Brüsszel IIb. rendelet – Házassági ügyek és a szülői felelősségre vonatkozó eljárások (átdolgozás)

Ungārija

Saturu nodrošina
Ungārija

KOMPETENTO TIESU/IESTĀŽU MEKLĒŠANA

Ar zemāk pieejamā rīka palīdzību varat atrast tiesas(u) vai iestādi(es), kuras(u) kompetencē ir kāds konkrēts Eiropas Savienības tiesību akts. Ņemiet vērā, ka, lai arī esam centušies darīt visu iespējamo, lai nodrošinātu rezultātu precizitāti, dažos izņēmuma gadījumos kompetence var būt norādīta neprecīzi.

Ungārija

Ģimenes tiesības - Regula “Brisele IIb” – laulības lietas un lietas par vecāku atbildību (pārstrādāta redakcija)


*jāaizpilda obligāti

A 103. cikk (1) bekezdésének a) pontja (első rész) – A 2. cikk (2) bekezdése 2. pontjának b) alpontjában említett, közokirat kiállítására felhatalmazott hatóságok vagy más szervek, valamint a 2. cikk (2) bekezdésének 3. pontjában említett megállapodások nyilvántartásba vételére jogosult hatóságok

A magyar jogban nem releváns.

A 103. cikk (1) bekezdésének a) pontja (második rész) – A 74. cikk (2) bekezdésében említett költségmentességet biztosító közigazgatási hatóságok

A magyar jogban nem releváns.

A 103. cikk (1) bekezdésének b) pontja (első rész) – A 36. cikk (1) bekezdése szerinti határozatokra vonatkozó tanúsítványok kiadására hatáskörrel rendelkező bíróságok, valamint a 66. cikkben említett közokirathoz vagy egyezséghez kapcsolódó tanúsítvány kiállítására hatáskörrel rendelkező bíróságok és hatóságok

A II. melléklet szerinti tanúsítványt az elsőfokon eljárt bíróság állítja ki (36. cikk (1) bekezdés a) pont). A III. melléklet szerinti tanúsítványt az elsőfokon eljárt bíróság és az eljárt gyámhatóság állítja ki (36. cikk (1) bekezdés b) pont). A IV. melléklet szerinti tanúsítványt az elsőfokon eljárt bíróság (Pesti Központi Kerületi Bíróság) állítja ki (36. cikk (1) bekezdés c) pont). A 66. cikk a magyar jogban nem releváns.

A 103. cikk (1) bekezdésének b) pontja (második rész) – A 37. cikk (1) bekezdésében és a 48. cikk (1) bekezdésében említett tanúsítványok helyesbítésére hatáskörrel rendelkező bíróságok, a 49. cikkben említett tanúsítvánnyal ellátott határozat hiányát vagy korlátozását megállapító tanúsítvány kiállítására illetékes bíróságok; valamint a 67. cikk (1) bekezdésében említett, a 66. cikk (1) bekezdése alapján kiállított tanúsítvány kijavítására illetékes bíróságok és hatóságok;

A II. melléklet szerinti tanúsítványt az elsőfokon eljárt bíróság javítja ki (37. cikk (1) bekezdés). A III. melléklet szerinti tanúsítványt az elsőfokon eljárt bíróság javítja ki, illetve a gyermekvédelmi és gyámügyi feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal javítja ki az illetékességi területén működő gyámhatóság által kiállított III. melléklet szerinti tanúsítványt (37. cikk (1) bekezdés). A IV. melléklet szerinti tanúsítványt az elsőfokon eljárt bíróság (Pesti Központi Kerületi Bíróság) javítja ki (37. cikk (1) bekezdés). Az V. melléklet szerinti tanúsítványt az elsőfokon eljárt bíróság javítja ki, illetve a gyermekvédelmi és gyámügyi feladatkörébe eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal javítja ki az illetékességi területén működő gyámhatóság által kiállított V. melléklet szerint tanúsítványt (48. cikk (1) bekezdés). A VI. melléklet szerinti tanúsítványt az elsőfokon eljárt bíróság javítja ki (48. cikk (1) bekezdés). A VII. melléklet szerinti tanúsítványt az elsőfokon eljárt bíróság és az eljárt gyámhatóság állítja ki (49. cikk). A 66. cikk a magyar jogban nem releváns.

A 103. cikk (1) bekezdésének c) pontja – A határozatok elismerésére (30. cikk (3) bekezdés) és az elismerés megtagadására (40. cikk (2) bekezdés) illetékes bíróságok, valamint a végrehajtás megtagadására, megtámadására vagy fellebbezésre, valamint az 58. cikk (1) bekezdésében, a 61. cikk (2) bekezdésében és a 62. cikkben említett további megtámadásra vagy fellebbezésre illetékes bíróságok és hatóságok

A 30. cikk (3) bekezdéséhez: Az ellenérdekű fél belföldi lakóhelye, ennek hiányában szokásos tartózkodási helye szerinti törvényszék székhelyén működő járásbíróság (Budapesten a Budai Központi Kerületi Bíróság), ennek hiányában a kérelmező belföldi lakóhelye, ennek hiányában szokásos tartózkodási helye szerinti törvényszék székhelyén működő járásbíróság (Budapesten a Budai Központi Kerületi Bíróság), vagy ha pedig a kérelmezőnek sincs belföldön lakóhelye (székhelye), szokásos tartózkodási helye, a Budai Központi Kerületi Bíróság illetékes.

