Reglamentas „Briuselis IIb“. Su santuoka ir tėvų pareigomis susijusios bylos (nauja redakcija)

Graikija

Turinį pateikė
Graikija

KOMPETENTINGŲ TEISMŲ IR INSTITUCIJŲ PAIEŠKA

Ši paieškos priemonė jums padės nustatyti, į kokių teismų arba institucijų kompetencijos sritį patenka konkretus Europos teisės aktas. Atkreipiame jūsų dėmesį į tai, kad nors buvo padaryta viskas stengiantis užtikrinti rezultatų tikslumą, vis dėlto gali pasitaikyti išimtinių atvejų, kai kompetencijos nustatyti nepavyks.

Graikija

Šeimos teisė. Reglamentas „Briuselis IIb“. Su santuoka ir tėvų pareigomis susijusios bylos (nauja redakcija)


*būtina nurodyti

103 straipsnio 1 dalies a punktas (1-a dalis): valdžios institucijos arba kitos institucijos, įgaliotos nustatyti, ar dokumentas yra autentiškas (2 straipsnio 2 dalies 2 punkto b papunktis), ir valdžios institucijos, įgaliotos užregistruoti susitarimą (2 straipsnio 2 dalies 3 punktas).

  • 2 straipsnio 2 dalies 2 punkto b papunktyje nurodyta valdžios institucija: Bet kuri administracinė institucija ir piliečių aptarnavimo centrai (KEP). Be to, advokatai ir notarai, kaip nurodyta jų funkcijų vykdymo reglamentavimo nuostatose.
  • 2 straipsnio 2 dalies 3 punkte nurodyta valdžios institucija: kompetentingas vienanaris pirmosios instancijos teismas (graik. monomelés protodikeío) arba notaras.
  • 2 straipsnio 2 dalies 2 punkto b papunktyje nurodyta valdžios institucija: –

103 straipsnio 1 dalies a punktas (2-a dalis): administracinės institucijos, teikiančios teisinę pagalbą (74 straipsnio 2 dalis).

Graikijoje administracinės institucijos teisinės pagalbos skyrimo procedūroje nedalyvauja. Kompetentingos institucijos yra teritorinę ir dalykinę jurisdikciją turintys teismai.

103 straipsnio 1 dalies b punktas (1-a dalis): teismai, kompetentingi išduoti pažymą dėl sprendimo (36 straipsnio 1 dalis), ir teismai bei institucijos, kompetentingi išduoti pažymą dėl autentiško dokumento arba susitarimo (66 straipsnis).

Įstaiga, kompetentinga išduoti 36 straipsnio 1 dalyje nurodytas pažymas, yra sprendimą priėmęs teismas arba dokumentą išdavusi valdžios institucija (notaras).

Įstaiga, kompetentinga išduoti 66 straipsnyje nurodytas pažymas, yra sprendimą priėmęs teismas arba dokumentą išdavusi valdžios institucija (notaras).

103 straipsnio 1 dalies b punktas (2-a dalis): teismai, kompetentingi ištaisyti pažymą (37 straipsnio 1 dalis ir 48 straipsnio 1 dalis), ir teismai, kompetentingi išduoti pažymą dėl autentiško dokumento nevykdytinumo ar riboto vykdytinumo (49 straipsnis), teismai ir institucijos, kompetentingi ištaisyti pagal 66 straipsnio 1 dalį išduotą pažymą (67 straipsnio 1 dalis).

Teismas, kompetentingas taisyti arba atšaukti pažymas, yra sprendimą priėmęs teismas.

Teismas, kompetentingas išduoti pažymą dėl sprendimo, dėl kurio pateikta pažyma, nevykdytinumo arba riboto vykdytinumo, yra sprendimą priėmęs teismas.

103 straipsnio 1 dalies c punktas: teismai, kompetentingi pripažinti teismo sprendimą (30 straipsnio 3 dalis) ir atsisakyti pripažinti sprendimą (40 straipsnio 2 dalis), taip pat teismai ir institucijos, kurie kompetentingi atsisakyti vykdyti sprendimą (58 straipsnio 1 dalis), kuriems teikiami užginčijimai ir apeliaciniai skundai (61 straipsnio 2 dalis), ir kuriems teikiami tolesni užginčijimai ir apeliaciniai skundai (62 straipsnis).

