Brüsszel IIb. rendelet – Házassági ügyek és a szülői felelősségre vonatkozó eljárások (átdolgozás)

Portugália

Tartalomszolgáltató:
Portugália

ILLETÉKES BÍRÓSÁGOK/HATÓSÁGOK KERESÉSE

A lenti keresőeszköz segít megtalálni Önnek az(oka)t a bíróságo(ka)t/szerv(ek)et, amely(ek) illetékes(ek) az adott európai uniós jogi eszköz vonatkozásában. Figyelem: noha mindent megtettünk azért, hogy a rendszerben indított keresések a lehető legpontosabb találatokat eredményezzék, kivételes esetekben előfordulhat, hogy az illetékesség helytelen megállapítása miatt a keresés eredménye nem teljes.

Portugália

Családjog – Brüsszel IIb. rendelet – Házassági ügyek és a szülői felelősségre vonatkozó eljárások (átdolgozás)


*kötelező választás

A 103. cikk (1) bekezdésének a) pontja (első rész) – A 2. cikk (2) bekezdése 2. pontjának b) alpontjában említett, közokirat kiállítására felhatalmazott hatóságok vagy más szervek, valamint a 2. cikk (2) bekezdésének 3. pontjában említett megállapodások nyilvántartásba vételére jogosult hatóságok

A 2. cikk (2) bekezdésének 2. pontja b) alpontjában említett hatóságok: nem alkalmazandó.

A 2. cikk (2) bekezdésének 3. pontjában említett hatóságok: nem alkalmazandó.

A 103. cikk (1) bekezdésének a) pontja (második rész) – A 74. cikk (2) bekezdésében említett költségmentességet biztosító közigazgatási hatóságok

A 74. cikk (2) bekezdésében említett hatóságok:

i. kontinentális Portugáliában: Társadalombiztosítási Intézet (Instituto da Segurança Social I. P.);

ii. Madeira autonóm régióban: Madeirai Társadalombiztosítási Intézet (Instituto de Segurança Social da Madeira, I.P.-RAM);

iii. Azori-szigetek autonóm régióban: Azori-szigeteki Társadalombiztosítási Intézet (Instituto da Segurança Social dos Açores, I.P.R.A.);

iv. az egész portugál nemzeti területen: az anyakönyvvezetők (conservadores do registo civil), amennyiben a jogi segítségnyújtást a községi hivatalok (juntas de freguesia) által kiállított, a polgár anyagi helyzetét igazoló nyilatkozat alapján ítélték meg (a 135/99. sz. 1999. április 22-i törvényerejű rendelet 34. cikkének (1) bekezdése a 2013. szeptember 12-i 75/2013. sz. törvény 16. cikke (1) bekezdésének rr) pontjával összefüggésben) vagy egy olyan szociális jóléti intézmény által kiállított nyilatkozat, ahová a személyt felvették (a nyilvántartásba vételi illetékekről és a közjegyzői díjakról szóló rendelet [Regulamento Emolumentar dos Registos e do Notariado] 10. cikkének (3) bekezdése).

A 103. cikk (1) bekezdésének b) pontja (első rész) – A 36. cikk (1) bekezdése szerinti határozatokra vonatkozó tanúsítványok kiadására hatáskörrel rendelkező bíróságok, valamint a 66. cikkben említett közokirathoz vagy egyezséghez kapcsolódó tanúsítvány kiállítására hatáskörrel rendelkező bíróságok és hatóságok

A 36. cikk (1) bekezdésében előírt határozatokkal kapcsolatos tanúsítványok kiállításához:

i. házassági ügyekben és szülői felelősséggel kapcsolatos ügyekben: család- és kiskorúak bíróságai (Juízos de família e menores); ilyenek hiányában a helyi polgári bíróságok (Juízo locais cíveis); ilyenek hiányában a törvényszékek (Juízos de Competência Genérica); anyakönyvi hivatalok (Conservatórias de registo civil);

ii. szülői felelősséggel kapcsolatos ügyekben: gyermek- és ifjúságvédelmi bizottságok (comissões de proteção de crianças e jovens);

iii. a gyermekek visszavitele, valamint ideiglenes és biztosítási intézkedések tekintetében: család- és kiskorúak bíróságai; ilyenek hiányában a helyi polgári bíróságok; ilyenek hiányában a törvényszékek;

iv. ideiglenes és biztosítási intézkedésekkel kapcsolatos ügyekben: gyermek- és ifjúságvédelmi bizottságok.

