Brüsszel IIb. rendelet – Házassági ügyek és a szülői felelősségre vonatkozó eljárások (átdolgozás)

Málta

Tartalomszolgáltató:
Málta

A 103. cikk (1) bekezdésének a) pontja (első rész) – A 2. cikk (2) bekezdése 2. pontjának b) alpontjában említett, közokirat kiállítására felhatalmazott hatóságok vagy más szervek, valamint a 2. cikk (2) bekezdésének 3. pontjában említett megállapodások nyilvántartásba vételére jogosult hatóságok

Nem alkalmazandó.

A 103. cikk (1) bekezdésének a) pontja (második rész) – A 74. cikk (2) bekezdésében említett költségmentességet biztosító közigazgatási hatóságok

Máltai Jogi Segítségnyújtásért Felelős Hivatal

188/189 Triq l-Ifran, Valletta VLT1455, Malta

Telefon: +356 22471500

E-mail: info.legalaidmalta@gov.mt

A 103. cikk (1) bekezdésének b) pontja (első rész) – A 36. cikk (1) bekezdése szerinti határozatokra vonatkozó tanúsítványok kiadására hatáskörrel rendelkező bíróságok, valamint a 66. cikkben említett közokirathoz vagy egyezséghez kapcsolódó tanúsítvány kiállítására hatáskörrel rendelkező bíróságok és hatóságok

A 36. cikk (1) bekezdése szerinti határozatokra vonatkozó tanúsítványok kiállítására hatáskörrel rendelkező bíróságok: Málta esetében a polgári bíróság (családjogi kollégium) és Gozo esetében a gozói törvényszék (Gozo) (családjogi kollégium) (felsőbb szintű hatáskör).

A 66. cikkben említett közokiratra vagy megállapodásra vonatkozó tanúsítvány kiállítására hatáskörrel rendelkező bíróságok és hatóságok: nem alkalmazandó.

A 103. cikk (1) bekezdésének b) pontja (második rész) – A 37. cikk (1) bekezdésében és a 48. cikk (1) bekezdésében említett tanúsítványok helyesbítésére hatáskörrel rendelkező bíróságok, a 49. cikkben említett tanúsítvánnyal ellátott határozat hiányát vagy korlátozását megállapító tanúsítvány kiállítására illetékes bíróságok; valamint a 67. cikk (1) bekezdésében említett, a 66. cikk (1) bekezdése alapján kiállított tanúsítvány kijavítására illetékes bíróságok és hatóságok;

A 37. cikk (1) bekezdésében említett tanúsítványok kijavítására hatáskörrel rendelkező bíróságok: Málta esetében a polgári bíróság (családjogi kollégium) és Gozo esetében a gozói törvényszék (Gozo) (családjogi kollégium) (felsőbb szintű hatáskör).

A 48. cikk (1) bekezdésében említett tanúsítványok kijavítására hatáskörrel rendelkező bíróságok: Málta esetében a polgári bíróság (családjogi kollégium) és Gozo esetében a gozói törvényszék (Gozo) (családjogi kollégium) (felsőbb szintű hatáskör).

A 49. cikkben említett, tanúsítvánnyal ellátott határozat hiányát vagy korlátozását megállapító tanúsítvány kiadására hatáskörrel rendelkező bíróságok: Málta esetében a polgári bíróság (családjogi kollégium) és Gozo esetében a gozói törvényszék (Gozo) (családjogi kollégium) (felsőbb szintű hatáskör).

A 67. cikk (1) bekezdésében említett, a 66. cikk (1) bekezdése alapján kiállított tanúsítvány kijavítására illetékes bíróságok és hatóságok: nem alkalmazandó.

A 103. cikk (1) bekezdésének c) pontja – A határozatok elismerésére (30. cikk (3) bekezdés) és az elismerés megtagadására (40. cikk (2) bekezdés) illetékes bíróságok, valamint a végrehajtás megtagadására, megtámadására vagy fellebbezésre, valamint az 58. cikk (1) bekezdésében, a 61. cikk (2) bekezdésében és a 62. cikkben említett további megtámadásra vagy fellebbezésre illetékes bíróságok és hatóságok

30. cikk, (3) bekezdés, 40. cikk, (2) bekezdés és 58. cikk, (1) bekezdés: A határozatok elismerése, az elismerés megtagadása és a végrehajtás megtagadása tekintetében hatáskörrel rendelkező bíróságok: i. Máltán a polgári bíróság (családjogi kollégium); és ii. Gozon a törvényszék (Gozo) (családjogi kollégium) (felsőbb szintű hatáskör).

61. cikk, (2) bekezdés: A fellebbezés/megtámadás tekintetében hatáskörrel rendelkező bíróság a fellebbviteli bíróság.

62. cikk: Máltán nincs lehetőség további megtámadásra és fellebbezésre, kivéve a máltai törvények 12. fejezetének 811. cikke szerinti felülvizsgálatot.

A 103. cikk (1) bekezdésének d) pontja – Az 52. cikkben említett, végrehajtásra illetékes hatóságok

Málta esetében a polgári bíróság (családjogi kollégium) és Gozo esetében a gozói törvényszék (Gozo) (családjogi kollégium) (felsőbb szintű hatáskör).

A 103. cikk (1) bekezdésének e) pontja – A 61. és 62. cikkben említett, a végrehajtás megtagadása iránti kérelemmel kapcsolatban hozott határozattal szembeni jogorvoslati eljárások

A fellebbviteli bíróság (Málta és Gozo esetében egyaránt). Máltán nincs lehetőség további megtámadásra és fellebbezésre, kivéve a máltai törvények 12. fejezetének 811. cikke szerinti felülvizsgálatot.

A 103. cikk (1) bekezdésének f) pontja – A szülői felelősséggel kapcsolatos ügyekben a rendelet alkalmazásában való segítségnyújtásra kijelölt központi hatóságok neve, címe és a kapcsolattartás módja Amennyiben egynél több központi hatóságot jelölnek ki, az egyes központi hatóságok illetékességét és hatáskörét a 76. cikkben említettek szerint kell feltüntetni.

Vezérigazgató, Szociális Ellátási Szabványügyi Hatóság (Social Care Standards Authority – SCSA) 469, Bugeja Institute, Triq il-Kbira San мuzepp, Santa Venera SVR1012, Málta

Telefon: +356 25494000

Fax: +356 25494355

E-mail: feedback-scsa@gov.mt

A 103. cikk (1) bekezdésének g) pontja – Adott esetben a szülőkön kívül a közeli hozzátartozóknak azon köre, akiknél a gyermek valamely tagállam területén belül elhelyezhető az adott tagállamnak a 82. cikkben említett előzetes hozzájárulása nélkül

Nem alkalmazandó.

A 103. cikk (1) bekezdésének h) pontja – Az Európai Unió intézményeinek az adott tagállam nyelvétől eltérő azon hivatalos nyelvét vagy nyelveit, amely nyelveken a központi hatóságok részére szóló kommunikáció elfogadható 91. cikk (3) bekezdésében említettek szerint

Nem alkalmazandó. A központi hatóság csak a máltai és/vagy angol nyelvű közléseket fogadja el.

A 103. cikk (1) bekezdésének i) pontja – A 80., 81. és 82. cikk szerint küldött kérelmek és kísérő dokumentumok, valamint a 91. cikk (2) bekezdésében említett tanúsítványok szabad szövegmezőinek fordítása céljából elfogadott nyelvek

Máltai és/vagy angol.

Utolsó frissítés: 24/07/2023

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.