Brüsszel IIb. rendelet – Házassági ügyek és a szülői felelősségre vonatkozó eljárások (átdolgozás)

Szlovákia

Tartalomszolgáltató:
Szlovákia

ILLETÉKES BÍRÓSÁGOK/HATÓSÁGOK KERESÉSE

A lenti keresőeszköz segít megtalálni Önnek az(oka)t a bíróságo(ka)t/szerv(ek)et, amely(ek) illetékes(ek) az adott európai uniós jogi eszköz vonatkozásában. Figyelem: noha mindent megtettünk azért, hogy a rendszerben indított keresések a lehető legpontosabb találatokat eredményezzék, kivételes esetekben előfordulhat, hogy az illetékesség helytelen megállapítása miatt a keresés eredménye nem teljes.

Szlovákia

Családjog – Brüsszel IIb. rendelet – Házassági ügyek és a szülői felelősségre vonatkozó eljárások (átdolgozás)


*kötelező választás

A 103. cikk (1) bekezdésének a) pontja (első rész) – A 2. cikk (2) bekezdése 2. pontjának b) alpontjában említett, közokirat kiállítására felhatalmazott hatóságok vagy más szervek, valamint a 2. cikk (2) bekezdésének 3. pontjában említett megállapodások nyilvántartásba vételére jogosult hatóságok

Nem alkalmazandó.

A 103. cikk (1) bekezdésének a) pontja (második rész) – A 74. cikk (2) bekezdésében említett költségmentességet biztosító közigazgatási hatóságok

Nem alkalmazandó.

A 103. cikk (1) bekezdésének b) pontja (első rész) – A 36. cikk (1) bekezdése szerinti határozatokra vonatkozó tanúsítványok kiadására hatáskörrel rendelkező bíróságok, valamint a 66. cikkben említett közokirathoz vagy egyezséghez kapcsolódó tanúsítvány kiállítására hatáskörrel rendelkező bíróságok és hatóságok

36. cikk, (1) bekezdés

kerületi bíróságok (okresné súdy), Pozsonyi II. Városi Bíróság (Mestský súd Bratislava II), Kassai Városi Bíróság (Mestský súd Košice), regionális bíróságok (krajské súdy)

66. cikk

nem alkalmazandó

A 103. cikk (1) bekezdésének b) pontja (második rész) – A 37. cikk (1) bekezdésében és a 48. cikk (1) bekezdésében említett tanúsítványok helyesbítésére hatáskörrel rendelkező bíróságok, a 49. cikkben említett tanúsítvánnyal ellátott határozat hiányát vagy korlátozását megállapító tanúsítvány kiállítására illetékes bíróságok; valamint a 67. cikk (1) bekezdésében említett, a 66. cikk (1) bekezdése alapján kiállított tanúsítvány kijavítására illetékes bíróságok és hatóságok;

37. cikk, (1) bekezdés, 48. cikk, (1) bekezdés és 49. cikk

az igazolást kiállító bíróság (azaz az illetékes kerületi vagy regionális bíróság, Pozsony II. Városi Bíróság vagy Kassai Városi Bíróság)

66. cikk, (3) bekezdés, a 37. cikk (1) bekezdésével összefüggésben

nem alkalmazandó

A 103. cikk (1) bekezdésének c) pontja – A határozatok elismerésére (30. cikk (3) bekezdés) és az elismerés megtagadására (40. cikk (2) bekezdés) illetékes bíróságok, valamint a végrehajtás megtagadására, megtámadására vagy fellebbezésre, valamint az 58. cikk (1) bekezdésében, a 61. cikk (2) bekezdésében és a 62. cikkben említett további megtámadásra vagy fellebbezésre illetékes bíróságok és hatóságok

30. cikk, (3) bekezdés

 • A házasság felbontására, különválásra vagy a házasság érvénytelenítésére vonatkozó határozat elismerése iránti kérelmekre a pozsonyi regionális bíróság (Krajský súd v Bratislave) rendelkezik hatáskörrel.

A szülői jogokkal és kötelezettségekkel kapcsolatos határozat elismerésének megtagadási oka fennállásának hiányát megállapító határozat iránti kérelmek esetében a gyermek lakóhelye szerinti bíróság (azaz az illetékes kerületi bíróság, a Pozsony II. Városi Bíróság vagy a Kassai Városi Bíróság), vagy ha a gyermeknek nincs lakóhelye, a gyermek aktuális tartózkodási helye szerinti bíróság illetékes. Ha nincs ilyen bíróság, a Pozsony II. Városi Bíróság illetékes.

52. cikk

 • az a bíróság, amelynek körzetében a kiskorú lakik (azaz az illetékes kerületi bíróság, a Pozsony II. Városi Bíróság vagy a Kassai Városi Bíróság);
 • az a kerületi bíróság, amelynek illetékességi területén a kiskorú tartózkodik (azaz az illetékes kerületi bíróság, a Pozsony II. Városi Bíróság vagy a Kassai Városi Bíróság), ha az illetékes bíróság nem ismert vagy nem tud időben beavatkozni.