A 66. cikkben említett közokiratokhoz kapcsolódó tanúsítványok kiállításához: nem alkalmazandó.

A 66. cikk hatálya alá tartozó megállapodásokhoz kapcsolódó tanúsítványok kiállításához:

i. házassági ügyekben és szülői felelősséggel kapcsolatos ügyekben: család- és kiskorúak bíróságai; ilyenek hiányában a helyi polgári bíróságok; ilyenek hiányában a törvényszékek; anyakönyvi hivatalok;

ii. szülői felelősséggel kapcsolatos ügyekben: gyermek- és ifjúságvédelmi bizottságok.

A 103. cikk (1) bekezdésének b) pontja (második rész) – A 37. cikk (1) bekezdésében és a 48. cikk (1) bekezdésében említett tanúsítványok helyesbítésére hatáskörrel rendelkező bíróságok, a 49. cikkben említett tanúsítvánnyal ellátott határozat hiányát vagy korlátozását megállapító tanúsítvány kiállítására illetékes bíróságok; valamint a 67. cikk (1) bekezdésében említett, a 66. cikk (1) bekezdése alapján kiállított tanúsítvány kijavítására illetékes bíróságok és hatóságok;

A 37. cikk (1) bekezdésében említett tanúsítványok kijavítására:

család- és kiskorúak bíróságai; ilyenek hiányában a helyi polgári bíróságok; ilyenek hiányában a törvényszékek. Anyakönyvi hivatalok és gyermek- és ifjúságvédelmi bizottságok (csak szülői felügyelettel kapcsolatos ügyekben).

A 66. cikk (3) bekezdésében említett tanúsítványok kijavítására: nem alkalmazandó.

A 48. cikk (1) bekezdésében és a 49. cikk (1) bekezdésében említett tanúsítványok kijavítására:

i. család- és kiskorúak bíróságai; ilyenek hiányában a helyi polgári bíróságok; ilyenek hiányában, a törvényszékek a láthatási jogot biztosító határozatok és a gyermek visszavitelét elrendelő határozatok tekintetében a 29. cikk (6) bekezdésével összhangban;

ii. anyakönyvi hivatalok és a gyermek- és ifjúságvédelmi bizottságok a láthatási jogot biztosító határozatokkal kapcsolatban.

A 103. cikk (1) bekezdésének c) pontja – A határozatok elismerésére (30. cikk (3) bekezdés) és az elismerés megtagadására (40. cikk (2) bekezdés) illetékes bíróságok, valamint a végrehajtás megtagadására, megtámadására vagy fellebbezésre, valamint az 58. cikk (1) bekezdésében, a 61. cikk (2) bekezdésében és a 62. cikkben említett további megtámadásra vagy fellebbezésre illetékes bíróságok és hatóságok

A 30. cikk (3) bekezdésének, az 52. cikk a 40. cikk (1) bekezdésének és az 58. cikk (1) bekezdésének alkalmazásában:

család- és kiskorúak bíróságai; ilyenek hiányában a helyi polgári bíróságok; ilyenek hiányában a törvényszékek.

A 62. cikk vagy a 61. cikk (2) bekezdésének alkalmazásában:

A megtámadott ítéletet hozó bíróság – az esettől függően – a család- és kiskorúak bírósága, a helyi polgári bíróság vagy a törvényszék, amely a fellebbezést a fellebbviteli bírósághoz (Tribunal da Relação) utalja vizsgálatra. A fellebbviteli bíróság határozatát követő további fellebbezés esetén a fellebbezést a fellebbviteli bírósághoz kell benyújtani, amely azt a Legfelsőbb Bíróság (Supremo Tribunal de Justiça) elé utalja vizsgálatra.

A 103. cikk (1) bekezdésének d) pontja – Az 52. cikkben említett, végrehajtásra illetékes hatóságok

Család- és kiskorúak bíróságai; ilyenek hiányában a helyi polgári bíróságok; ilyenek hiányában a törvényszékek.

