Regulamentul Bruxelles IIb - chestiuni în materie matrimonială și în materia răspunderii părintești (reformare)

Bulgaria

Conținut furnizat de
Bulgaria

Articolul 103 alineatul (1) litera (a) (prima parte) – Autoritățile publice sau orice altă autoritate autorizată să întocmească un act autentic astfel cum este definit la articolul 2 alineatul (2) punctul (2) litera (b) și autoritățile publice autorizate să înregistreze un acord astfel cum este definit la articolul 2 alineatul (2) punctul (3)

Articolul 2 alineatul (2) punctul (2) litera (b) – În dreptul bulgar nu există acte autentice, în sensul regulamentului, în materie matrimonială și în materia răspunderii părintești, drept pentru care nu putem declara nicio autoritate.

Articolul 2 alineatul (2) punctul (3) – În dreptul bulgar nu există acorduri în materie matrimonială și în materia răspunderii părintești, drept pentru care nu putem declara nicio autoritate.

Articolul 103 alineatul (1) litera (a) (a doua parte) – Autoritățile administrative care acordă asistența judiciară menționată la articolul 74 alineatul (2)

-          Articolul 74 alineatul (2) – În dreptul bulgar nu există autorități administrative, în sensul regulamentului, în materie matrimonială și în materia răspunderii părintești, drept pentru care nu putem declara nicio autoritate.

Articolul 103 alineatul (1) litera (b) (prima parte) – Instanțele competente să elibereze certificate privind o hotărâre, în temeiul articolului 36 alineatul (1), și instanțele și autoritățile competente să elibereze un certificat pentru un act autentic sau un acord, astfel cum se menționează la articolul 66

Articolul 36 alineatul (1) – eliberarea de certificate privind hotărârile judecătorești:

  • Anexa II – certificatul privind hotărârile în materie matrimonială se eliberează de instanța districtuală (rayonen sad);
  • Anexa III – certificatul privind hotărârile în materia răspunderii părintești se eliberează de instanța districtuală;
  • Anexa IV – certificatul de înapoiere a unui copil în urma unei proceduri în temeiul Convenției de la Haga din 1980 se eliberează de instanța municipală de la Sofia (Sofiyski gradski sad).

Articolul 66 – în Bulgaria nu există acte autentice sau acorduri, în sensul articolului 2 alineatul (2) punctul (3), în materie matrimonială și în materia răspunderii părintești.

Articolul 103 alineatul (1) litera (b) (a doua parte) – Instanțele competente pentru rectificarea certificatelor menționate la articolul 37 alineatul (1) și la articolul 48 alineatul (1), instanțele competente să elibereze un certificat care indică lipsa sau limitarea forței executorii, menționat la articolul 49; și instanțele și autoritățile competente să rectifice certificatele emise în conformitate cu articolul 66 alineatul (1) și menționate la articolul 67 alineatul (1)

Articolul 37 – rectificarea unui certificat referitor la o hotărâre judecătorească – instanța competentă este cea care a eliberat certificatul:

  • Anexa II – certificatul privind hotărârile în materie matrimonială se rectifică de instanța districtuală;
  • Anexa III – certificatul privind hotărârile în materia răspunderii părintești se rectifică de instanța districtuală;
  • Anexa IV – certificatul de înapoiere a unui copil în urma unei proceduri în temeiul Convenției de la Haga din 1980 se rectifică de instanța municipală de la Sofia.

Articolul 48 alineatul (1) – rectificarea și retragerea unui certificat eliberat pentru hotărârile privilegiate:

Instanța competentă pentru rectificarea și retragerea certificatului este instanța districtuală.

Articolul 49 – certificat privind lipsa sau limitarea forței executorii – instanța competentă este instanța districtuală.

Articolul 66 alineatul (1) coroborat cu articolul 67 alineatul (1) – nu este aplicabil.

