Regulamentul Bruxelles IIb - chestiuni în materie matrimonială și în materia răspunderii părintești (reformare)

Luxemburg

Conținut furnizat de
Luxemburg

GĂSIREA INSTANŢELOR/AUTORITĂȚILOR COMPETENTE

Instrumentul de căutare de mai jos vă va ajuta să identificați instanțele/autoritățile competente pentru un anumit instrument juridic european. Rețineți că deși am făcut eforturi pentru a stabili exactitatea rezultatelor, este posibil ca anumite cazuri excepționale privind determinarea competenței să nu fie acoperite.

Luxemburg

Dreptul familiei - Regulamentul Bruxelles IIb - chestiuni în materie matrimonială și în materia răspunderii părintești (reformare)


*mențiuni obligatorii

Articolul 103 alineatul (1) litera (a) (prima parte) – Autoritățile publice sau orice altă autoritate autorizată să întocmească un act autentic astfel cum este definit la articolul 2 alineatul (2) punctul (2) litera (b) și autoritățile publice autorizate să înregistreze un acord astfel cum este definit la articolul 2 alineatul (2) punctul (3)

Autoritățile împuternicite să întocmească acte autentice, astfel cum se menționează la articolul 2 alineatul (2) punctul (2) litera (b)

Toți notarii care sunt membri ai Camerei Notarilor (Chambre des Notaires) din Marele Ducat al Luxemburgului.

Autoritățile împuternicite să înregistreze acordurile menționate la articolul 2 alineatul (2) punctul (3)

Nu se aplică.

Articolul 103 alineatul (1) litera (a) (a doua parte) – Autoritățile administrative care acordă asistența judiciară menționată la articolul 74 alineatul (2)

Nu se aplică.

Articolul 103 alineatul (1) litera (b) (prima parte) – Instanțele competente să elibereze certificate privind o hotărâre, în temeiul articolului 36 alineatul (1), și instanțele și autoritățile competente să elibereze un certificat pentru un act autentic sau un acord, astfel cum se menționează la articolul 66

Instanța competentă să emită un certificat privind o hotărâre în conformitate cu articolul 36 alineatul (1)

Președintele Tribunalului de Arondisment (Tribunal d’arrondissement)

Instanța judecătorească sau autoritatea competentă să elibereze un certificat privind un act autentic sau un acord menționat la articolul 66

Nu se aplică.

Articolul 103 alineatul (1) litera (b) (a doua parte) – Instanțele competente pentru rectificarea certificatelor menționate la articolul 37 alineatul (1) și la articolul 48 alineatul (1), instanțele competente să elibereze un certificat care indică lipsa sau limitarea forței executorii, menționat la articolul 49; și instanțele și autoritățile competente să rectifice certificatele emise în conformitate cu articolul 66 alineatul (1) și menționate la articolul 67 alineatul (1)

Instanța competentă să rectifice un certificat privind o hotărâre în conformitate cu articolul 37 alineatul (1)

Instanța judecătorească care a eliberat certificatul.

Instanța competentă să rectifice un certificat privind o hotărâre în conformitate cu articolul 48 alineatul (1)

Instanța judecătorească care a eliberat certificatul.

Instanța competentă să emită un certificat, menționat la articolul 49, care să indice lipsa sau limitarea forței executorii ale unei hotărâri certificate

Instanța judecătorească care a eliberat certificatul.

Instanța sau autoritatea competentă să rectifice certificatul eliberat în temeiul articolului 66 alineatul (3), vizat la articolul 37 alineatul (1)

Nu se aplică.

Articolul 103 alineatul (1) litera (c) – instanțele competente pentru recunoașterea unei hotărâri [articolul 30 alineatul (3)] și pentru refuzul recunoașterii [articolul 40 alineatul (2)], precum și instanțele și autoritățile competente în ceea ce privește refuzul executării, contestare sau calea de atac inițiale sau ulterioare menționate la articolul 58 alineatul (1), la articolul 61 alineatul (2) și la articolul 62

Instanța competentă în materia recunoașterii hotărârilor judecătorești [articolul 30 alineatul (3)]

Tribunalul de Arondisment care se pronunță în materie civilă.

