Ir-Regolament Brussell IIb - Kwistjonijiet matrimonjali u kwistjonijiet ta’ responsabbiltà tal-ġenituri (riformulazzjoni)

Finlandja

Il-kontenut ipprovdut minn
Finlandja

L-Artikolu 103(1) (a) (l-ewwel parti) - Awtoritajiet pubbliċi jew awtoritajiet oħra awtorizzati biex jistabbilixxu strument awtentiku msemmi fil-punt (2)(b) tal-Artikolu 2(2), u awtoritajiet pubbliċi awtorizzati li jirreġistraw ftehim imsemmi fil-punt (3) tal-Artikolu 2(2)

Il-liġi Finlandiża ma fihiex dispożizzjonijiet dwar strumenti awtentiċi jew ftehimiet reġistrati skont it-tifsira tar-Regolament.

L-Artikolu 103 (1) (a) (it-tieni parti) - Awtoritajiet amministrattivi li jagħtu l-għajnuna legali msemmija fl-Artikolu 74(2)

Fil-Finlandja, l-awtorità amministrattiva msemmija fl-Artikolu 74(2) huwa l-Bord għall-Assistenza Soċjali (bil-Finlandiż: Sosiaalilautakunta; bl-Iżvediż: Socialnämnd),

L-awtorità kompetenti li tista’ toħroġ dikjarazzjonijiet li l-applikanti jissodisfaw ir-rekwiżiti għall-għajnuna legali: l-Uffiċċju tal-Għajnuna Legali (bil-Finlandiż: oikeusaputoimisto; bl-Iżvediż: rättshjälpsbyrå).

L-Artikolu 103 (1) (b) (l-ewwel parti) - Qrati kompetenti biex joħorġu ċertifikati għal deċiżjoni skont l-Artikolu 36(1), u qrati u awtoritajiet kompetenti biex joħorġu ċertifikat għal strument awtentiku jew ftehim imsemmija fl-Artikolu 66

Iċ-ċertifikat imsemmi fl-Artikolu 36(1) jinħareġ mill-qorti jew mill-awtorità li tkun ħadet id-deċiżjoni jew approvat il-ftehim.

L-Artikolu 103 (1) (b) (it-tieni parti) - Qrati kompetenti biex jirrettifikaw iċ-ċertifikati msemmija fl-Artikolu 37(1), l-Artikolu 48(1) u qrati kompetenti biex joħorġu ċertifikat li jispeċifika n-nuqqas jew il-limitazzjoni ta’ deċiżjoni ċċertifikata msemmi fl-Artikolu 49; u qrati u awtoritajiet kompetenti biex jirrettifikaw iċ-ċertifikat, maħruġ skont l-Artikolu 66(1), imsemmi fl-Artikolu 67(1);

Il-qrati b’ġuriżdizzjoni biex jirrettifikaw ċertifikat maħruġ skont l-Artikolu 37(1) u l-Artikolu 48(1): Il-qorti jew awtorità oħra li ħadet id-deċiżjoni

Qrati b’ġuriżdizzjoni li joħorġu ċ-ċertifikat dwar in-nuqqas jew il-limitazzjoni tal-eżegwibbiltà msemmija fl-Artikolu 49: Il-qorti jew awtorità oħra li ssospendiet jew irrifjutat l-eżekuzzjoni, jew li bid-deċiżjoni tagħha deċiżjoni preċedenti ma tibqax eżegwibbli jew l-eżegwibbiltà tagħha tkun limitata.

L-Artikolu 103 (1) (c) — Qrati kompetenti għar-rikonoxximent ta’ deċiżjoni (l-Artikolu 30(3)) jew għar-rifjut tar-rikonoxximent (l-Artikolu 40(2)), kif ukoll qrati u awtoritajiet kompetenti għar-rifjut tal-infurzar, għall-kontestazzjoni jew l-appell, u għall-kontestazzjoni jew l-appell ulterjuri msemmija fl-Artikoli 58(1), 61(2) u 62

Qrati b’ġuriżdizzjoni biex jirrikonoxxu deċiżjoni msemmija fl-Artikolu 30(3) u jirrifjutaw li jirrikonoxxu deċiżjoni (l-Artikolu 40(2)): Qorti Distrettwali (bil-Finlandiż: käräjäoikeus; bl-Iżvediż: tingsrätt).

Qrati u awtoritajiet kompetenti għar-rifjut ta’ eżekuzzjoni msemmi fl-Artikolu 58(1): Qorti Distrettwali (bil-Finlandiż: käräjäoikeus; bl-Iżvediż: tingsrätt).

