Brüsszel IIb. rendelet – Házassági ügyek és a szülői felelősségre vonatkozó eljárások (átdolgozás)

Luxemburg

Tartalomszolgáltató:
Luxemburg

ILLETÉKES BÍRÓSÁGOK/HATÓSÁGOK KERESÉSE

A lenti keresőeszköz segít megtalálni Önnek az(oka)t a bíróságo(ka)t/szerv(ek)et, amely(ek) illetékes(ek) az adott európai uniós jogi eszköz vonatkozásában. Figyelem: noha mindent megtettünk azért, hogy a rendszerben indított keresések a lehető legpontosabb találatokat eredményezzék, kivételes esetekben előfordulhat, hogy az illetékesség helytelen megállapítása miatt a keresés eredménye nem teljes.

Luxemburg

Családjog – Brüsszel IIb. rendelet – Házassági ügyek és a szülői felelősségre vonatkozó eljárások (átdolgozás)


*kötelező választás

A 103. cikk (1) bekezdésének a) pontja (első rész) – A 2. cikk (2) bekezdése 2. pontjának b) alpontjában említett, közokirat kiállítására felhatalmazott hatóságok vagy más szervek, valamint a 2. cikk (2) bekezdésének 3. pontjában említett megállapodások nyilvántartásba vételére jogosult hatóságok

A 2. cikk (2) bekezdése 2. pontjának b) alpontjában említett, közokirat kiállítására felhatalmazott hatóságok

Minden olyan közjegyző, aki a Luxemburgi Nagyhercegség közjegyzői kamarájának (Chambre des Notaires) tagja.

A 2. cikk (2) bekezdése 3. pontjában említett, megállapodás nyilvántartásba vételére felhatalmazott hatóságok

Nem alkalmazandó.

A 103. cikk (1) bekezdésének a) pontja (második rész) – A 74. cikk (2) bekezdésében említett költségmentességet biztosító közigazgatási hatóságok

Nem alkalmazandó.

A 103. cikk (1) bekezdésének b) pontja (első rész) – A 36. cikk (1) bekezdése szerinti határozatokra vonatkozó tanúsítványok kiadására hatáskörrel rendelkező bíróságok, valamint a 66. cikkben említett közokirathoz vagy egyezséghez kapcsolódó tanúsítvány kiállítására hatáskörrel rendelkező bíróságok és hatóságok

A 36. cikk (1) bekezdése szerinti határozatokra vonatkozó tanúsítványok kiállítására hatáskörrel rendelkező bíróságok

A kerületi bíróság (Tribunal d’arrondissement) elnöke

A 66. cikkben említett közokiratra vagy megállapodásra vonatkozó tanúsítvány kiállítására hatáskörrel rendelkező bíróságok és hatóságok

Nem alkalmazandó.

A 103. cikk (1) bekezdésének b) pontja (második rész) – A 37. cikk (1) bekezdésében és a 48. cikk (1) bekezdésében említett tanúsítványok helyesbítésére hatáskörrel rendelkező bíróságok, a 49. cikkben említett tanúsítvánnyal ellátott határozat hiányát vagy korlátozását megállapító tanúsítvány kiállítására illetékes bíróságok; valamint a 67. cikk (1) bekezdésében említett, a 66. cikk (1) bekezdése alapján kiállított tanúsítvány kijavítására illetékes bíróságok és hatóságok;

A 37. cikk (1) bekezdésében említett tanúsítványok kijavítására hatáskörrel rendelkező bíróságok

A tanúsítványt kiállító bíróság.

A 48. cikk (1) bekezdésében említett tanúsítványok kijavítására hatáskörrel rendelkező bíróságok

A tanúsítványt kiállító bíróság.

A 49. cikkben említett, tanúsítvánnyal ellátott határozat felfüggesztését vagy korlátozását igazoló tanúsítvány kiadására hatáskörrel rendelkező bíróságok

A tanúsítványt kiállító bíróság.

A 37. cikk (1) bekezdésével összefüggésben értelmezett 66. cikk (3) bekezdésében említett tanúsítványok kijavítására hatáskörrel rendelkező bíróságok vagy hatóságok

Nem alkalmazandó.

