Ir-Regolament Brussell IIb - Kwistjonijiet matrimonjali u kwistjonijiet ta’ responsabbiltà tal-ġenituri (riformulazzjoni)

Awstrija

Il-kontenut ipprovdut minn
Awstrija

SIB QRATI/AWTORITAJIET KOMPETENTI

L-għodda ta' tiftix hawn taħt se tgħinek tidentifika qorti/qrati jew awtorità(jiet) kompetenti għal strument legali Ewropew speċifiku. Jekk jogħġbok innota li għalkemm sar kull sforz biex tiġi aċċertata l-preċiżjoni tar-riżultati, jista' jkun hemm xi każijiet eċċezzjonali li jikkonċernaw id-determinazzjoni ta' kompetenza li mhumiex neċessarjament koperti.

Awstrija

Liġi tal-Familja - Ir-Regolament Brussell IIb - Kwistjonijiet matrimonjali u kwistjonijiet ta’ responsabbiltà tal-ġenituri (riformulazzjoni)


*input mandatarju

L-Artikolu 103(1) (a) (l-ewwel parti) - Awtoritajiet pubbliċi jew awtoritajiet oħra awtorizzati biex jistabbilixxu strument awtentiku msemmi fil-punt (2)(b) tal-Artikolu 2(2), u awtoritajiet pubbliċi awtorizzati li jirreġistraw ftehim imsemmi fil-punt (3) tal-Artikolu 2(2)

- L-Artikolu 2(2)(2)(b):

Fl-Awstrija, dokumenti pubbliċi fis-sens tar-Regolament jistgħu joriġinaw mill-awtoritajiet tal-istatus ċivili, skont it-Taqsima 177(2) tal-Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch, [il-Kodiċi Ċivili Awstrijak, ABGB], u mill-qrati, skont it-Taqsima 190(1) ABGB (ftehimiet konklużi fil-qorti li ma jeħtiġux approvazzjoni).

- L-Artikolu 2(2)(3):

Fl-Awstrija, l-ebda awtorità pubblika jew korp ieħor ma għandu s-setgħa li jirreġistra ftehimiet fis-sens tar-Regolament.

L-Artikolu 103 (1) (a) (it-tieni parti) - Awtoritajiet amministrattivi li jagħtu l-għajnuna legali msemmija fl-Artikolu 74(2)

- L-Artikolu 74(2):

Fl-Awstrija, l-ebda awtorità amministrattiva ma għandha kompetenza fis-sens tal-Artikolu 74(2).

L-Artikolu 103 (1) (b) (l-ewwel parti) - Qrati kompetenti biex joħorġu ċertifikati għal deċiżjoni skont l-Artikolu 36(1), u qrati u awtoritajiet kompetenti biex joħorġu ċertifikat għal strument awtentiku jew ftehim imsemmija fl-Artikolu 66

L-Artikolu 103(1)(b):

- Il-Qrati u l-awtoritajiet skont l-Artikolu 36(1):

Il-qrati distrettwali għandhom kompetenza għal rikorsi għaċ-ċertifikat skont l-Artikolu 36(1)

  • taħt it-Taqsima 76 tal-Jurisdiktionsnorm [l-Att Awstrijak dwar il-Ġuriżdizzjoni tal-Qorti, JN] (l-Artikolu 36(1)(a)),
  • taħt it-Taqsima 109 JN (l-Artikolu 36(1)(b)), jew inkella,
  • taħt it-Taqsima 109a JN (l-Artikolu 36(1)(c)).

Qrati u awtoritajiet skont l-Artikolu 66(1):

L-Artikolu 66(1)(a): Fl-Awstrija, mhuwiex possibbli li tiddivorzja mingħajr deċiżjoni tal-qorti.

L-Artikolu 66(1)(b): Il-qrati distrettwali msemmijin fit-Taqsima 109 JN huma kompetenti fil-qasam.

