Brüsszel IIb. rendelet – Házassági ügyek és a szülői felelősségre vonatkozó eljárások (átdolgozás)

Az (EU) 2019/1111 rendelettel kapcsolatos nemzeti tájékoztatás és online formanyomtatványok

Általános információk

A TANÁCS (EU) 2019/1111 RENDELETE (2019. június 25.) a házassági és szülői felelősségi ügyekben a joghatóságról, a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról, valamint a gyermekek jogellenes külföldre viteléről (átdolgozás), amely hatályon kívül helyezi a 2201/2003/EK rendeletet

A rendelet Dánia kivételével az Európai Unió minden tagállamában alkalmazandó.

Valamely tagállamban hozott határozatot a többi tagállamban külön eljárás nélkül elismerik.

Egy a szülői felelősségi ügyben valamely tagállamban hozott határozat, amely az adott tagállamban végrehajtható, egy másik tagállamban is végrehajtható, anélkül, hogy azt végrehajthatóvá kellene nyilvánítani.

A végrehajthatóvá nyilvánítási eljárást (exequatur), amely a határokon átnyúló végrehajtáshoz szükséges közbenső eljárás, minden határozat esetében eltörölték. Egy adott tagállamban hozott határozatnak egy másik tagállamban történő végrehajtása céljából a végrehajtást kérő félnek a végrehajtásra illetékes hatóság rendelkezésére kell bocsátania az alábbiakat: a) a határozat másolata és b) a megfelelő tanúsítvány.

A rendelet kilenc egységesített formanyomtatványról rendelkezik.

A rendelet megkönnyíti továbbá a tagállamok közötti, a különválásra és a házasság felbontására, illetve a szülői felelősségre vonatkozó közokiratok és egyezségek forgalmát.

A gyermek jogellenes elvitele esetén a gyors visszaviteli mechanizmus nagyrészt az 1980. évi Hágai Egyezmény visszaviteli mechanizmusán alapul, amelyet a rendelet kiegészít. Biztosítja továbbá, hogy a gyermek visszavitelére irányuló eljárás gyorsabb legyen (az elsőfokú bíróság esetében legfeljebb 6 hét, fellebbviteli bíróságonként legfeljebb 6 hét). Emellett a központi hatóságnak hatékonyan kell feldolgoznia a kérelmet (5 napos határidő a kérelem beérkezésének visszaigazolására).

A rendelet azt is lehetővé teszi a gyermekek számára, hogy a szülői felelősséggel és a gyermekek jogellenes külföldre vitelével kapcsolatos ügyekben folytatott eljárások során kifejtsék saját álláspontjukat.

A rendelet előmozdítja a központi hatóságok – mint a szülők számára közvetlen kapcsolattartó pontok – közötti jobb együttműködést. Minden tagállam kijelöl egy vagy több központi hatóságot, hogy segítse e rendelet alkalmazását a szülői felelősségre vonatkozó ügyekben.

Az európai igazságügyi portál a rendelet alkalmazásával kapcsolatos információkkal és a nyomtatványok kitöltését segítő, felhasználóbarát eszközzel áll az Ön rendelkezésére.

A Brüsszel IIb. rendelet alkalmazására vonatkozó gyakorlati útmutató ezen az oldalon található: EIH-kiadványok

Ha szeretne részletesebben tájékozódni valamelyik tagállamról, válassza ki a kívánt ország zászlaját.

Utolsó frissítés: 01/03/2023

A honlapot az Európai Bizottság tartja fenn. Az ezen az oldalon található információ nem feltétlenül tükrözi az Európai Bizottság hivatalos álláspontját. A Bizottság semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az e dokumentumban foglalt vagy említett információk és adatok tekintetében. Kérjük, az európai oldalak szerzői jogi szabályai vonatkozásában vegye figyelembe a jogi nyilatkozatot.