Brüsszel IIb. rendelet – Házassági ügyek és a szülői felelősségre vonatkozó eljárások (átdolgozás)

Magyarország

Tartalomszolgáltató:
Magyarország

ILLETÉKES BÍRÓSÁGOK/HATÓSÁGOK KERESÉSE

A lenti keresőeszköz segít megtalálni Önnek az(oka)t a bíróságo(ka)t/szerv(ek)et, amely(ek) illetékes(ek) az adott európai uniós jogi eszköz vonatkozásában. Figyelem: noha mindent megtettünk azért, hogy a rendszerben indított keresések a lehető legpontosabb találatokat eredményezzék, kivételes esetekben előfordulhat, hogy az illetékesség helytelen megállapítása miatt a keresés eredménye nem teljes.

Magyarország

Családjog – Brüsszel IIb. rendelet – Házassági ügyek és a szülői felelősségre vonatkozó eljárások (átdolgozás)


*kötelező választás

A 103. cikk (1) bekezdésének a) pontja (első rész) – A 2. cikk (2) bekezdése 2. pontjának b) alpontjában említett, közokirat kiállítására felhatalmazott hatóságok vagy más szervek, valamint a 2. cikk (2) bekezdésének 3. pontjában említett megállapodások nyilvántartásba vételére jogosult hatóságok

A magyar jogban nem releváns.

A 103. cikk (1) bekezdésének a) pontja (második rész) – A 74. cikk (2) bekezdésében említett költségmentességet biztosító közigazgatási hatóságok

A magyar jogban nem releváns.

A 103. cikk (1) bekezdésének b) pontja (első rész) – A 36. cikk (1) bekezdése szerinti határozatokra vonatkozó tanúsítványok kiadására hatáskörrel rendelkező bíróságok, valamint a 66. cikkben említett közokirathoz vagy egyezséghez kapcsolódó tanúsítvány kiállítására hatáskörrel rendelkező bíróságok és hatóságok

A II. melléklet szerinti tanúsítványt az elsőfokon eljárt bíróság állítja ki (36. cikk (1) bekezdés a) pont). A III. melléklet szerinti tanúsítványt az elsőfokon eljárt bíróság és az eljárt gyámhatóság állítja ki (36. cikk (1) bekezdés b) pont). A IV. melléklet szerinti tanúsítványt az elsőfokon eljárt bíróság (Pesti Központi Kerületi Bíróság) állítja ki (36. cikk (1) bekezdés c) pont). A 66. cikk a magyar jogban nem releváns.

A 103. cikk (1) bekezdésének b) pontja (második rész) – A 37. cikk (1) bekezdésében és a 48. cikk (1) bekezdésében említett tanúsítványok helyesbítésére hatáskörrel rendelkező bíróságok, a 49. cikkben említett tanúsítvánnyal ellátott határozat hiányát vagy korlátozását megállapító tanúsítvány kiállítására illetékes bíróságok; valamint a 67. cikk (1) bekezdésében említett, a 66. cikk (1) bekezdése alapján kiállított tanúsítvány kijavítására illetékes bíróságok és hatóságok;

A II. melléklet szerinti tanúsítványt az elsőfokon eljárt bíróság javítja ki (37. cikk (1) bekezdés). A III. melléklet szerinti tanúsítványt az elsőfokon eljárt bíróság javítja ki, illetve a gyermekvédelmi és gyámügyi feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal javítja ki az illetékességi területén működő gyámhatóság által kiállított III. melléklet szerinti tanúsítványt (37. cikk (1) bekezdés). A IV. melléklet szerinti tanúsítványt az elsőfokon eljárt bíróság (Pesti Központi Kerületi Bíróság) javítja ki (37. cikk (1) bekezdés). Az V. melléklet szerinti tanúsítványt az elsőfokon eljárt bíróság javítja ki, illetve a gyermekvédelmi és gyámügyi feladatkörébe eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal javítja ki az illetékességi területén működő gyámhatóság által kiállított V. melléklet szerint tanúsítványt (48. cikk (1) bekezdés). A VI. melléklet szerinti tanúsítványt az elsőfokon eljárt bíróság javítja ki (48. cikk (1) bekezdés). A VII. melléklet szerinti tanúsítványt az elsőfokon eljárt bíróság és az eljárt gyámhatóság állítja ki (49. cikk). A 66. cikk a magyar jogban nem releváns.

A 103. cikk (1) bekezdésének c) pontja – A határozatok elismerésére (30. cikk (3) bekezdés) és az elismerés megtagadására (40. cikk (2) bekezdés) illetékes bíróságok, valamint a végrehajtás megtagadására, megtámadására vagy fellebbezésre, valamint az 58. cikk (1) bekezdésében, a 61. cikk (2) bekezdésében és a 62. cikkben említett további megtámadásra vagy fellebbezésre illetékes bíróságok és hatóságok

A 30. cikk (3) bekezdéséhez: Az ellenérdekű fél belföldi lakóhelye, ennek hiányában szokásos tartózkodási helye szerinti törvényszék székhelyén működő járásbíróság (Budapesten a Budai Központi Kerületi Bíróság), ennek hiányában a kérelmező belföldi lakóhelye, ennek hiányában szokásos tartózkodási helye szerinti törvényszék székhelyén működő járásbíróság (Budapesten a Budai Központi Kerületi Bíróság), vagy ha pedig a kérelmezőnek sincs belföldön lakóhelye (székhelye), szokásos tartózkodási helye, a Budai Központi Kerületi Bíróság illetékes.