Awtoritajiet u qrati msemmijin fl-Artikolu 61(2) tar-Regolament: Qorti tal-Appell (bil-Finlandiż: hovioikeus; bl-Iżvediż: hovrätt).

Awtoritajiet u qrati msemmijin fl-Artikolu 62 tar-Regolament: Qorti Suprema (bil-Finlandiż: korkein oikeus; bl-Iżvediż: högsta domstolen).

L-Artikolu 103 (1) (d) — Awtoritajiet kompetenti għall-infurzar imsemmija fl-Artikolu 52

Jekk l-eżekuzzjoni tikkonċerna l-kustodja, ir-residenza jew id-dritt ta’ aċċess fir-rigward ta’ tfal, jew ir-ritorn ta’ tfal fi Stat Membru ieħor: Qorti Distrettwali (bil-Finlandiż: käräjäoikeus; bl-Iżvediż: tingsrätt).

Jekk għaddew anqas minn tliet snin minn meta ttieħdet id-deċiżjoni dwar il-kustodja, ir-residenza jew id-dritt ta’ aċċess għal tfal, jew ir-ritorn ta’ tfal fi Stat Membru ieħor, l-eżekuzzjoni tad-deċiżjoni tista’ tintalab mingħand uffiċjal ġudizzjarju minflok qorti.

Jekk l-eżekuzzjoni tikkonċerna spejjeż legali: L-Awtorità Nazzjonali tal-Eżekuzzjoni tal-Finlandja (bil-Finlandiż: Ulosottoviranomainen; bl-Iżvediż: Utsökningsmyndighet).

L-Artikolu 103 (1) (e) — Proċeduri ta’ rimedju kontra deċiżjoni dwar l-applikazzjoni għar-rifjut tal-infurzar imsemmija fl-Artikoli 61 u 62

Artikolu 61(2): Appelli kontra deċiżjoni dwar ir-rifjut ta’ eżekuzzjoni jistgħu jiġu ppreżentati quddiem qorti tal-appell. Rikorsi għal appell indirizzati lill-qorti tal-appell għandhom jintbagħtu lir-reġistru tal-qorti distrettwali li tkun ħarġet id-deċiżjoni.

Artikolu 62: Il-Qorti Suprema. Rikorsi għal appell indirizzati lill-Qorti Suprema għandhom jintbagħtu lir-reġistru tal-qorti tal-appell li tkun ħarġet id-deċiżjoni.

L-Artikolu 103 (1) (f) — Ismijiet, indirizzi u mezzi ta’ komunikazzjoni għall-Awtoritajiet Ċentrali maħtura biex jassistu fl-applikazzjoni tar-Regolament fi kwistjonijiet ta’ responsabbiltà tal-ġenituri. F’każ li tinħatar aktar minn Awtorità Ċentrali waħda, il-ġuriżdizzjoni ġeografika u funzjonali ta’ kull Awtorità Ċentrali għandha tiġi indikata kif imsemmi fl-Artikolu 76

Ministry of Justice

International legal assistance

PL 25

00023 GOVERNMENT

Tel.:+358 9 1606 7628

Fax:+358 9 1606 7524

Indirizz tal-posta elettronika central.authority.om@gov.fi

L-Artikolu 103 (1) (g) — Jekk applikabbli, kategoriji ta’ qraba stretti, minbarra ġenituri, li magħhom il-minuri jista’ jitqiegħed fit-territorju ta’ Stat Membru, mingħajr il-kunsens minn qabel ta’ dak l-Istat Membru kif imsemmi fl-Artikolu 82

Il-Finlandja ma għandhiex il-kategorija ta’ qraba msemmija fl-Artikolu 82(2).

L-Artikolu 103 (1) (h) — Lingwi tal-istituzzjonijiet tal-Unjoni Ewropea għajr il-lingwa ta’ Stat Membru, li fihom jistgħu jiġu aċċettati komunikazzjonijiet lill-Awtoritajiet Ċentrali tiegħu kif imsemmi fl-Artikolu 91(3))

L-Ingliż hu aċċettat ukoll, apparti l-Finlandiż u l-Iżvediż.

L-Artikolu 103 (1) (i) — Lingwi aċċettati għat-traduzzjonijiet ta’ talbiet u dokumenti li jakkumpanjawhom mibgħuta skont l-Artikoli 80, 81, 82 u ta’ partijiet b’test liberu taċ-ċertifikati kif imsemmi fl-Artikolu 91(2)

Artikolu 91(2): L-Ingliż hu aċċettat ukoll, apparti l-Finlandiż u l-Iżvediż.

L-aħħar aġġornament: 22/03/2024

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.