Regulamentul Bruxelles IIb - chestiuni în materie matrimonială și în materia răspunderii părintești (reformare)

Grecia

Conținut furnizat de
Grecia

GĂSIREA INSTANŢELOR/AUTORITĂȚILOR COMPETENTE

Instrumentul de căutare de mai jos vă va ajuta să identificați instanțele/autoritățile competente pentru un anumit instrument juridic european. Rețineți că deși am făcut eforturi pentru a stabili exactitatea rezultatelor, este posibil ca anumite cazuri excepționale privind determinarea competenței să nu fie acoperite.

Grecia

Dreptul familiei - Regulamentul Bruxelles IIb - chestiuni în materie matrimonială și în materia răspunderii părintești (reformare)


*mențiuni obligatorii

Articolul 103 alineatul (1) litera (a) (prima parte) – Autoritățile publice sau orice altă autoritate autorizată să întocmească un act autentic astfel cum este definit la articolul 2 alineatul (2) punctul (2) litera (b) și autoritățile publice autorizate să înregistreze un acord astfel cum este definit la articolul 2 alineatul (2) punctul (3)

  • Autoritatea menționată la articolul 2 alineatul (2) punctul (2) litera (b): orice autoritate administrativă și centrele de informare pentru cetățeni (Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών). Acest lucru este valabil și pentru avocați și notari, în conformitate cu dispozițiile care reglementează exercitarea funcțiilor lor.
  • Autoritatea menționată la articolul 2 alineatul (2) punctul (3): instanța de prim grad de jurisdicție sau notarul.
  • Autoritatea menționată la articolul 2 alineatul (2) punctul (2) litera (b): -

Articolul 103 alineatul (1) litera (a) (a doua parte) – Autoritățile administrative care acordă asistența judiciară menționată la articolul 74 alineatul (2)

În Grecia, „autoritățile administrative” nu sunt implicate în procedura de acordare de asistență juridică. Autoritățile competente sunt instanțele competente din punct de vedere teritorial și material.

Articolul 103 alineatul (1) litera (b) (prima parte) – Instanțele competente să elibereze certificate privind o hotărâre, în temeiul articolului 36 alineatul (1), și instanțele și autoritățile competente să elibereze un certificat pentru un act autentic sau un acord, astfel cum se menționează la articolul 66

În sensul articolului 36 alineatul (1), instanța care a emis hotărârea sau autoritatea (notarul) care a eliberat documentul este competentă să elibereze certificatele.

În sensul articolului 66, instanța care a emis hotărârea sau autoritatea (notarul) care a eliberat documentul este competentă să elibereze certificatele.

Articolul 103 alineatul (1) litera (b) (a doua parte) – Instanțele competente pentru rectificarea certificatelor menționate la articolul 37 alineatul (1) și la articolul 48 alineatul (1), instanțele competente să elibereze un certificat care indică lipsa sau limitarea forței executorii, menționat la articolul 49; și instanțele și autoritățile competente să rectifice certificatele emise în conformitate cu articolul 66 alineatul (1) și menționate la articolul 67 alineatul (1)

Instanța care a pronunțat hotărârea este competentă să rectifice și să revoce certificatele.

Instanța care a pronunțat hotărârea este competentă să elibereze un certificat privind lipsa sau limitarea forței executorii a unei hotărâri certificate.

Articolul 103 alineatul (1) litera (c) – instanțele competente pentru recunoașterea unei hotărâri [articolul 30 alineatul (3)] și pentru refuzul recunoașterii [articolul 40 alineatul (2)], precum și instanțele și autoritățile competente în ceea ce privește refuzul executării, contestare sau calea de atac inițiale sau ulterioare menționate la articolul 58 alineatul (1), la articolul 61 alineatul (2) și la articolul 62

Instanța competentă să recunoască o hotărâre – articolul 30 alineatul (3), să refuze recunoașterea – articolul 40 alineatul (2) și să refuze executarea – articolul 58 alineatul (1) este singura instanță de prim grad de jurisdicție în complet de judecător unic (Μονομελές Πρωτοδικείο) de la locul de reședință al persoanei împotriva căreia se solicită executarea. În cazul în care reședința persoanei menționate mai sus nu este stabilită, se ia în considerare regiunea locului său de reședință și, în caz contrar, este competentă instanța de prim grad de jurisdicție în complet de judecător unic din Atena.

În cazul unei contestații sau al unei căi de atac – articolul 61 alineatul (2), este competentă Curtea de Apel (Εφετείο).

În cazul unei noi contestații sau al unui nou recurs – articolul 62, este competentă Curtea de Casație (Άρειος Πάγος).

Articolul 103 alineatul (1) litera (d) – autoritățile competente în materie de executare menționate la articolul 52

Autoritatea de executare competentă este executorul judecătoresc.

Articolul 103 alineatul (1) litera (e) – căile de atac împotriva unei hotărâri privind cererea de refuz al executării menționată la articolele 61 și 62

Instanța de apel este sesizată (prin recurs) cu privire la contestație sau la calea de atac în conformitate cu articolul 61, în timp ce noua contestație sau noua cale de atac este introdusă (prin recurs) la Curtea de Casație în conformitate cu articolul 62.

Articolul 103 alineatul (1) litera (f) – numele, adresele și mijloacele de comunicare ale autorităților centrale desemnate să asiste la aplicarea regulamentului în materia răspunderii părintești. În cazul în care sunt desemnate mai multe autorități centrale, competența teritorială și materială a fiecărei autorități centrale trebuie indicată astfel cum se menționează la articolul 76

Conform articolului 76, autoritatea centrală este Departamentul de drept internațional privat din cadrul Ministerului Justiției.

Șeful Direcției „Chestiuni juridice speciale”:

Dl. Vasilios Sarigiannidis

Șeful Departamentului de drept internațional privat:

Dna Xanthipi Pappa

Mesogeion 96, 11527 Atena

Tel.: +30 213 130 7312, +30 213 130 7480

E-mail: vsarigiannidis@justice.gov.gr, xpappa@justice.gov.gr, civilunit@justice.gov.gr

Articolul 103 alineatul (1) litera (g) – dacă este cazul, categoriile de rude apropiate, pe lângă părinți, la care copilul poate fi plasat pe teritoriul unui stat membru, fără acordul prealabil al statului membru respectiv, astfel cum se menționează la articolul 82

Grecia nu a decis că aprobarea menționată la alineatul (1) nu este necesară pentru niciun alt plasament în afară de plasarea sub responsabilitatea părintelui.

Articolul 103 alineatul (1) litera (h) – limbile instituțiilor Uniunii Europene, altele decât limba proprie a unui stat membru, în care comunicările către autoritățile sale centrale pot fi acceptate în conformitate cu articolul 91 alineatul (3)

Greacă, engleză.

Articolul 103 alineatul (1) litera (i) – limbile acceptate pentru traducerea cererilor și a documentelor însoțitoare trimise în temeiul articolelor 80, 81, 82 și a câmpurilor pentru text liber ale certificatelor menționate la articolul 91 alineatul (2)

  • Articolul 80 alineatul (3): greacă
  • Articolul 81 alineatul (2): greacă
  • Articolul 82 alineatul (4): greacă
  • Articolul 91 alineatul (2)
Ultima actualizare: 06/09/2023

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.