Autoritatea competentă în materie de executare menționată la articolul 52

Nu se aplică.

Instanța competentă în materia refuzului recunoașterii hotărârilor judecătorești [articolul 40 alineatul (2)]

Tribunalul de Arondisment care se pronunță în materie civilă.

Instanța competentă în materia refuzului executării hotărârilor judecătorești [articolul 58 alineatul (1)]

Tribunalul de Arondisment care se pronunță în materie civilă.

Instanța competentă să soluționeze căile de atac împotriva unei hotărâri privind cererea de refuz al executării [articolul 61 alineatul (2)]

Curtea de Apel care se pronunță în materie civilă.

Instanța competentă să soluționeze căile de atac împotriva unei hotărâri de soluționare a căilor de atac privind cererea de refuz al executării prevăzute la articolul 61 (articolul 62)

Cour de cassation (Curtea de Casație).

Articolul 103 alineatul (1) litera (d) – autoritățile competente în materie de executare menționate la articolul 52

Toți executorii judecătorești care sunt membri ai Camerei Executorilor Judecătorești (Chambre des huissiers) din Marele Ducat al Luxemburgului.

Articolul 103 alineatul (1) litera (e) – căile de atac împotriva unei hotărâri privind cererea de refuz al executării menționată la articolele 61 și 62

Căile de atac împotriva unei hotărâri privind cererea de refuz al executării (articolul 61)

Căile de atac prevăzute la articolul 61 se depun la:

– în Luxemburg, Curtea de Apel care se pronunță în materie civilă.

Căile de atac împotriva unei hotărâri de soluționare a căilor de atac privind cererea de refuz al executării prevăzute la articolul 61 (articolul 62)

Hotărârea judecătorească pronunțată în urma exercitării unei căi de atac, prevăzută la articolul 61, poate fi supusă:

– în Luxemburg, doar unui recurs în anulare.

Articolul 103 alineatul (1) litera (f) – numele, adresele și mijloacele de comunicare ale autorităților centrale desemnate să asiste la aplicarea regulamentului în materia răspunderii părintești. În cazul în care sunt desemnate mai multe autorități centrale, competența teritorială și materială a fiecărei autorități centrale trebuie indicată astfel cum se menționează la articolul 76

NOTĂ: Versiunea în limba originală a acestei pagini franceză a fost modificată recent. Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.

Procurorul general este desemnat ca autoritate centrală:

Procurorul general (Procureur Général d'Etat)

Cité Judiciaire, Bâtiment CR

Plateau du Saint-Esprit

L-2080 Luxemburg

Telefon: (+352) 47 59 81 - 2393 / -2329

Fax: (+352) 47 05 50

E-mail: parquet.general@justice.etat.lu

Articolul 103 alineatul (1) litera (g) – dacă este cazul, categoriile de rude apropiate, pe lângă părinți, la care copilul poate fi plasat pe teritoriul unui stat membru, fără acordul prealabil al statului membru respectiv, astfel cum se menționează la articolul 82

Nu se aplică.

Articolul 103 alineatul (1) litera (h) – limbile instituțiilor Uniunii Europene, altele decât limba proprie a unui stat membru, în care comunicările către autoritățile sale centrale pot fi acceptate în conformitate cu articolul 91 alineatul (3)

Franceză, germană, engleză.

Articolul 103 alineatul (1) litera (i) – limbile acceptate pentru traducerea cererilor și a documentelor însoțitoare trimise în temeiul articolelor 80, 81, 82 și a câmpurilor pentru text liber ale certificatelor menționate la articolul 91 alineatul (2)

Franceză și germană.

Ultima actualizare: 16/05/2024

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.