi hatóságot jelölnek ki, az egyes központi hatóságok illetékességét és hatáskörét a 76. cikkben említettek szerint kell feltüntetni.

A 77. cikk (1) bekezdése, a 79. cikk c), d) és e) pontja, valamint a 81. cikk tekintetében Észtországban a központi hatóság:

Igazságügyi Minisztérium (Justiitsministeerium)

Nemzetközi Igazságügyi Együttműködésért Felelős Főosztály

Suur-Ameerika 1, 10122 Tallinn

E-mail: central.authority@just.ee,

Tel.: (+372) 620 8183, (+372) 620 8186, (+372) 620 8190

A 79. cikk a), b), f) és g) pontja, valamint a 80. és a 82. cikk tekintetében Észtországban a központi hatóság:

Társadalombiztosítási Tanács (Sotsiaalkindlustusamet)

Paldiski mnt 80, 15092 Tallinn

E-mail: childprotection@sotsiaalkindlustusamet.ee,

Tel.: (+372) 612 1360, (+372) 531 8850, (+372) 5345 1792

A 103. cikk (1) bekezdésének g) pontja – Adott esetben a szülőkön kívül a közeli hozzátartozóknak azon köre, akiknél a gyermek valamely tagállam területén belül elhelyezhető az adott tagállamnak a 82. cikkben említett előzetes hozzájárulása nélkül

Észtországban a gyermekeket előzetes hozzájárulás nélkül csak a szülőnél lehet elhelyezni.

A 103. cikk (1) bekezdésének h) pontja – Az Európai Unió intézményeinek az adott tagállam nyelvétől eltérő azon hivatalos nyelvét vagy nyelveit, amely nyelveken a központi hatóságok részére szóló kommunikáció elfogadható 91. cikk (3) bekezdésében említettek szerint

A 91. cikk (3) bekezdésével összhangban az észt központi hatóságok észt és angol nyelven egyaránt elfogadják a megkereséseket.

A 103. cikk (1) bekezdésének i) pontja – A 80., 81. és 82. cikk szerint küldött kérelmek és kísérő dokumentumok, valamint a 91. cikk (2) bekezdésében említett tanúsítványok szabad szövegmezőinek fordítása céljából elfogadott nyelvek

A 91. cikk (2) bekezdésével összhangban a 80., 81. és 82. cikkben említett kérelmek és kísérő dokumentumok, valamint a tanúsítványok szabad szöveges mezőinek fordítása céljából elfogadott nyelvek az észt és az angol.

Utolsó frissítés: 20/07/2023

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.