Az 52. cikkhez: A kapcsolattartás tárgyában hozott határozat, kiállított közokirat vagy létrejött megállapodás kivételével a kötelezett, vagy a gyermek szokásos tartózkodási helye szerinti törvényszék székhelyén működő járásbíróság, Budapesten a Budai Központi Kerületi Bíróság illetékes; kapcsolattartás tárgyában hozott határozat, kiállított közokirat vagy létrejött megállapodás esetében az a járásbíróság illetékes, amelynek területén a kapcsolattartással érintett gyermek belföldi lakóhelye, ennek hiányában belföldi tartózkodási helye található, ha pedig ez nem állapítható meg, a Budai Központi Kerületi Bíróság.

A 40. cikk (2) bekezdéséhez: Az ellenérdekű fél belföldi lakóhelye, ennek hiányában szokásos tartózkodási helye szerinti törvényszék székhelyén működő járásbíróság (Budapesten a Budai Központi Kerületi Bíróság), ennek hiányában a kérelmező belföldi lakóhelye, ennek hiányában szokásos tartózkodási helye szerinti törvényszék székhelyén működő járásbíróság (Budapesten a Budai Központi Kerületi Bíróság), vagy ha pedig a kérelmezőnek sincs belföldön lakóhelye (székhelye), szokásos tartózkodási helye, a Budai Központi Kerületi Bíróság illetékes.

Az 58. cikk (1) bekezdéséhez: A végrehajtást elrendelő bírósághoz kell benyújtani a kérelmet.

A 61. cikk (2) bekezdéséhez: A fellebbezést az elsőfokú bíróságnál kell megindítani, azt a törvényszék bírálja el.

A 62. cikkhez: A felülvizsgálati kérelmet az elsőfokú határozatot hozó bíróságnál kell benyújtani, azt a Kúria bírálja el.

A 103. cikk (1) bekezdésének d) pontja – Az 52. cikkben említett, végrehajtásra illetékes hatóságok

A kapcsolattartás tárgyában hozott határozat, kiállított közokirat vagy létrejött megállapodás kivételével a kötelezett, vagy a gyermek szokásos tartózkodási helye szerinti törvényszék székhelyén működő járásbíróság, Budapesten a Budai Központi Kerületi Bíróság illetékes; kapcsolattartás tárgyában hozott határozat, kiállított közokirat vagy létrejött megállapodás esetében az a járásbíróság illetékes, amelynek területén a kapcsolattartással érintett gyermek belföldi lakóhelye, ennek hiányában belföldi tartózkodási helye található, ha pedig ez nem állapítható meg, a Budai Központi Kerületi Bíróság.

A 103. cikk (1) bekezdésének e) pontja – A 61. és 62. cikkben említett, a végrehajtás megtagadása iránti kérelemmel kapcsolatban hozott határozattal szembeni jogorvoslati eljárások

A 61. cikkhez: Fellebbezés.

A 62. cikkhez: Felülvizsgálat.

A 103. cikk (1) bekezdésének f) pontja – A szülői felelősséggel kapcsolatos ügyekben a rendelet alkalmazásában való segítségnyújtásra kijelölt központi hatóságok neve, címe és a kapcsolattartás módja Amennyiben egynél több központi hatóságot jelölnek ki, az egyes központi hatóságok illetékességét és hatáskörét a 76. cikkben említettek szerint kell feltüntetni.

A külföldre elvitt gyermekek visszahozatala, valamint a Magyarországra hozott gyermekek visszavitele iránti ügyek kivételével a Belügyminisztériuma (cím: 1054 Budapest Báthory utca 10., postai cím: 1884 Budapest, Pf. 1., telefonszám : +36-1-795-5468, +36-1-795-3155; e-mail : gyergyam@bm.gov.hu).

A külföldre elvitt gyermekek visszahozatala, valamint a Magyarországra hozott gyermekek visszavitele iránti ügyek tekintetében az Igazságügyi Minisztérium (cím: 1054 Budapest. Báthory utca 12., postai cím: 1357 Budapest, Pf. 2., telefonszám: +36-1-795-5397, +36-1-795-3188 , fax: +36-1-550-3946; e-mail: nmfo@im.gov.hu).

A 103. cikk (1) bekezdésének g) pontja – Adott esetben a szülőkön kívül a közeli hozzátartozóknak azon köre, akiknél a gyermek valamely tagállam területén belül elhelyezhető az adott tagállamnak a 82. cikkben említett előzetes hozzájárulása nélkül

A magyar jogban nem releváns.

A 103. cikk (1) bekezdésének h) pontja – Az Európai Unió intézményeinek az adott tagállam nyelvétől eltérő azon hivatalos nyelvét vagy nyelveit, amely nyelveken a központi hatóságok részére szóló kommunikáció elfogadható 91. cikk (3) bekezdésében említettek szerint

Angol, magyar.

A 103. cikk (1) bekezdésének i) pontja – A 80., 81. és 82. cikk szerint küldött kérelmek és kísérő dokumentumok, valamint a 91. cikk (2) bekezdésében említett tanúsítványok szabad szövegmezőinek fordítása céljából elfogadott nyelvek

Magyar.

Utolsó frissítés: 04/07/2024

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.