Brüsszel IIb. rendelet – Házassági ügyek és a szülői felelősségre vonatkozó eljárások (átdolgozás)

Litvánia

Tartalomszolgáltató:
Litvánia

ILLETÉKES BÍRÓSÁGOK/HATÓSÁGOK KERESÉSE

A lenti keresőeszköz segít megtalálni Önnek az(oka)t a bíróságo(ka)t/szerv(ek)et, amely(ek) illetékes(ek) az adott európai uniós jogi eszköz vonatkozásában. Figyelem: noha mindent megtettünk azért, hogy a rendszerben indított keresések a lehető legpontosabb találatokat eredményezzék, kivételes esetekben előfordulhat, hogy az illetékesség helytelen megállapítása miatt a keresés eredménye nem teljes.

Litvánia

Családjog – Brüsszel IIb. rendelet – Házassági ügyek és a szülői felelősségre vonatkozó eljárások (átdolgozás)


*kötelező választás

A 103. cikk (1) bekezdésének a) pontja (első rész) – A 2. cikk (2) bekezdése 2. pontjának b) alpontjában említett, közokirat kiállítására felhatalmazott hatóságok vagy más szervek, valamint a 2. cikk (2) bekezdésének 3. pontjában említett megállapodások nyilvántartásba vételére jogosult hatóságok

A rendelet 2. cikke (2) bekezdése 2. pontjának b) alpontjában („közokirat”) említett illetékes hatóságok a közjegyzők. A Litván Köztársaságban működő közjegyzőkről a Litván Közjegyzői Kamara weboldala nyújt tájékoztatást:

A 2. cikk (2) bekezdésének 3. pontjában említett „megállapodásokról” a litván nemzeti jog jelenleg nem rendelkezik.

A 103. cikk (1) bekezdésének a) pontja (második rész) – A 74. cikk (2) bekezdésében említett költségmentességet biztosító közigazgatási hatóságok

A rendelet 74. cikkének (2) bekezdésében említett, jogi segítségnyújtást biztosító hatóság az államilag garantált jogi segítséget nyújtó szolgálat (Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyba) (a továbbiakban: a Szolgálat). Az államilag garantált másodlagos jogi segítségnyújtás iránti kérelmeket a Szolgálat területi irodáihoz kell benyújtani:

 • Vilniusi Iroda (Odminių g. 3, Vilnius; Tel. (+370) 700 00 211),
 • Kaunasi Iroda (Kęstučio g. 21, Kaunas; Tel. (+370) 700 00 177),
 • Klaipėdai Iroda (Vilties g. 10, Klaipėda; Tel. (+370) 700 00 191),
 • Šiauliai Iroda (Vasario 16-osios g. 49, Šiauliai; Tel. (+370) 700 00 214).

A Szolgálat területi szervezeti egységei által ellátott településekről a Szolgálat weboldalán található információ:

A 103. cikk (1) bekezdésének b) pontja (első rész) – A 36. cikk (1) bekezdése szerinti határozatokra vonatkozó tanúsítványok kiadására hatáskörrel rendelkező bíróságok, valamint a 66. cikkben említett közokirathoz vagy egyezséghez kapcsolódó tanúsítvány kiállítására hatáskörrel rendelkező bíróságok és hatóságok

A 36. cikk (1) bekezdésének a) és b) pontjában foglalt esetekben a határozatot hozó körzeti bíróság (apylinkės teismas), a 36. cikk (1) bekezdésének c) pontjában foglalt esetekben pedig a határozatot hozó vilniusi megyei bíróság (apygardos teismas) illetékes a tanúsítvány kiállítására.

A litván bíróságokról és azok illetékességi területeiről a litván bíróságok weboldalán találhatók információk:

A rendelet 66. cikke értelmében azok a közjegyzők jogosultak tanúsítványt kiállítani, akik az érintett közokiratokat hitelesítették.

A rendelet 67. cikkének (1) bekezdése értelmében azok a közjegyzők jogosultak a tanúsítvány kijavítására, akik az érintett közokiratokat hitelesítették.

