Regulamentul Bruxelles IIb - chestiuni în materie matrimonială și în materia răspunderii părintești (reformare)

Ungaria

Conținut furnizat de
Ungaria

GĂSIREA INSTANŢELOR/AUTORITĂȚILOR COMPETENTE

Instrumentul de căutare de mai jos vă va ajuta să identificați instanțele/autoritățile competente pentru un anumit instrument juridic european. Rețineți că deși am făcut eforturi pentru a stabili exactitatea rezultatelor, este posibil ca anumite cazuri excepționale privind determinarea competenței să nu fie acoperite.

Ungaria

Dreptul familiei - Regulamentul Bruxelles IIb - chestiuni în materie matrimonială și în materia răspunderii părintești (reformare)


*mențiuni obligatorii

Articolul 103 alineatul (1) litera (a) (prima parte) – Autoritățile publice sau orice altă autoritate autorizată să întocmească un act autentic astfel cum este definit la articolul 2 alineatul (2) punctul (2) litera (b) și autoritățile publice autorizate să înregistreze un acord astfel cum este definit la articolul 2 alineatul (2) punctul (3)

Nu se aplică în dreptul maghiar.

Articolul 103 alineatul (1) litera (a) (a doua parte) – Autoritățile administrative care acordă asistența judiciară menționată la articolul 74 alineatul (2)

Nu se aplică în dreptul maghiar.

Articolul 103 alineatul (1) litera (b) (prima parte) – Instanțele competente să elibereze certificate privind o hotărâre, în temeiul articolului 36 alineatul (1), și instanțele și autoritățile competente să elibereze un certificat pentru un act autentic sau un acord, astfel cum se menționează la articolul 66

Certificatele din anexa II sunt emise de instanța care a statuat în primă instanță [articolul 36 alineatul (1) litera (a)]. Certificatele din anexa III sunt eliberate de instanța care a statuat în primă instanță și de autoritatea competentă în materie de tutelă [articolul 36 alineatul (1) litera (b)]. Certificatele din anexa IV sunt eliberate de instanța care a statuat în primă instanță (Pesti Központi Kerületi Bíróság - Tribunalul Central din districtul Pest) [articolul 36 alineatul (1) litera (a)]. Articolul 66 nu este relevant în dreptul maghiar.

Articolul 103 alineatul (1) litera (b) (a doua parte) – Instanțele competente pentru rectificarea certificatelor menționate la articolul 37 alineatul (1) și la articolul 48 alineatul (1), instanțele competente să elibereze un certificat care indică lipsa sau limitarea forței executorii, menționat la articolul 49; și instanțele și autoritățile competente să rectifice certificatele emise în conformitate cu articolul 66 alineatul (1) și menționate la articolul 67 alineatul (1)

Certificatele din anexa II sunt rectificate de instanța care a statuat în primă instanță [articolul 37 alineatul (1)]. Certificatele din anexa III sunt rectificate de instanța care a statuat în primă instanță sau – dacă au fost eliberate de autoritatea tutelară – de un birou guvernamental (kormányhivatal) din capitală sau dintr-un departament, în exercitarea atribuțiilor sale în materie de protecție a copilului și de tutelă [articolul 37 alineatul (1)]. Certificatele din anexa IV sunt rectificate de instanța care a statuat în primă instanță (Pesti Központi Kerületi Bíróság - Tribunalul Central din districtul Pest) [articolul 37 alineatul (1)]. Certificatele din anexa V sunt rectificate de instanța care a statuat în primă instanță sau – dacă au fost eliberate de autoritatea tutelară – de un birou guvernamental (kormányhivatal) din capitală sau dintr-un departament, în exercitarea atribuțiilor sale în materie de protecție a copilului și de tutelă [articolul 48 alineatul (1)]. Certificatele din anexa VI sunt rectificate de instanța de prim grad de jurisdicție [articolul 48 alineatul (1)]. Certificatele din anexa VII sunt eliberate de instanța care a statuat în primă instanță și de autoritatea competentă în materie de tutelă [articolul 49 alineatul (1)]. Articolul 66 nu este relevant în dreptul maghiar.

Articolul 103 alineatul (1) litera (c) – instanțele competente pentru recunoașterea unei hotărâri [articolul 30 alineatul (3)] și pentru refuzul recunoașterii [articolul 40 alineatul (2)], precum și instanțele și autoritățile competente în ceea ce privește refuzul executării, contestare sau calea de atac inițiale sau ulterioare menționate la articolul 58 alineatul (1), la articolul 61 alineatul (2) și la articolul 62

Articolul 30 alineatul (3): Instanța competentă este instanța districtuală din raza teritorială a instanței regionale în care pârâtul își are domiciliul sau, în subsidiar, reședința obișnuită în Ungaria (în Budapesta, Tribunalul Central al Districtului Buda); Dacă pârâtul nu are domiciliu sau reședința obișnuită în Ungaria, instanța districtuală din raza teritorială a instanței regionale în care solicitantul își are domiciliul sau, în subsidiar, reședința obișnuită în Ungaria (în Budapesta, Tribunalul Central al Districtului Buda) sau, în cazul în care reclamantul nu are domiciliul, sediul social sau reședința obișnuită în Ungaria, Tribunalul Central al Districtului Buda.