40. cikk, (1) és (2) bekezdés

 • A házasság felbontásával, különválással vagy a házasság érvénytelenítésével kapcsolatos ügyekben a pozsonyi regionális bíróság rendelkezik hatáskörrel.
 • A szülői jogokkal és kötelezettségekkel kapcsolatos ügyekben a gyermek lakóhelye szerinti bíróság (azaz az illetékes kerületi bíróság, a Pozsony II. Városi Bíróság vagy a Kassai Városi Bíróság), vagy ha a gyermeknek nincs lakóhelye, a gyermek aktuális tartózkodási helye szerinti bíróság illetékes. Ha nincs ilyen bíróság, a Pozsony II. Városi Bíróság illetékes.

58. cikk, (1) bekezdés

 • az a bíróság, amelynek körzetében a kiskorú lakik (azaz az illetékes kerületi bíróság, a Pozsony II. Városi Bíróság vagy a Kassai Városi Bíróság);
 • az a kerületi bíróság, amelynek illetékességi területén a kiskorú tartózkodik (azaz az illetékes kerületi bíróság, a Pozsony II. Városi Bíróság vagy a Kassai Városi Bíróság), ha az illetékes bíróság nem ismert vagy nem tud időben beavatkozni.

62. cikk

 • A felülvizsgálati kérelem mint rendkívüli jogorvoslat a Szlovák Köztársaság legfelsőbb bíróságához (Najvyšší súd Slovenskej republiky) nyújtható be, ha a vonatkozó törvényben kimerítően felsorolt okok valamelyike fennáll (a polgári peres eljárásról szóló 160/2015. sz. törvény 420. és 421. szakasza).

61. cikk, (2) bekezdés

Az a bíróság, amelynek a határozata ellen fellebbeznek.

A 103. cikk (1) bekezdésének d) pontja – Az 52. cikkben említett, végrehajtásra illetékes hatóságok

kerületi bíróságok, a Pozsony II. Városi Bíróság vagy a Kassai Városi Bíróság

A 103. cikk (1) bekezdésének e) pontja – A 61. és 62. cikkben említett, a végrehajtás megtagadása iránti kérelemmel kapcsolatban hozott határozattal szembeni jogorvoslati eljárások

61. cikk

Fellebbezések

62. cikk

A felülvizsgálati kérelem mint rendkívüli jogorvoslat akkor nyújtható be, ha a vonatkozó törvényben kimerítően felsorolt okok valamelyike fennáll (a polgári peres eljárásról szóló 160/2015. sz. törvény 420. és 421. szakasza).

A 103. cikk (1) bekezdésének f) pontja – A szülői felelősséggel kapcsolatos ügyekben a rendelet alkalmazásában való segítségnyújtásra kijelölt központi hatóságok neve, címe és a kapcsolattartás módja Amennyiben egynél több központi hatóságot jelölnek ki, az egyes központi hatóságok illetékességét és hatáskörét a 76. cikkben említettek szerint kell feltüntetni.

 • A 79. cikk e) pontjának alkalmazásában:

A Szlovák Köztársaság Igazságügyi Minisztériuma

Račianska ul. 71

813 11 Bratislava

Telefon: +421 2 888 91 379/341/425

Fax: +421 2 888 91 605

E-mail-cím: civil.inter.coop@justice.sk

Honlap: https://www.justice.gov.sk

 • A 79. cikk a), b), c), d), f) és g) pontja alkalmazásában:

A gyermekek és fiatalok nemzetközi jogi védelmével foglalkozó központ (Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže)

Špitálska č. 25 - 27

PO Box 57

814 99 Bratislava

Tel.: +421 2 20 45 82 00;

E-mail: info@cipc.gov.sk

Honlap: https://www.cipc.gov.sk

A 103. cikk (1) bekezdésének g) pontja – Adott esetben a szülőkön kívül a közeli hozzátartozóknak azon köre, akiknél a gyermek valamely tagállam területén belül elhelyezhető az adott tagállamnak a 82. cikkben említett előzetes hozzájárulása nélkül

A kiskorú nagyszülője, testvére vagy a kiskorú szülőjének testvére.

A 103. cikk (1) bekezdésének h) pontja – Az Európai Unió intézményeinek az adott tagállam nyelvétől eltérő azon hivatalos nyelvét vagy nyelveit, amely nyelveken a központi hatóságok részére szóló kommunikáció elfogadható 91. cikk (3) bekezdésében említettek szerint

 • A 79. cikk e) pontjának alkalmazásában:

szlovák (a hivatalos nyelv) és cseh

 • A 79. cikk a), b), c), d), f) és g) pontja alkalmazásában:

Szlovák (a hivatalos nyelv), cseh és angol

A 103. cikk (1) bekezdésének i) pontja – A 80., 81. és 82. cikk szerint küldött kérelmek és kísérő dokumentumok, valamint a 91. cikk (2) bekezdésében említett tanúsítványok szabad szövegmezőinek fordítása céljából elfogadott nyelvek

A 80. cikk (3) bekezdésének és a 82. cikk, (4) bekezdésének alkalmazásában:

Szlovák és cseh.

 • A 81. cikk (2) bekezdésének alkalmazásában:

Szlovák és cseh.

 • A 91. cikk (2) bekezdésének alkalmazásában:

Szlovák és cseh.

Utolsó frissítés: 11/01/2024

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.