Rozporządzenie Bruksela II ter – Sprawy małżeńskie i sprawy dotyczące odpowiedzialności rodzicielskiej (wersja przekształcona)

Cypr

Autor treści:
Cypr

WYSZUKIWANIE WŁAŚCIWYCH SĄDÓW I URZĘDÓW

Za pomocą tej wyszukiwarki można wyszukiwać sądy i urzędy posiadające kompetencje w odniesieniu do konkretnych europejskich instrumentów prawnych. Należy pamiętać o tym, że choć dokładamy wszelkich starań, aby wyniki były jak najdokładniejsze, mogą istnieć wyjątki, w przypadku których kompetencje nie zostały określone.

Cypr

Prawo rodzinne – Rozporządzenie Bruksela II ter – Sprawy małżeńskie i sprawy dotyczące odpowiedzialności rodzicielskiej (wersja przekształcona)


*pole musi zostać wypełnione

Art. 103 ust. 1 lit. a) (część 1) – organy publiczne lub inne organy uprawnione do sporządzenia dokumentu urzędowego, o którym mowa w art. 2 ust. 2 pkt 2 lit. b), oraz organy publiczne uprawnione do rejestracji porozumienia, o którym mowa w art. 2 ust. 2 pkt 3

Nie dotyczy.

Art. 103 ust. 1 lit. a) (część 2) – organy administracyjne przyznające pomoc prawną, o której mowa w art. 74 ust. 2

Nie dotyczy.

Art. 103 ust. 1 lit. b) (część 1) – sądy właściwe do wydawania zaświadczeń dotyczących orzeczeń, o których mowa w art. 36 ust. 1, oraz sądy i organy właściwe do wydawania zaświadczeń dotyczących dokumentów urzędowych lub porozumień, o których mowa w art. 66

Sądy rodzinne (wyłącznie w przypadku orzeczeń, o których mowa w art. 36 ust. 1).

Art. 103 ust. 1 lit. b) (część 2) – sądy właściwe do dokonywania sprostowania zaświadczeń, o którym mowa w art. 37 ust. 1 i art. 48 ust. 1 oraz sądy właściwe do wydawania zaświadczeń dotyczących braku lub ograniczenia wykonalności orzeczenia, w odniesieniu do którego wydano zaświadczenie, o których mowa w art. 49; jak również sądy i organy właściwe do dokonywania sprostowania zaświadczeń wydanych na podstawie art. 66 ust. 1, o których mowa w art. 67 ust. 1

Art. 37 ust. 1, art. 48 ust. 1 i art. 49; zaświadczenia wydane na podstawie art. 66 ust. 1, o których mowa w art. 67 ust. 1

We wszystkich sprawach właściwymi sądami są następujące sądy rodzinne w poszczególnych okręgach:

  • Sąd rodzinny dla Nikozji

Tel.: (+357) 22865601

Faks: (+357) 22302068.

  • Sąd rodzinny dla Limassol

Tel.: (+357) 25806185

Faks: (+357) 25305054.

  • Sąd rodzinny dla Larnaki/Famagusty

Tel.: (+357) 24802754

Faks: (+357) 24802800.

  • Sąd rodzinny dla Pafos

Tel.: (+357) 26802626

Faks: (+357) 26306395.

E-mail: chief.reg@sc.judicial.gov.cy.

Art. 103 ust. 1 lit. c) – sądy właściwe do uznania orzeczenia (art. 30 ust. 3) i odmowy uznania orzeczenia (art. 40 ust. 2), jak również sądy i organy właściwe do odmowy wykonania, do rozpoznania odwołania lub środka zaskarżenia oraz dalszego odwołania lub dalszego środka zaskarżenia, o których mowa w art. 58 ust. 1, art. 61 ust. 2 i art. 62

Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej grecki. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.
Do tej pory przetłumaczono ją na następujące języki: niemieckiangielskifrancuski

Sądy rodzinne w przypadku uznania orzeczenia (art. 30 ust. 3), odmowy uznania (art. 40 ust. 2) oraz odmowy wykonania.

Apelacyjny sąd rodzinny w przypadku odwołania lub środka zaskarżenia, o których mowa w art. 58 ust. 1 i art. 61 ust. 2.

