Brüsszel IIb. rendelet – Házassági ügyek és a szülői felelősségre vonatkozó eljárások (átdolgozás)

Hollandia

Tartalomszolgáltató:
Hollandia

ILLETÉKES BÍRÓSÁGOK/HATÓSÁGOK KERESÉSE

A lenti keresőeszköz segít megtalálni Önnek az(oka)t a bíróságo(ka)t/szerv(ek)et, amely(ek) illetékes(ek) az adott európai uniós jogi eszköz vonatkozásában. Figyelem: noha mindent megtettünk azért, hogy a rendszerben indított keresések a lehető legpontosabb találatokat eredményezzék, kivételes esetekben előfordulhat, hogy az illetékesség helytelen megállapítása miatt a keresés eredménye nem teljes.

Hollandia

Családjog – Brüsszel IIb. rendelet – Házassági ügyek és a szülői felelősségre vonatkozó eljárások (átdolgozás)


*kötelező választás

A 103. cikk (1) bekezdésének a) pontja (első rész) – A 2. cikk (2) bekezdése 2. pontjának b) alpontjában említett, közokirat kiállítására felhatalmazott hatóságok vagy más szervek, valamint a 2. cikk (2) bekezdésének 3. pontjában említett megállapodások nyilvántartásba vételére jogosult hatóságok

Nem alkalmazandó.

Magyarázat: Hollandiában az e rendelet hatálya alá tartozó ügyeket nem lehet közokiratban vagy egyezségben rendezni. Hollandiában a rendelet hatálya alá tartozó ügyekben csak bíró dönthet, bírósági határozatban.

A 103. cikk (1) bekezdésének a) pontja (második rész) – A 74. cikk (2) bekezdésében említett költségmentességet biztosító közigazgatási hatóságok

Raad voor Rechtsbijstand (Költségmentességi Tanács)

A 103. cikk (1) bekezdésének b) pontja (első rész) – A 36. cikk (1) bekezdése szerinti határozatokra vonatkozó tanúsítványok kiadására hatáskörrel rendelkező bíróságok, valamint a 66. cikkben említett közokirathoz vagy egyezséghez kapcsolódó tanúsítvány kiállítására hatáskörrel rendelkező bíróságok és hatóságok

– 36. cikk, (1) bekezdés Az a bíró, aki azt a határozatot hozta, amelyre a tanúsítvány vonatkozik.

– 66. cikk: Nem alkalmazandó (lásd a 2. cikk (2) bekezdés 2. pontjának b) alpontjához és a 3. ponthoz fűzött magyarázatot).

A 103. cikk (1) bekezdésének b) pontja (második rész) – A 37. cikk (1) bekezdésében és a 48. cikk (1) bekezdésében említett tanúsítványok helyesbítésére hatáskörrel rendelkező bíróságok, a 49. cikkben említett tanúsítvánnyal ellátott határozat hiányát vagy korlátozását megállapító tanúsítvány kiállítására illetékes bíróságok; valamint a 67. cikk (1) bekezdésében említett, a 66. cikk (1) bekezdése alapján kiállított tanúsítvány kijavítására illetékes bíróságok és hatóságok;

– 37. cikk, (1) bekezdés: Az a bíró, aki azt a határozatot hozta, amelyre a tanúsítvány vonatkozik.

– 48. cikk, (1) bekezdés: Az a bíró, aki azt a határozatot hozta, amelyre a tanúsítvány vonatkozik.

– 49. cikk, (1) bekezdés: Az a bíró, aki azt a határozatot hozta, amelyre a tanúsítvány vonatkozik.

A 103. cikk (1) bekezdésének c) pontja – A határozatok elismerésére (30. cikk (3) bekezdés) és az elismerés megtagadására (40. cikk (2) bekezdés) illetékes bíróságok, valamint a végrehajtás megtagadására, megtámadására vagy fellebbezésre, valamint az 58. cikk (1) bekezdésében, a 61. cikk (2) bekezdésében és a 62. cikkben említett további megtámadásra vagy fellebbezésre illetékes bíróságok és hatóságok

– 30. cikk, (3) bekezdés: A szülői felelősség területén hozott határozatok: a gyermek lakóhelye vagy – hollandiai lakóhely hiányában – a gyermek tényleges tartózkodási helye szerinti bíróság ideiglenes intézkedésről határozó bírája. Ennek hiányában a Rechtbank Den Haag (hágai körzeti bíróság) ideiglenes intézkedésről határozó bírája.

