Brüsszel IIb. rendelet – Házassági ügyek és a szülői felelősségre vonatkozó eljárások (átdolgozás)

Görögország

Tartalomszolgáltató:
Görögország

ILLETÉKES BÍRÓSÁGOK/HATÓSÁGOK KERESÉSE

A lenti keresőeszköz segít megtalálni Önnek az(oka)t a bíróságo(ka)t/szerv(ek)et, amely(ek) illetékes(ek) az adott európai uniós jogi eszköz vonatkozásában. Figyelem: noha mindent megtettünk azért, hogy a rendszerben indított keresések a lehető legpontosabb találatokat eredményezzék, kivételes esetekben előfordulhat, hogy az illetékesség helytelen megállapítása miatt a keresés eredménye nem teljes.

Görögország

Családjog – Brüsszel IIb. rendelet – Házassági ügyek és a szülői felelősségre vonatkozó eljárások (átdolgozás)


*kötelező választás

A 103. cikk (1) bekezdésének a) pontja (első rész) – A 2. cikk (2) bekezdése 2. pontjának b) alpontjában említett, közokirat kiállítására felhatalmazott hatóságok vagy más szervek, valamint a 2. cikk (2) bekezdésének 3. pontjában említett megállapodások nyilvántartásba vételére jogosult hatóságok

  • A rendelet 2. cikke (2) bekezdése 2. pontjának b) alpontjában említett hatóság: bármely közigazgatási hatóság, valamint az Állampolgári Szolgáltatások Központja (KEP). Ezenkívül ügyvédek és közjegyzők, a hatáskörük gyakorlását szabályozó rendelkezéseknek megfelelően.
  • A 2. cikk (2) bekezdése 3. pontjában említett hatóság: az illetékes első fokon eljáró egyesbíróság (monomelés protodikeío), vagy a közjegyző.
  • A rendelet 2. cikke (2) bekezdése 2. pontjának b) alpontjában említett hatóság: –

A 103. cikk (1) bekezdésének a) pontja (második rész) – A 74. cikk (2) bekezdésében említett költségmentességet biztosító közigazgatási hatóságok

Görögországban a „közigazgatási hatóságok” nem vesznek részt a költségmentességi eljárásban. Az illetékes hatóságok az illetékes és hatáskörrel rendelkező bíróságok.

A 103. cikk (1) bekezdésének b) pontja (első rész) – A 36. cikk (1) bekezdése szerinti határozatokra vonatkozó tanúsítványok kiadására hatáskörrel rendelkező bíróságok, valamint a 66. cikkben említett közokirathoz vagy egyezséghez kapcsolódó tanúsítvány kiállítására hatáskörrel rendelkező bíróságok és hatóságok

A 36. cikk (1) bekezdésében említett tanúsítvány kiállítására az a bíróság illetékes, amely a határozatot hozta, vagy az a hatóság (közjegyző), amely az iratot kibocsátotta.

A 66. cikkben említett tanúsítvány kiállítására az a bíróság illetékes, amely a határozatot hozta, vagy az a hatóság (közjegyző), amely az iratot kibocsátotta.

A 103. cikk (1) bekezdésének b) pontja (második rész) – A 37. cikk (1) bekezdésében és a 48. cikk (1) bekezdésében említett tanúsítványok helyesbítésére hatáskörrel rendelkező bíróságok, a 49. cikkben említett tanúsítvánnyal ellátott határozat hiányát vagy korlátozását megállapító tanúsítvány kiállítására illetékes bíróságok; valamint a 67. cikk (1) bekezdésében említett, a 66. cikk (1) bekezdése alapján kiállított tanúsítvány kijavítására illetékes bíróságok és hatóságok;

A tanúsítványok kijavítására vagy visszavonására illetékes bíróság az a bíróság, amely a határozatot hozta.

A tanúsítvánnyal ellátott határozat végrehajthatóságának hiányáról vagy korlátozásáról szóló tanúsítvány kiállítására illetékes bíróság az a bíróság, amely a határozatot hozta.