Articolul 52: Cu excepția hotărârilor judecătorești, a actelor autentice sau a acordurilor privind dreptul de vizită, instanța competentă este instanța districtuală din raza teritorială a instanței regionale în care partea obligată sau copilul își are reședința obișnuită (la Budapesta, Tribunalul Central al Districtului Buda); în cazul hotărârilor judecătorești, al actelor autentice sau al acordurilor privind dreptul de vizită, instanța competentă este instanța districtuală unde copilul vizat de dreptul de vizită își are domiciliul sau, în subsidiar, reședința în Ungaria sau, în lipsa domiciliului sau reședinței în Ungaria, Tribunalul Central al Districtului Buda.

Articolul 40 alineatul (2): Instanța competentă este instanța districtuală din raza teritorială a instanței regionale în care pârâtul își are domiciliul sau, în subsidiar, reședința obișnuită în Ungaria (în Budapesta, Tribunalul Central al Districtului Buda); Dacă pârâtul nu are domiciliu sau reședința obișnuită în Ungaria, instanța districtuală din raza teritorială a instanței regionale în care solicitantul își are domiciliul sau, în subsidiar, reședința obișnuită în Ungaria (în Budapesta, Tribunalul Central al Districtului Buda) sau, în cazul în care reclamantul nu are domiciliul, sediul social sau reședința obișnuită în Ungaria, Tribunalul Central al Districtului Buda.

Articolul 58 alineatul (1): Cererile trebuie depuse la instanța care dispune executarea.

Articolul 61 alineatul (2): Căile de atac trebuie introduse în fața instanței de prim grad de jurisdicție și sunt soluționate de instanța regională.

Articolul 62: Cererile de reexaminare trebuie depuse la instanța care a pronunțat hotărârea în primă instanță și sunt soluționate de Curia.

Articolul 103 alineatul (1) litera (d) – autoritățile competente în materie de executare menționate la articolul 52

Cu excepția hotărârilor judecătorești, a actelor autentice sau a acordurilor privind dreptul de vizită, instanța competentă este instanța districtuală din raza teritorială a instanței regionale în care partea obligată sau copilul își are reședința obișnuită (la Budapesta, Tribunalul Central al Districtului Buda); în cazul hotărârilor judecătorești, al actelor autentice sau al acordurilor privind dreptul de vizită, instanța competentă este instanța districtuală unde copilul vizat de dreptul de vizită își are domiciliul sau, în subsidiar, reședința în Ungaria sau, în lipsa domiciliului sau reședinței în Ungaria, Tribunalul Central al Districtului Buda.

Articolul 103 alineatul (1) litera (e) – căile de atac împotriva unei hotărâri privind cererea de refuz al executării menționată la articolele 61 și 62

Articolul 61: recurs

Articolul 62: revizuire.

Articolul 103 alineatul (1) litera (f) – numele, adresele și mijloacele de comunicare ale autorităților centrale desemnate să asiste la aplicarea regulamentului în materia răspunderii părintești. În cazul în care sunt desemnate mai multe autorități centrale, competența teritorială și materială a fiecărei autorități centrale trebuie indicată astfel cum se menționează la articolul 76

Cu excepția cazurilor privind înapoierea copiilor deplasați în străinătate și înapoierea copiilor aduși în Ungaria, Ministerul Internelor (adresă: 1054 Budapesta Báthory utca 10, adresa poștală: 1884 Budapesta, Pf. 1., telefon: +36-1-795-5468, +36-1-795-3155; E-mail: gyergyam@bm.gov.hu).

Pentru cazurile privind înapoierea copiilor deplasați în străinătate și înapoierea copiilor aduși în Ungaria, Ministerul Justiției (adresă: 1054 Budapesta Báthory utca 12, adresa poștală: 1357 Budapesta, Pf. 2., telefon: +36-1-795-5397, +36-1-795-3188 , fax: +36-1-550-3946; E­mail: nmfo@im.gov.hu).

Articolul 103 alineatul (1) litera (g) – dacă este cazul, categoriile de rude apropiate, pe lângă părinți, la care copilul poate fi plasat pe teritoriul unui stat membru, fără acordul prealabil al statului membru respectiv, astfel cum se menționează la articolul 82

Nu se aplică în dreptul maghiar.

Articolul 103 alineatul (1) litera (h) – limbile instituțiilor Uniunii Europene, altele decât limba proprie a unui stat membru, în care comunicările către autoritățile sale centrale pot fi acceptate în conformitate cu articolul 91 alineatul (3)

Engleză și maghiară.

Articolul 103 alineatul (1) litera (i) – limbile acceptate pentru traducerea cererilor și a documentelor însoțitoare trimise în temeiul articolelor 80, 81, 82 și a câmpurilor pentru text liber ale certificatelor menționate la articolul 91 alineatul (2)

Maghiară.

Ultima actualizare: 02/01/2024

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.