Ir-Regolament Brussell IIb - Kwistjonijiet matrimonjali u kwistjonijiet ta’ responsabbiltà tal-ġenituri (riformulazzjoni)

Iċ-Ċekja

Il-kontenut ipprovdut minn
Iċ-Ċekja

SIB QRATI/AWTORITAJIET KOMPETENTI

L-għodda ta' tiftix hawn taħt se tgħinek tidentifika qorti/qrati jew awtorità(jiet) kompetenti għal strument legali Ewropew speċifiku. Jekk jogħġbok innota li għalkemm sar kull sforz biex tiġi aċċertata l-preċiżjoni tar-riżultati, jista' jkun hemm xi każijiet eċċezzjonali li jikkonċernaw id-determinazzjoni ta' kompetenza li mhumiex neċessarjament koperti.

Iċ-Ċekja

Liġi tal-Familja - Ir-Regolament Brussell IIb - Kwistjonijiet matrimonjali u kwistjonijiet ta’ responsabbiltà tal-ġenituri (riformulazzjoni)


*input mandatarju

L-Artikolu 103(1) (a) (l-ewwel parti) - Awtoritajiet pubbliċi jew awtoritajiet oħra awtorizzati biex jistabbilixxu strument awtentiku msemmi fil-punt (2)(b) tal-Artikolu 2(2), u awtoritajiet pubbliċi awtorizzati li jirreġistraw ftehim imsemmi fil-punt (3) tal-Artikolu 2(2)

Mhux applikabbli.

L-Artikolu 103 (1) (a) (it-tieni parti) - Awtoritajiet amministrattivi li jagħtu l-għajnuna legali msemmija fl-Artikolu 74(2)

Il-Kamra tal-Avukati taċ-Ċekja (Česká advokátní komora)

Brno branch

nám. Svobody 84/15

602 00 Brno

Telefown: +420 513 030 111
E-mail: brno@cak.cz

Indirizz web: https://www.cak.cz/en/

L-Artikolu 103 (1) (b) (l-ewwel parti) - Qrati kompetenti biex joħorġu ċertifikati għal deċiżjoni skont l-Artikolu 36(1), u qrati u awtoritajiet kompetenti biex joħorġu ċertifikat għal strument awtentiku jew ftehim imsemmija fl-Artikolu 66

 • L-Artikolu 36(1)

Qrati kompetenti biex joħorġu ċertifikat għal deċiżjoni

(a) qorti distrettwali (okresní soud)

(b) qorti distrettwali (okresní soud)

(c) Il-Qorti tal-Belt ta’ Brno (Městský soud v Brně).

 • L-Artikolu 66

Qrati u awtoritajiet kompetenti biex joħorġu ċertifikat għal strument awtentiku jew għal ftehim

Mhux applikabbli.

L-Artikolu 103 (1) (b) (it-tieni parti) - Qrati kompetenti biex jirrettifikaw iċ-ċertifikati msemmija fl-Artikolu 37(1), l-Artikolu 48(1) u qrati kompetenti biex joħorġu ċertifikat li jispeċifika n-nuqqas jew il-limitazzjoni ta’ deċiżjoni ċċertifikata msemmi fl-Artikolu 49; u qrati u awtoritajiet kompetenti biex jirrettifikaw iċ-ċertifikat, maħruġ skont l-Artikolu 66(1), imsemmi fl-Artikolu 67(1);

 • L-Artikoli 37(1) u 48(1)

Qrati kompetenti biex jirrettifikaw ċertifikat

L-Artikolu 37(1)

(a) qorti distrettwali (okresní soud)

(b) qorti distrettwali (okresní soud)

(c) Il-Qorti tal-Belt ta’ Brno (Městský soud v Brně).

L-Artikolu 48(1) - deċiżjonijiet privileġġati

(a) qorti distrettwali (okresní soud) - l-Artikolu 42(1)(a)

(b) qorti distrettwali (okresní soud) - l-Artikolu 42(1)(b) – l-Artikolu 29(6)

 • L-Artikolu 49

Qrati kompetenti biex joħorġu ċertifikat dwar nuqqas jew limitazzjoni tal-eżegwibbiltà

(a) qorti distrettwali (okresní soud) - l-Artikolu 42(1)(a)

(b) qorti distrettwali (okresní soud) - l-Artikolu 42(1)(b)

L-Artikolu 103 (1) (c) — Qrati kompetenti għar-rikonoxximent ta’ deċiżjoni (l-Artikolu 30(3)) jew għar-rifjut tar-rikonoxximent (l-Artikolu 40(2)), kif ukoll qrati u awtoritajiet kompetenti għar-rifjut tal-infurzar, għall-kontestazzjoni jew l-appell, u għall-kontestazzjoni jew l-appell ulterjuri msemmija fl-Artikoli 58(1), 61(2) u 62

