Reglamentas „Briuselis IIb“. Su santuoka ir tėvų pareigomis susijusios bylos (nauja redakcija)

Kipras

Turinį pateikė
Kipras

KOMPETENTINGŲ TEISMŲ IR INSTITUCIJŲ PAIEŠKA

Ši paieškos priemonė jums padės nustatyti, į kokių teismų arba institucijų kompetencijos sritį patenka konkretus Europos teisės aktas. Atkreipiame jūsų dėmesį į tai, kad nors buvo padaryta viskas stengiantis užtikrinti rezultatų tikslumą, vis dėlto gali pasitaikyti išimtinių atvejų, kai kompetencijos nustatyti nepavyks.

Kipras

Šeimos teisė. Reglamentas „Briuselis IIb“. Su santuoka ir tėvų pareigomis susijusios bylos (nauja redakcija)


*būtina nurodyti

103 straipsnio 1 dalies a punktas (1-a dalis): valdžios institucijos arba kitos institucijos, įgaliotos nustatyti, ar dokumentas yra autentiškas (2 straipsnio 2 dalies 2 punkto b papunktis), ir valdžios institucijos, įgaliotos užregistruoti susitarimą (2 straipsnio 2 dalies 3 punktas).

Netaikoma.

103 straipsnio 1 dalies a punktas (2-a dalis): administracinės institucijos, teikiančios teisinę pagalbą (74 straipsnio 2 dalis).

Netaikoma.

103 straipsnio 1 dalies b punktas (1-a dalis): teismai, kompetentingi išduoti pažymą dėl sprendimo (36 straipsnio 1 dalis), ir teismai bei institucijos, kompetentingi išduoti pažymą dėl autentiško dokumento arba susitarimo (66 straipsnis).

Šeimos teismai (tik 36 straipsnio 1 dalyje nurodytų sprendimų atveju).

103 straipsnio 1 dalies b punktas (2-a dalis): teismai, kompetentingi ištaisyti pažymą (37 straipsnio 1 dalis ir 48 straipsnio 1 dalis), ir teismai, kompetentingi išduoti pažymą dėl autentiško dokumento nevykdytinumo ar riboto vykdytinumo (49 straipsnis), teismai ir institucijos, kompetentingi ištaisyti pagal 66 straipsnio 1 dalį išduotą pažymą (67 straipsnio 1 dalis).

37 straipsnio 1 dalis, 48 straipsnio 1 dalis, 49 straipsnis; 66 straipsnio 1 dalis, kaip nurodyta 67 straipsnio 1 dalyje

Visais atvejais kompetentingi teismai yra šie kiekvienos apygardos šeimos teismai:

  • Nikosijos šeimos teismas

Tel. (+357) 22865601

Faks. (+357) 22302068

  • Limasolio šeimos teismas

Tel. (+357) 25806185

Faks. (+357) 25305054

  • Larnakos / Famagustos šeimos teismas

Tel. (+357) 24802754

Faks. (+357) 24802800

  • Pafo šeimos teismas

Tel. (+357) 26802626

Faks. (+357) 26306395

El. paštas  chief.reg@sc.judicial.gov.cy

103 straipsnio 1 dalies c punktas: teismai, kompetentingi pripažinti teismo sprendimą (30 straipsnio 3 dalis) ir atsisakyti pripažinti sprendimą (40 straipsnio 2 dalis), taip pat teismai ir institucijos, kurie kompetentingi atsisakyti vykdyti sprendimą (58 straipsnio 1 dalis), kuriems teikiami užginčijimai ir apeliaciniai skundai (61 straipsnio 2 dalis), ir kuriems teikiami tolesni užginčijimai ir apeliaciniai skundai (62 straipsnis).

Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (graikų) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.
Jis jau išverstas į šias kalbas: vokiečiųanglųprancūzų.

Šeimos teismai – sprendimo pripažinimo atveju (30 straipsnio 3 dalis), nepripažinimo (40 straipsnio 2 dalis) ir atsisakymo vykdyti atvejais.

Apeliaciniam šeimos teismui teikiami užginčijimai arba apeliaciniai skundai, kaip nurodyta 58 straipsnio 1 dalyje ir 61 straipsnio 2 dalyje.

