Regulamentul Bruxelles IIb - chestiuni în materie matrimonială și în materia răspunderii părintești (reformare)

Finlanda

Conținut furnizat de
Finlanda

Articolul 103 alineatul (1) litera (a) (prima parte) – Autoritățile publice sau orice altă autoritate autorizată să întocmească un act autentic astfel cum este definit la articolul 2 alineatul (2) punctul (2) litera (b) și autoritățile publice autorizate să înregistreze un acord astfel cum este definit la articolul 2 alineatul (2) punctul (3)

Legislația finlandeză nu cuprinde dispoziții privind actele autentice sau acordurile înregistrate în sensul regulamentului.

Articolul 103 alineatul (1) litera (a) (a doua parte) – Autoritățile administrative care acordă asistența judiciară menționată la articolul 74 alineatul (2)

În Finlanda, autoritatea administrativă menționată la articolul 74 alineatul (2) este Biroul afacerilor sociale (finlandeză: Sosiaalilautakunta; suedeză: Socialnämnd),

Autoritatea competentă care poate certifica faptul că solicitanții îndeplinesc cerințele pentru a beneficia de asistență judiciară: Biroul de asistență judiciară (finlandeză: oikeusaputoimisto; suedeză: rättshjälpsbyrå).

Articolul 103 alineatul (1) litera (b) (prima parte) – Instanțele competente să elibereze certificate privind o hotărâre, în temeiul articolului 36 alineatul (1), și instanțele și autoritățile competente să elibereze un certificat pentru un act autentic sau un acord, astfel cum se menționează la articolul 66

Certificatul menționat la articolul 36 alineatul (1) este eliberat de instanța judecătorească sau de autoritatea care a pronunțat hotărârea sau a aprobat acordul.

Articolul 103 alineatul (1) litera (b) (a doua parte) – Instanțele competente pentru rectificarea certificatelor menționate la articolul 37 alineatul (1) și la articolul 48 alineatul (1), instanțele competente să elibereze un certificat care indică lipsa sau limitarea forței executorii, menționat la articolul 49; și instanțele și autoritățile competente să rectifice certificatele emise în conformitate cu articolul 66 alineatul (1) și menționate la articolul 67 alineatul (1)

Instanțele competente să rectifice certificatele emise în conformitate cu articolul 37 alineatul (1) și cu articolul 48 alineatul (1): Instanța judecătorească sau oricare altă autoritate care a pronunțat hotărârea.

Instanțele competente să elibereze certificatele privind lipsa sau limitarea forței executorii menționate la articolul 49: instanța judecătorească sau oricare altă autoritate care a suspendat sau a respins executarea sau a cărei hotărâre nu mai este executorie sau a cărei forță executorie este limitată.

Articolul 103 alineatul (1) litera (c) – instanțele competente pentru recunoașterea unei hotărâri [articolul 30 alineatul (3)] și pentru refuzul recunoașterii [articolul 40 alineatul (2)], precum și instanțele și autoritățile competente în ceea ce privește refuzul executării, contestare sau calea de atac inițiale sau ulterioare menționate la articolul 58 alineatul (1), la articolul 61 alineatul (2) și la articolul 62

Instanțele competente să recunoască o hotărâre menționată la articolul 30 alineatul (3) și să refuze recunoașterea unei hotărâri [articolul 40 alineatul (2)]: instranța districtuală (finlandeză: käräjäoikeus; suedeză: tingsrätt).

Instanțele și autoritățile competente pentru refuzul executării menționat la articolul 58 alineatul (1): instranța districtuală (finlandeză: käräjäoikeus; suedeză: tingsrätt).

Autoritățile și instanțele menționate la articolul 61 alineatul (2) din regulament: Curtea de Apel (finlandeză: hovioikeus; suedeză: hovrätt).

Autoritățile și instanțele menționate la articolul 62 din regulament: Curtea Supremă (finlandeză: korkein oikeus; suedeză: högsta domstolen).

Articolul 103 alineatul (1) litera (d) – autoritățile competente în materie de executare menționate la articolul 52

În cazul în care executarea privește încredințarea, reședința sau dreptul de vizitare a copilului sau înapoierea copilului în alt stat membru: instranța districtuală (finlandeză: käräjäoikeus; suedeză: tingsrätt).

Dacă au trecut mai puțin de trei ani de la pronunțarea hotărârii privind încredințarea, reședința sau dreptul de vizitare a copilului sau înapoierea copilului în alt stat membru, cererea de executare a hotărârii poate fi adresată unui executor judecătoresc, în locul unei instanțe.

Dacă executarea se referă la cheltuieli judiciare: Autoritatea națională finlandeză de executare (finlandeză: Ulosottoviranomainen; suedeză: Utsökningsmyndighet).

Articolul 103 alineatul (1) litera (e) – căile de atac împotriva unei hotărâri privind cererea de refuz al executării menționată la articolele 61 și 62

Articolul 61 alineatul (2): căile de atac împotriva unei hotărâri privind refuzul executării pot fi introduse în fața unei curți de apel. Căile de atac adresate unei curți de apel trebuie trimise la grefa instanței districtuale care a pronunțat hotărârea.

Articolul 62: Curtea Supremă. Căile de atac adresate Curții Supreme trebuie trimise la grefa curții de apel care a pronunțat hotărârea.

Articolul 103 alineatul (1) litera (f) – numele, adresele și mijloacele de comunicare ale autorităților centrale desemnate să asiste la aplicarea regulamentului în materia răspunderii părintești. În cazul în care sunt desemnate mai multe autorități centrale, competența teritorială și materială a fiecărei autorități centrale trebuie indicată astfel cum se menționează la articolul 76

Oikeusministeriö (Ministerul Justiției)

Kansainvälinen oikeusapu (Asistență judiciară internațională)

PL 25

00023 Valtioneuvosto

Tel.: +358 9 1606 7628

Fax: +358 9 1606 7524

Email central.authority.om@gov.fi

Articolul 103 alineatul (1) litera (g) – dacă este cazul, categoriile de rude apropiate, pe lângă părinți, la care copilul poate fi plasat pe teritoriul unui stat membru, fără acordul prealabil al statului membru respectiv, astfel cum se menționează la articolul 82

În Finlanda nu există categoriile de rude apropiate menționate la articolul 82 alineatul (2).

Articolul 103 alineatul (1) litera (h) – limbile instituțiilor Uniunii Europene, altele decât limba proprie a unui stat membru, în care comunicările către autoritățile sale centrale pot fi acceptate în conformitate cu articolul 91 alineatul (3)

Pe lângă limbile finlandeză și suedeză, se acceptă și limba engleză.

Articolul 103 alineatul (1) litera (i) – limbile acceptate pentru traducerea cererilor și a documentelor însoțitoare trimise în temeiul articolelor 80, 81, 82 și a câmpurilor pentru text liber ale certificatelor menționate la articolul 91 alineatul (2)

Articolul 91 alineatul (2): Pe lângă limbile finlandeză și suedeză, se acceptă și limba engleză.

Ultima actualizare: 22/03/2024

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.