Regulamentul Bruxelles IIb - chestiuni în materie matrimonială și în materia răspunderii părintești (reformare)

Cipru

Conținut furnizat de
Cipru

Articolul 103 alineatul (1) litera (a) (prima parte) – Autoritățile publice sau orice altă autoritate autorizată să întocmească un act autentic astfel cum este definit la articolul 2 alineatul (2) punctul (2) litera (b) și autoritățile publice autorizate să înregistreze un acord astfel cum este definit la articolul 2 alineatul (2) punctul (3)

Nu se aplică.

Articolul 103 alineatul (1) litera (a) (a doua parte) – Autoritățile administrative care acordă asistența judiciară menționată la articolul 74 alineatul (2)

Nu se aplică.

Articolul 103 alineatul (1) litera (b) (prima parte) – Instanțele competente să elibereze certificate privind o hotărâre, în temeiul articolului 36 alineatul (1), și instanțele și autoritățile competente să elibereze un certificat pentru un act autentic sau un acord, astfel cum se menționează la articolul 66

Tribunalele de dreptul familiei [numai pentru hotărârile pronunțate în temeiul articolului 36 alineatul (1)].

Articolul 103 alineatul (1) litera (b) (a doua parte) – Instanțele competente pentru rectificarea certificatelor menționate la articolul 37 alineatul (1) și la articolul 48 alineatul (1), instanțele competente să elibereze un certificat care indică lipsa sau limitarea forței executorii, menționat la articolul 49; și instanțele și autoritățile competente să rectifice certificatele emise în conformitate cu articolul 66 alineatul (1) și menționate la articolul 67 alineatul (1)

Articolul 37 alineatul (1), articolul 48 alineatul (1) și articolul 49; Articolul 66 alineatul (1), astfel cum se menționează la articolul 67 alineatul (1)

În toate cazurile, instanțele competente sunt următoarele tribunale de dreptul familiei din fiecare district:

  • Tribunalul de dreptul familiei din Nicosia

Tel.: (+357) 22865601

Fax: (+357) 22302068

  • Tribunalul de dreptul familiei din Limassol

Tel.: (+357) 25806185

Fax: (+357) 25305054

  • Tribunalul de dreptul familiei din Larnaca/Famagusta

Tel.: (+357) 24802754

Fax: (+357) 24802800

  • Tribunalul de dreptul familiei din Paphos

Tel.: (+357) 26802626

Fax: (+357) 26306395

Email:  chief.reg@sc.judicial.gov.cy

Articolul 103 alineatul (1) litera (c) – instanțele competente pentru recunoașterea unei hotărâri [articolul 30 alineatul (3)] și pentru refuzul recunoașterii [articolul 40 alineatul (2)], precum și instanțele și autoritățile competente în ceea ce privește refuzul executării, contestare sau calea de atac inițiale sau ulterioare menționate la articolul 58 alineatul (1), la articolul 61 alineatul (2) și la articolul 62

NOTĂ: Versiunea în limba originală a acestei pagini greacă a fost modificată recent. Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.
Pagina este deja disponibilă în următoarele limbi: germanăenglezăfranceză.

Tribunalele de dreptul familiei competente pentru recunoașterea unei hotărâri [articolul 30 alineatul (3)], pentru refuzul recunoașterii [articolul 40 alineatul (2)] și pentru refuzul executării.

Curtea de apel de dreptul familiei competentă pentru o contestație sau o cale de atac menționată la articolul 58 alineatul (1) și la articolul 61 alineatul (2).

Cipru nu prevede posibilitatea introducerii unei noi contestații sau căi de atac în temeiul articolului 62 (nu există niciun mecanism de introducere a unei căi de atac în fața unei instanțe de al treilea grad de jurisdicție).

Articolul 103 alineatul (1) litera (d) – autoritățile competente în materie de executare menționate la articolul 52

Tribunalele de dreptul familiei.

Articolul 103 alineatul (1) litera (e) – căile de atac împotriva unei hotărâri privind cererea de refuz al executării menționată la articolele 61 și 62

NOTĂ: Versiunea în limba originală a acestei pagini greacă a fost modificată recent. Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.
Pagina este deja disponibilă în următoarele limbi: germanăenglezăfranceză.

Procedura de contestare aplicabilă împotriva unei hotărâri privind cererea de refuz al executării, astfel cum se menționează la articolele 61 și 62, se introduce la Curtea de apel de dreptul familiei.

Articolul 103 alineatul (1) litera (f) – numele, adresele și mijloacele de comunicare ale autorităților centrale desemnate să asiste la aplicarea regulamentului în materia răspunderii părintești. În cazul în care sunt desemnate mai multe autorități centrale, competența teritorială și materială a fiecărei autorități centrale trebuie indicată astfel cum se menționează la articolul 76

NOTĂ: Versiunea în limba originală a acestei pagini greacă a fost modificată recent. Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.
Pagina este deja disponibilă în următoarele limbi: germanăenglezăfranceză.

Ministry of Justice and Public Order

International Legal Cooperation Unit

Leoforos Athalassas 125

1461, Nicosia

CIPRU

Tel.: (+357) 22805951/950

Fax: (+357) 22518356

Email: registry@mjpo.gov.cy

Puncte de contact:

  • Yioulika Hadjiprodromou

Funcționar în cadrul departamentului Afaceri juridice

Tel.: (+357) 22805943

Fax: (+357) 22518328

Email: yhadjiprodromou@mjpo.gov.cy

  • Troodia Dionysiou

Funcționar administrativ

Tel.: (+357) 22805932

Fax: (+357) 22518328

Email: tdionysiou@mjpo.gov.cy

  • Constantina Sophocleous

Funcționar administrativ

Tel.: (+357) 22805973

Fax: (+357) 22518328

Email: csophocleous@mjpo.gov.cy

Articolul 103 alineatul (1) litera (g) – dacă este cazul, categoriile de rude apropiate, pe lângă părinți, la care copilul poate fi plasat pe teritoriul unui stat membru, fără acordul prealabil al statului membru respectiv, astfel cum se menționează la articolul 82

În cazul în care un copil este luat de la familia sa, serviciile de protecție socială analizează cercul familial mai larg (de exemplu, bunici, unchi/mătuși) pentru a plasa eventual copilul la ei. În cazul în care nicio persoană din cercul familial mai larg nu este considerată adecvată, se ia în considerare și cercul social mai larg. În cazul în care nicio persoană din cercul familial sau social mai larg nu este adecvată, serviciile de protecție socială vor plasa copilul la o familie substitutivă autorizată sau într-un centru de plasament.

În cazul în care există rude apropiate (de exemplu, bunici), procedurile de obținere a consimțământului și de plasare a copiilor sunt simplificate.

Articolul 103 alineatul (1) litera (h) – limbile instituțiilor Uniunii Europene, altele decât limba proprie a unui stat membru, în care comunicările către autoritățile sale centrale pot fi acceptate în conformitate cu articolul 91 alineatul (3)

Limba greacă și limba engleză.

Articolul 103 alineatul (1) litera (i) – limbile acceptate pentru traducerea cererilor și a documentelor însoțitoare trimise în temeiul articolelor 80, 81, 82 și a câmpurilor pentru text liber ale certificatelor menționate la articolul 91 alineatul (2)

Limba greacă și limba engleză.

Ultima actualizare: 05/04/2024

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.