Regulamentul Bruxelles IIb - chestiuni în materie matrimonială și în materia răspunderii părintești (reformare)

Estonia

Conținut furnizat de
Estonia

GĂSIREA INSTANŢELOR/AUTORITĂȚILOR COMPETENTE

Instrumentul de căutare de mai jos vă va ajuta să identificați instanțele/autoritățile competente pentru un anumit instrument juridic european. Rețineți că deși am făcut eforturi pentru a stabili exactitatea rezultatelor, este posibil ca anumite cazuri excepționale privind determinarea competenței să nu fie acoperite.

Estonia

Dreptul familiei - Regulamentul Bruxelles IIb - chestiuni în materie matrimonială și în materia răspunderii părintești (reformare)


*mențiuni obligatorii

Articolul 103 alineatul (1) litera (a) (prima parte) – Autoritățile publice sau orice altă autoritate autorizată să întocmească un act autentic astfel cum este definit la articolul 2 alineatul (2) punctul (2) litera (b) și autoritățile publice autorizate să înregistreze un acord astfel cum este definit la articolul 2 alineatul (2) punctul (3)

Întocmirea unui act autentic menționat la articolul 2 alineatul (2) punctul (2) litera (b) este de competența notarilor. O listă a notarilor este disponibilă pe site-ul Camerei Notarilor (Notarite Koda).

Înregistrarea unui acord menționat la articolul 2 alineatul (2) punctul (3) este de competența oficiului de stare civilă al autorității locale a centrului regional (maakonnakeskus). O listă a acestor oficii este disponibilă aici.

Articolul 103 alineatul (1) litera (a) (a doua parte) – Autoritățile administrative care acordă asistența judiciară menționată la articolul 74 alineatul (2)

În prezent, nu există o astfel de autoritate administrativă în Estonia. În Estonia, serviciile prestate de notari și de oficiile de stare civilă nu sunt gratuite.

Articolul 103 alineatul (1) litera (b) (prima parte) – Instanțele competente să elibereze certificate privind o hotărâre, în temeiul articolului 36 alineatul (1), și instanțele și autoritățile competente să elibereze un certificat pentru un act autentic sau un acord, astfel cum se menționează la articolul 66

În Estonia, sarcina eliberării certificatelor privind o hotărâre menționată la articolul 36 alineatul (1) îi revine instanței regionale.

Certificatele privind un act autentic întocmit de un notar sau certificatele privind un acord autentic întocmit de un oficiu de stare civilă, astfel cum sunt menționate la articolul 66, pot fi eliberate fie de un notar, fie de oficiul de stare civilă al autorității locale a centrului comitatului. Puteți găsi aici o listă a notarilor și aici o listă a oficiilor de stare civilă.

Articolul 103 alineatul (1) litera (b) (a doua parte) – Instanțele competente pentru rectificarea certificatelor menționate la articolul 37 alineatul (1) și la articolul 48 alineatul (1), instanțele competente să elibereze un certificat care indică lipsa sau limitarea forței executorii, menționat la articolul 49; și instanțele și autoritățile competente să rectifice certificatele emise în conformitate cu articolul 66 alineatul (1) și menționate la articolul 67 alineatul (1)

În Estonia, rectificarea certificatului menționat la articolul 37 alineatul (1) și la articolul 48 alineatul (1) și eliberarea certificatului menționat la articolul 49 sunt de competența unei instanțe regionale.

Rectificarea unui certificat privind un act autentic întocmit de un notar, astfel cum este menționat la articolul 67 alineatul (1), este de competența notarilor. O listă a notarilor este disponibilă aici.

Rectificarea unui certificat privind un acord autentic întocmit de un oficiu de stare civilă, astfel cum este menționat la articolul 67 alineatul (1), este de competența autorității locale a centrului regional. O listă a acestor oficii este disponibilă aici.