L-Artikolu 103 (1) (b) (it-tieni parti) - Qrati kompetenti biex jirrettifikaw iċ-ċertifikati msemmija fl-Artikolu 37(1), l-Artikolu 48(1) u qrati kompetenti biex joħorġu ċertifikat li jispeċifika n-nuqqas jew il-limitazzjoni ta’ deċiżjoni ċċertifikata msemmi fl-Artikolu 49; u qrati u awtoritajiet kompetenti biex jirrettifikaw iċ-ċertifikat, maħruġ skont l-Artikolu 66(1), imsemmi fl-Artikolu 67(1);

Il-Qrati u l-awtoritajiet skont l-Artikolu 67(1):

Il-qrati distrettwali msemmijin fit-Taqsima 109 JN għandhom il-kompetenza li jirrettifikaw iċ-ċertifikat skont l-Artikolu 66(1).

Qrati skont l-Artikolu 37(1):

Il-qrati distrettwali innotifikati f’konformità mal-Artikolu 36(1) għandhom il-kompetenza biex jirrettifikaw iċ-ċertifikat skont l-Artikolu 37(1). Ara t-Taqsimiet 76, 109 u 109a JN.

Qrati skont l-Artikolu 48(1):

Il-qrati distrettwali msemmija fit-Taqsima 109 JN għandhom il-kompetenza biex jikkoreġu u jirrevokaw iċ-ċertifikat skont l-Artikolu 48(1).

Qrati skont l-Artikolu 49(1):

Il-qrati distrettwali msemmija fit-Taqsima 109 JN għandhom il-kompetenza għal rikorsi għaċ-ċertifikat ta’ sospensjoni jew limitazzjoni tal-eżegwibbiltà skont l-Artikolu 49(1).

Qrati u awtoritajiet imsemmija fl-Artikolu 66(3) flimkien mal-Artikolu 37(1):

Il-qrati distrettwali msemmijin fit-Taqsima 109 JN għandhom il-kompetenza li jirrettifikaw iċ-ċertifikat skont l-Artikolu 66(3) flimkien mal-Artikolu 37(1).

L-Artikolu 103 (1) (c) — Qrati kompetenti għar-rikonoxximent ta’ deċiżjoni (l-Artikolu 30(3)) jew għar-rifjut tar-rikonoxximent (l-Artikolu 40(2)), kif ukoll qrati u awtoritajiet kompetenti għar-rifjut tal-infurzar, għall-kontestazzjoni jew l-appell, u għall-kontestazzjoni jew l-appell ulterjuri msemmija fl-Artikoli 58(1), 61(2) u 62

Qrati skont l-Artikolu 30(3):

Il-qrati distrettwali msemmija fit-Taqsimiet 76 u 109 JN għandhom il-kompetenza għal rikorsi biex tinbeda l-proċedura skont l-Artikolu 30(3).

Qrati skont l-Artikolu 52:

Il-qrati distrettwali msemmija fit-Taqsima 109 JN għandhom il-kompetenza għal rikorsi għal eżekuzzjoni skont l-Artikolu 52.

Qrati skont l-Artikoli 40(2) u 58(1):

Il-qrati distrettwali msemmija fit-Taqsima 114a JN u t-Taqsima 109 JN għandhom il-kompetenza li jipproċessaw iċ-ċaħda ta’ rikonoxximent skont l-Artikolu 40(2). Il-qrati distrettwali msemmijin fit-Taqsima 109 JN għandhom il-kompetenza li jiċħdu l-eżekuzzjoni skont l-Artikolu 58(1).

Qrati u dritt ta’ appell skont l-Artikolu 61(2):

Il-Qorti Reġjonali superjuri għandha l-kompetenza għal kontestazzjoni jew appell (fl-Awstrija: Rekurs) kontra deċiżjoni dwar rikors għal rifjut ta’ eżekuzzjoni; madankollu, l-appell jeħtieġ li jiġi ppreżentat quddiem il-qorti distrettwali.

Qrati u dritt ta’ appell skont l-Artikolu 62:

Il-Qorti Suprema għandha l-kompetenza għal kull kontestazzjoni jew appell ulterjuri, jekk ikun il-każ (fl-Awstrija: Revisionsrekurs); madankollu, l-appell jeħtieġ li jiġi ppreżentat quddiem il-qorti distrettwali.

