Regulamentul Bruxelles IIb - chestiuni în materie matrimonială și în materia răspunderii părintești (reformare)

Irlanda

Conținut furnizat de
Irlanda

Articolul 103 alineatul (1) litera (a) (prima parte) – Autoritățile publice sau orice altă autoritate autorizată să întocmească un act autentic astfel cum este definit la articolul 2 alineatul (2) punctul (2) litera (b) și autoritățile publice autorizate să înregistreze un acord astfel cum este definit la articolul 2 alineatul (2) punctul (3)

Dreptul irlandez nu prevede în mod specific nicio autoritate în acest sens, întrucât chestiunile relevante legate de dreptul familiei sunt tratate de instanțele irlandeze.

Articolul 103 alineatul (1) litera (a) (a doua parte) – Autoritățile administrative care acordă asistența judiciară menționată la articolul 74 alineatul (2)

Comisia de asistență judiciară (Legal Aid Board - LAB) este autoritatea competentă care acordă asistența judiciară menționată la articolul 74 alineatul (2). Datele de contact:

Quay Street, (sediul central)
Cahirciveen,
Co. Kerry.
V23 RD36
Telefon: 066 947 1000
Număr local: 0818 615 200
info@legalaidboard.ie

Articolul 103 alineatul (1) litera (b) (prima parte) – Instanțele competente să elibereze certificate privind o hotărâre, în temeiul articolului 36 alineatul (1), și instanțele și autoritățile competente să elibereze un certificat pentru un act autentic sau un acord, astfel cum se menționează la articolul 66

Instanțele competente sunt următoarele:

Pentru eliberarea unui certificat – articolul 36 alineatul (1)

- o hotărâre în materie matrimonială, utilizând formularul prevăzut în anexa II –

Tribunalul de Circuit (Circuit Court) sau Înalta Curte (High Court);

- o hotărâre în materia autorității părintești, utilizând formularul prevăzut în anexa III –

Tribunalul districtual (District Court), Tribunalul de Circuit (Circuit Court) sau Înalta Curte (High Court);

- o hotărâre prin care se dispune înapoierea unui copil, astfel cum se menționează la articolul 2 alineatul (1) litera (a), și, după caz, orice măsură provizorie, inclusiv de protecție, dispusă în conformitate cu articolul 27 alineatul (5), care însoțește hotărârea, utilizând formularul prevăzut în anexa IV –

Înalta Curte (High Court)

Pentru eliberarea unui certificat – articolul 66 alineatul (1)

- în materie matrimonială folosind formularul care figurează în anexa VIII;

Nicio instanță sau autoritate de drept irlandez nu are competența de a elibera un certificat pentru un act autentic sau un acord în materie matrimonială menționat la articolul 66 alineatul (1) litera (a).

- un act autentic sau un acord în materia răspunderii părintești folosind formularul care figurează în anexa IX –

Tribunalul districtual (District Court), Tribunalul de Circuit (Circuit Court) sau Înalta Curte (High Court).

Articolul 103 alineatul (1) litera (b) (a doua parte) – Instanțele competente pentru rectificarea certificatelor menționate la articolul 37 alineatul (1) și la articolul 48 alineatul (1), instanțele competente să elibereze un certificat care indică lipsa sau limitarea forței executorii, menționat la articolul 49; și instanțele și autoritățile competente să rectifice certificatele emise în conformitate cu articolul 66 alineatul (1) și menționate la articolul 67 alineatul (1)

Pentru rectificarea unui certificat – articolul 37 alineatul (1)

Instanța care a eliberat certificatul în conformitate cu articolul 36 alineatul (1) îl poate rectifica în conformitate cu articolul 37 alineatul (1).

 • Tribunalul districtual (District Court);
 • Tribunalul de Circuit (Circuit Court);
 • Înalta Curte (High Court)

Pentru rectificarea sau retragerea unui certificat – articolul 48 alineatul (1)

Instanța care a eliberat certificatul:

 • Tribunalul districtual (District Court);
 • Tribunalul de Circuit (Circuit Court);
 • Înalta Curte (High Court)

Certificat privind lipsa sau limitarea forței executorii (a unei hotărâri certificate în conformitate cu articolul 47) articolul 49

Instanța care a eliberat certificatul:

 • Tribunalul districtual (District Court);
 • Tribunalul de Circuit (Circuit Court);
 • Înalta Curte (High Court)

Nicio instanță sau autoritate de drept irlandez nu are competența de a elibera un certificat pentru un act autentic sau un acord în materie matrimonială menționat la articolul 66 alineatul (1) litera (a).