Articolul 103 alineatul (1) litera (c) – instanțele competente pentru recunoașterea unei hotărâri [articolul 30 alineatul (3)] și pentru refuzul recunoașterii [articolul 40 alineatul (2)], precum și instanțele și autoritățile competente în ceea ce privește refuzul executării, contestare sau calea de atac inițiale sau ulterioare menționate la articolul 58 alineatul (1), la articolul 61 alineatul (2) și la articolul 62

Cererile prevăzute la articolul 30 alineatul (3), articolul 40 alineatul (2) și articolul 58 alineatul (1) se depun la instanța regională. Cererea prevăzută la articolul 61 alineatul (2) se depune la instanța districtuală, iar cererea prevăzută la articolul 62 se înaintează Curții Supreme.

Articolul 103 alineatul (1) litera (d) – autoritățile competente în materie de executare menționate la articolul 52

În Estonia, executorii judecătorești au competența de a executa hotărârile. Reclamantul alege un executor judecătoresc din zona în care locuiește debitorul. Executorii judecătorești își desfășoară activitatea în patru districte ale instanțelor regionale: Harjumaa, Pärnumaa, Tartumaa și Virumaa.

O listă a executorilor judecătorești este disponibilă pe site-ul Camerei executorilor judecătorești și a administratorilor judiciari (Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koda).

Articolul 103 alineatul (1) litera (e) – căile de atac împotriva unei hotărâri privind cererea de refuz al executării menționată la articolele 61 și 62

În Estonia, contestația menționată la articolul 61 se depune la instanța districtuală, iar contestația menționată la articolul 62 se înaintează Curții Supreme.

Articolul 103 alineatul (1) litera (f) – numele, adresele și mijloacele de comunicare ale autorităților centrale desemnate să asiste la aplicarea regulamentului în materia răspunderii părintești. În cazul în care sunt desemnate mai multe autorități centrale, competența teritorială și materială a fiecărei autorități centrale trebuie indicată astfel cum se menționează la articolul 76

În ceea ce privește articolul 77 alineatul (1), articolul 79 literele (c), (d) și (e) și articolul 81, autoritatea centrală din Estonia este:

Ministry of Justice (Justiitsministeerium)

International Judicial Cooperation Division

Suur-Ameerika 1, 10122 Tallinn

E-mail: central.authority@just.ee,

Tel.: (+372) 620 8183, (+372) 620 8186, (+372) 620 8190

În ceea ce privește articolul 79 literele (a), (b), (f) și (g) și articolele 80 și 82, autoritatea centrală din Estonia este:

Social Insurance Board (Sotsiaalkindlustusamet)

Paldiski mnt 80, 15092 Tallinn

E-mail: childprotection@sotsiaalkindlustusamet.ee,

Tel.: (+372) 612 1360, (+372) 531 8850, (+372) 5345 1792

Articolul 103 alineatul (1) litera (g) – dacă este cazul, categoriile de rude apropiate, pe lângă părinți, la care copilul poate fi plasat pe teritoriul unui stat membru, fără acordul prealabil al statului membru respectiv, astfel cum se menționează la articolul 82

În Estonia, copiii pot fi plasați fără consimțământ prealabil doar la un părinte.

Articolul 103 alineatul (1) litera (h) – limbile instituțiilor Uniunii Europene, altele decât limba proprie a unui stat membru, în care comunicările către autoritățile sale centrale pot fi acceptate în conformitate cu articolul 91 alineatul (3)

În conformitate cu articolul 91 alineatul (3), autoritățile centrale estoniene acceptă comunicări atât în limba estonă, cât și în limba engleză.

Articolul 103 alineatul (1) litera (i) – limbile acceptate pentru traducerea cererilor și a documentelor însoțitoare trimise în temeiul articolelor 80, 81, 82 și a câmpurilor pentru text liber ale certificatelor menționate la articolul 91 alineatul (2)

În conformitate cu articolul 91 alineatul (2), limbile acceptate pentru traducerea cererilor și a documentelor însoțitoare menționate la articolele 80, 81 și 82 și a câmpurilor pentru text liber ale certificatelor sunt estona și engleza.

Ultima actualizare: 18/07/2023

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.