Házassági ügyekben hozott határozatok: a felperes lakóhelye vagy – hollandiai lakóhely hiányában – a felperes tényleges tartózkodási helye szerinti bíróság ideiglenes intézkedésről határozó bírája. Ennek hiányában a Rechtbank Den Haag (hágai körzeti bíróság) ideiglenes intézkedésről határozó bírája.

– 40. cikk, (2) bekezdés: A szülői felelősség területén hozott határozatok: a gyermek lakóhelye vagy – hollandiai lakóhely hiányában – a gyermek tényleges tartózkodási helye szerinti bíróság ideiglenes intézkedésről határozó bírája. Ennek hiányában a Rechtbank Den Haag (hágai körzeti bíróság) ideiglenes intézkedésről határozó bírája.

Házassági ügyekben hozott határozatok: a felperes lakóhelye vagy – hollandiai lakóhely hiányában – a felperes tényleges tartózkodási helye szerinti bíróság ideiglenes intézkedésről határozó bírája. Ennek hiányában a Rechtbank Den Haag (hágai körzeti bíróság) ideiglenes intézkedésről határozó bírája.

– 58. cikk, (1) bekezdés: a gyermek lakóhelye vagy – hollandiai lakóhely hiányában – a gyermek tényleges tartózkodási helye szerinti bíróság ideiglenes intézkedésről határozó bírája. Ennek hiányában a Rechtbank Den Haag (hágai körzeti bíróság) ideiglenes intézkedésről határozó bírája.

– 61. cikk, (2) bekezdés: A Gerechtshof (fellebbviteli bíróság).

– 62. cikk. A Hoge Raad (legfelsőbb bíróság).

A 103. cikk (1) bekezdésének d) pontja – Az 52. cikkben említett, végrehajtásra illetékes hatóságok

– a rendőrség az ügyészség segítségével (a polgári perrendtartás 812. és 813. cikke értelmében);

– a gyermek lakóhelye vagy – hollandiai lakóhely hiányában – a gyermek tényleges tartózkodási helye szerinti bíróság ideiglenes intézkedésről határozó bírája. Ennek hiányában a Rechtbank Den Haag (hágai körzeti bíróság) ideiglenes intézkedésről határozó bírája.

A 103. cikk (1) bekezdésének e) pontja – A 61. és 62. cikkben említett, a végrehajtás megtagadása iránti kérelemmel kapcsolatban hozott határozattal szembeni jogorvoslati eljárások

– 61. cikk: Fellebbezés a gerechtshofhoz (fellebbviteli bíróság);

– 62. cikk: Felülvizsgálati kérelem a Hoge Raadhoz (legfelsőbb bíróság).

A 103. cikk (1) bekezdésének f) pontja – A szülői felelősséggel kapcsolatos ügyekben a rendelet alkalmazásában való segítségnyújtásra kijelölt központi hatóságok neve, címe és a kapcsolattartás módja Amennyiben egynél több központi hatóságot jelölnek ki, az egyes központi hatóságok illetékességét és hatáskörét a 76. cikkben említettek szerint kell feltüntetni.

Jogi és Nemzetközi Ügyek Főosztálya

Ifjúságpolitikai Igazgatóság, Igazságügyi és Biztonsági Minisztérium

Turfmarkt 147

2511 DP The Hague

PO Box 20301

2500 EH The Hague

Telefon: +31 0 70 370 62 52;

A 103. cikk (1) bekezdésének g) pontja – Adott esetben a szülőkön kívül a közeli hozzátartozóknak azon köre, akiknél a gyermek valamely tagállam területén belül elhelyezhető az adott tagállamnak a 82. cikkben említett előzetes hozzájárulása nélkül

Nincs (nem alkalmazandó).

A 103. cikk (1) bekezdésének h) pontja – Az Európai Unió intézményeinek az adott tagállam nyelvétől eltérő azon hivatalos nyelvét vagy nyelveit, amely nyelveken a központi hatóságok részére szóló kommunikáció elfogadható 91. cikk (3) bekezdésében említettek szerint

Holland és angol.

A 103. cikk (1) bekezdésének i) pontja – A 80., 81. és 82. cikk szerint küldött kérelmek és kísérő dokumentumok, valamint a 91. cikk (2) bekezdésében említett tanúsítványok szabad szövegmezőinek fordítása céljából elfogadott nyelvek

Holland és angol.

Utolsó frissítés: 31/07/2023

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.