Brüsszel IIb. rendelet – Házassági ügyek és a szülői felelősségre vonatkozó eljárások (átdolgozás)

Svédország

Tartalomszolgáltató:
Svédország

ILLETÉKES BÍRÓSÁGOK/HATÓSÁGOK KERESÉSE

A lenti keresőeszköz segít megtalálni Önnek az(oka)t a bíróságo(ka)t/szerv(ek)et, amely(ek) illetékes(ek) az adott európai uniós jogi eszköz vonatkozásában. Figyelem: noha mindent megtettünk azért, hogy a rendszerben indított keresések a lehető legpontosabb találatokat eredményezzék, kivételes esetekben előfordulhat, hogy az illetékesség helytelen megállapítása miatt a keresés eredménye nem teljes.

Svédország

Családjog – Brüsszel IIb. rendelet – Házassági ügyek és a szülői felelősségre vonatkozó eljárások (átdolgozás)


*kötelező választás

A 103. cikk (1) bekezdésének a) pontja (első rész) – A 2. cikk (2) bekezdése 2. pontjának b) alpontjában említett, közokirat kiállítására felhatalmazott hatóságok vagy más szervek, valamint a 2. cikk (2) bekezdésének 3. pontjában említett megállapodások nyilvántartásba vételére jogosult hatóságok

Svédországban nincs olyan hatóság, amely közokiratokat állít ki vagy ilyen megállapodásokat vesz nyilvántartásba.

A 103. cikk (1) bekezdésének a) pontja (második rész) – A 74. cikk (2) bekezdésében említett költségmentességet biztosító közigazgatási hatóságok

A szociális jóléti tanács (socialnämnden) előtti eljárásban részt vevő fél költségmentességben részesítéséről szóló nyilatkozatot az érintett szociális jóléti tanács adja ki. A Jogi Segítségnyújtásért Felelős Hivatal (Rättshjälpsmyndigheten) nyilatkozik arról, hogy a szociális jóléti tanács előtti eljárásban részt vevő fél megfelel-e a teljes vagy részleges költségmentesség igénybevételéhez szükséges pénzügyi feltételeknek.

A 103. cikk (1) bekezdésének b) pontja (első rész) – A 36. cikk (1) bekezdése szerinti határozatokra vonatkozó tanúsítványok kiadására hatáskörrel rendelkező bíróságok, valamint a 66. cikkben említett közokirathoz vagy egyezséghez kapcsolódó tanúsítvány kiállítására hatáskörrel rendelkező bíróságok és hatóságok

A 36. cikk (1) bekezdésében említett tanúsítványt az a bíróság vagy egyéb hatóság állítja ki, amely a határozatot kibocsátotta.

Mivel a svéd bíróságok és hatóságok nem állítanak ki közokiratokat és nem jegyeznek be megállapodásokat, nincs szükség a 66. cikk (1) bekezdése szerinti tanúsítványok kiállítására.

A 103. cikk (1) bekezdésének b) pontja (második rész) – A 37. cikk (1) bekezdésében és a 48. cikk (1) bekezdésében említett tanúsítványok helyesbítésére hatáskörrel rendelkező bíróságok, a 49. cikkben említett tanúsítvánnyal ellátott határozat hiányát vagy korlátozását megállapító tanúsítvány kiállítására illetékes bíróságok; valamint a 67. cikk (1) bekezdésében említett, a 66. cikk (1) bekezdése alapján kiállított tanúsítvány kijavítására illetékes bíróságok és hatóságok;

A határozatot kibocsátó bíróság vagy más hatóság a 37. cikk (1) bekezdése vagy a 48. cikk (1) bekezdése alapján elrendeli a tanúsítványok kijavítását, vagy a 49. cikk alapján a végrehajtás elmaradásáról vagy korlátozott végrehajtásáról szóló tanúsítványt állít ki.

Mivel a svéd bíróságok és hatóságok nem állítanak ki a 66. cikk (1) bekezdése szerinti tanúsítványokat, Svédországban nem kerül sor ilyen tanúsítványoknak a 67. cikk (1) bekezdése szerinti kijavítására.

A 103. cikk (1) bekezdésének c) pontja – A határozatok elismerésére (30. cikk (3) bekezdés) és az elismerés megtagadására (40. cikk (2) bekezdés) illetékes bíróságok, valamint a végrehajtás megtagadására, megtámadására vagy fellebbezésre, valamint az 58. cikk (1) bekezdésében, a 61. cikk (2) bekezdésében és a 62. cikkben említett további megtámadásra vagy fellebbezésre illetékes bíróságok és hatóságok

30. cikk, (3) bekezdés

A 30. cikk (3) bekezdése szerinti, arra vonatkozó nyilatkozat kiadása iránti kérelmet, hogy indokolatlan volt az elismerés megtagadása, a körzeti bírósághoz (tingsrätten) kell benyújtani.

