Ir-Regolament Brussell IIb - Kwistjonijiet matrimonjali u kwistjonijiet ta’ responsabbiltà tal-ġenituri (riformulazzjoni)

Olanda

Il-kontenut ipprovdut minn
Olanda

SIB QRATI/AWTORITAJIET KOMPETENTI

L-għodda ta' tiftix hawn taħt se tgħinek tidentifika qorti/qrati jew awtorità(jiet) kompetenti għal strument legali Ewropew speċifiku. Jekk jogħġbok innota li għalkemm sar kull sforz biex tiġi aċċertata l-preċiżjoni tar-riżultati, jista' jkun hemm xi każijiet eċċezzjonali li jikkonċernaw id-determinazzjoni ta' kompetenza li mhumiex neċessarjament koperti.

Olanda

Liġi tal-Familja - Ir-Regolament Brussell IIb - Kwistjonijiet matrimonjali u kwistjonijiet ta’ responsabbiltà tal-ġenituri (riformulazzjoni)


*input mandatarju

L-Artikolu 103(1) (a) (l-ewwel parti) - Awtoritajiet pubbliċi jew awtoritajiet oħra awtorizzati biex jistabbilixxu strument awtentiku msemmi fil-punt (2)(b) tal-Artikolu 2(2), u awtoritajiet pubbliċi awtorizzati li jirreġistraw ftehim imsemmi fil-punt (3) tal-Artikolu 2(2)

Mhux applikabbli

Spjegazzjoni: fin-Netherlands, ma hemmx mod kif jiġu stabbiliti kwistjonijiet li jaqgħu fi ħdan il-kamp ta’ applikazzjoni ta’ dan ir-Regolament fi strument awtentiku jew fi ftehim. Fin-Netherlands, kwistjonijiet li jaqgħu fi ħdan il-kamp ta’ applikazzjoni tar-Regolament jistgħu jiġu ddeterminati biss minn imħallef f’deċiżjoni tal-qorti.

L-Artikolu 103 (1) (a) (it-tieni parti) - Awtoritajiet amministrattivi li jagħtu l-għajnuna legali msemmija fl-Artikolu 74(2)

Raad voor Rechtsbijstand (Il-Bord tal-Għajnuna Legali)

L-Artikolu 103 (1) (b) (l-ewwel parti) - Qrati kompetenti biex joħorġu ċertifikati għal deċiżjoni skont l-Artikolu 36(1), u qrati u awtoritajiet kompetenti biex joħorġu ċertifikat għal strument awtentiku jew ftehim imsemmija fl-Artikolu 66

- Artikolu 36(1) L-imħallef li qata’ s-sentenza li magħha jkun relatat iċ-ċertifikat.

- Artikolu 66: Mhux applikabbli (ara l-ispjegazzjoni għall-Artikolu 2(2)(2)(b) u għall-punt 3).

L-Artikolu 103 (1) (b) (it-tieni parti) - Qrati kompetenti biex jirrettifikaw iċ-ċertifikati msemmija fl-Artikolu 37(1), l-Artikolu 48(1) u qrati kompetenti biex joħorġu ċertifikat li jispeċifika n-nuqqas jew il-limitazzjoni ta’ deċiżjoni ċċertifikata msemmi fl-Artikolu 49; u qrati u awtoritajiet kompetenti biex jirrettifikaw iċ-ċertifikat, maħruġ skont l-Artikolu 66(1), imsemmi fl-Artikolu 67(1);

- Artikolu 37(1): L-imħallef li qata’ s-sentenza li magħha jkun relatat iċ-ċertifikat.

- Artikolu 48(1): L-imħallef li qata’ s-sentenza li magħha jkun relatat iċ-ċertifikat.

- Artikolu 49(1): L-imħallef li qata’ s-sentenza li magħha jkun relatat iċ-ċertifikat.

L-Artikolu 103 (1) (c) — Qrati kompetenti għar-rikonoxximent ta’ deċiżjoni (l-Artikolu 30(3)) jew għar-rifjut tar-rikonoxximent (l-Artikolu 40(2)), kif ukoll qrati u awtoritajiet kompetenti għar-rifjut tal-infurzar, għall-kontestazzjoni jew l-appell, u għall-kontestazzjoni jew l-appell ulterjuri msemmija fl-Artikoli 58(1), 61(2) u 62

- Artikolu 30(3): Deċiżjonijiet fil-qasam tar-responsabbiltà tal-ġenituri: l-imħallef li jisma’ talbiet għal miżuri interim tal-qorti tal-post ta’ residenza tat-tfal jew, fin-nuqqas ta’ post ta’ residenza fin-Netherlands, tal-post ta’ residenza de facto tat-tfal. Fin-nuqqas ta’ dan, l-imħallef li jisma’ talbiet għal miżuri interim fir-Rechtbank Den Haag (il-Qorti Distrettwali f’The Hague).

Deċiżjonijiet f’materji relatati maż-żwieġ: l-imħallef li jisma’ talbiet għal miżuri interim tal-qorti tal-post ta’ residenza tar-rikorrent jew, fin-nuqqas ta’ post ta’ residenza fin-Netherlands, tal-post ta’ residenza de facto tar-rikorrent fin-Netherlands. Fin-nuqqas ta’ dan, l-imħallef li jisma’ talbiet għal miżuri interim fir-Rechtbank Den Haag (il-Qorti Distrettwali f’The Hague).