A 103. cikk (1) bekezdésének b) pontja (második rész) – A 37. cikk (1) bekezdésében és a 48. cikk (1) bekezdésében említett tanúsítványok helyesbítésére hatáskörrel rendelkező bíróságok, a 49. cikkben említett tanúsítvánnyal ellátott határozat hiányát vagy korlátozását megállapító tanúsítvány kiállítására illetékes bíróságok; valamint a 67. cikk (1) bekezdésében említett, a 66. cikk (1) bekezdése alapján kiállított tanúsítvány kijavítására illetékes bíróságok és hatóságok;

A rendelet 37. cikkének (1) bekezdése értelmében a tanúsítvány kijavítására a határozatot hozó körzeti bíróság vagy a határozatot hozó vilniusi megyei bíróság illetékes.

A rendelet 48. cikkének (1) bekezdése értelmében a tanúsítvány kijavítására a határozatot hozó kerületi bíróság illetékes.

A rendelet 49. cikkében említett, a végrehajthatóság hiányáról vagy korlátozásáról szóló tanúsítvány kiállítására a határozatot hozó kerületi bíróság illetékes.

A litván bíróságokról és azok illetékességi területeiről a litván bíróságok weboldalán találhatók információk:

A rendelet 66. cikke értelmében azok a közjegyzők jogosultak tanúsítványt kiállítani, akik az érintett közokiratokat hitelesítették.

A rendelet 67. cikkének (1) bekezdése értelmében azok a közjegyzők jogosultak a tanúsítvány kijavítására, akik az érintett közokiratokat hitelesítették.

A 103. cikk (1) bekezdésének c) pontja – A határozatok elismerésére (30. cikk (3) bekezdés) és az elismerés megtagadására (40. cikk (2) bekezdés) illetékes bíróságok, valamint a végrehajtás megtagadására, megtámadására vagy fellebbezésre, valamint az 58. cikk (1) bekezdésében, a 61. cikk (2) bekezdésében és a 62. cikkben említett további megtámadásra vagy fellebbezésre illetékes bíróságok és hatóságok

A rendelet 30. cikkének (3) bekezdésében említett illetékes bíróság Litvánia fellebbviteli bírósága (apeliacinis teismas).

A rendelet 40. cikkének (2) bekezdésében említett illetékes bíróság Litvánia fellebbviteli bírósága.

A rendelet 58. cikkének (1) bekezdésében említett illetékes hatóságok vagy bíróságok a következők:

 • Litvánia fellebbviteli bírósága, ha a végrehajtás megtagadása iránti kérelem a rendelet 39. cikkén vagy a rendeletben meghatározott egyéb okokon alapul,
 • a bírósági végrehajtók, ha a végrehajtás megtagadása iránti kérelem a nemzeti jogban meghatározott, a rendelet által megengedett egyéb okokon alapul.

A 61. cikk (2) bekezdésében említett illetékes bíróságok a következők:

 • Litvánia fellebbviteli bírósága, ha a végrehajtás megtagadása iránti kérelem a rendelet 39. cikkén vagy a rendeletben meghatározott egyéb okokon alapul,
 • a kerületi bíróságok – a határozatot végrehajtó bírósági végrehajtókon keresztül –, ha a végrehajtás megtagadása iránti kérelem a nemzeti jogban meghatározott, a rendelet által megengedett egyéb okokon alapul.

A 62. cikk (2) bekezdésében említett illetékes bíróságok a következők:

 • Litvánia legfelsőbb bírósága (Aukščiausiasis Teismas), ha a végrehajtás megtagadása iránti kérelem a rendelet 39. cikkén vagy a rendeletben meghatározott egyéb okokon alapul,
 • a kerületi bíróságok, majd a Litvánia legfelsőbb bíróság, ha a végrehajtás megtagadása iránti kérelem a nemzeti jogban meghatározott, a rendelet által megengedett egyéb okokon alapul.