Ha a kérelem olyan határozatra vonatkozik, amely részben vagy egészben a gyermek személyét érinti, a kérelmet a szülői jogállásról szóló törvénykönyv (föräldrabalken) 21. fejezetének 1a. cikkében említett körzeti bírósághoz kell benyújtani.

Ha a kérelem olyan határozatra vonatkozik, amely részben sem érinti a gyermek személyét, a kérelmet az alábbi felsorolásban szereplő azon körzeti bírósághoz kell benyújtani, amelynek illetékességi területén az ellenérdekű fél lakóhelye található. Ha az ellenérdekű fél nem Svédországban lakik, a kérelmet a Nackai Körzeti Bírósághoz (Nacka tingsrätt) kell benyújtani.

40. cikk vagy 59. cikk

A 40. cikk vagy az 59. cikk alapján a határozat elismerésének vagy végrehajtásának megtagadása iránti kérelmet a körzeti bírósághoz kell benyújtani.

Ha a kérelem olyan határozatra vonatkozik, amely részben vagy egészben a gyermek személyét érinti, a kérelem tárgyát képező határozat végrehajtása iránti kérelmet a szülői jogállásról szóló törvénykönyv 21. fejezetében említett, az ügyben eljáró körzeti bírósághoz kell benyújtani. Ha nem indult végrehajtási eljárás, a szülői jogállásról szóló törvénykönyv 21. fejezete 1. cikkének a) pontjában említett körzeti bírósághoz kell kérelmet benyújtani.

Ha a kérelem olyan határozatra vonatkozik, amely részben sem érinti a gyermek személyét, a kérelmet a fenti felsorolásban szereplő azon körzeti bírósághoz kell benyújtani, amelynek illetékességi területén a kérelmező lakóhelye található. Ha a kérelmező nem Svédországban lakik, a kérelmet a Nackai Körzeti Bírósághoz kell benyújtani.

Fellebbezések

A 61. cikk (2) bekezdése szerinti fellebbezést a fellebbviteli bírósághoz (hovrätten) kell benyújtani.

A 62. cikk szerinti fellebbezést a Legfelsőbb Bírósághoz (Högsta domstolen) kell benyújtani.

A cikk vonatkozásában illetékes hatóságok listáját az alábbi linkre kattintva lehet megtekinteni.
Az illetékes hatóságok listája

A 103. cikk (1) bekezdésének d) pontja – Az 52. cikkben említett, végrehajtásra illetékes hatóságok

– 52. cikk, a gyermek személyére vonatkozó határozat végrehajtása iránti kérelem esetében: Ha nem indult végrehajtási eljárás, a kérelmet a szülői jogállásról szóló törvénykönyv 21. fejezete 1. cikkének a) pontjában említett körzeti bírósághoz kell benyújtani.

– 52. cikk, a bírósági eljárás költségeire vagy a gyermek vagyonára vonatkozó határozat végrehajtása iránti kérelmet a Svéd Végrehajtási Hatósághoz (Kronofogdemyndigheten) kell benyújtani.

A 103. cikk (1) bekezdésének e) pontja – A 61. és 62. cikkben említett, a végrehajtás megtagadása iránti kérelemmel kapcsolatban hozott határozattal szembeni jogorvoslati eljárások

A fellebbezést a fellebbviteli bírósághoz vagy a Legfelsőbb Bírósághoz kell benyújtani.

A 103. cikk (1) bekezdésének f) pontja – A szülői felelősséggel kapcsolatos ügyekben a rendelet alkalmazásában való segítségnyújtásra kijelölt központi hatóságok neve, címe és a kapcsolattartás módja Amennyiben egynél több központi hatóságot jelölnek ki, az egyes központi hatóságok illetékességét és hatáskörét a 76. cikkben említettek szerint kell feltüntetni.

Utrikesdepartementet

Enheten för konsulära och civilrättsliga ärenden

S-103 39 Stockholm

+46 (8)4051000 (központi szám) / +46 (8)4055005 (segélyhívószám hivatali időn kívül)

Fax +46 (8)7231176

E-mail: ud-kc@gov.se

A 103. cikk (1) bekezdésének g) pontja – Adott esetben a szülőkön kívül a közeli hozzátartozóknak azon köre, akiknél a gyermek valamely tagállam területén belül elhelyezhető az adott tagállamnak a 82. cikkben említett előzetes hozzájárulása nélkül

Nem alkalmazandó.

A 103. cikk (1) bekezdésének h) pontja – Az Európai Unió intézményeinek az adott tagállam nyelvétől eltérő azon hivatalos nyelvét vagy nyelveit, amely nyelveken a központi hatóságok részére szóló kommunikáció elfogadható 91. cikk (3) bekezdésében említettek szerint

Svéd, angol.

A 103. cikk (1) bekezdésének i) pontja – A 80., 81. és 82. cikk szerint küldött kérelmek és kísérő dokumentumok, valamint a 91. cikk (2) bekezdésében említett tanúsítványok szabad szövegmezőinek fordítása céljából elfogadott nyelvek

Svéd vagy angol.

Utolsó frissítés: 30/05/2024

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.