Brüsszel IIb. rendelet – Házassági ügyek és a szülői felelősségre vonatkozó eljárások (átdolgozás)

Finnország

Tartalomszolgáltató:
Finnország

A 103. cikk (1) bekezdésének a) pontja (első rész) – A 2. cikk (2) bekezdése 2. pontjának b) alpontjában említett, közokirat kiállítására felhatalmazott hatóságok vagy más szervek, valamint a 2. cikk (2) bekezdésének 3. pontjában említett megállapodások nyilvántartásba vételére jogosult hatóságok

A finn jog nem tartalmaz a rendelet értelmében vett közokiratokra vagy nyilvántartásba vett megállapodásokra vonatkozó rendelkezéseket.

A 103. cikk (1) bekezdésének a) pontja (második rész) – A 74. cikk (2) bekezdésében említett költségmentességet biztosító közigazgatási hatóságok

Finnországban a 74. cikk (2) bekezdésében említett közigazgatási hatóság a Szociális Jóléti Tanács (finnül: Sosiaalilautakunta; svédül: Socialnämnd),

Az illetékes hatóság, amely nyilatkozhat arról, hogy a kérelmezők teljesítik a költségmentességre vonatkozó követelményeket: a Jogi Segítségnyújtó Hivatal (finnül: oikeusaputoimisto; svédül: rättshjälpsbyrå).

A 103. cikk (1) bekezdésének b) pontja (első rész) – A 36. cikk (1) bekezdése szerinti határozatokra vonatkozó tanúsítványok kiadására hatáskörrel rendelkező bíróságok, valamint a 66. cikkben említett közokirathoz vagy egyezséghez kapcsolódó tanúsítvány kiállítására hatáskörrel rendelkező bíróságok és hatóságok

A 36. cikk (1) bekezdésében említett tanúsítványt az a bíróság vagy hatóság állítja ki, amely a határozatot hozta vagy jóváhagyta a megállapodást.

A 103. cikk (1) bekezdésének b) pontja (második rész) – A 37. cikk (1) bekezdésében és a 48. cikk (1) bekezdésében említett tanúsítványok helyesbítésére hatáskörrel rendelkező bíróságok, a 49. cikkben említett tanúsítvánnyal ellátott határozat hiányát vagy korlátozását megállapító tanúsítvány kiállítására illetékes bíróságok; valamint a 67. cikk (1) bekezdésében említett, a 66. cikk (1) bekezdése alapján kiállított tanúsítvány kijavítására illetékes bíróságok és hatóságok;

A 37. cikk (1) bekezdése és a 48. cikk (1) bekezdése alapján kiállított tanúsítvány kijavítására hatáskörrel rendelkező bíróságok: Az a bíróság vagy hatóság, amely a határozatot hozta

A 49. cikkben említett, a végrehajthatóság hiányára vagy korlátozására vonatkozó tanúsítvány kiállítására hatáskörrel rendelkező bíróságok: Az a bíróság vagy más hatóság, amely felfüggesztette vagy elutasította a végrehajtást, vagy amelynek határozata alapján egy korábbi határozat már nem végrehajtható vagy végrehajthatósága korlátozott.

A 103. cikk (1) bekezdésének c) pontja – A határozatok elismerésére (30. cikk (3) bekezdés) és az elismerés megtagadására (40. cikk (2) bekezdés) illetékes bíróságok, valamint a végrehajtás megtagadására, megtámadására vagy fellebbezésre, valamint az 58. cikk (1) bekezdésében, a 61. cikk (2) bekezdésében és a 62. cikkben említett további megtámadásra vagy fellebbezésre illetékes bíróságok és hatóságok

A 30. cikk (3) bekezdésében említett határozatok elismerésére és a határozatok elismerésének megtagadására hatáskörrel rendelkező bíróságok (40. cikk, (2) bekezdés): Körzeti bíróság (finnül: käräjäoikeus; svédül: tingsrätt).