A 103. cikk (1) bekezdésének d) pontja – Az 52. cikkben említett, végrehajtásra illetékes hatóságok

A rendelet 52. cikkében említett, a végrehajtásra illetékes hatóságok a bírósági végrehajtók. A Litvániában működő bírósági végrehajtókról és azok illetékességi területeiről a Litván Bírósági Végrehajtói Kamara honlapján találhatók információk:

A 103. cikk (1) bekezdésének e) pontja – A 61. és 62. cikkben említett, a végrehajtás megtagadása iránti kérelemmel kapcsolatban hozott határozattal szembeni jogorvoslati eljárások

A 61. cikkben említett jogorvoslati eljárások a következők:

 • ha a végrehajtás megtagadása iránti kérelem a rendelet 39. cikkén vagy a rendeletben meghatározott egyéb okokon alapul – a Litvánia fellebbviteli bírósága által a végrehajtás megtagadása iránti kérelem tárgyában hozott határozat felülvizsgálata iránti kérelem, amelyet a határozatnak a fél részére történő kézbesítésétől számított harminc napon belül lehet benyújtani. A kérelmet Litvánia fellebbviteli bíróságának három bíróból álló tanácsa vizsgálja meg. Az egyéni panaszok vizsgálatára vonatkozó szabályok értelemszerűen alkalmazandók e kérelmek vizsgálatára is. A határozatot minden esetben a végrehajtás megtagadása iránti kérelemről szóló határozat felülvizsgálatára irányuló kérelmet elbíráló bíróság hozza meg. Ez a határozat a meghozatala napján válik jogerőssé,
 • ha a végrehajtás megtagadása iránti kérelem a nemzeti jogban meghatározott, a rendelet által megengedett egyéb okokon alapul – a végrehajtó által a végrehajtás megtagadása iránti kérelemmel kapcsolatban hozott végzésre vonatkozó panasz, amely attól a naptól számított húsz napon belül nyújtható be a végrehajtóhoz, amelyen a panaszt benyújtó személy tudomást szerzett, vagy amelyen e személynek tudomást kellett volna szereznie a végrehajtó által a végrehajtás megtagadása iránti kérelemmel kapcsolatban hozott végzésről, de legkésőbb az érintett intézkedés végrehajtásának napjától számított kilencven napon belül. A bírósági végrehajtó a beérkezésétől számított öt munkanapon belül megvizsgálja a panaszt, és arról végzést hoz. Ha a bírósági végrehajtó részben vagy egészben elutasítja a panaszt, azt a bírósági végrehajtó végzésével együtt legkésőbb a végzés kiadását követő munkanapon továbbítják a bírósági végrehajtó irodája szerint illetékes kerületi bírósághoz.

A 62. cikkben említett jogorvoslati eljárások a következők:

 • ha a végrehajtás megtagadása iránti kérelem a rendelet 39. cikkén vagy a rendeletben meghatározott egyéb okokon alapul, a litván fellebbviteli bíróság által a végrehajtás megtagadása iránti kérelem tárgyában hozott határozat ellen felülvizsgálati kérelem nyújtható be a felülvizsgálati eljárásra irányadó szabályok szerint. A felülvizsgálati kérelem a megtámadott határozat meghozatalától számított három hónapon belül nyújtható be Litvánia legfelsőbb bírósághoz,
 • ha a végrehajtás megtagadása iránti kérelem a nemzeti jogban meghatározott, a rendelet által megengedett egyéb okokon alapul, a végrehajtás megtagadása iránti kérelemre vonatkozó végrehajtói végzéssel kapcsolatos kerületi bírósági határozat ellen a határozatnak a fél részére történő kézbesítésétől számított hét munkanapon belül külön fellebbezés nyújtható be. Ezt a külön fellebbezést a megtámadott határozatot meghozó körzeti bíróságon keresztül kell benyújtani a megyei bírósághoz. A megyei bíróság által a körzeti bíróság határozata ellen benyújtott külön fellebbezés tárgyában hozott határozattal szemben a felülvizsgálati eljárásra irányadó szabályok szerint felülvizsgálat kérelmezhető. A felülvizsgálati kérelem a megtámadott határozat meghozatalától számított három hónapon belül nyújtható be Litvánia legfelsőbb bírósághoz.