A 103. cikk (1) bekezdésének c) pontja – A határozatok elismerésére (30. cikk (3) bekezdés) és az elismerés megtagadására (40. cikk (2) bekezdés) illetékes bíróságok, valamint a végrehajtás megtagadására, megtámadására vagy fellebbezésre, valamint az 58. cikk (1) bekezdésében, a 61. cikk (2) bekezdésében és a 62. cikkben említett további megtámadásra vagy fellebbezésre illetékes bíróságok és hatóságok

A határozatok elismerésére hatáskörrel rendelkező bíróságok (30. cikk (3) bekezdés)

Polgári ügyekben eljáró kerületi bíróság (Tribunal d’arrondissement siégeant en matière civile)

Az 52. cikkben említett, végrehajtásra hatáskörrel rendelkező bíróságok

Nem alkalmazandó.

A határozatok elismerésének megtagadására hatáskörrel rendelkező bíróságok (40. cikk (2) bekezdés)

Polgári ügyekben eljáró kerületi bíróság.

A határozatok végrehajtásának megtagadására hatáskörrel rendelkező bíróságok (58. cikk (1) bekezdés)

Polgári ügyekben eljáró kerületi bíróság.

A végrehajtás megtagadása iránti kérelemmel kapcsolatban hozott határozattal szembeni jogorvoslati eljárásra hatáskörrel rendelkező bíróságok (61. cikk (2) bekezdés)

Polgári ügyekben eljáró fellebbviteli bíróság Cour d’appel siégeant en matière civile).

A 61. cikkben említett fellebbezés tárgyában hozott ítélettel szembeni további fellebbezések tekintetében hatáskörrel rendelkező bíróságok (62. cikk)

Semmítőszék (Cour de Cassation).

A 103. cikk (1) bekezdésének d) pontja – Az 52. cikkben említett, végrehajtásra illetékes hatóságok

Minden olyan végrehajtó, aki a Luxemburgi Nagyhercegség végrehajtói kamarájának (Chambre des Huissiers) tagja.

A 103. cikk (1) bekezdésének e) pontja – A 61. és 62. cikkben említett, a végrehajtás megtagadása iránti kérelemmel kapcsolatban hozott határozattal szembeni jogorvoslati eljárások

A végrehajtás megtagadása iránti kérelemmel kapcsolatban hozott határozattal szembeni jogorvoslati eljárás (61. cikk)

A 61. cikkben előírt fellebbezést a következő bírósághoz kell benyújtani:

– Luxemburgban a polgári ügyekben eljáró fellebbviteli bíróság Cour d’appel siégeant en matière civile).

A 61. cikkben említett fellebbezés tárgyában hozott határozattal szembeni jogorvoslati eljárás (62. cikk)

A 61. cikk értelmében a fellebbezés tárgyában hozott ítélet megtámadható:

– Luxemburgban felülvizsgálati kérelem előterjesztésével (pourvoi en cassation)

A 103. cikk (1) bekezdésének f) pontja – A szülői felelősséggel kapcsolatos ügyekben a rendelet alkalmazásában való segítségnyújtásra kijelölt központi hatóságok neve, címe és a kapcsolattartás módja Amennyiben egynél több központi hatóságot jelölnek ki, az egyes központi hatóságok illetékességét és hatáskörét a 76. cikkben említettek szerint kell feltüntetni.

A főügyész (Procureur Général d’Etat) a kijelölt központi hatóság.

A főügyész

Cité Judiciaire, CR Building

Plateau du Saint-Esprit

L-2080 Luxembourg

Telefon: (+352) 47 59 81 - 2393 / -2329

Fax: (+352) 47 05 50

E-mail: parquet.general@justice.etat.lu

A 103. cikk (1) bekezdésének g) pontja – Adott esetben a szülőkön kívül a közeli hozzátartozóknak azon köre, akiknél a gyermek valamely tagállam területén belül elhelyezhető az adott tagállamnak a 82. cikkben említett előzetes hozzájárulása nélkül

Nem alkalmazandó.

A 103. cikk (1) bekezdésének h) pontja – Az Európai Unió intézményeinek az adott tagállam nyelvétől eltérő azon hivatalos nyelvét vagy nyelveit, amely nyelveken a központi hatóságok részére szóló kommunikáció elfogadható 91. cikk (3) bekezdésében említettek szerint

Francia, német és angol.

A 103. cikk (1) bekezdésének i) pontja – A 80., 81. és 82. cikk szerint küldött kérelmek és kísérő dokumentumok, valamint a 91. cikk (2) bekezdésében említett tanúsítványok szabad szövegmezőinek fordítása céljából elfogadott nyelvek

Francia és német.

Utolsó frissítés: 16/05/2024

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.