A 103. cikk (1) bekezdésének e) pontja – A 61. és 62. cikkben említett, a végrehajtás megtagadása iránti kérelemmel kapcsolatban hozott határozattal szembeni jogorvoslati eljárások

A 61. és 62. cikkben meghatározott helyzetekben rendelkezésre álló jogorvoslati eljárások a következők:

I. Az elsőfokú bíróság (tribunal de primeira instância) elismerés vagy végrehajtás megtagadására vonatkozó határozatával szembeni jogorvoslati eljárásokról a polgári gyámsági eljárás jogi keretének (Regime Geral do Processo Tutelar Cível) 32. és 33. cikke rendelkezik, amely a polgári perrendtartásra (Código de Processo Civil) hivatkozik. Ezek lehetnek:

i. a polgári perrendtartás 644. cikkének megfelelően a fellebbviteli bírósághoz benyújtott rendes fellebbezés;

ii. a Legfelsőbb Bírósághoz benyújtott rendes jogorvoslat a fellebbviteli bíróság ítélete ellen, amely az elsőfokú bíróságnak az ügy érdemében döntő vagy az eljárást lezáró, az alperest vagy az alperesek egy részét a benyújtott kereset vagy viszontkereset tekintetében felmentő, a polgári perrendtartás 671. cikke szerinti határozatával kapcsolatos;

iii. rendkívüli felülvizsgálati kérelem, amelyet a határozatot hozó és a fellebbezést elbíráló elsőfokú bírósághoz nyújtanak be a polgári perrendtartás 696. cikkében meghatározott helyzetek valamelyikére hivatkozva.

II. Az elismerés megtagadásával kapcsolatos, az anyakönyvvezetővel szembeni jogorvoslati eljárásokról az Anyakönyvi Törvénykönyv (Código do Registo Civil) 286. és 291. cikke rendelkezik, és ezek a következők lehetnek:

i. hierarchikus fellebbezések az Anyakönyvi Hivatalok és Közjegyzők Intézetének elnökéhez (Instituto dos Registos e do Notariado, I. P.); vagy

ii. az anyakönyvi hivatal székhelye szerinti bírósághoz benyújtott jogorvoslati kérelmek.

Ha a hierarchikus fellebbezést elutasították, az érdekelt fél – ha még nem tette meg – a határozat közlésétől számított 10 napon belül megtámadhatja az anyakönyvvezető által hozott eredeti határozatot annál a bíróságnál, amelynek illetékességi területén az anyakönyvi hivatal található.

Az elsőfokú bíróságnak az anyakönyvvezető határozatával kapcsolatos határozata ellen a fellebbviteli bírósághoz lehet fellebbezni. A fellebbviteli bíróság ítéletei ellen nem lehet fellebbezést benyújtani a Legfelsőbb Bírósághoz, kivéve a polgári perrendtartás 629. cikkének (2) bekezdésében meghatározott eseteket, amelyekben a fellebbezés mindig elfogadható.

A 103. cikk (1) bekezdésének f) pontja – A szülői felelősséggel kapcsolatos ügyekben a rendelet alkalmazásában való segítségnyújtásra kijelölt központi hatóságok neve, címe és a kapcsolattartás módja Amennyiben egynél több központi hatóságot jelölnek ki, az egyes központi hatóságok illetékességét és hatáskörét a 76. cikkben említettek szerint kell feltüntetni.

Figyelem: az oldal eredeti nyelvű változata portugál nemrég módosult. Az Ön által kiválasztott nyelvi változatot most készítik fordítóink.
Az oldal jelenleg a következő nyelveken olvasható: németangolfrancia.

Rehabilitációs és Büntetés-végrehajtási Főigazgatóság (Direcção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais)

Jogi Segítségnyújtási és Vitarendezési Osztály (Gabinete Jurídico e de Contencioso)

Travessa da Cruz do Torel 1

1150-122 Lisszabon

Telefon: (+351) 218 812 200

Fax: (+351) 218 853 653

E-mail-cím: gjc@dgrsp.mj.pt

A 103. cikk (1) bekezdésének g) pontja – Adott esetben a szülőkön kívül a közeli hozzátartozóknak azon köre, akiknél a gyermek valamely tagállam területén belül elhelyezhető az adott tagállamnak a 82. cikkben említett előzetes hozzájárulása nélkül

Nagyszülők, unokák/nagynénik vagy testvérek.

A 103. cikk (1) bekezdésének h) pontja – Az Európai Unió intézményeinek az adott tagállam nyelvétől eltérő azon hivatalos nyelvét vagy nyelveit, amely nyelveken a központi hatóságok részére szóló kommunikáció elfogadható 91. cikk (3) bekezdésében említettek szerint

Portugál, angol és francia.

A 103. cikk (1) bekezdésének i) pontja – A 80., 81. és 82. cikk szerint küldött kérelmek és kísérő dokumentumok, valamint a 91. cikk (2) bekezdésében említett tanúsítványok szabad szövegmezőinek fordítása céljából elfogadott nyelvek

Portugál.

Utolsó frissítés: 10/06/2024

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.