A 103. cikk (1) bekezdésének c) pontja – A határozatok elismerésére (30. cikk (3) bekezdés) és az elismerés megtagadására (40. cikk (2) bekezdés) illetékes bíróságok, valamint a végrehajtás megtagadására, megtámadására vagy fellebbezésre, valamint az 58. cikk (1) bekezdésében, a 61. cikk (2) bekezdésében és a 62. cikkben említett további megtámadásra vagy fellebbezésre illetékes bíróságok és hatóságok

A határozat elismerésére (30. cikk (3) bekezdés), az elismerés megtagadására (40. cikk (2) bekezdés) és a végrehajtás megtagadására (58. cikk (1) bekezdés) hatáskörrel rendelkező bíróság az az első fokon eljáró egyesbíróság, amelynek illetékességi területén az a személy tartózkodik, aki ellen a végrehajtást kérték. Ha e személy tartózkodási helye ismeretlen, a tartózkodási helye szerinti régiót veszik figyelembe. Ha ez is ismeretlen, az athéni első fokon eljáró egyesbíróság az illetékes bíróság.

A megtámadás vagy fellebbezés ügyében (61. cikk (2) bekezdése) illetékes bíróság a fellebbviteli bíróság (efeteío).

A további megtámadás vagy fellebbezés ügyében (62. cikk) illetékes bíróság a Legfelsőbb Bíróság (Áreios Págos).

A 103. cikk (1) bekezdésének d) pontja – Az 52. cikkben említett, végrehajtásra illetékes hatóságok

A végrehajtásra illetékes hatóság a bírósági végrehajtó (dikastikós epimelitís).

A 103. cikk (1) bekezdésének e) pontja – A 61. és 62. cikkben említett, a végrehajtás megtagadása iránti kérelemmel kapcsolatban hozott határozattal szembeni jogorvoslati eljárások

A 61. cikk szerinti megtámadásokat és fellebbezéseket a fellebbviteli bíróságra kell benyújtani (fellebbezés (éfesi) formájában), míg a 62. cikk szerinti további megtámadásokat vagy fellebbezéseket a Legfelsőbb Bírósághoz (megsemmisítés iránti kérelem (anaíresi) formájában).

A 103. cikk (1) bekezdésének f) pontja – A szülői felelősséggel kapcsolatos ügyekben a rendelet alkalmazásában való segítségnyújtásra kijelölt központi hatóságok neve, címe és a kapcsolattartás módja Amennyiben egynél több központi hatóságot jelölnek ki, az egyes központi hatóságok illetékességét és hatáskörét a 76. cikkben említettek szerint kell feltüntetni.

A 76. cikk alkalmazásában a központi hatóság az Igazságügyi Minisztérium (Ypourgeío Dikaiosýnis) Nemzetközi Magánjogi Főosztálya (Tmíma Idiotikoú Dikaíou).

A Különleges Jogi Ügyek Igazgatóságának (Diéfthynsi Eidikón Nomikón Zitimáton) vezetője:

Vasilios Sarigiannidis

A Nemzetközi Magánjogi Főosztály főosztályvezetője:

Xanthippi Pappa

Mesogeion 96, 11527 Athens

Tel.: +30 213 130 7312, +30 213 130 7480

E-mail: vsarigiannidis@justice.gov.gr, xpappa@justice.gov.gr, civilunit@justice.gov.gr

A 103. cikk (1) bekezdésének g) pontja – Adott esetben a szülőkön kívül a közeli hozzátartozóknak azon köre, akiknél a gyermek valamely tagállam területén belül elhelyezhető az adott tagállamnak a 82. cikkben említett előzetes hozzájárulása nélkül

Görögország még nem döntötte el, hogy az (1) bekezdésnek megfelelően a szülőtől eltérő személynél történő elhelyezés esetén a hozzájárulás nem szükséges.

A 103. cikk (1) bekezdésének h) pontja – Az Európai Unió intézményeinek az adott tagállam nyelvétől eltérő azon hivatalos nyelvét vagy nyelveit, amely nyelveken a központi hatóságok részére szóló kommunikáció elfogadható 91. cikk (3) bekezdésében említettek szerint

Görög, angol.

A 103. cikk (1) bekezdésének i) pontja – A 80., 81. és 82. cikk szerint küldött kérelmek és kísérő dokumentumok, valamint a 91. cikk (2) bekezdésében említett tanúsítványok szabad szövegmezőinek fordítása céljából elfogadott nyelvek

  • 80. cikk, (3) bekezdés: görög
  • 81. cikk, (2) bekezdés: görög
  • 82. cikk, (4) bekezdés: görög
  • 91. cikk, (2) bekezdés: –
Utolsó frissítés: 17/07/2023

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.