Articolul 103 alineatul (1) litera (c) – instanțele competente pentru recunoașterea unei hotărâri [articolul 30 alineatul (3)] și pentru refuzul recunoașterii [articolul 40 alineatul (2)], precum și instanțele și autoritățile competente în ceea ce privește refuzul executării, contestare sau calea de atac inițiale sau ulterioare menționate la articolul 58 alineatul (1), la articolul 61 alineatul (2) și la articolul 62

NOTĂ: Versiunea în limba originală a acestei pagini bulgară a fost modificată recent. Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.

Articolul 30 alineatul (3) – instanța competentă este instanța provincială (okrazhen sad).

Articolul 52 – organismul competent este executorul judecătoresc (sadeben izpalnitel).

Articolul 40 alineatul (1) – instanța competentă este instanța provincială.

Articolul 58 alineatul (1) – instanța competentă este instanța provincială.

Articolul 61 alineatul (2) – instanța competentă este Curtea de Apel (apelativen sad) pe a cărei rază teritorială se află instanța care s-a pronunțat cu privire la refuzul executării.

Articolul 62 – instanța competentă este Curtea Supremă de Casație (Varhoven kasatsionen sad).

Articolul 103 alineatul (1) litera (d) – autoritățile competente în materie de executare menționate la articolul 52

Articolul 52 – organismul competent este executorul judecătoresc.

Articolul 103 alineatul (1) litera (e) – căile de atac împotriva unei hotărâri privind cererea de refuz al executării menționată la articolele 61 și 62

Articolul 61 – procedura de recurs cu caracter intermediar prevăzută de Codul de procedură civilă (capitolul 20).

Articolul 62 – procedura de recurs în casație prevăzută de Codul de procedură civilă (capitolul 22).

Articolul 103 alineatul (1) litera (f) – numele, adresele și mijloacele de comunicare ale autorităților centrale desemnate să asiste la aplicarea regulamentului în materia răspunderii părintești. În cazul în care sunt desemnate mai multe autorități centrale, competența teritorială și materială a fiecărei autorități centrale trebuie indicată astfel cum se menționează la articolul 76

NOTĂ: Versiunea în limba originală a acestei pagini bulgară a fost modificată recent. Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.

Ministerul Justiției

- Pentru materia răspunderii părintești – Direcția pentru protecția internațională a copilului și adopții internaționale, ul. Slavyanska No 1, Sofia; date de contact – prin căile oficiale și prin email, telefon: 0035929237396, 0035929237332, mpzdmo@justice.government.bg.

- Pentru materia răspunderii părintești - Direcția pentru cooperare juridică internațională și afaceri europene, ul. Slavyanska No 1, Sofia; date de contact – prin căile oficiale și prin email, telefon: 0035929237415, civil@justice.government.bg.

Articolul 103 alineatul (1) litera (g) – dacă este cazul, categoriile de rude apropiate, pe lângă părinți, la care copilul poate fi plasat pe teritoriul unui stat membru, fără acordul prealabil al statului membru respectiv, astfel cum se menționează la articolul 82

NOTĂ: Versiunea în limba originală a acestei pagini bulgară a fost modificată recent. Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.

În Bulgaria este necesară o autorizație în toate cazurile de plasare a copiilor de pe teritoriul național.

Articolul 103 alineatul (1) litera (h) – limbile instituțiilor Uniunii Europene, altele decât limba proprie a unui stat membru, în care comunicările către autoritățile sale centrale pot fi acceptate în conformitate cu articolul 91 alineatul (3)

Limba engleză și limba franceză.

Articolul 103 alineatul (1) litera (i) – limbile acceptate pentru traducerea cererilor și a documentelor însoțitoare trimise în temeiul articolelor 80, 81, 82 și a câmpurilor pentru text liber ale certificatelor menționate la articolul 91 alineatul (2)

- Articolul 80 alineatul (3) – documentele trebuie traduse numai în limba bulgară.

Articolul 81 alineatul (2) – documentele trebuie traduse numai în limba bulgară.

Articolul 82 alineatul (4) – documentele trebuie traduse numai în limba bulgară.

Articolul 91 alineatul (2) – documentele trebuie traduse numai în limba bulgară.

Ultima actualizare: 10/05/2024

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.