Teismas, kompetentingas pripažinti sprendimą (30 straipsnio 3 dalis), atsisakyti pripažinti sprendimą (40 straipsnio 2 dalis) ir atsisakyti vykdyti sprendimą (58 straipsnio 1 dalis), yra asmens, prieš kurį siekiama pradėti sprendimo vykdymą, gyvenamosios vietos vienanaris pirmosios instancijos teismas. Jeigu to asmens gyvenamoji vieta nežinoma, atsižvelgiama į jo gyvenamosios vietos regioną. Jeigu nežinomas ir regionas, kompetentingas teismas yra vienanaris Atėnų pirmosios instancijos teismas.

Teismas, kompetentingas priimti užginčijimą arba apeliacinį skundą (61 straipsnio 2 dalis) yra apeliacinis teismas (graik. efeteío).

Teismas, kompetentingas priimti tolesnį užginčijimą arba apeliacinį skundą (62 straipsnis) yra Aukščiausiasis Teismas (graik. Áreios Págos).

103 straipsnio 1 dalies d punktas: vykdymo tikslais kompetentingos institucijos (52 straipsnis).

Valdžios institucija, kompetentinga užtikrinti vykdymą, yra antstolis (graik. dikastikós epimelitís).

103 straipsnio 1 dalies e punktas: teisių gynimo procedūros, pagal kurias galima apskųsti sprendimą dėl prašymo atsisakyti vykdyti (61 ir 62 straipsniai).

61 straipsnyje nurodyti užginčijimai ir apeliaciniai skundai (kaip teisių gynimo priemonė – apeliacinis skundas (graik. éfesi)) teikiami apeliaciniam teismui, o 62 straipsnyje nurodyti tolesni užginčijimai ar apeliaciniai skundai (kaip teisių gynimo priemonė – kasacinis skundas (anaíresi)) teikiami Aukščiausiajam Teismui.

103 straipsnio 1 dalis f punktas: centrinių institucijų, paskirtų padėti taikyti reglamentą su tėvų pareigomis susijusiose bylose, pavadinimai, adresai ir komunikacijos priemonės. Jei paskirta daugiau nei viena centrinė institucija, nurodoma kiekvienos centrinės institucijos teritorinė ir funkcinė jurisdikcija (76 straipsnis).

Taikant 76 straipsnį skiriama centrinė institucija yra Teisingumo ministerijos (graik. Ypourgeío Dikaiosýnis) Tarptautinės privatinės teisės departamentas (Tmíma Idiotikoú Dikaíou).

Specialiojo teisės reikalų direktorato vadovas (graik. Diéfthynsi Eidikón Nomikón Zitimáton):

Vasilios Sarigiannidis

Tarptautinės privatinės teisės departamento vadovė:

Xanthippi Pappa

Mesogeion 96, 11527 Athens

Telefonas: +30 213 130 7312, +30 213 130 7480

E. paštas: vsarigiannidis@justice.gov.gr, xpappa@justice.gov.gr, civilunit@justice.gov.gr

103 straipsnio 1 dalis g punktas: jei taikoma, artimų giminaičių, neskaitant tėvų, su kuriais vaikas gali būti įkurdintas valstybės narės teritorijoje be išankstinio jos sutikimo, kategorijos (82 straipsnis).

Graikija nenusprendė, kad 1 dalyje nurodyto sutikimo nereikia norint įkurdinti vaiką ne pas vieną iš tėvų.

103 straipsnio 1 dalies h punktas: Europos Sąjungos institucijų oficialiosios kalbos, išskyrus savos valstybės narės kalbą, kurios priimtinos komunikuojant su jos centrinėms institucijoms (91 straipsnio 3 dalis).

Graikų, anglų kalbos.

103 straipsnio 1 dalies i punktas: priimtinos kalbos, į kurias galima išversti pagal 80, 81, 82 straipsnius teikiamus prašymus ir pridedamus dokumentus, taip pat pažymų laisvos formos teksto laukus (91 straipsnio 2 dalis).

  • 80 straipsnio 3 dalis: graikų
  • 81 straipsnio 2 dalis: graikų
  • 82 straipsnio 4 dalis: graikų
  • 91 straipsnio 2 dalis: –
Paskutinis naujinimas: 17/07/2023

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.