Ir-Regolament Brussell IIb - Kwistjonijiet matrimonjali u kwistjonijiet ta’ responsabbiltà tal-ġenituri (riformulazzjoni)

Italja

Il-kontenut ipprovdut minn
Italja

SIB QRATI/AWTORITAJIET KOMPETENTI

L-għodda ta' tiftix hawn taħt se tgħinek tidentifika qorti/qrati jew awtorità(jiet) kompetenti għal strument legali Ewropew speċifiku. Jekk jogħġbok innota li għalkemm sar kull sforz biex tiġi aċċertata l-preċiżjoni tar-riżultati, jista' jkun hemm xi każijiet eċċezzjonali li jikkonċernaw id-determinazzjoni ta' kompetenza li mhumiex neċessarjament koperti.

Italja

Liġi tal-Familja - Ir-Regolament Brussell IIb - Kwistjonijiet matrimonjali u kwistjonijiet ta’ responsabbiltà tal-ġenituri (riformulazzjoni)


*input mandatarju

L-Artikolu 103(1) (a) (l-ewwel parti) - Awtoritajiet pubbliċi jew awtoritajiet oħra awtorizzati biex jistabbilixxu strument awtentiku msemmi fil-punt (2)(b) tal-Artikolu 2(2), u awtoritajiet pubbliċi awtorizzati li jirreġistraw ftehim imsemmi fil-punt (3) tal-Artikolu 2(2)

Jekk jogħġbok innota li l-verżjoni bil-lingwa oriġinali ta' din il-paġna it-Taljan ġiet emendata reċentement. Il-verżjoni tal-lingwa li qed tara bħalissa attwalment qed tiġi ppreparata mit-tradutturi tagħna.
Jekk jogħġbok innota li dawn il-lingwi li ġejjin: il-Ġermaniżl-Ingliżil-Franċiż diġà ġew tradotti.

a) L-awtoritajiet imsemmija fl-Artikolu 2(2)(2)(b) u 2(2)(3)

- Awtoritajiet pubbliċi jew awtoritajiet oħra li għandhom is-setgħa li jfasslu strument awtentiku kif imsemmi fl-Artikolu 2(2)(2)(b): in-nutar (notaio), ir-reġistratur ċivili (ufficiale dello stato civile), il-qorti (autorità giudiziaria);

- Awtoritajiet pubbliċi li għandhom is-setgħa li jirreġistraw ftehim kif imsemmi fl-Artikolu 2(2)(3): ir-reġistratur ċivili, il-qorti (Qorti Ġenerali (Tribunale) u l-Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku (Procura della Repubblica));

L-Artikolu 103 (1) (a) (it-tieni parti) - Awtoritajiet amministrattivi li jagħtu l-għajnuna legali msemmija fl-Artikolu 74(2)

a) L-awtoritajiet imsemmija fl-Artikolu 74(2);

- Awtoritajiet amministrattivi li jipprovdu għajnuna legali kif imsemmi fl-Artikolu 74(2): l-ebda awtorità;

L-Artikolu 103 (1) (b) (l-ewwel parti) - Qrati kompetenti biex joħorġu ċertifikati għal deċiżjoni skont l-Artikolu 36(1), u qrati u awtoritajiet kompetenti biex joħorġu ċertifikat għal strument awtentiku jew ftehim imsemmija fl-Artikolu 66

Jekk jogħġbok innota li l-verżjoni bil-lingwa oriġinali ta' din il-paġna it-Taljan ġiet emendata reċentement. Il-verżjoni tal-lingwa li qed tara bħalissa attwalment qed tiġi ppreparata mit-tradutturi tagħna.
Jekk jogħġbok innota li dawn il-lingwi li ġejjin: il-Ġermaniżl-Ingliżil-Franċiż diġà ġew tradotti.

il-qrati u l-awtoritajiet kompetenti biex joħorġu ċertifikati kif imsemmi fl-Artikolu 36(1) u 66, u l-qrati kompetenti biex jirrettifikaw ċertifikati kif imsemmi fl-Artikoli 37(1), 48(1), 49, u 66(3) flimkien mal-Artikolu 37(1);