Instanța care a eliberat certificatul pentru un act autentic sau un acord în materia răspunderii părintești în temeiul articolul 66 alineatul (1) litera (b) poate rectifica certificatul în conformitate cu articolul 67 alineatul (1):

 • Tribunalul districtual (District Court);
 • Tribunalul de Circuit (Circuit Court);
 • Înalta Curte (High Court)

Articolul 66 alineatul (3) coroborat cu articolul 37 alineatul (1):

 • Tribunalul districtual (District Court);
 • Tribunalul de Circuit (Circuit Court);
 • Înalta Curte (High Court)

Articolul 103 alineatul (1) litera (c) – instanțele competente pentru recunoașterea unei hotărâri [articolul 30 alineatul (3)] și pentru refuzul recunoașterii [articolul 40 alineatul (2)], precum și instanțele și autoritățile competente în ceea ce privește refuzul executării, contestare sau calea de atac inițiale sau ulterioare menționate la articolul 58 alineatul (1), la articolul 61 alineatul (2) și la articolul 62

Articolul 30 alineatul (3) – cerere de pronunțare a unei hotărâri prin care să se constate absența motivelor de refuz al recunoașterii: Cererea prevăzută la articolul 30 alineatul (3) se înaintează la:

în Irlanda, Înalta Curte (High Court).

Articolul 52: Executare: Cererea prevăzută la articolul 52 se înaintează la:

în Irlanda, Înalta Curte (High Court).

Articolul 40 alineatul (1): Refuzul recunoașterii: Cererea prevăzută la articolul 40 alineatul (1) se înaintează la:

în Irlanda, Înalta Curte (High Court).

Articolul 58 alineatul (1): Refuzul executării: Cererea prevăzută la articolul 58 alineatul (1) se înaintează la:

în Irlanda, Înalta Curte (High Court).

Articolul 61 alineatul (2): o cale de atac sau o contestație împotriva hotărârii privind cererea de refuz al executării:

Curtea de Apel

Articolul 62: Posibilitatea de a sesiza Curtea Supremă în circumstanțe limitate – atunci când hotărârea implică dezlegarea unei chestiuni juridice de importanță publică generală sau calea de atac este în interesul justiției.

- în Irlanda, Curtea Supremă (Supreme Court).

Articolul 103 alineatul (1) litera (d) – autoritățile competente în materie de executare menționate la articolul 52

În Irlanda, Înalta Curte (High Court).

Articolul 103 alineatul (1) litera (e) – căile de atac împotriva unei hotărâri privind cererea de refuz al executării menționată la articolele 61 și 62

O primă cale de atac poate fi înaintată Înaltei Curți (High Court).

În Irlanda, se poate formula recurs la Curtea de Apel (în conformitate cu dispozițiile Constituției irlandeze, Curtea Supremă are competență să soluționeze recursul împotriva unei hotărâri pronunțate de Înalta Curte (High Court) în cazul în care consideră că există circumstanțe excepționale care justifică o cale de atac înaintată directă acesteia. Curtea Supremă este, de asemenea, competentă sa să se pronunțe, în calitate de instanță de recurs, asupra unei hotărâri pronunțate de Curtea de Apel în cazul în care consideră că au fost îndeplinite anumite condiții prevăzute în Constituție).

Articolul 103 alineatul (1) litera (f) – numele, adresele și mijloacele de comunicare ale autorităților centrale desemnate să asiste la aplicarea regulamentului în materia răspunderii părintești. În cazul în care sunt desemnate mai multe autorități centrale, competența teritorială și materială a fiecărei autorități centrale trebuie indicată astfel cum se menționează la articolul 76

Autoritatea centrală pentru răpirea internațională de copii

Department of Justice (Ministerul Justiției)
51 St. Stephen's Green
Dublin 2
Irlanda

Telefon: + 353 1 859-2232

Fax: + 353 1 479-0201

e-mail: internationalchildabduction@justice.ie
site web: https://www.justice.ie

Articolul 103 alineatul (1) litera (g) – dacă este cazul, categoriile de rude apropiate, pe lângă părinți, la care copilul poate fi plasat pe teritoriul unui stat membru, fără acordul prealabil al statului membru respectiv, astfel cum se menționează la articolul 82

Nu se aplică. Irlanda nu a făcut uz de posibilitatea prevăzută la articolul 82 de a excepta anumite categorii de rude apropiate de la cerința obținerii unei aprobări pentru plasamentul transfrontalier al copiilor în Irlanda.

Articolul 103 alineatul (1) litera (h) – limbile instituțiilor Uniunii Europene, altele decât limba proprie a unui stat membru, în care comunicările către autoritățile sale centrale pot fi acceptate în conformitate cu articolul 91 alineatul (3)

engleză, irlandeză.

Articolul 103 alineatul (1) litera (i) – limbile acceptate pentru traducerea cererilor și a documentelor însoțitoare trimise în temeiul articolelor 80, 81, 82 și a câmpurilor pentru text liber ale certificatelor menționate la articolul 91 alineatul (2)

engleză, irlandeză.

Ultima actualizare: 31/05/2024

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.