Regulamentul Bruxelles IIb - chestiuni în materie matrimonială și în materia răspunderii părintești (reformare)

Austria

Conținut furnizat de
Austria

GĂSIREA INSTANŢELOR/AUTORITĂȚILOR COMPETENTE

Instrumentul de căutare de mai jos vă va ajuta să identificați instanțele/autoritățile competente pentru un anumit instrument juridic european. Rețineți că deși am făcut eforturi pentru a stabili exactitatea rezultatelor, este posibil ca anumite cazuri excepționale privind determinarea competenței să nu fie acoperite.

Austria

Dreptul familiei - Regulamentul Bruxelles IIb - chestiuni în materie matrimonială și în materia răspunderii părintești (reformare)


*mențiuni obligatorii

Articolul 103 alineatul (1) litera (a) (prima parte) – Autoritățile publice sau orice altă autoritate autorizată să întocmească un act autentic astfel cum este definit la articolul 2 alineatul (2) punctul (2) litera (b) și autoritățile publice autorizate să înregistreze un acord astfel cum este definit la articolul 2 alineatul (2) punctul (3)

- Articolul 2 alineatul (2) punctul 2 litera (b)

În Austria, actele autentice în sensul regulamentului pot fi emise de oficiile de stare civilă în conformitate cu articolul 177 alineatul (2) din Codul civil general (Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch, ABGB) și de instanțe, în conformitate cu articolul 190 alineatul (1) din Codul civil general (acorduri judiciare care nu necesită autorizare).

- Articolul 2 alineatul (2) punctul 3

În Austria, nicio autoritate sau alt organism nu are dreptul de a înregistra acorduri în sensul regulamentului.

Articolul 103 alineatul (1) litera (a) (a doua parte) – Autoritățile administrative care acordă asistența judiciară menționată la articolul 74 alineatul (2)

- Articolul 74 alineatul (2)

În Austria nu există în prezent proceduri gratuite în fața unei autorități administrative în sensul articolului 74 alineatul (2).

Articolul 103 alineatul (1) litera (b) (prima parte) – Instanțele competente să elibereze certificate privind o hotărâre, în temeiul articolului 36 alineatul (1), și instanțele și autoritățile competente să elibereze un certificat pentru un act autentic sau un acord, astfel cum se menționează la articolul 66

Articolul 103 alineatul (1) litera (b)

- Instanțele și autoritățile menționate la articolul 36 alineatul (1):

În ceea ce privește cererile de eliberare a certificatului în conformitate cu articolul 36 alineatul (1) sunt competente instanțele districtuale

  • menționate la articolul 76 din Legea privind competența judiciară Jurisdiktionsnorm [articolul 36 alineatul (1) litera (a)];
  • menționate la articolul 109 din Legea privind competența judiciară [articolul 36 alineatul (1) litera (b)] sau
  • menționate la articolul 109bis din Legea privind competența judiciară [articolul 36 alineatul (1) litera (c)];

Instanțele și autoritățile menționate la articolul 66 alineatul (1):

În ceea ce privește litera a): în Austria nu există divorț în lipsa unei hotărâri judecătorești.

În ceea ce privește litera b): sunt competente instanțele districtuale menționate la articolul 109 din Legea privind competența judiciară.

Articolul 103 alineatul (1) litera (b) (a doua parte) – Instanțele competente pentru rectificarea certificatelor menționate la articolul 37 alineatul (1) și la articolul 48 alineatul (1), instanțele competente să elibereze un certificat care indică lipsa sau limitarea forței executorii, menționat la articolul 49; și instanțele și autoritățile competente să rectifice certificatele emise în conformitate cu articolul 66 alineatul (1) și menționate la articolul 67 alineatul (1)

Instanțele și autoritățile menționate la articolul 67 alineatul (1):

Instanțele districtuale menționate la articolul 109 din Legea privind competența judiciară sunt competente să rectifice certificatul eliberat în conformitate cu articolul 66 alineatul (1).

Instanțele menționate la articolul 37 alineatul (1):

Instanțele districtuale notificate în temeiul articolului 36 alineatul (1) sunt competente să rectifice certificatul în conformitate cu articolul 37 alineatul (1). A se vedea în această privință articolele 76, 109 și 109bis din Legea privind competența judiciară.

Instanțele menționate la articolul 48 alineatul (1):

Instanțele districtuale menționate la articolul 109 din Legea privind competența judiciară sunt competente să rectifice certificatul în conformitate cu articolul 48 alineatul (1).

Instanțele menționate la articolul 49 alineatul (1):

Instanțele districtuale menționate la articolul 109 din Legea privind competența judiciară sunt competente să soluționeze cererile privind eliberarea unui certificat care să indice lipsa sau limitarea forței executorii, în conformitate cu articolul 49 alineatul (1).

Instanțele și autoritățile menționate la articolul 66 alineatul (3) coroborat cu articolul 37 alineatul (1):

Instanțele districtuale menționate la articolul 109 din Legea privind competența judiciară sunt competente să rectifice certificatul în conformitate cu articolul 66 alineatul (3) coroborat cu articolul 37 alineatul (1).