- Qrati u awtoritajiet kompetenti biex joħorġu ċertifikati kif imsemmi fl-Artikoli 36(1) u 66: il-qorti ġenerali, l-Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku, ir-reġistratur ċivili;

- Qrati kompetenti biex jirrettifikaw ċertifikati kif imsemmi fl-Artikoli 37(1) u 48(1) u qrati ġenerali kompetenti biex joħorġu ċertifikat li jindika n-nuqqas jew il-limitazzjoni ta’ deċiżjoni ċċertifikata kif imsemmi fl-Artikolu 49: il-qorti ġenerali, l-Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku u r-reġistratur ċivili;

L-Artikolu 103 (1) (b) (it-tieni parti) - Qrati kompetenti biex jirrettifikaw iċ-ċertifikati msemmija fl-Artikolu 37(1), l-Artikolu 48(1) u qrati kompetenti biex joħorġu ċertifikat li jispeċifika n-nuqqas jew il-limitazzjoni ta’ deċiżjoni ċċertifikata msemmi fl-Artikolu 49; u qrati u awtoritajiet kompetenti biex jirrettifikaw iċ-ċertifikat, maħruġ skont l-Artikolu 66(1), imsemmi fl-Artikolu 67(1);

Jekk jogħġbok innota li l-verżjoni bil-lingwa oriġinali ta' din il-paġna it-Taljan ġiet emendata reċentement. Il-verżjoni tal-lingwa li qed tara bħalissa attwalment qed tiġi ppreparata mit-tradutturi tagħna.
Jekk jogħġbok innota li dawn il-lingwi li ġejjin: il-Ġermaniżl-Ingliżil-Franċiż diġà ġew tradotti.

- Qrati kompetenti biex jirrettifikaw ċertifikati kif imsemmi fl-Artikoli 37(1) u 48(1): il-qorti ġenerali, l-Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku u r-reġistratur ċivili;

- Qrati kompetenti biex joħorġu ċertifikat li jindika s-sospensjoni jew il-limitazzjoni ta’ deċiżjoni ċċertifikata kif imsemmi fl-Artikolu 49: il-qorti ġenerali;

- Qrati jew awtoritajiet kompetenti biex jirrettifikaw iċ-ċertifikat kif imsemmi fl-Artikolu 67(1), maħruġ skont it-tifsira tal-Artikolu 66(1): il-qorti ġenerali, l-Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku u r-reġistratur ċivili;

L-Artikolu 103 (1) (c) — Qrati kompetenti għar-rikonoxximent ta’ deċiżjoni (l-Artikolu 30(3)) jew għar-rifjut tar-rikonoxximent (l-Artikolu 40(2)), kif ukoll qrati u awtoritajiet kompetenti għar-rifjut tal-infurzar, għall-kontestazzjoni jew l-appell, u għall-kontestazzjoni jew l-appell ulterjuri msemmija fl-Artikoli 58(1), 61(2) u 62

Jekk jogħġbok innota li l-verżjoni bil-lingwa oriġinali ta' din il-paġna it-Taljan ġiet emendata reċentement. Il-verżjoni tal-lingwa li qed tara bħalissa attwalment qed tiġi ppreparata mit-tradutturi tagħna.
Jekk jogħġbok innota li dawn il-lingwi li ġejjin: il-Ġermaniżl-Ingliżil-Franċiż diġà ġew tradotti.

c) il-qrati msemmija fl-Artikoli 30(3), 52, 40(1), 58(1) u 62 kif ukoll il-qrati msemmija fl-Artikolu 61(2);

- Il-qrati msemmija fl-Artikoli 30(3), 52, 40(1), 58(1) u 62 kif ukoll l-awtoritajiet u l-qrati msemmija fl-Artikolu 61(2): il-Qorti Ġenerali u l-Qorti tal-Appell (Corte di Appello);

- Il-qrati msemmija fl-Artikolu 62: il-Qorti tal-Kassazzjoni (Corte di Cassazione);

L-Artikolu 103 (1) (d) — Awtoritajiet kompetenti għall-infurzar imsemmija fl-Artikolu 52

