Regulamentul Bruxelles IIb - chestiuni în materie matrimonială și în materia răspunderii părintești (reformare)

Italia

Conținut furnizat de
Italia

GĂSIREA INSTANŢELOR/AUTORITĂȚILOR COMPETENTE

Instrumentul de căutare de mai jos vă va ajuta să identificați instanțele/autoritățile competente pentru un anumit instrument juridic european. Rețineți că deși am făcut eforturi pentru a stabili exactitatea rezultatelor, este posibil ca anumite cazuri excepționale privind determinarea competenței să nu fie acoperite.

Italia

Dreptul familiei - Regulamentul Bruxelles IIb - chestiuni în materie matrimonială și în materia răspunderii părintești (reformare)


*mențiuni obligatorii

Articolul 103 alineatul (1) litera (a) (prima parte) – Autoritățile publice sau orice altă autoritate autorizată să întocmească un act autentic astfel cum este definit la articolul 2 alineatul (2) punctul (2) litera (b) și autoritățile publice autorizate să înregistreze un acord astfel cum este definit la articolul 2 alineatul (2) punctul (3)

NOTĂ: Versiunea în limba originală a acestei pagini italiană a fost modificată recent. Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.
Pagina este deja disponibilă în următoarele limbi: germanăenglezăfranceză.

a) autoritățile menționate la articolul 2 alineatul (2) punctul 2 litera (b) și punctul 3

- Autoritățile publice sau alte autorități autorizate să întocmească un act autentic, astfel cum se menționează la articolul 2 alineatul (2) punctul 2 litera (b): notar, ofițer de stare civilă, autoritate judiciară;

- Autoritățile împuternicite să înregistreze un acord, astfel cum se menționează la articolul 2 alineatul (2) punctul 3: ofițer de stare civilă, autoritate judiciară (tribunal și parchet);

Articolul 103 alineatul (1) litera (a) (a doua parte) – Autoritățile administrative care acordă asistența judiciară menționată la articolul 74 alineatul (2)

a) autoritățile menționate la articolul 74 alineatul (2);

- Autoritățile administrative care acordă asistența judiciară menționată la articolul 74 alineatul (2): nu se aplică.

Articolul 103 alineatul (1) litera (b) (prima parte) – Instanțele competente să elibereze certificate privind o hotărâre, în temeiul articolului 36 alineatul (1), și instanțele și autoritățile competente să elibereze un certificat pentru un act autentic sau un acord, astfel cum se menționează la articolul 66

NOTĂ: Versiunea în limba originală a acestei pagini italiană a fost modificată recent. Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.
Pagina este deja disponibilă în următoarele limbi: germanăenglezăfranceză.

instanțele și autoritățile competente pentru eliberarea certificatelor menționate la articolul 36 alineatul (1) și la articolul 66 și instanțele competente pentru rectificarea certificatelor menționate la articolul 37 alineatul (1), articolul 48 alineatul (1), articolul 49 și articolul 66 alineatul (3) coroborat cu articolul 37 alineatul (1);

- Instanțele și autoritățile competente pentru eliberarea certificatelor menționate la articolul 36 alineatul (1) și la articolul 66: tribunal, parchet, ofițer de stare civilă;

- Instanțele competente pentru rectificarea certificatelor menționate la articolul 37 alineatul (1) și la articolul 48 alineatul (1), tribunalele competente să elibereze un certificat care indică lipsa sau limitarea forței executorii, menționat la articolul 49: tribunal, parchet, ofițer de stare civilă.

Articolul 103 alineatul (1) litera (b) (a doua parte) – Instanțele competente pentru rectificarea certificatelor menționate la articolul 37 alineatul (1) și la articolul 48 alineatul (1), instanțele competente să elibereze un certificat care indică lipsa sau limitarea forței executorii, menționat la articolul 49; și instanțele și autoritățile competente să rectifice certificatele emise în conformitate cu articolul 66 alineatul (1) și menționate la articolul 67 alineatul (1)

NOTĂ: Versiunea în limba originală a acestei pagini italiană a fost modificată recent. Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.
Pagina este deja disponibilă în următoarele limbi: germanăenglezăfranceză.

- Instanțele competente pentru rectificarea certificatelor menționate la articolul 37 alineatul (1) și la articolul 48 alineatul (1): tribunal, parchet, ofițer de stare civilă;

-Instanțele competente să elibereze un certificat care indică lipsa sau limitarea forței executorii, menționat la articolul 49: tribunal;

- Instanțele și autoritățile competente pentru rectificarea certificatelor emise în conformitate cu articolul 66 alineatul (1) și menționate la articolul 67 alineatul (1): tribunal, parchet, ofițer de stare civilă.