Articolul 103 alineatul (1) litera (c) – instanțele competente pentru recunoașterea unei hotărâri [articolul 30 alineatul (3)] și pentru refuzul recunoașterii [articolul 40 alineatul (2)], precum și instanțele și autoritățile competente în ceea ce privește refuzul executării, contestare sau calea de atac inițiale sau ulterioare menționate la articolul 58 alineatul (1), la articolul 61 alineatul (2) și la articolul 62

Instanțele menționate la articolul 30 alineatul (3):

Instanțele districtuale menționate la articolul 76 sau 109 din Legea privind competența judiciară sunt competente în ceea ce privește acțiunile menționate la articolul 30 alineatul (3).

Instanțele menționate la articolul 52:

Instanțele districtuale menționate la articolul 109 din Legea privind competența judiciară sunt competente să soluționeze cererile de executare, în conformitate cu articolul 52.

Instanțele menționate la articolul 40 alineatul (2) și la articolul 58 alineatul (1):

Instanțele districtuale menționate la articolul 114bis sau la articolul 109 din Legea privind competența judiciară sunt competente în ceea ce privește procedura de refuz al recunoașterii în conformitate cu articolul 40 alineatul (2). Instanțele districtuale menționate la articolul 109 din Legea privind competența judiciară sunt competente în ceea ce privește procedura de refuz al executării în conformitate cu articolul 58 alineatul (1).

Instanțele și căile de atac menționate la articolul 61 alineatul (2):

Tribunalul Regional (Landesgericht), care este o instanță de al doilea grad de jurisdicție, este competent să soluționeze o contestație/o cale de atac (denumită în Austria Rekurs) împotriva unei decizii privind cererea de refuz al executării; această cale de atac trebuie însă introdusă la instanța districtuală.

Instanțele și căile de atac menționate la articolul 62:

Curtea Supremă (Oberste Gerichtshof) este competentă să examineze o posibilă nouă cale de atac admisibilă (denumită în Austria Revisionsrekurs); această cale de atac trebuie însă introdusă la instanța districtuală.

Articolul 103 alineatul (1) litera (d) – autoritățile competente în materie de executare menționate la articolul 52

Autoritățile competente în materie de executare menționate la articolul 52:

Instanțele districtuale menționate la articolul 109 din Legea privind competența judiciară sunt competente să soluționeze cererile de executare, în conformitate cu articolul 52.

Articolul 103 alineatul (1) litera (e) – căile de atac împotriva unei hotărâri privind cererea de refuz al executării menționată la articolele 61 și 62

Instanțele și căile de atac menționate la articolul 61 alineatul (2):

Tribunalul Regional (Landesgericht), care este o instanță de al doilea grad de jurisdicție, este competent să soluționeze o contestație/o cale de atac (denumită în Austria „Rekurs”) împotriva unei decizii privind cererea de refuz al executării; această cale de atac trebuie însă introdusă la instanța districtuală.

Instanțele și căile de atac menționate la articolul 62:

Curtea Supremă (Oberste Gerichtshof) este competentă să examineze o posibilă nouă cale de atac admisibilă (denumită în Austria Revisionsrekurs); această cale de atac trebuie însă introdusă la instanța districtuală.

Articolul 103 alineatul (1) litera (f) – numele, adresele și mijloacele de comunicare ale autorităților centrale desemnate să asiste la aplicarea regulamentului în materia răspunderii părintești. În cazul în care sunt desemnate mai multe autorități centrale, competența teritorială și materială a fiecărei autorități centrale trebuie indicată astfel cum se menționează la articolul 76

Denumirea și adresa autorităților centrale menționate la articolul 76:

Bundesministerium für Justiz, Museumstraße 7, A-1070 Viena

Organisationseinheit: Abteilung I 10

Email: team.z@bmj.gv.at

Tel. +43 1 52152 2142

Fax: +43 1 52152 2829

Articolul 103 alineatul (1) litera (g) – dacă este cazul, categoriile de rude apropiate, pe lângă părinți, la care copilul poate fi plasat pe teritoriul unui stat membru, fără acordul prealabil al statului membru respectiv, astfel cum se menționează la articolul 82

Categoriile de membri de familie apropiați menționați la articolul 82 alineatul (2):

Nu este necesară o autorizare a plasamentului în conformitate cu articolul 82 alineatul (1) pentru următoarele categorii de membri apropiați ai familiei, în plus față de părinți:

  • bunicii;
  • frații și surorile părinților;
  • frații și surorile – majori – ai copilului.

Articolul 103 alineatul (1) litera (h) – limbile instituțiilor Uniunii Europene, altele decât limba proprie a unui stat membru, în care comunicările către autoritățile sale centrale pot fi acceptate în conformitate cu articolul 91 alineatul (3)

Limbile acceptate pentru comunicările adresate autorităților centrale în temeiul articolului 91 alineatul (3):

engleza.

Articolul 103 alineatul (1) litera (i) – limbile acceptate pentru traducerea cererilor și a documentelor însoțitoare trimise în temeiul articolelor 80, 81, 82 și a câmpurilor pentru text liber ale certificatelor menționate la articolul 91 alineatul (2)

Limbi acceptate pentru traducere în conformitate cu articolul 80 alineatul (3), articolul 81 alineatul (2), articolul 82 alineatul (4) și articolul 91 alineatul (2):

Nicio altă limbă în plus față de limba oficială acceptată în Austria.

Ultima actualizare: 08/07/2024

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.