Jekk jogħġbok innota li l-verżjoni bil-lingwa oriġinali ta' din il-paġna it-Taljan ġiet emendata reċentement. Il-verżjoni tal-lingwa li qed tara bħalissa attwalment qed tiġi ppreparata mit-tradutturi tagħna.
Jekk jogħġbok innota li dawn il-lingwi li ġejjin: il-Ġermaniżl-Ingliżil-Franċiż diġà ġew tradotti.

d) l-awtoritajiet kompetenti għall-eżekuzzjoni kif imsemmi fl-Artikolu 52:

il-Qorti Ġenerali u l-Qorti tal-Appell;

L-Artikolu 103 (1) (e) — Proċeduri ta’ rimedju kontra deċiżjoni dwar l-applikazzjoni għar-rifjut tal-infurzar imsemmija fl-Artikoli 61 u 62

e) il-proċeduri ta’ rimedju msemmija fl-Artikoli 61 u 62:

b’referenza għall-Artikolu 61, il-proċedimenti mressqa quddiem il-Qorti tal-Appell b’ġuriżdizzjoni ġeografika; b’referenza għall-Artikolu 62, appell imressaq quddiem il-Qorti Suprema tal-Kassazzjoni (Corte Suprema di Cassazione);

L-Artikolu 103 (1) (f) — Ismijiet, indirizzi u mezzi ta’ komunikazzjoni għall-Awtoritajiet Ċentrali maħtura biex jassistu fl-applikazzjoni tar-Regolament fi kwistjonijiet ta’ responsabbiltà tal-ġenituri. F’każ li tinħatar aktar minn Awtorità Ċentrali waħda, il-ġuriżdizzjoni ġeografika u funzjonali ta’ kull Awtorità Ċentrali għandha tiġi indikata kif imsemmi fl-Artikolu 76

f) l-ismijiet, l-indirizzi u l-mezzi ta’ komunikazzjoni għall-Awtoritajiet Ċentrali maħtura skont l-Artikolu 76;

L-Awtorità Ċentrali għall-Italja kollha hija d-Dipartiment għall-Ġustizzja tal-Minorenni u tal-Komunità (Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità)

Via Damiano Chiesa, 24

00136 Rome

Telefown: +39 06 68188326; 06 68188331; 06 68188335

Fax: +39 06 68808085

Email: autoritacentrali.dgmc@giustizia.it

Email iċċertifikata: prot.dgmc@giustiziacert.it

L-Artikolu 103 (1) (g) — Jekk applikabbli, kategoriji ta’ qraba stretti, minbarra ġenituri, li magħhom il-minuri jista’ jitqiegħed fit-territorju ta’ Stat Membru, mingħajr il-kunsens minn qabel ta’ dak l-Istat Membru kif imsemmi fl-Artikolu 82

Ma hemm l-ebda kategorija ta’ qraba fl-Italja, minbarra l-ġenituri, li għalihom it-tqegħid tat-tfal ma jeħtieġx li jiġi awtorizzat.

L-Artikolu 103 (1) (h) — Lingwi tal-istituzzjonijiet tal-Unjoni Ewropea għajr il-lingwa ta’ Stat Membru, li fihom jistgħu jiġu aċċettati komunikazzjonijiet lill-Awtoritajiet Ċentrali tiegħu kif imsemmi fl-Artikolu 91(3))

h) il-lingwi aċċettati għall-komunikazzjonijiet mal-Awtoritajiet Ċentrali skont l-Artikolu 91(3):

it-Taljan, l-Ingliż u l-Franċiż;

L-Artikolu 103 (1) (i) — Lingwi aċċettati għat-traduzzjonijiet ta’ talbiet u dokumenti li jakkumpanjawhom mibgħuta skont l-Artikoli 80, 81, 82 u ta’ partijiet b’test liberu taċ-ċertifikati kif imsemmi fl-Artikolu 91(2)

i) il-lingwi aċċettati għat-traduzzjonijiet skont l-Artikoli 80(3), 81(2), 82(4) u 91(2):

ma ngħatat l-ebda informazzjoni.

L-aħħar aġġornament: 11/01/2024

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.