A 103. cikk (1) bekezdésének f) pontja – A szülői felelősséggel kapcsolatos ügyekben a rendelet alkalmazásában való segítségnyújtásra kijelölt központi hatóságok neve, címe és a kapcsolattartás módja Amennyiben egynél több központi hatóságot jelölnek ki, az egyes központi hatóságok illetékességét és hatáskörét a 76. cikkben említettek szerint kell feltüntetni.

A rendelet 76. cikke szerint kijelölt központi hatóságok neve, címe és elérhetőségei a következők:

– A rendelet 77. cikkének (1) bekezdésében említett, a szülői felelősségi ügyekkel kapcsolatos nemzeti jogszabályokról, eljárásokról és elérhető szolgáltatásokról szóló tájékoztatásért felelős központi hatóság a Litván Köztársaság Igazságügyi Minisztériuma; címe: Gedimino pr. 30, 01104 Vilnius, Litvánia; Tel.: (+370 5) 266 29 81; Fax: (+370 5) 262 59 40; e-mail: rastine@tm.lt; postai úton és e-mailben nyújt tájékoztatást; az Igazságügyi Minisztérium weboldalán litvánul elérhető információk: https://tm.lrv.lt/lt; angolul: https://tm.lrv.lt/en.

– A rendeletben a központi hatóságok számára meghatározott egyéb feladatok ellátásáért felelős központi hatóság a Szociális Biztonsági és Munkaügyi Minisztérium alá tartozó Állami Gyermekjogvédelmi és Örökbefogadási Szolgálat (Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos); címe: Labdarių g. 8, 01120 Vilnius, Litvánia; Tel.: (+370 5) 231 0928; e-mail: info@vaikoteises.lt; postai úton és e-mailben nyújt tájékoztatást; a Szociális Biztonsági és Munkaügyi Minisztérium alá tartozó Állami Gyermekjogvédelmi és Örökbefogadási Szolgálat honlapján litvánul elérhető információk: https://vaikoteises.lt/; angolul: https://vaikoteises.lrv.lt/en/.

A 103. cikk (1) bekezdésének g) pontja – Adott esetben a szülőkön kívül a közeli hozzátartozóknak azon köre, akiknél a gyermek valamely tagállam területén belül elhelyezhető az adott tagállamnak a 82. cikkben említett előzetes hozzájárulása nélkül

A litván jog nem rendelkezik a közeli hozzátartozóknak a 82. cikk (2) bekezdésében említett olyan kategóriáiról, amelyek esetében a gyermek elhelyezéséhez nincs szükség az illetékes litván hatóság hozzájárulására.

A 103. cikk (1) bekezdésének h) pontja – Az Európai Unió intézményeinek az adott tagállam nyelvétől eltérő azon hivatalos nyelvét vagy nyelveit, amely nyelveken a központi hatóságok részére szóló kommunikáció elfogadható 91. cikk (3) bekezdésében említettek szerint

A 91. cikk (3) bekezdése értelmében a központi hatóságokkal folytatott kommunikáció során az angol és a litván nyelv is elfogadható.

A 103. cikk (1) bekezdésének i) pontja – A 80., 81. és 82. cikk szerint küldött kérelmek és kísérő dokumentumok, valamint a 91. cikk (2) bekezdésében említett tanúsítványok szabad szövegmezőinek fordítása céljából elfogadott nyelvek

A 80. cikk (3) bekezdése, a 81. cikk (2) bekezdése, a 82. cikk (4) bekezdése és a 91. cikk (2) bekezdése szerinti fordítások esetében elfogadott nyelv a litván.

Utolsó frissítés: 26/07/2023

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.