Brüsszel IIb. rendelet – Házassági ügyek és a szülői felelősségre vonatkozó eljárások (átdolgozás)

Románia

Tartalomszolgáltató:
Románia

A 103. cikk (1) bekezdésének a) pontja (első rész) – A 2. cikk (2) bekezdése 2. pontjának b) alpontjában említett, közokirat kiállítására felhatalmazott hatóságok vagy más szervek, valamint a 2. cikk (2) bekezdésének 3. pontjában említett megállapodások nyilvántartásba vételére jogosult hatóságok

Anyakönyvvezető, közjegyző.

A 103. cikk (1) bekezdésének a) pontja (második rész) – A 74. cikk (2) bekezdésében említett költségmentességet biztosító közigazgatási hatóságok

Nem alkalmazandó.

A 103. cikk (1) bekezdésének b) pontja (első rész) – A 36. cikk (1) bekezdése szerinti határozatokra vonatkozó tanúsítványok kiadására hatáskörrel rendelkező bíróságok, valamint a 66. cikkben említett közokirathoz vagy egyezséghez kapcsolódó tanúsítvány kiállítására hatáskörrel rendelkező bíróságok és hatóságok

A tanúsítvány kiállítására hatáskörrel rendelkező hatóság az a bíróság, amely azt a határozatot hozta, amelynek egy másik tagállamban az elismerésére hivatkoznak, vagy amelynek a végrehajtását kérik. Ez a bíróság adott esetben lehet egy helyi bíróság (judecătorie), egy törvényszék (tribunal), vagy egy ítélőtábla (curte de apel).

A közokiratok esetében a tanúsítvány kiállítására hatáskörrel rendelkező hatóság az okirat kiállítója (azaz adott esetben a közjegyző vagy az anyakönyvvezető).

A megállapodások esetében e rendelkezés nem alkalmazandó.

A 103. cikk (1) bekezdésének b) pontja (második rész) – A 37. cikk (1) bekezdésében és a 48. cikk (1) bekezdésében említett tanúsítványok helyesbítésére hatáskörrel rendelkező bíróságok, a 49. cikkben említett tanúsítvánnyal ellátott határozat hiányát vagy korlátozását megállapító tanúsítvány kiállítására illetékes bíróságok; valamint a 67. cikk (1) bekezdésében említett, a 66. cikk (1) bekezdése alapján kiállított tanúsítvány kijavítására illetékes bíróságok és hatóságok;

A 37. cikk (1) bekezdésében említett tanúsítvány kijavítására hatáskörrel rendelkező bíróságok: az a bíróság, amely az ítéletet hozta és a 36. cikkben említett tanúsítványt kiállította.

A 48. cikk (1) bekezdésében említett tanúsítvány kijavítására hatáskörrel rendelkező bíróságok: az a bíróság, amely a privilegizált határozatot hozta és a 47. cikkben említett tanúsítványt kiállította.

A 49. cikkben említett, a végrehajthatóság hiányára vagy korlátozására vonatkozó tanúsítvány kiállítására hatáskörrel rendelkező bíróságok: az a bíróság, amely a végrehajthatóság hiányára vagy korlátozására vonatkozó határozatot hozta.

A 103. cikk (1) bekezdésének c) pontja – A határozatok elismerésére (30. cikk (3) bekezdés) és az elismerés megtagadására (40. cikk (2) bekezdés) illetékes bíróságok, valamint a végrehajtás megtagadására, megtámadására vagy fellebbezésre, valamint az 58. cikk (1) bekezdésében, a 61. cikk (2) bekezdésében és a 62. cikkben említett további megtámadásra vagy fellebbezésre illetékes bíróságok és hatóságok

  • 30. cikk, (3) bekezdés: törvényszékek, a polgári perrendtartás 95. cikke 1. pontjának megfelelően;
  • 40. cikk, (2) bekezdés: törvényszék, a 30. cikk (3) bekezdésével megegyező körülmények között;
  • 58. cikk, (1) bekezdés: helyi bíróság a polgári perrendtartás 651. cikkének megfelelően;
  • 61. cikk, (2) bekezdés: törvényszék, a polgári perrendtartás 95. cikke 2. pontjának megfelelően;
  • 62. cikk: A román polgári perrendtartás nem rendelkezik további megtámadásról a végrehajtás megtámadása iránti kérelem tárgyában hozott határozattal szembeni fellebbezést követően.

A 103. cikk (1) bekezdésének d) pontja – Az 52. cikkben említett, végrehajtásra illetékes hatóságok

Végrehajtó, a polgári perrendtartás 623. cikkének megfelelően.

A 103. cikk (1) bekezdésének e) pontja – A 61. és 62. cikkben említett, a végrehajtás megtagadása iránti kérelemmel kapcsolatban hozott határozattal szembeni jogorvoslati eljárások

A rendelet 61. cikke alkalmazásában a felülvizsgálati eljárás a fellebbezés, a polgári perrendtartás 718. cikke (1) bekezdésének megfelelően.

A rendelet 62. cikke alkalmazásában nincs a 61. cikkben említetten túl lehetőség megtámadásra vagy fellebbezésekre.

A 103. cikk (1) bekezdésének f) pontja – A szülői felelősséggel kapcsolatos ügyekben a rendelet alkalmazásában való segítségnyújtásra kijelölt központi hatóságok neve, címe és a kapcsolattartás módja Amennyiben egynél több központi hatóságot jelölnek ki, az egyes központi hatóságok illetékességét és hatáskörét a 76. cikkben említettek szerint kell feltüntetni.

Ministerul Justiției, Direcția Drept Internațional și Cooperare Judiciară (Igazságügyi Minisztérium, Nemzetközi Jogi és Igazságügyi Együttműködési Főosztály)

Str. Apolodor nr. 17 Sector 5 Bucharest 050741

Tel.: +40372041077; Fax: +40372041079

E-mail: ddit@just.ro

A 103. cikk (1) bekezdésének g) pontja – Adott esetben a szülőkön kívül a közeli hozzátartozóknak azon köre, akiknél a gyermek valamely tagállam területén belül elhelyezhető az adott tagállamnak a 82. cikkben említett előzetes hozzájárulása nélkül

Nem alkalmazandó.

A 103. cikk (1) bekezdésének h) pontja – Az Európai Unió intézményeinek az adott tagállam nyelvétől eltérő azon hivatalos nyelvét vagy nyelveit, amely nyelveken a központi hatóságok részére szóló kommunikáció elfogadható 91. cikk (3) bekezdésében említettek szerint

Angol, francia és román.

A 103. cikk (1) bekezdésének i) pontja – A 80., 81. és 82. cikk szerint küldött kérelmek és kísérő dokumentumok, valamint a 91. cikk (2) bekezdésében említett tanúsítványok szabad szövegmezőinek fordítása céljából elfogadott nyelvek

Román.

Utolsó frissítés: 23/10/2023

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.