L-Artikolu 103 (1) (d) — Awtoritajiet kompetenti għall-infurzar imsemmija fl-Artikolu 52

Awtoritajiet kompetenti għall-eżekuzzjoni skont l-Artikolu 52:

Il-qrati distrettwali msemmija fit-Taqsima 109 JN għandhom il-kompetenza għal rikorsi għal eżekuzzjoni skont l-Artikolu 52.

L-Artikolu 103 (1) (e) — Proċeduri ta’ rimedju kontra deċiżjoni dwar l-applikazzjoni għar-rifjut tal-infurzar imsemmija fl-Artikoli 61 u 62

Qrati u dritt ta’ appell imsemmija fl-Artikolu 61(2):

Il-Qorti Reġjonali superjuri għandha l-kompetenza għal kontestazzjoni jew appell (Rekurs) kontra deċiżjoni fuq ir-rikors għal rifjut ta’ eżekuzzjoni; madankollu, l-appell jeħtieġ li jiġi ppreżentat quddiem il-qorti distrettwali.

Qrati u dritt ta’ appell imsemmija fl-Artikolu 62:

Il-Qorti Superjuri għandha l-kompetenza għal kull kontestazzjoni jew appell ulterjuri, jekk ikun il-każ (Revisionsrekurs); madankollu, l-appell jeħtieġ li jiġi ppreżentat quddiem il-qorti distrettwali.

L-Artikolu 103 (1) (f) — Ismijiet, indirizzi u mezzi ta’ komunikazzjoni għall-Awtoritajiet Ċentrali maħtura biex jassistu fl-applikazzjoni tar-Regolament fi kwistjonijiet ta’ responsabbiltà tal-ġenituri. F’każ li tinħatar aktar minn Awtorità Ċentrali waħda, il-ġuriżdizzjoni ġeografika u funzjonali ta’ kull Awtorità Ċentrali għandha tiġi indikata kif imsemmi fl-Artikolu 76

Isem u indirizz tal-awtoritajiet ċentrali msemmija fl-Artikolu 76:

Bundesministerium für Justiz, Museumstraße 7, A-1070 Wien

Unità Organizzattiva: Diviżjoni I 10

Posta elettronika: team.z@bmj.gv.at

Tel.: +43 1 52152 2142

Faks: +43 1 52152 2829

L-Artikolu 103 (1) (g) — Jekk applikabbli, kategoriji ta’ qraba stretti, minbarra ġenituri, li magħhom il-minuri jista’ jitqiegħed fit-territorju ta’ Stat Membru, mingħajr il-kunsens minn qabel ta’ dak l-Istat Membru kif imsemmi fl-Artikolu 82

Kategoriji ta’ qraba stretti msemmija fl-Artikolu 82(2):

Il-kunsens għat-tqegħid ta’ qraba minbarra l-ġenituri skont l-Artikolu 82(1) ma huwiex meħtieġ għal dawn il-kategoriji ta’ qraba stretti li ġejjin:

  • in-nanniet;
  • l-aħwa tal-ġenituri;
  • l-aħwa adulti tal-wild.

L-Artikolu 103 (1) (h) — Lingwi tal-istituzzjonijiet tal-Unjoni Ewropea għajr il-lingwa ta’ Stat Membru, li fihom jistgħu jiġu aċċettati komunikazzjonijiet lill-Awtoritajiet Ċentrali tiegħu kif imsemmi fl-Artikolu 91(3))

Il-lingwi aċċettati għall-komunikazzjoni mal-awtoritajiet ċentrali skont l-Artikolu 91(3):

L-Ingliż.

L-Artikolu 103 (1) (i) — Lingwi aċċettati għat-traduzzjonijiet ta’ talbiet u dokumenti li jakkumpanjawhom mibgħuta skont l-Artikoli 80, 81, 82 u ta’ partijiet b’test liberu taċ-ċertifikati kif imsemmi fl-Artikolu 91(2)

Il-lingwa aċċettata għat-traduzzjonijiet skont l-Artikolu 80(3), l-Artikolu 81(2), l-Artikolu 82(4) u l-Artikolu 91(2):

L-ebda lingwa (ħlief il-lingwi uffiċjali aċċettati fl-Awstrija).

L-aħħar aġġornament: 11/12/2023

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.