Brüsszel IIb. rendelet – Házassági ügyek és a szülői felelősségre vonatkozó eljárások (átdolgozás)

Írország

Tartalomszolgáltató:
Írország

A 103. cikk (1) bekezdésének a) pontja (első rész) – A 2. cikk (2) bekezdése 2. pontjának b) alpontjában említett, közokirat kiállítására felhatalmazott hatóságok vagy más szervek, valamint a 2. cikk (2) bekezdésének 3. pontjában említett megállapodások nyilvántartásba vételére jogosult hatóságok

Az ír jog egyetlen hatóságot sem hatalmazott fel kifejezetten erre a célra, mivel a vonatkozó családjogi ügyekkel az ír bíróságok foglalkoznak.

A 103. cikk (1) bekezdésének a) pontja (második rész) – A 74. cikk (2) bekezdésében említett költségmentességet biztosító közigazgatási hatóságok

A 74. cikk (2) bekezdésében említett, jogi segítségnyújtást biztosító illetékes hatóság a Jogi Segítségnyújtási Tanács (Legal Aid Board). A Jogi Segítségnyújtási Tanács (LAB) elérhetőségei:

Quay Street, (székhely)
Cahirciveen,
Co. Kerry, Írország.
V23 RD36
Telefonszám: 066 947 1000
LoCall: 0818 615 200
info@legalaidboard.ie

A 103. cikk (1) bekezdésének b) pontja (első rész) – A 36. cikk (1) bekezdése szerinti határozatokra vonatkozó tanúsítványok kiadására hatáskörrel rendelkező bíróságok, valamint a 66. cikkben említett közokirathoz vagy egyezséghez kapcsolódó tanúsítvány kiállítására hatáskörrel rendelkező bíróságok és hatóságok

Az illetékes bíróságok a következők:

Tanúsítvány kiállítása – 36. cikk (1) bekezdése

– a házassági ügyben hozott határozatról, a II. mellékletben található formanyomtatvány felhasználásával –

a körzeti bíróság vagy a felsőbíróság;

– a szülői felelősségi ügyben hozott határozatról, a III. mellékletben található formanyomtatvány felhasználásával –

a kerületi bíróság, a körzeti bíróság vagy a felsőbíróság;

– a 2. cikk (1) bekezdésének a) pontjában említett visszavitelt elrendelő határozatról, és adott esetben a határozatot kísérő, a 27. cikk (5) bekezdésével összhangban hozott ideiglenes intézkedésekről ‒ beleértve a védelmi intézkedéseket ‒, a IV. mellékletben található formanyomtatvány felhasználásával:

Felsőbíróság

Tanúsítvány kiállítása – 66. cikk (1) bekezdése

– házassági ügyben a VIII. mellékletben található formanyomtatvány felhasználásával;

Az ír jog szerint egyetlen bíróság és hatóság sem illetékes a 66. cikk (1) bekezdésének a) pontjában említett közokiratokra vagy megállapodásokra vonatkozó tanúsítványok kiállítására házassági ügyben.

– a szülői felelősségi ügyben keletkezett közokirat vagy megállapodás, a IX. mellékletben található formanyomtatvány felhasználásával –

a kerületi bíróság, a körzeti bíróság vagy a felsőbíróság.

A 103. cikk (1) bekezdésének b) pontja (második rész) – A 37. cikk (1) bekezdésében és a 48. cikk (1) bekezdésében említett tanúsítványok helyesbítésére hatáskörrel rendelkező bíróságok, a 49. cikkben említett tanúsítvánnyal ellátott határozat hiányát vagy korlátozását megállapító tanúsítvány kiállítására illetékes bíróságok; valamint a 67. cikk (1) bekezdésében említett, a 66. cikk (1) bekezdése alapján kiállított tanúsítvány kijavítására illetékes bíróságok és hatóságok;

A tanúsítvány kijavítása – 37. cikk (1) bekezdése

A 36. cikk (1) bekezdése szerinti tanúsítványt kiállító bíróság a 37. cikk (1) bekezdése szerint kijavíthatja az általa kiállított tanúsítványt

 • kerületi bíróság;
 • körzeti bíróság;
 • felsőbíróság.

A tanúsítvány kijavítása és visszavonása – 48. cikk (1) bekezdése

A tanúsítványt kiállító bíróság:

 • kerületi bíróság;
 • körzeti bíróság;
 • felsőbíróság.

A végrehajthatóság hiányáról vagy korlátozásáról szóló tanúsítvány (a 47. cikk szerinti tanúsítvánnyal ellátott határozat esetében) – 49. cikk

A tanúsítványt kiállító bíróság:

 • kerületi bíróság;
 • körzeti bíróság;
 • felsőbíróság.

Az ír jog szerint egyetlen bíróság és hatóság sem illetékes a 66. cikk (1) bekezdésének a) pontjában említett közokiratokra vagy megállapodásokra vonatkozó tanúsítványok kiállítására házassági ügyben.

A szülői felelősségre vonatkozó közokiratra vagy megállapodásra vonatkozó tanúsítványt a 66. cikk (1) bekezdésének b) pontja szerint kiállító bíróság a 67. cikk (1) bekezdésének megfelelően helyesbítheti a tanúsítványt:

 • kerületi bíróság;
 • körzeti bíróság;
 • felsőbíróság.