Az 52. cikkhez: A kapcsolattartás tárgyában hozott határozat, kiállított közokirat vagy létrejött megállapodás kivételével a kötelezett, vagy a gyermek szokásos tartózkodási helye szerinti törvényszék székhelyén működő járásbíróság, Budapesten a Budai Központi Kerületi Bíróság illetékes; kapcsolattartás tárgyában hozott határozat, kiállított közokirat vagy létrejött megállapodás esetében az a járásbíróság illetékes, amelynek területén a kapcsolattartással érintett gyermek belföldi lakóhelye, ennek hiányában belföldi tartózkodási helye található, ha pedig ez nem állapítható meg, a Budai Központi Kerületi Bíróság.

A 40. cikk (2) bekezdéséhez: Az ellenérdekű fél belföldi lakóhelye, ennek hiányában szokásos tartózkodási helye szerinti törvényszék székhelyén működő járásbíróság (Budapesten a Budai Központi Kerületi Bíróság), ennek hiányában a kérelmező belföldi lakóhelye, ennek hiányában szokásos tartózkodási helye szerinti törvényszék székhelyén működő járásbíróság (Budapesten a Budai Központi Kerületi Bíróság), vagy ha pedig a kérelmezőnek sincs belföldön lakóhelye (székhelye), szokásos tartózkodási helye, a Budai Központi Kerületi Bíróság illetékes.

Az 58. cikk (1) bekezdéséhez: A végrehajtást elrendelő bírósághoz kell benyújtani a kérelmet.

A 61. cikk (2) bekezdéséhez: A fellebbezést az elsőfokú bíróságnál kell megindítani, azt a törvényszék bírálja el.

A 62. cikkhez: A felülvizsgálati kérelmet az elsőfokú határozatot hozó bíróságnál kell benyújtani, azt a Kúria bírálja el.

A 103. cikk (1) bekezdésének d) pontja – Az 52. cikkben említett, végrehajtásra illetékes hatóságok

A kapcsolattartás tárgyában hozott határozat, kiállított közokirat vagy létrejött megállapodás kivételével a kötelezett, vagy a gyermek szokásos tartózkodási helye szerinti törvényszék székhelyén működő járásbíróság, Budapesten a Budai Központi Kerületi Bíróság illetékes; kapcsolattartás tárgyában hozott határozat, kiállított közokirat vagy létrejött megállapodás esetében az a járásbíróság illetékes, amelynek területén a kapcsolattartással érintett gyermek belföldi lakóhelye, ennek hiányában belföldi tartózkodási helye található, ha pedig ez nem állapítható meg, a Budai Központi Kerületi Bíróság.

A 103. cikk (1) bekezdésének e) pontja – A 61. és 62. cikkben említett, a végrehajtás megtagadása iránti kérelemmel kapcsolatban hozott határozattal szembeni jogorvoslati eljárások

A 61. cikkhez: Fellebbezés.

A 62. cikkhez: Felülvizsgálat.

A 103. cikk (1) bekezdésének f) pontja – A szülői felelősséggel kapcsolatos ügyekben a rendelet alkalmazásában való segítségnyújtásra kijelölt központi hatóságok neve, címe és a kapcsolattartás módja Amennyiben egynél több központi hatóságot jelölnek ki, az egyes központi hatóságok illetékességét és hatáskörét a 76. cikkben említettek szerint kell feltüntetni.

A külföldre elvitt gyermekek visszahozatala, valamint a Magyarországra hozott gyermekek visszavitele iránti ügyek kivételével a Belügyminisztériuma (cím: 1054 Budapest Báthory utca 10., postai cím: 1884 Budapest, Pf. 1., telefonszám : +36-1-795-5468, +36-1-795-3155; e-mail : gyergyam@bm.gov.hu).

A külföldre elvitt gyermekek visszahozatala, valamint a Magyarországra hozott gyermekek visszavitele iránti ügyek tekintetében az Igazságügyi Minisztérium (cím: 1054 Budapest. Báthory utca 12., postai cím: 1357 Budapest, Pf. 2., telefonszám: +36-1-795-5397, +36-1-795-3188 , fax: +36-1-550-3946; e-mail: nmfo@im.gov.hu).

A 103. cikk (1) bekezdésének g) pontja – Adott esetben a szülőkön kívül a közeli hozzátartozóknak azon köre, akiknél a gyermek valamely tagállam területén belül elhelyezhető az adott tagállamnak a 82. cikkben említett előzetes hozzájárulása nélkül

A magyar jogban nem releváns.

A 103. cikk (1) bekezdésének h) pontja – Az Európai Unió intézményeinek az adott tagállam nyelvétől eltérő azon hivatalos nyelvét vagy nyelveit, amely nyelveken a központi hatóságok részére szóló kommunikáció elfogadható 91. cikk (3) bekezdésében említettek szerint

Angol, magyar.

A 103. cikk (1) bekezdésének i) pontja – A 80., 81. és 82. cikk szerint küldött kérelmek és kísérő dokumentumok, valamint a 91. cikk (2) bekezdésében említett tanúsítványok szabad szövegmezőinek fordítása céljából elfogadott nyelvek

Magyar.

Utolsó frissítés: 04/07/2024

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.