Regulamentul Bruxelles IIb - chestiuni în materie matrimonială și în materia răspunderii părintești (reformare)

Croaţia

Conținut furnizat de
Croaţia

GĂSIREA INSTANŢELOR/AUTORITĂȚILOR COMPETENTE

Instrumentul de căutare de mai jos vă va ajuta să identificați instanțele/autoritățile competente pentru un anumit instrument juridic european. Rețineți că deși am făcut eforturi pentru a stabili exactitatea rezultatelor, este posibil ca anumite cazuri excepționale privind determinarea competenței să nu fie acoperite.

Croaţia

Dreptul familiei - Regulamentul Bruxelles IIb - chestiuni în materie matrimonială și în materia răspunderii părintești (reformare)


*mențiuni obligatorii

Articolul 103 alineatul (1) litera (a) (prima parte) – Autoritățile publice sau orice altă autoritate autorizată să întocmească un act autentic astfel cum este definit la articolul 2 alineatul (2) punctul (2) litera (b) și autoritățile publice autorizate să înregistreze un acord astfel cum este definit la articolul 2 alineatul (2) punctul (3)

Articolul 103 litera (a) – prima parte:

Sistemul juridic croat nu recunoaște emiterea actelor autentice sau a acordurilor de mai sus.

Articolul 103 alineatul (1) litera (a) (a doua parte) – Autoritățile administrative care acordă asistența judiciară menționată la articolul 74 alineatul (2)

Articolul 103 litera (a) – a doua parte:

Autoritățile administrative ale regiunilor și ale orașului Zagreb sunt competente să acorde asistență judiciară în temeiul articolului 74 alineatul (2) din regulament.

Articolul 103 alineatul (1) litera (b) (prima parte) – Instanțele competente să elibereze certificate privind o hotărâre, în temeiul articolului 36 alineatul (1), și instanțele și autoritățile competente să elibereze un certificat pentru un act autentic sau un acord, astfel cum se menționează la articolul 66

Articolul 36 alineatul (1)

Instanțele competente să elibereze certificatele menționate la articolul 36 alineatul (1) sunt instanțele municipale (općinski sudovi; sing. općinski sud) care au pronunțat hotărârea la care se referă certificatul.

Articolul 66

Sistemul juridic croat nu recunoaște emiterea actelor autentice sau a acordurilor de mai sus.

Articolul 103 alineatul (1) litera (b) (a doua parte) – Instanțele competente pentru rectificarea certificatelor menționate la articolul 37 alineatul (1) și la articolul 48 alineatul (1), instanțele competente să elibereze un certificat care indică lipsa sau limitarea forței executorii, menționat la articolul 49; și instanțele și autoritățile competente să rectifice certificatele emise în conformitate cu articolul 66 alineatul (1) și menționate la articolul 67 alineatul (1)

Instanțele competente să rectifice certificatele menționate la articolul 37 alineatul (1) și la articolul 48 alineatul (1) și instanțele și autoritățile competente să elibereze certificate privind lipsa sau limitarea forței executorii menționate la articolul 49 sunt instanțele municipale care au pronunțat hotărârea la care se referă certificatul.

În ceea ce privește notificările referitoare la autoritățile competente să rectifice actele autentice sau acordurile în temeiul articolului 67 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2019/1111, acest lucru nu se aplică în Croația, întrucât în această țară nu există acte autentice și acorduri sau sistemul juridic croat nu recunoaște emiterea de acte autentice sau acorduri [a se vedea notificarea privind articolul 2 alineatul (2) punctul 2 litera (b) și articolul 2 alineatul (2) punctul 3].

În consecință, nu există autorități competente să rectifice acte autentice sau acorduri în temeiul articolului 67 alineatul (1) din regulament.

Articolul 103 alineatul (1) litera (c) – instanțele competente pentru recunoașterea unei hotărâri [articolul 30 alineatul (3)] și pentru refuzul recunoașterii [articolul 40 alineatul (2)], precum și instanțele și autoritățile competente în ceea ce privește refuzul executării, contestare sau calea de atac inițiale sau ulterioare menționate la articolul 58 alineatul (1), la articolul 61 alineatul (2) și la articolul 62

Articolul 30 alineatul (3)

În Croația, instanțele municipale au competența materială de a recunoaște hotărârile judecătorești străine (articolul 18 din Legea privind instanțele, Narodne Novine (NN; Monitorul Oficial al Republicii Croația) nr. 28/13, 33/15, 82/15 și 67/18).