Az 58. cikk (1) bekezdésében említett, a végrehajtás megtagadására hatáskörrel rendelkező bíróságok és hatóságok: Körzeti bíróság (finnül: käräjäoikeus; svédül: tingsrätt).

A rendelet 61. cikkének (2) bekezdésében említett hatóságok és bíróságok: Fellebbviteli bíróság (finnül: hovioikeus; svédül: hovrätt).

A rendelet 61. cikkében említett hatóságok és bíróságok: Legfelsőbb bíróság (finnül: korkein oikeus; svédül: högsta domstolen).

A 103. cikk (1) bekezdésének d) pontja – Az 52. cikkben említett, végrehajtásra illetékes hatóságok

Ha a végrehajtás a felügyeleti jogot, a tartózkodást, a gyermekkel való kapcsolattartás jogát vagy a gyermek másik tagállamba való visszavitelét érinti: Körzeti bíróság (finnül: käräjäoikeus; svédül: tingsrätt).

Ha a felügyeleti jogról, a tartózkodásról, a gyermekkel való kapcsolattartás jogáról vagy a gyermek másik tagállamba való visszaviteléről szóló határozat meghozatala óta kevesebb mint három év telt el, a határozat végrehajtását bíróság helyett bírósági végrehajtótól lehet kérni.

Ha a végrehajtás jogi költségeket érint: Finn Nemzeti Végrehajtó Hatóság (finnül: Ulosottoviranomainen; svédül: Utsökningsmyndighet).

A 103. cikk (1) bekezdésének e) pontja – A 61. és 62. cikkben említett, a végrehajtás megtagadása iránti kérelemmel kapcsolatban hozott határozattal szembeni jogorvoslati eljárások

61. cikk, (2) bekezdés: A végrehajtást megtagadó határozat elleni fellebbezést a fellebbviteli bírósághoz lehet benyújtani. A fellebbviteli bírósághoz címzett fellebbezési kérelmeket a határozatot kibocsátó körzeti bíróság hivatalához kell benyújtani.

62. cikk: Legfelsőbb bíróság. A legfelsőbb bírósághoz címzett fellebbezési kérelmeket a határozatot kibocsátó fellebbviteli bíróság hivatalához kell benyújtani.

A 103. cikk (1) bekezdésének f) pontja – A szülői felelősséggel kapcsolatos ügyekben a rendelet alkalmazásában való segítségnyújtásra kijelölt központi hatóságok neve, címe és a kapcsolattartás módja Amennyiben egynél több központi hatóságot jelölnek ki, az egyes központi hatóságok illetékességét és hatáskörét a 76. cikkben említettek szerint kell feltüntetni.

Igazságügyi Minisztérium

Nemzetközi jogi segítségnyújtás

PL 25

00023 GOVERNMENT

Tel.:+358 9 1606 7628

Fax:+358 9 1606 7524

E-mail central.authority.om@gov.fi

A 103. cikk (1) bekezdésének g) pontja – Adott esetben a szülőkön kívül a közeli hozzátartozóknak azon köre, akiknél a gyermek valamely tagállam területén belül elhelyezhető az adott tagállamnak a 82. cikkben említett előzetes hozzájárulása nélkül

Finnországban nem létezik a 82. cikk (2) bekezdésében említett közeli hozzátartozók kategóriája.

A 103. cikk (1) bekezdésének h) pontja – Az Európai Unió intézményeinek az adott tagállam nyelvétől eltérő azon hivatalos nyelvét vagy nyelveit, amely nyelveken a központi hatóságok részére szóló kommunikáció elfogadható 91. cikk (3) bekezdésében említettek szerint

A finn és a svéd mellett az angolt is elfogadják.

A 103. cikk (1) bekezdésének i) pontja – A 80., 81. és 82. cikk szerint küldött kérelmek és kísérő dokumentumok, valamint a 91. cikk (2) bekezdésében említett tanúsítványok szabad szövegmezőinek fordítása céljából elfogadott nyelvek

91. cikk, (2) bekezdés: A finn és a svéd mellett az angolt is elfogadják.

Utolsó frissítés: 22/03/2024

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.