Regulamentul Bruxelles IIb - chestiuni în materie matrimonială și în materia răspunderii părintești (reformare)

Cehia

Conținut furnizat de
Cehia

Articolul 103 alineatul (1) litera (a) (prima parte) – Autoritățile publice sau orice altă autoritate autorizată să întocmească un act autentic astfel cum este definit la articolul 2 alineatul (2) punctul (2) litera (b) și autoritățile publice autorizate să înregistreze un acord astfel cum este definit la articolul 2 alineatul (2) punctul (3)

Nu se aplică.

Articolul 103 alineatul (1) litera (a) (a doua parte) – Autoritățile administrative care acordă asistența judiciară menționată la articolul 74 alineatul (2)

Baroul ceh (Česká advokátní komora)

Filiala din Brno

nám. Svobody 84/15

602 00 Brno

Telefon: +420 513 030 111
E-mail: brno@cak.cz

Site web: https://www.cak.cz/en/

Articolul 103 alineatul (1) litera (b) (prima parte) – Instanțele competente să elibereze certificate privind o hotărâre, în temeiul articolului 36 alineatul (1), și instanțele și autoritățile competente să elibereze un certificat pentru un act autentic sau un acord, astfel cum se menționează la articolul 66

 • Articolul 36 alineatul (1)

Instanța competentă să emită un certificat privind o hotărâre judecătorească

(a) o instanță districtuală (okresní soudy)

(b) o instanță districtuală (okresní soudy)

(c) Tribunalul din Brno (Městský soud v Brně).

 • Articolul 66

Instanțele și autoritățile competente să elibereze un certificat referitor la un act autentic sau la un acord

Nu se aplică.

Articolul 103 alineatul (1) litera (b) (a doua parte) – Instanțele competente pentru rectificarea certificatelor menționate la articolul 37 alineatul (1) și la articolul 48 alineatul (1), instanțele competente să elibereze un certificat care indică lipsa sau limitarea forței executorii, menționat la articolul 49; și instanțele și autoritățile competente să rectifice certificatele emise în conformitate cu articolul 66 alineatul (1) și menționate la articolul 67 alineatul (1)

 • Articolul 37 alineatul (1) și articolul 48 alineatul (1)

Instanțele competente să rectifice un certificat

Articolul 37 alineatul (1)

(a) o instanță districtuală (okresní soudy)

(b) o instanță districtuală (okresní soudy)

(c) Tribunalul din Brno (Městský soud v Brně).

Articolul 48 alineatul (1) – instanțele competente să rectifice certificatul

(a) o instanță districtuală (okresní soudy) - Articolul 42 alineatul (1) litera (a)

(b) o instanță districtuală - Articolul 42 alineatul (1) litera (b) – articolul 29 alineatul (6)

 • Articolul 49

Instanța competentă să elibereze un certificat privind lipsa sau limitarea forței executorii a unei hotărâri certificate

(a) o instanță districtuală (okresní soudy) - Articolul 42 alineatul (1) litera (a)

(a) o instanță districtuală (okresní soudy) - Articolul 42 alineatul (1) litera (b)

Articolul 103 alineatul (1) litera (c) – instanțele competente pentru recunoașterea unei hotărâri [articolul 30 alineatul (3)] și pentru refuzul recunoașterii [articolul 40 alineatul (2)], precum și instanțele și autoritățile competente în ceea ce privește refuzul executării, contestare sau calea de atac inițiale sau ulterioare menționate la articolul 58 alineatul (1), la articolul 61 alineatul (2) și la articolul 62

 • Articolul 30 alineatul (3)

Instanțele competente în materia recunoașterii unei hotărâri judecătorești

O instanță districtuală (okresní soudy)

 • Articolul 40 alineatul (2)

Instanța competentă să refuze recunoașterea unei hotărâri judecătorești

O instanță districtuală (okresní soudy)

 • Articolul 58 alineatul (1)

Instanța competentă să refuze executarea unei hotărâri judecătorești

O instanță districtuală (okresní soudy)

 • Articolul 61 alineatul (2)

Instanțele la care se poate introduce o cale de atac sau o contestație împotriva hotărârii privind cererea de refuz al executării

O instanță districtuală (okresní soudy)

 • Articolul 62

Instanțele la care se poate introduce o cale de atac sau o contestație ulterioară împotriva unei hotărâri pronunțate în temeiul articolului 61 alineatul (2)

O instanță districtuală (okresní soudy)

Articolul 103 alineatul (1) litera (d) – autoritățile competente în materie de executare menționate la articolul 52

Instanțele districtuale și/sau executorii judecătorești.

Articolul 103 alineatul (1) litera (e) – căile de atac împotriva unei hotărâri privind cererea de refuz al executării menționată la articolele 61 și 62

 • Articolul 61

Calea de atac sau contestația împotriva unei hotărâri de refuz al executării, în temeiul articolelor 61 și 62

Apelul (odvolání) prevăzut la articolul 201 și următoarele din Legea nr. 99/1963 (Codul de procedură civilă), astfel cum a fost modificată

 • Articolul 62

Calea de atac sau contestația ulterioară împotriva unei hotărâri de refuz al executării, în temeiul articolelor 61 și 62

Recursul în anulare (žaloba pro zmatečnost) prevăzut la articolul 229 și următoarele din Legea nr. 99/1963 (Codul de procedură civilă), astfel cum a fost modificată

Recursul (dovolání) prevăzut la articolul 236 și următoarele din Legea nr. 99/1963 (Codul de procedură civilă), astfel cum a fost modificată

Articolul 103 alineatul (1) litera (f) – numele, adresele și mijloacele de comunicare ale autorităților centrale desemnate să asiste la aplicarea regulamentului în materia răspunderii părintești. În cazul în care sunt desemnate mai multe autorități centrale, competența teritorială și materială a fiecărei autorități centrale trebuie indicată astfel cum se menționează la articolul 76

Biroul pentru protecția juridică internațională a copiilor (Úřad pro mezinárodně právní ochranu dětí)

Šilingrovo náměstí 3

602 00 Brno

Republica Cehă

Telefon: 00420 542 215 522

Număr de fax: 00420 542 212 836

E-mail: podatelna@umpod.cz

Site web: http://www.umpod.cz/

Contact:

Zdeněk Kapitán, director

Markéta Kačerová Nováková, director adjunct

Articolul 103 alineatul (1) litera (g) – dacă este cazul, categoriile de rude apropiate, pe lângă părinți, la care copilul poate fi plasat pe teritoriul unui stat membru, fără acordul prealabil al statului membru respectiv, astfel cum se menționează la articolul 82

Nu se aplică.

Articolul 103 alineatul (1) litera (h) – limbile instituțiilor Uniunii Europene, altele decât limba proprie a unui stat membru, în care comunicările către autoritățile sale centrale pot fi acceptate în conformitate cu articolul 91 alineatul (3)

Cehă, slovacă, engleză.

Articolul 103 alineatul (1) litera (i) – limbile acceptate pentru traducerea cererilor și a documentelor însoțitoare trimise în temeiul articolelor 80, 81, 82 și a câmpurilor pentru text liber ale certificatelor menționate la articolul 91 alineatul (2)

 • Articolele 80, 81 și 82

Cehă, slovacă

 • Articolul 91 alineatul (2)

Cehă, slovacă

Ultima actualizare: 12/05/2024

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.