A 66. cikk (3) bekezdése, összefüggésben a 37. cikk (1) bekezdésével:

 • kerületi bíróság;
 • körzeti bíróság;
 • felsőbíróság.

A 103. cikk (1) bekezdésének c) pontja – A határozatok elismerésére (30. cikk (3) bekezdés) és az elismerés megtagadására (40. cikk (2) bekezdés) illetékes bíróságok, valamint a végrehajtás megtagadására, megtámadására vagy fellebbezésre, valamint az 58. cikk (1) bekezdésében, a 61. cikk (2) bekezdésében és a 62. cikkben említett további megtámadásra vagy fellebbezésre illetékes bíróságok és hatóságok

30. cikk (3) bekezdése – Annak megállapítására irányuló kérelem, hogy az elismerés megtagadásának okai nem állnak fenn: A 30. cikk (3) bekezdésében említett kérelmeket a következő bíróságokhoz kell benyújtani:

– Írországban a felsőbírósághoz.

52. cikk: Végrehajtás: Az 52. cikkben említett kérelmeket a következő bíróságokhoz kell benyújtani:

– Írországban a felsőbírósághoz.

A 40. cikk (1) bekezdése: Az elismerés megtagadása: A 40. cikk (1) bekezdésében említett kérelmeket a következő bíróságokhoz kell benyújtani:

– Írországban a felsőbírósághoz.

Az 58. cikk (1) bekezdése: A végrehajtás megtagadása: Az 58. cikk (1) bekezdésében említett kérelmeket a következő bíróságokhoz kell benyújtani:

– Írországban a felsőbírósághoz.

A 61. cikk (2) bekezdése: Megtámadás vagy fellebbezés – a végrehajtás megtagadása:

fellebbviteli bíróság.

62. cikk: A Legfelsőbb Bírósághoz való fellebbezés lehetősége, korlátozott körülmények között – A fellebbezéshez az szükséges, hogy a határozat közérdekű ügyet érintsen, vagy annak az igazságszolgáltatás érdekeit kell szolgálnia.

– Írországban a Legfelsőbb Bírósághoz

A 103. cikk (1) bekezdésének d) pontja – Az 52. cikkben említett, végrehajtásra illetékes hatóságok

– Írországban a felsőbírósághoz.

A 103. cikk (1) bekezdésének e) pontja – A 61. és 62. cikkben említett, a végrehajtás megtagadása iránti kérelemmel kapcsolatban hozott határozattal szembeni jogorvoslati eljárások

Első fokon a felsőbírósághoz lehet fellebbezni.

Írországban jogkérdésben a fellebbviteli bírósághoz lehet fellebbezni (azonban megjegyzendő, hogy az ír alkotmány rendelkezései szerint a legfelsőbb bíróság fellebbviteli hatáskörrel rendelkezik a felsőbíróság határozata tekintetében, ha olyan kivételes körülmények állnak fenn, amelyek indokolják a közvetlen fellebbezést.  A legfelsőbb bíróság a fellebbviteli bíróság határozata tekintetében is fellebbviteli hatáskörrel rendelkezik, ha az alkotmányban meghatározott bizonyos feltételek teljesülnek).

A 103. cikk (1) bekezdésének f) pontja – A szülői felelősséggel kapcsolatos ügyekben a rendelet alkalmazásában való segítségnyújtásra kijelölt központi hatóságok neve, címe és a kapcsolattartás módja Amennyiben egynél több központi hatóságot jelölnek ki, az egyes központi hatóságok illetékességét és hatáskörét a 76. cikkben említettek szerint kell feltüntetni.

A gyermekek jogellenes külföldre vitelével foglalkozó központi hatóság (Central Authority for International Child Abduction)

Igazságügyi Minisztérium (Department of Justice)
51 St. Stephen's Green
Dublin 2
Írország

Telefonszám: + 353 1 859-2232

Fax: + 353 1 479-0201

E-mail-cím: internationalchildabduction@justice.ie
Internet: https://www.justice.ie

A 103. cikk (1) bekezdésének g) pontja – Adott esetben a szülőkön kívül a közeli hozzátartozóknak azon köre, akiknél a gyermek valamely tagállam területén belül elhelyezhető az adott tagállamnak a 82. cikkben említett előzetes hozzájárulása nélkül

Tárgytalan. Írország nem élt a 82. cikkben rögzített azon lehetőséggel, amely szerint a közeli hozzátartozók bizonyos kategóriái esetében mellőzhető a gyermekek Írországban történő határokon átnyúló elhelyezéséhez szükséges hozzájárulás beszerzése.

A 103. cikk (1) bekezdésének h) pontja – Az Európai Unió intézményeinek az adott tagállam nyelvétől eltérő azon hivatalos nyelvét vagy nyelveit, amely nyelveken a központi hatóságok részére szóló kommunikáció elfogadható 91. cikk (3) bekezdésében említettek szerint

Angol; ír.

A 103. cikk (1) bekezdésének i) pontja – A 80., 81. és 82. cikk szerint küldött kérelmek és kísérő dokumentumok, valamint a 91. cikk (2) bekezdésében említett tanúsítványok szabad szövegmezőinek fordítása céljából elfogadott nyelvek

Angol; ír.

Utolsó frissítés: 31/05/2024

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.