Ir-Regolament Brussell IIb - Kwistjonijiet matrimonjali u kwistjonijiet ta’ responsabbiltà tal-ġenituri (riformulazzjoni)

Ċipru

Il-kontenut ipprovdut minn
Ċipru

SIB QRATI/AWTORITAJIET KOMPETENTI

L-għodda ta' tiftix hawn taħt se tgħinek tidentifika qorti/qrati jew awtorità(jiet) kompetenti għal strument legali Ewropew speċifiku. Jekk jogħġbok innota li għalkemm sar kull sforz biex tiġi aċċertata l-preċiżjoni tar-riżultati, jista' jkun hemm xi każijiet eċċezzjonali li jikkonċernaw id-determinazzjoni ta' kompetenza li mhumiex neċessarjament koperti.

Ċipru

Liġi tal-Familja - Ir-Regolament Brussell IIb - Kwistjonijiet matrimonjali u kwistjonijiet ta’ responsabbiltà tal-ġenituri (riformulazzjoni)


*input mandatarju

L-Artikolu 103(1) (a) (l-ewwel parti) - Awtoritajiet pubbliċi jew awtoritajiet oħra awtorizzati biex jistabbilixxu strument awtentiku msemmi fil-punt (2)(b) tal-Artikolu 2(2), u awtoritajiet pubbliċi awtorizzati li jirreġistraw ftehim imsemmi fil-punt (3) tal-Artikolu 2(2)

Mhux applikabbli.

L-Artikolu 103 (1) (a) (it-tieni parti) - Awtoritajiet amministrattivi li jagħtu l-għajnuna legali msemmija fl-Artikolu 74(2)

Mhux applikabbli.

L-Artikolu 103 (1) (b) (l-ewwel parti) - Qrati kompetenti biex joħorġu ċertifikati għal deċiżjoni skont l-Artikolu 36(1), u qrati u awtoritajiet kompetenti biex joħorġu ċertifikat għal strument awtentiku jew ftehim imsemmija fl-Artikolu 66

Il-Qrati tal-Familja (għad-deċiżjonijiet skont l-Artikolu 36(1) biss).

L-Artikolu 103 (1) (b) (it-tieni parti) - Qrati kompetenti biex jirrettifikaw iċ-ċertifikati msemmija fl-Artikolu 37(1), l-Artikolu 48(1) u qrati kompetenti biex joħorġu ċertifikat li jispeċifika n-nuqqas jew il-limitazzjoni ta’ deċiżjoni ċċertifikata msemmi fl-Artikolu 49; u qrati u awtoritajiet kompetenti biex jirrettifikaw iċ-ċertifikat, maħruġ skont l-Artikolu 66(1), imsemmi fl-Artikolu 67(1);

L-Artikolu 37(1), l-Artikolu 48(1), l-Artikolu 49; l-Artikolu 66(1), kif imsemmi fl-Artikolu 67(1)

Fi kwalunkwe każ, il-qrati kompetenti huma dawn il-qrati tal-familja ta’ kull distrett:

  • Il-Qorti tal-Familja ta’ Nikosija

Tel.: (+357) 22865 601

Fax: (+357) 22302 068

  • Il-Qorti tal-Familja ta’ Limassol

Tel.: (+357) 25806 185

Fax: (+357) 25305 054

  • Il-Qorti tal-Familja ta’ Larnaca/Famagusta

Tel.: (+357) 24802 754

Fax: (+357) 24802 800

  • Il-Qorti tal-Familja ta’ Paphos

Tel.: (+357) 26802 626

Fax: (+357) 26306 395

Email:  chief.reg@sc.judicial.gov.cy

L-Artikolu 103 (1) (c) — Qrati kompetenti għar-rikonoxximent ta’ deċiżjoni (l-Artikolu 30(3)) jew għar-rifjut tar-rikonoxximent (l-Artikolu 40(2)), kif ukoll qrati u awtoritajiet kompetenti għar-rifjut tal-infurzar, għall-kontestazzjoni jew l-appell, u għall-kontestazzjoni jew l-appell ulterjuri msemmija fl-Artikoli 58(1), 61(2) u 62

Jekk jogħġbok innota li l-verżjoni bil-lingwa oriġinali ta' din il-paġna il-Grieg ġiet emendata reċentement. Il-verżjoni tal-lingwa li qed tara bħalissa attwalment qed tiġi ppreparata mit-tradutturi tagħna.
Jekk jogħġbok innota li dawn il-lingwi li ġejjin: il-Ġermaniżl-Ingliżil-Franċiż diġà ġew tradotti.

Il-Qrati tal-Familja għar-rikonoxximent ta’ deċiżjoni (l-Artikolu 30(3)), ir-rifjut tar-rikonoxximent (l-Artikolu 40(2)) u r-rifjut tal-eżekuzzjoni.

Il-Qorti tal-Appell tal-Familja għal kontestazzjoni jew appell kif imsemmi fl-Artikoli 58(1) u 61(2).

F’Ċipru ma jsir ebda provvediment għal kontestazzjoni jew appell ulterjuri skont l-Artikolu 62 (ma hemm l-ebda mekkaniżmu għall-appell quddiem qorti tat-terz’istanza).