Articolul 40 alineatul (2)

Instanța competentă din punct de vedere teritorial să recunoască și să execute hotărârile judecătorești străine este instanța pe al cărei teritoriu își are domiciliul partea împotriva căreia se solicită recunoașterea și executarea sau instanța pe teritoriul căreia trebuie efectuată executarea. În cazul în care partea împotriva căreia se solicită recunoașterea și executarea nu își are domiciliul în Croația și executarea nu trebuie efectuată în Croația, poate fi depusă o cerere la una dintre instanțele competente material din Croația.

Părțile pot introduce o cale de atac împotriva unei hotărâri privind recunoașterea și executarea unei hotărâri judecătorești străine în termen de 15 zile de la data notificării sau comunicării hotărârii.

În cazul în care nu a fost pronunțată nicio hotărâre definitivă cu privire la recunoașterea unei hotărâri judecătorești străine, orice instanță poate decide cu privire la recunoașterea hotărârii respective în cadrul unei proceduri preliminare, însă cu efect numai pentru procedura respectivă.

Articolul 58 alineatul (1)

Instanțele municipale au competența materială de a refuza executarea hotărârilor judecătorești străine în Croația (articolul 18 din Legea privind instanțele, NN nr. 28/13, 33/15, 82/15 și 67/18).

Articolul 61 alineatul (2)

Instanțele regionale (županijski sudovi; sing. županijski sud) decid cu privire la căile de atac împotriva tuturor hotărârilor judecătorești municipale în cauze civile.

Articolul 62

O cale de atac împotriva unei hotărâri pronunțate de o instanță regională se poate introduce sub forma unei revizuiri extraordinare cu permisiunea Curții Supreme (Vrhovni sud), dacă aceasta este introdusă pentru o chestiune de fond sau de procedură deosebit de importantă.

Articolul 103 alineatul (1) litera (d) – autoritățile competente în materie de executare menționate la articolul 52

Instanțele municipale au competența materială de a executa hotărârile judecătorești străine în Croația (articolul 18 din Legea privind instanțele, NN nr. 28/13, 33/15, 82/15 și 67/18).

Articolul 103 alineatul (1) litera (e) – căile de atac împotriva unei hotărâri privind cererea de refuz al executării menționată la articolele 61 și 62

Împotriva unei hotărâri privind o cerere de refuz al executării se poate introduce o cale de atac în fața instanței regionale (instanțele regionale din Pula, Split și Zagreb sunt competente în această chestiune).

O cale de atac extraordinară este posibilă sub forma unei revizuiri extraordinare.

Articolul 103 alineatul (1) litera (f) – numele, adresele și mijloacele de comunicare ale autorităților centrale desemnate să asiste la aplicarea regulamentului în materia răspunderii părintești. În cazul în care sunt desemnate mai multe autorități centrale, competența teritorială și materială a fiecărei autorități centrale trebuie indicată astfel cum se menționează la articolul 76

Autoritatea centrală desemnată să ofere asistență în ceea ce privește aplicarea regulamentului este Ministerul Muncii, Sistemului de Pensii, Familiei și Politicii Sociale.

Adresa și datele de contact ale autorității centrale sunt:

Ulica grada Vukovara 78

10000 Zagreb, Croația

E-mail: pisarnica@mrosp.hr

Telefon: + 385 1 5557 015, + 385 1 5557 363

Articolul 103 alineatul (1) litera (g) – dacă este cazul, categoriile de rude apropiate, pe lângă părinți, la care copilul poate fi plasat pe teritoriul unui stat membru, fără acordul prealabil al statului membru respectiv, astfel cum se menționează la articolul 82

În conformitate cu articolul 82, consimțământul Croației nu este necesar pentru plasarea unui copil la părinți sau la rude apropiate. În sensul articolului 82 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2019/1111 al Consiliului, bunicii, unchii, mătușile, frații/frații vitregi, surorile/surorile vitrege și copiii fraților/surorilor/fraților vitregi/surorilor vitrege sunt considerați rude apropiate.

Articolul 103 alineatul (1) litera (h) – limbile instituțiilor Uniunii Europene, altele decât limba proprie a unui stat membru, în care comunicările către autoritățile sale centrale pot fi acceptate în conformitate cu articolul 91 alineatul (3)

Ministerul Muncii, Sistemului de Pensii, Familiei și Politicii Sociale, în calitate de autoritate centrală a Croației, acceptă notificările atât în limba croată, cât și în limba engleză, pentru comunicările cu autoritățile centrale ale altor state membre.

Articolul 103 alineatul (1) litera (i) – limbile acceptate pentru traducerea cererilor și a documentelor însoțitoare trimise în temeiul articolelor 80, 81, 82 și a câmpurilor pentru text liber ale certificatelor menționate la articolul 91 alineatul (2)

Cererea și orice alte documente suplimentare trebuie să fie însoțite de o traducere în limba croată, ca limbă oficială a statului membru solicitat.

Ultima actualizare: 02/04/2024

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.