Kipre nenumatyta tolesnio užginčijimo arba skundo pateikimo pagal 62 straipsnį galimybė (nėra skundo pateikimo trečiosios instancijos teismui mechanizmo).

103 straipsnio 1 dalies d punktas: vykdymo tikslais kompetentingos institucijos (52 straipsnis).

Šeimos teismai.

103 straipsnio 1 dalies e punktas: teisių gynimo procedūros, pagal kurias galima apskųsti sprendimą dėl prašymo atsisakyti vykdyti (61 ir 62 straipsniai).

Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (graikų) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.
Jis jau išverstas į šias kalbas: vokiečiųanglųprancūzų.

Teisių gynimo procedūra, taikytina dėl sprendimo dėl prašymo atsisakyti vykdyti, kaip nurodyta 61 ir 62 straipsniuose, yra apeliacinio skundo padavimas Apeliaciniam šeimos teismui.

103 straipsnio 1 dalis f punktas: centrinių institucijų, paskirtų padėti taikyti reglamentą su tėvų pareigomis susijusiose bylose, pavadinimai, adresai ir komunikacijos priemonės. Jei paskirta daugiau nei viena centrinė institucija, nurodoma kiekvienos centrinės institucijos teritorinė ir funkcinė jurisdikcija (76 straipsnis).

Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (graikų) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.
Jis jau išverstas į šias kalbas: vokiečiųanglųprancūzų.

Teisingumo ir viešosios tvarkos ministerija

Tarptautinio teisminio bendradarbiavimo skyrius

Leoforos Athalassas 125

1461, Nikosija

KIPRAS

Tel. (+357) 22805951/950

Faks. (+357) 22518356

El. paštas registry@mjpo.gov.cy

Kontaktiniai asmenys:

  • Yioulika Hadjiprodromou

Teisinių reikalų specialistė

Tel. (+357) 22805943

Faks. (+357) 22518328

El. paštas yhadjiprodromou@mjpo.gov.cy

  • Troodia Dionysiou

Administracijos specialistė

Tel. (+357) 22805932

Faks. (+357) 22518328

El. paštas tdionysiou@mjpo.gov.cy

  • Constantina Sophocleous

Administracijos specialistė

Tel. (+357) 22805973

Faks. (+357) 22518328

El. paštas csophocleous@mjpo.gov.cy

103 straipsnio 1 dalis g punktas: jei taikoma, artimų giminaičių, neskaitant tėvų, su kuriais vaikas gali būti įkurdintas valstybės narės teritorijoje be išankstinio jos sutikimo, kategorijos (82 straipsnis).

Jeigu vaikas paimamas iš jo šeimos, Socialinės gerovės tarnybos išnagrinėja platesnį šeimos ratą (jį sudaro, pvz., seneliai, dėdės / tetos) ir įvertina galimybes įkurdinti vaiką su tais šeimos nariais. Jeigu nė vienas šeimos narys iš platesnio šeimos rato nepripažįstamas tinkamu, taip pat įvertinamas platesnis socialinis ratas. Jeigu tinkamo asmens platesniame šeimos arba socialiniame rate nėra, Socialinės gerovės tarnybos įkurdina vaiką patvirtintoje globėjų šeimoje arba globos institucijoje.

Jeigu yra artimų šeimos narių (pvz., seneliai), taikomos supaprastintos sutikimo gavimo ir vaiko įkurdinimo procedūros.

103 straipsnio 1 dalies h punktas: Europos Sąjungos institucijų oficialiosios kalbos, išskyrus savos valstybės narės kalbą, kurios priimtinos komunikuojant su jos centrinėms institucijoms (91 straipsnio 3 dalis).

Anglų ir graikų kalbomis.

103 straipsnio 1 dalies i punktas: priimtinos kalbos, į kurias galima išversti pagal 80, 81, 82 straipsnius teikiamus prašymus ir pridedamus dokumentus, taip pat pažymų laisvos formos teksto laukus (91 straipsnio 2 dalis).

Graikų ir anglų kalbomis.

Paskutinis naujinimas: 05/04/2024

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.