L-Artikolu 103 (1) (d) — Awtoritajiet kompetenti għall-infurzar imsemmija fl-Artikolu 52

Il-Qrati tal-Familja.

L-Artikolu 103 (1) (e) — Proċeduri ta’ rimedju kontra deċiżjoni dwar l-applikazzjoni għar-rifjut tal-infurzar imsemmija fl-Artikoli 61 u 62

Jekk jogħġbok innota li l-verżjoni bil-lingwa oriġinali ta' din il-paġna il-Grieg ġiet emendata reċentement. Il-verżjoni tal-lingwa li qed tara bħalissa attwalment qed tiġi ppreparata mit-tradutturi tagħna.
Jekk jogħġbok innota li dawn il-lingwi li ġejjin: il-Ġermaniżl-Ingliżil-Franċiż diġà ġew tradotti.

Il-proċedura ta’ rimedju applikabbli kontra deċiżjoni dwar ir-rikors għar-rifjut tal-eżekuzzjoni kif imsemmi fl-Artikoli 61 u 62 hija appell lill-Qorti tal-Appell tal-Familja.

L-Artikolu 103 (1) (f) — Ismijiet, indirizzi u mezzi ta’ komunikazzjoni għall-Awtoritajiet Ċentrali maħtura biex jassistu fl-applikazzjoni tar-Regolament fi kwistjonijiet ta’ responsabbiltà tal-ġenituri. F’każ li tinħatar aktar minn Awtorità Ċentrali waħda, il-ġuriżdizzjoni ġeografika u funzjonali ta’ kull Awtorità Ċentrali għandha tiġi indikata kif imsemmi fl-Artikolu 76

Jekk jogħġbok innota li l-verżjoni bil-lingwa oriġinali ta' din il-paġna il-Grieg ġiet emendata reċentement. Il-verżjoni tal-lingwa li qed tara bħalissa attwalment qed tiġi ppreparata mit-tradutturi tagħna.
Jekk jogħġbok innota li dawn il-lingwi li ġejjin: il-Ġermaniżl-Ingliżil-Franċiż diġà ġew tradotti.

Il-Ministeru għall-Ġustizzja u l-Ordni Pubbliku

It-Taqsima tal-Kooperazzjoni Legali Internazzjonali

Leoforos Athalassas 125

1461, Nikosija

CYPRUS

Tel.: (+357) 22805 951/950

Faks: (+357) 22518 356

Email: registry@mjpo.gov.cy

Punti ta’ kuntatt:

  • Yioulika Hadjiprodromou

Uffiċjal għall-Affarijiet Legali

Tel.: (+357) 22805 943

Faks: (+357) 22518 328

Email: yhadjiprodromou@mjpo.gov.cy

  • Troodia Dionysiou

Uffiċjal Amministrattiv

Tel.: (+357) 22805 932

Fax: (+357) 22518 328

Email: tdionysiou@mjpo.gov.cy

  • Constantina Sophocleous

Uffiċjal Amministrattiv

Tel.: (+357) 22805 973

Fax: (+357) 22518 328

Email: csophocleous@mjpo.gov.cy

L-Artikolu 103 (1) (g) — Jekk applikabbli, kategoriji ta’ qraba stretti, minbarra ġenituri, li magħhom il-minuri jista’ jitqiegħed fit-territorju ta’ Stat Membru, mingħajr il-kunsens minn qabel ta’ dak l-Istat Membru kif imsemmi fl-Artikolu 82

F’każ li wild minuri jittieħed mingħand il-familja tiegħu, is-Servizzi tal-Protezzjoni Soċjali jeżaminaw iċ-ċirku usa’ tal-familja (eż. in-nanniet, iz-zijiet) bl-għan li possibbilment iqiegħdu lill-wild minuri magħhom. Jekk ħadd miċ-ċirku tal-familja usa’ ma jinstab adattat, iċ-ċirku soċjali usa’ jitqies ukoll. Fejn ma jkun hemm l-ebda persuna adattata fil-familja jew fiċ-ċirku soċjali usa’, is-Servizzi tal-Protezzjoni Soċjali jqiegħdu lill-wild minuri ma’ familja tar-rispett approvata jew f’kustodja istituzzjonali.

Meta jkun hemm qraba (eż. in-nanniet), il-proċeduri biex jinkiseb il-kunsens u għat-tqegħid tat-tfal jiġu ssimplifikati.

L-Artikolu 103 (1) (h) — Lingwi tal-istituzzjonijiet tal-Unjoni Ewropea għajr il-lingwa ta’ Stat Membru, li fihom jistgħu jiġu aċċettati komunikazzjonijiet lill-Awtoritajiet Ċentrali tiegħu kif imsemmi fl-Artikolu 91(3))

L-Ingliż u l-Grieg.

L-Artikolu 103 (1) (i) — Lingwi aċċettati għat-traduzzjonijiet ta’ talbiet u dokumenti li jakkumpanjawhom mibgħuta skont l-Artikoli 80, 81, 82 u ta’ partijiet b’test liberu taċ-ċertifikati kif imsemmi fl-Artikolu 91(2)

Il-Grieg u l-Ingliż.

L-aħħar aġġornament: 05/04/2024

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.