Brüsszel IIb. rendelet – Házassági ügyek és a szülői felelősségre vonatkozó eljárások (átdolgozás)

Olaszország

Tartalomszolgáltató:
Olaszország

A 103. cikk (1) bekezdésének a) pontja (első rész) – A 2. cikk (2) bekezdése 2. pontjának b) alpontjában említett, közokirat kiállítására felhatalmazott hatóságok vagy más szervek, valamint a 2. cikk (2) bekezdésének 3. pontjában említett megállapodások nyilvántartásba vételére jogosult hatóságok

Figyelem: az oldal eredeti nyelvű változata olasz nemrég módosult. Az Ön által kiválasztott nyelvi változatot most készítik fordítóink.
Az oldal jelenleg a következő nyelveken olvasható: németangolfrancia.

a) A 2. cikk (2) bekezdése 2. pontjának b) alpontjában és a 2. cikk (2) bekezdésének 3. pontjában említett hatóságok

– A 2. cikk (2) bekezdése 2. pontjának b) alpontjában említett, közokirat kiállítására felhatalmazott közigazgatási szervek vagy más hatóságok: közjegyző (notaio), anyakönyvvezető (ufficiale dello stato civile), bíróság (autorità giudiziaria);

– A 2. cikk (2) bekezdése 3. pontjában említett, megállapodás nyilvántartásba vételére felhatalmazott közigazgatási szervek: anyakönyvvezető, bíróság (törvényszék [Tribunale] és ügyészség [Procura della Repubblica]);

A 103. cikk (1) bekezdésének a) pontja (második rész) – A 74. cikk (2) bekezdésében említett költségmentességet biztosító közigazgatási hatóságok

a) A 74. cikk (2) bekezdésében említett hatóságok;

– a 74. cikk (2) bekezdésében említett jogi segítségnyújtás biztosítására illetékes közigazgatási hatóságok: nincsenek ilyenek;

A 103. cikk (1) bekezdésének b) pontja (első rész) – A 36. cikk (1) bekezdése szerinti határozatokra vonatkozó tanúsítványok kiadására hatáskörrel rendelkező bíróságok, valamint a 66. cikkben említett közokirathoz vagy egyezséghez kapcsolódó tanúsítvány kiállítására hatáskörrel rendelkező bíróságok és hatóságok

Figyelem: az oldal eredeti nyelvű változata olasz nemrég módosult. Az Ön által kiválasztott nyelvi változatot most készítik fordítóink.
Az oldal jelenleg a következő nyelveken olvasható: németangolfrancia.

a 36. cikk (1) bekezdésében és a 66. cikkben említett tanúsítványok kiadására hatáskörrel rendelkező bíróságok és hatóságok, valamint a 37. cikk (1) bekezdésében, a 48. cikk (1) bekezdésében, a 49. cikkben és a 37. cikk (1) bekezdésével összefüggésben a 66. cikk (3) bekezdésében említett, a tanúsítványok kijavítására hatáskörrel rendelkező bíróságok;

– A 36. cikk (1) bekezdésében és a 66. cikkben említett tanúsítványok kiadására hatáskörrel rendelkező bíróságok és hatóságok: törvényszék, ügyészség, anyakönyvvezető;

– A 37. cikk (1) bekezdésében és a 48. cikk (1) bekezdésében említett tanúsítványok kijavítására hatáskörrel rendelkező bíróságok és a 49. cikkben említett, tanúsított határozat hiányát vagy korlátozottságát jelző tanúsítvány kiadására hatáskörrel rendelkező törvényszékek: törvényszék, ügyészség és anyakönyvvezető;

A 103. cikk (1) bekezdésének b) pontja (második rész) – A 37. cikk (1) bekezdésében és a 48. cikk (1) bekezdésében említett tanúsítványok helyesbítésére hatáskörrel rendelkező bíróságok, a 49. cikkben említett tanúsítvánnyal ellátott határozat hiányát vagy korlátozását megállapító tanúsítvány kiállítására illetékes bíróságok; valamint a 67. cikk (1) bekezdésében említett, a 66. cikk (1) bekezdése alapján kiállított tanúsítvány kijavítására illetékes bíróságok és hatóságok;

Figyelem: az oldal eredeti nyelvű változata olasz nemrég módosult. Az Ön által kiválasztott nyelvi változatot most készítik fordítóink.
Az oldal jelenleg a következő nyelveken olvasható: németangolfrancia.