Na Cyprze nie przewidziano możliwości dalszego odwołania ani dalszego środka zaskarżenia, o których mowa w art. 62 (nie przewidziano mechanizmu odwołania się do sądu trzeciej instancji).

Art. 103 ust. 1 lit. d) – organy właściwe w zakresie wykonania, o których mowa w art. 52

Sądy rodzinne.

Art. 103 ust. 1 lit. e) – procedury odwoławcze od orzeczenia rozstrzygającego wniosek o odmowę wykonania orzeczenia, o których mowa w art. 61 i 62

Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej grecki. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.
Do tej pory przetłumaczono ją na następujące języki: niemieckiangielskifrancuski

Zgodnie z art. 61 i 62 od orzeczenia rozstrzygającego wniosek o odmowę wykonania przysługuje środek zaskarżenia wnoszony do apelacyjnego sądu rodzinnego.

Art. 103 ust. 1 lit. f) – nazwy i adresy organów centralnych wyznaczonych do pomocy w stosowaniu rozporządzenia w sprawach dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej oraz sposoby kontaktowania się z nimi. W przypadku gdy wyznaczono więcej niż jeden organ centralny, należy wskazać właściwość miejscową i rzeczową każdego organu centralnego, w sposób zgodny z art. 76

Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej grecki. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.
Do tej pory przetłumaczono ją na następujące języki: niemieckiangielskifrancuski

Ypourgeío Dikaiosýnis kai Dimosías Táxeos
(Ministerstwo Sprawiedliwości i Porządku Publicznego)

Monáda Diethnoús Nomikís Synergasías
(Wydział ds. Międzynarodowej Współpracy Prawnej)

Leoforos Athalassas 125

1461, Nicosia

CYPR

Tel.: (+357) 22805951/950

Faks: (+357) 22518356

E-mail: registry@mjpo.gov.cy.

Osoby wyznaczone do kontaktów:

  • Yioulika Hadjiprodromou

urzędnik ds. zagadnień prawnych

Tel.: (+357) 22805943

Faks: (+357) 22518328

E-mail: yhadjiprodromou@mjpo.gov.cy.

  • Troodia Dionysiou

urzędnik ds. administracyjnych

Tel.: (+357) 22805932

Faks: (+357) 22518328

E-mail: tdionysiou@mjpo.gov.cy.

  • Constantina Sophocleous

urzędnik ds. administracyjnych

Tel.: (+357) 22805973

Faks: (+357) 22518328

E-mail: csophocleous@mjpo.gov.cy.

Art. 103 ust. 1 lit. g) – w stosownych przypadkach kategorie bliskich krewnych, oprócz rodziców, u których dziecko może zostać umieszczone na terytorium danego państwa członkowskiego bez uprzedniej zgody tego państwa członkowskiego, o których mowa w art. 82

W przypadku odebrania dziecka rodzinie opieka społeczna sprawdza, czy dziecko można umieścić u innych krewnych (np. u dziadków, wujostwa/stryjostwa). Jeżeli żaden inny krewny nie okaże się odpowiedni, sprawdza się również osoby z szerszego otoczenia społecznego. W przypadku gdy ani wśród krewnych, ani w szerszym otoczeniu społecznym dziecka nie ma odpowiedniej osoby, opieka społeczna umieszcza dziecko w zatwierdzonej rodzinie zastępczej lub w placówce opiekuńczej.

Jeżeli dziecko ma bliskich krewnych (np. dziadków), procedury uzyskiwania zgody i umieszczania dzieci są uproszczone.

Art. 103 ust. 1 lit. h) – języki instytucji Unii Europejskiej inne niż język danego państwa członkowskiego dopuszczone w kontaktach z organami centralnymi, o których mowa w art. 91 ust. 3

Język angielski i język grecki.

Art. 103 ust. 1 lit. i) – języki dopuszczone w przypadku tłumaczeń wniosków i dodatkowych dokumentów przedłożonych na podstawie art. 80, 81 i 82 oraz treści pól tekstu dowolnego zaświadczeń, o której mowa w art. 91 ust. 2

Język grecki i język angielski.

Ostatnia aktualizacja: 05/04/2024

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.