- Artikolu 40(2): Deċiżjonijiet fil-qasam tar-responsabbiltà tal-ġenituri: l-imħallef li jisma’ t-talbiet għal miżuri interim tal-qorti tal-post ta’ residenza tat-tfal jew, fin-nuqqas ta’ post ta’ residenza fin-Netherlands, tal-post ta’ residenza de facto tat-tfal. Fin-nuqqas ta’ dan, l-imħallef li jisma’ talbiet għal miżuri interim fir-Rechtbank Den Haag (il-Qorti Distrettwali f’The Hague).

Deċiżjonijiet f’materji relatati maż-żwieġ: l-imħallef li jisma’ talbiet għal miżuri interim tal-qorti tal-post ta’ residenza tar-rikorrent jew, fin-nuqqas ta’ post ta’ residenza fin-Netherlands, tal-post ta’ residenza de facto tar-rikorrent fin-Netherlands. Fin-nuqqas ta’ dan, l-imħallef li jisma’ talbiet għal miżuri interim fir-Rechtbank Den Haag (il-Qorti Distrettwali f’The Hague).

- Artikolu 58(1): l-imħallef li jisma’ talbiet għal miżuri interim tal-qorti tal-post ta’ residenza tat-tfal jew, fin-nuqqas ta’ post ta’ residenza fin-Netherlands, tal-post ta’ residenza de facto tat-tfal. Fin-nuqqas ta’ dan, l-imħallef li jisma’ talbiet għal miżuri interim fir-Rechtbank Den Haag (il-Qorti Distrettwali f’The Hague).

- Artikolu 61(2): Il-Gerechtshof (il-Qorti tal-Appell).

Artikolu 62. Il-Hoge Raad (il-Qorti Suprema).

L-Artikolu 103 (1) (d) — Awtoritajiet kompetenti għall-infurzar imsemmija fl-Artikolu 52

- il-pulizija bl-assistenza tal-Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku (skont l-Artikoli 812 u 813 tal-Kodiċi ta’ Proċedura Ċivili);

- l-imħallef li jisma’ talbiet għal miżuri interim tal-qorti tal-post ta’ residenza tat-tfal jew, fin-nuqqas ta’ post ta’ residenza fin-Netherlands, tal-post ta’ residenza de facto tat-tfal. Fin-nuqqas ta’ dan, l-imħallef li jisma’ talbiet għal miżuri interim fir-Rechtbank Den Haag (il-Qorti Distrettwali f’The Hague).

L-Artikolu 103 (1) (e) — Proċeduri ta’ rimedju kontra deċiżjoni dwar l-applikazzjoni għar-rifjut tal-infurzar imsemmija fl-Artikoli 61 u 62

- Artikolu 61: Appell lill-gerechtshof (qorti tal-appell);

- Artikolu 62: Appell f’kassazzjoni lill-Hoge Raad (Qorti Suprema).

L-Artikolu 103 (1) (f) — Ismijiet, indirizzi u mezzi ta’ komunikazzjoni għall-Awtoritajiet Ċentrali maħtura biex jassistu fl-applikazzjoni tar-Regolament fi kwistjonijiet ta’ responsabbiltà tal-ġenituri. F’każ li tinħatar aktar minn Awtorità Ċentrali waħda, il-ġuriżdizzjoni ġeografika u funzjonali ta’ kull Awtorità Ċentrali għandha tiġi indikata kif imsemmi fl-Artikolu 76

The Department of Legal and International Affairs of the Direction

Legal Youth Policy of the Ministry of Justice and Security

Turfmarkt 147

2511 DP The Hague

PO Box 20301

2500 EH The Hague

Telefown: +31 0 70 370 62 52;

L-Artikolu 103 (1) (g) — Jekk applikabbli, kategoriji ta’ qraba stretti, minbarra ġenituri, li magħhom il-minuri jista’ jitqiegħed fit-territorju ta’ Stat Membru, mingħajr il-kunsens minn qabel ta’ dak l-Istat Membru kif imsemmi fl-Artikolu 82

Ebda (Mhux applikabbli).

L-Artikolu 103 (1) (h) — Lingwi tal-istituzzjonijiet tal-Unjoni Ewropea għajr il-lingwa ta’ Stat Membru, li fihom jistgħu jiġu aċċettati komunikazzjonijiet lill-Awtoritajiet Ċentrali tiegħu kif imsemmi fl-Artikolu 91(3))

L-Olandiż u l-Ingliż.

L-Artikolu 103 (1) (i) — Lingwi aċċettati għat-traduzzjonijiet ta’ talbiet u dokumenti li jakkumpanjawhom mibgħuta skont l-Artikoli 80, 81, 82 u ta’ partijiet b’test liberu taċ-ċertifikati kif imsemmi fl-Artikolu 91(2)

L-Olandiż u l-Ingliż.

L-aħħar aġġornament: 31/07/2023

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.