 • L-Artikolu 30(3)

Qrati kompetenti biex jirrikonoxxu deċiżjoni

Qorti distrettwali (okresní soud)

 • L-Artikolu 40(2)

Qrati kompetenti biex jirrifjutaw ir-rikonoxximent ta’ deċiżjoni

Qorti distrettwali (okresní soud)

 • L-Artikolu 58(1)

Qrati kompetenti biex jirrifjutaw l-eżekuzzjoni ta’ deċiżjoni

Qorti distrettwali (okresní soud)

 • L-Artikolu 61(2)

Qrati li appell kontra deċiżjoni ta’ rifjut ta’ eżekuzzjoni għandu jiġi ppreżentat lilhom

Qorti distrettwali (okresní soud)

 • L-Artikolu 62

Qrati li appell kontra deċiżjoni skont l-Artikolu 61(2) għandu jiġi ppreżentat lilhom

Qorti distrettwali (okresní soud)

L-Artikolu 103 (1) (d) — Awtoritajiet kompetenti għall-infurzar imsemmija fl-Artikolu 52

Qrati distrettwali u/jew uffiċjali ġudizzjarji.

L-Artikolu 103 (1) (e) — Proċeduri ta’ rimedju kontra deċiżjoni dwar l-applikazzjoni għar-rifjut tal-infurzar imsemmija fl-Artikoli 61 u 62

 • L-Artikolu 61

Appelli kontra deċiżjonijiet ta’ rifjut ta’ eżekuzzjoni skont l-Artikoli 61 u 62

Appelli skont l-Artikolu 201 et seq tal-Att Nru 99/1963 (Kodiċi tal-Proċedura Ċivili Ġudizzjarja), kif emendat

 • L-Artikolu 62

Appelli ulterjuri kontra deċiżjonijiet ta’ rifjut ta’ eżekuzzjoni skont l-Artikoli 61 u 62

Rikors għal annullament skont l-Artikolu 229 et seq tal-Att Nru 99/1963 (Kodiċi tal-Proċedura Ċivili Ġudizzjarja), kif emendat

Stħarriġ ta’ appell skont l-Artikolu 236 et seq tal-Att Nru 99/1963 (Kodiċi tal-Proċedura Ċivili Ġudizzjarja), kif emendat

L-Artikolu 103 (1) (f) — Ismijiet, indirizzi u mezzi ta’ komunikazzjoni għall-Awtoritajiet Ċentrali maħtura biex jassistu fl-applikazzjoni tar-Regolament fi kwistjonijiet ta’ responsabbiltà tal-ġenituri. F’każ li tinħatar aktar minn Awtorità Ċentrali waħda, il-ġuriżdizzjoni ġeografika u funzjonali ta’ kull Awtorità Ċentrali għandha tiġi indikata kif imsemmi fl-Artikolu 76

L-Uffiċċju għall-Protezzjoni Legali Internazzjonali tat-Tfal (Úřad pro mezinárodně právní ochranu dětí)

Šilingrovo náměstí 3

602 00 Brno

Iċ-Ċekja

Telefown: 00420 542 215 522

Numru tal-faks: 00420 542 212 836

E-mail: podatelna@umpod.cz

Indirizz web: http://www.umpod.cz/

Kuntatti:

Zdeněk Kapitán, Direttur

Markéta Kačerová Nováková, Viċi Direttur

L-Artikolu 103 (1) (g) — Jekk applikabbli, kategoriji ta’ qraba stretti, minbarra ġenituri, li magħhom il-minuri jista’ jitqiegħed fit-territorju ta’ Stat Membru, mingħajr il-kunsens minn qabel ta’ dak l-Istat Membru kif imsemmi fl-Artikolu 82

Ebda risposta.

L-Artikolu 103 (1) (h) — Lingwi tal-istituzzjonijiet tal-Unjoni Ewropea għajr il-lingwa ta’ Stat Membru, li fihom jistgħu jiġu aċċettati komunikazzjonijiet lill-Awtoritajiet Ċentrali tiegħu kif imsemmi fl-Artikolu 91(3))

Ċek, Slovakk, Ingliż.

L-Artikolu 103 (1) (i) — Lingwi aċċettati għat-traduzzjonijiet ta’ talbiet u dokumenti li jakkumpanjawhom mibgħuta skont l-Artikoli 80, 81, 82 u ta’ partijiet b’test liberu taċ-ċertifikati kif imsemmi fl-Artikolu 91(2)

 • L-Artikoli 80, 81, 82

Ċek, Slovakk

 • L-Artikolu 91(2)

Ċek, Slovakk

L-aħħar aġġornament: 03/06/2024

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.