Articolul 103 alineatul (1) litera (c) – instanțele competente pentru recunoașterea unei hotărâri [articolul 30 alineatul (3)] și pentru refuzul recunoașterii [articolul 40 alineatul (2)], precum și instanțele și autoritățile competente în ceea ce privește refuzul executării, contestare sau calea de atac inițiale sau ulterioare menționate la articolul 58 alineatul (1), la articolul 61 alineatul (2) și la articolul 62

NOTĂ: Versiunea în limba originală a acestei pagini italiană a fost modificată recent. Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.
Pagina este deja disponibilă în următoarele limbi: germanăenglezăfranceză.

c) instanțele menționate la articolul 30 alineatul (3), articolul 52, articolul 40 alineatul (1), articolul 58 alineatul (1) și articolul 62, precum și instanțele menționate la articolul 61 alineatul (2);

- Instanțele menționate la articolul 30 alineatul (3), articolul 52, articolul 40 alineatul (1), articolul 58 alineatul (1), precum și autoritățile și instanțele menționate la articolul 61 alineatul (2): tribunal și curte de apel;

- Instanțele menționate la articolul 62: Curtea de Casație;

Articolul 103 alineatul (1) litera (d) – autoritățile competente în materie de executare menționate la articolul 52

NOTĂ: Versiunea în limba originală a acestei pagini italiană a fost modificată recent. Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.
Pagina este deja disponibilă în următoarele limbi: germanăenglezăfranceză.

d) autoritățile competente în materie de executare menționate la articolul 52:

tribunal și curte de apel;

Articolul 103 alineatul (1) litera (e) – căile de atac împotriva unei hotărâri privind cererea de refuz al executării menționată la articolele 61 și 62

e) căile de atac menționate la articolele 61 și 62:

cu referire la articolul 61, citație în fața curții de apel competente teritorial; cu referire la articolul 62, recurs în fața Curții Supreme de Casație;

Articolul 103 alineatul (1) litera (f) – numele, adresele și mijloacele de comunicare ale autorităților centrale desemnate să asiste la aplicarea regulamentului în materia răspunderii părintești. În cazul în care sunt desemnate mai multe autorități centrale, competența teritorială și materială a fiecărei autorități centrale trebuie indicată astfel cum se menționează la articolul 76

f) denumirile, adresele și mijloacele de comunicare ale autorităților centrale desemnate în conformitate cu articolul 76:

Autoritatea centrală pentru întregul teritoriu național este Departamentul pentru justiție juvenilă și comunități (Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità)

Via Damiano Chiesa, 24

00136 Roma

Telefon: +39 06 68188326; 06 68188331; 06 68188335

Fax: +39 06 68808085

E-mail: autoritacentrali.dgmc@giustizia.it

E-mail certificat: prot.dgmc@giustiziacert.it

Articolul 103 alineatul (1) litera (g) – dacă este cazul, categoriile de rude apropiate, pe lângă părinți, la care copilul poate fi plasat pe teritoriul unui stat membru, fără acordul prealabil al statului membru respectiv, astfel cum se menționează la articolul 82

În Italia nu există alte categorii de rude, în afară de părinți, în cazul cărora nu este necesară autorizarea plasării copiilor.

Articolul 103 alineatul (1) litera (h) – limbile instituțiilor Uniunii Europene, altele decât limba proprie a unui stat membru, în care comunicările către autoritățile sale centrale pot fi acceptate în conformitate cu articolul 91 alineatul (3)

h) limbile acceptate pentru comunicările adresate autorităților centrale în conformitate cu articolul 91 alineatul (3):

italiană, engleză, franceză.

Articolul 103 alineatul (1) litera (i) – limbile acceptate pentru traducerea cererilor și a documentelor însoțitoare trimise în temeiul articolelor 80, 81, 82 și a câmpurilor pentru text liber ale certificatelor menționate la articolul 91 alineatul (2)

i) limbile acceptate pentru traducerile efectuate în temeiul articolului 80 alineatul (3), al articolului 81 alineatul (2), al articolului 82 alineatul (4) și al articolului 91 alineatul (2):

nicio comunicare.

Ultima actualizare: 11/01/2024

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.