– A 37. cikk (1) bekezdésében és a 48. cikk (1) bekezdésében említett tanúsítványok kijavítására hatáskörrel rendelkező bíróságok: törvényszék, ügyészség és anyakönyvvezető;

A 49. cikkben említett, tanúsítvánnyal ellátott határozat felfüggesztését vagy korlátozását igazoló tanúsítvány kiadására hatáskörrel rendelkező bíróságok: törvényszék;

A 67. cikk (1) bekezdésében említett, a 66. cikk (1) bekezdése értelmében kiállított tanúsítvány kijavítására illetékes bíróságok vagy hatóságok: törvényszék, ügyészség és anyakönyvvezető;

A 103. cikk (1) bekezdésének c) pontja – A határozatok elismerésére (30. cikk (3) bekezdés) és az elismerés megtagadására (40. cikk (2) bekezdés) illetékes bíróságok, valamint a végrehajtás megtagadására, megtámadására vagy fellebbezésre, valamint az 58. cikk (1) bekezdésében, a 61. cikk (2) bekezdésében és a 62. cikkben említett további megtámadásra vagy fellebbezésre illetékes bíróságok és hatóságok

Figyelem: az oldal eredeti nyelvű változata olasz nemrég módosult. Az Ön által kiválasztott nyelvi változatot most készítik fordítóink.
Az oldal jelenleg a következő nyelveken olvasható: németangolfrancia.

c) a 30. cikk (3) bekezdésében, az 52. cikkben, a 40. cikk (1) bekezdésében, az 58. cikk (1) bekezdésében és a 62. cikkben említett bíróságok, valamint a 61. cikk (2) bekezdésében említett bíróságok;

– a 30. cikk (3) bekezdésében, az 52. cikkben, a 40. cikk (1) bekezdésében, az 58. cikk (1) bekezdésében és a 62. cikkben említett bíróságok, valamint a 61. cikk (2) bekezdésében említett hatóságok és bíróságok: Törvényszék és Fellebbviteli bíróság (Corte di Appello);

– a 62. cikkben említett bíróságok: Legfelsőbb Bíróság (Corte di Cassazione);

A 103. cikk (1) bekezdésének d) pontja – Az 52. cikkben említett, végrehajtásra illetékes hatóságok

Figyelem: az oldal eredeti nyelvű változata olasz nemrég módosult. Az Ön által kiválasztott nyelvi változatot most készítik fordítóink.
Az oldal jelenleg a következő nyelveken olvasható: németangolfrancia.

d) az 52. cikkben említett, végrehajtásra hatáskörrel rendelkező hatóságok:

Törvényszék és Fellebbviteli bíróság;

A 103. cikk (1) bekezdésének e) pontja – A 61. és 62. cikkben említett, a végrehajtás megtagadása iránti kérelemmel kapcsolatban hozott határozattal szembeni jogorvoslati eljárások

e) a 61. cikkben és 62. cikkben említett jogorvoslati eljárások:

a 61. cikkre való hivatkozással a területileg illetékes fellebbviteli bíróság előtt indított eljárások; a 62. cikkre hivatkozással a Legfelsőbb Semmítőszékhez (Corte Suprema di Cassazione) benyújtott jogorvoslat;

A 103. cikk (1) bekezdésének f) pontja – A szülői felelősséggel kapcsolatos ügyekben a rendelet alkalmazásában való segítségnyújtásra kijelölt központi hatóságok neve, címe és a kapcsolattartás módja Amennyiben egynél több központi hatóságot jelölnek ki, az egyes központi hatóságok illetékességét és hatáskörét a 76. cikkben említettek szerint kell feltüntetni.

f) A rendelet 76. cikke szerint kijelölt központi hatóságok neve, címe és elérhetőségei;

A központi hatóság Olaszország egész területére a Fiatalkorúakkal kapcsolatos és a közösségi igazságszolgáltatásért felelős osztály (Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità)

Via Damiano Chiesa, 24

00136 Róma

Telefon: +39 06 68188326; 06 68188331; 06 68188335

Fax: +39 06 68808085

E-mail-cím: autoritacentrali.dgmc@giustizia.it

Hitelesített e-mail-cím: prot.dgmc@giustiziacert.it

A 103. cikk (1) bekezdésének g) pontja – Adott esetben a szülőkön kívül a közeli hozzátartozóknak azon köre, akiknél a gyermek valamely tagállam területén belül elhelyezhető az adott tagállamnak a 82. cikkben említett előzetes hozzájárulása nélkül

Olaszországban a szülőkön kívül nincsenek olyan rokoni kategóriák, amelyek esetében a gyermekek elhelyezéséhez nem kell hozzájárulást adni.

A 103. cikk (1) bekezdésének h) pontja – Az Európai Unió intézményeinek az adott tagállam nyelvétől eltérő azon hivatalos nyelvét vagy nyelveit, amely nyelveken a központi hatóságok részére szóló kommunikáció elfogadható 91. cikk (3) bekezdésében említettek szerint

h) a 91. cikk (3) bekezdése szerint a központi hatóságok részére szóló kommunikáció esetén elfogadott nyelvek:

olasz, angol és francia;

A 103. cikk (1) bekezdésének i) pontja – A 80., 81. és 82. cikk szerint küldött kérelmek és kísérő dokumentumok, valamint a 91. cikk (2) bekezdésében említett tanúsítványok szabad szövegmezőinek fordítása céljából elfogadott nyelvek

i) A 80. cikk (3) bekezdése, a 81. cikk (2) bekezdése, a 82. cikk (4) bekezdése és a 91. cikk (2) bekezdése szerinti fordítások esetében elfogadott nyelvek:

nem nyújtottak be információt.

Utolsó frissítés: 01/07/2024

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.