Regulamentul Bruxelles IIb - chestiuni în materie matrimonială și în materia răspunderii părintești (reformare)

Malta

Conținut furnizat de
Malta

GĂSIREA INSTANŢELOR/AUTORITĂȚILOR COMPETENTE

Instrumentul de căutare de mai jos vă va ajuta să identificați instanțele/autoritățile competente pentru un anumit instrument juridic european. Rețineți că deși am făcut eforturi pentru a stabili exactitatea rezultatelor, este posibil ca anumite cazuri excepționale privind determinarea competenței să nu fie acoperite.

Malta

Dreptul familiei - Regulamentul Bruxelles IIb - chestiuni în materie matrimonială și în materia răspunderii părintești (reformare)


*mențiuni obligatorii

Articolul 103 alineatul (1) litera (a) (prima parte) – Autoritățile publice sau orice altă autoritate autorizată să întocmească un act autentic astfel cum este definit la articolul 2 alineatul (2) punctul (2) litera (b) și autoritățile publice autorizate să înregistreze un acord astfel cum este definit la articolul 2 alineatul (2) punctul (3)

Nu se aplică.

Articolul 103 alineatul (1) litera (a) (a doua parte) – Autoritățile administrative care acordă asistența judiciară menționată la articolul 74 alineatul (2)

Agenția pentru asistență judiciară din Malta

188/189 Triq l-Ifran, Valletta VLT1455, Malta

Telefon: +356 22471500

E-mail: info.legalaidmalta@gov.mt

Articolul 103 alineatul (1) litera (b) (prima parte) – Instanțele competente să elibereze certificate privind o hotărâre, în temeiul articolului 36 alineatul (1), și instanțele și autoritățile competente să elibereze un certificat pentru un act autentic sau un acord, astfel cum se menționează la articolul 66

Instanțele competente să emită un certificat privind o hotărâre în conformitate cu articolul 36 alineatul (1) sunt: Instanța civilă (Secția pentru familie) pentru Malta și Curtea Magistraților (Gozo) (Secția pentru familie) (jurisdicția superioară) pentru Gozo.

Instanțele judecătorești sau autoritățile competente să elibereze un certificat privind un act autentic sau un acord menționat la articolul 66: nu se aplică.

Articolul 103 alineatul (1) litera (b) (a doua parte) – Instanțele competente pentru rectificarea certificatelor menționate la articolul 37 alineatul (1) și la articolul 48 alineatul (1), instanțele competente să elibereze un certificat care indică lipsa sau limitarea forței executorii, menționat la articolul 49; și instanțele și autoritățile competente să rectifice certificatele emise în conformitate cu articolul 66 alineatul (1) și menționate la articolul 67 alineatul (1)

Instanțele competente să rectifice un certificat privind o hotărâre în conformitate cu articolul 37 alineatul (1) sunt: Instanța civilă (Secția pentru familie) pentru Malta și Curtea Magistraților (Gozo) (Secția pentru familie) (jurisdicția superioară) pentru Gozo.

Instanțele competente să rectifice un certificat privind o hotărâre în conformitate cu articolul 48 alineatul (1) sunt: Instanța civilă (Secția pentru familie) pentru Malta și Curtea Magistraților (Gozo) (Secția pentru familie) (jurisdicția superioară) pentru Gozo.

Instanțele competente să emită un certificat, menționat la articolul 49, care să indice lipsa sau limitarea forței executorii ale unei hotărâri certificate sunt: Instanța civilă (Secția pentru familie) pentru Malta și Curtea Magistraților (Gozo) (Secția pentru familie) (jurisdicția superioară) pentru Gozo.

Instanțele și autoritățile competente să rectifice un certificat emis în conformitate cu articolul 66 alineatul (1) și menționat la articolul 67 alineatul (1): nu se aplică.

Articolul 103 alineatul (1) litera (c) – instanțele competente pentru recunoașterea unei hotărâri [articolul 30 alineatul (3)] și pentru refuzul recunoașterii [articolul 40 alineatul (2)], precum și instanțele și autoritățile competente în ceea ce privește refuzul executării, contestare sau calea de atac inițiale sau ulterioare menționate la articolul 58 alineatul (1), la articolul 61 alineatul (2) și la articolul 62

Articolul 30 alineatul (3), articolul 40 alineatul (2) și articolul 58 alineatul (1): Instanțele competente pentru recunoașterea unei hotărâri, refuzul recunoașterii și refuzul executării sunt: (i) în Malta, instanța civilă (Secția pentru familie) și (ii) în Gozo, Curtea Magistraților (Gozo) (Secția pentru familie) (jurisdicția superioară).

Articolul 61 alineatul (2): Instanța competentă pentru căile de atac/contestații este Curtea de Apel.

Articolul 62: În Malta nu este posibilă introducerea unor contestații sau căi de atac ulterioare, cu excepția revizuirilor în temeiul capitolului 12 articolul 811 din Legislația Maltei.

Articolul 103 alineatul (1) litera (d) – autoritățile competente în materie de executare menționate la articolul 52

Instanța civilă (Secția pentru familie) pentru Malta și Curtea Magistraților (Gozo) (Secția pentru familie) (jurisdicția superioară) pentru Gozo.

Articolul 103 alineatul (1) litera (e) – căile de atac împotriva unei hotărâri privind cererea de refuz al executării menționată la articolele 61 și 62

Curtea de Apel (atât pentru Malta, cât și pentru Gozo). În Malta nu este posibilă introducerea unor contestații sau căi de atac ulterioare, cu excepția revizuirilor în temeiul capitolului 12 articolul 811 din Legislația Maltei.

Articolul 103 alineatul (1) litera (f) – numele, adresele și mijloacele de comunicare ale autorităților centrale desemnate să asiste la aplicarea regulamentului în materia răspunderii părintești. În cazul în care sunt desemnate mai multe autorități centrale, competența teritorială și materială a fiecărei autorități centrale trebuie indicată astfel cum se menționează la articolul 76

Directorul Autorității responsabile cu standardele în domeniul asistenței sociale, 469, Bugeja Institute, Triq il-Kbira San Ġuzepp, Santa Venera SVR1012, Malta

Telefon: +356 25494000

Fax: +356 25494355

E-mail: feedback-scsa@gov.mt

Articolul 103 alineatul (1) litera (g) – dacă este cazul, categoriile de rude apropiate, pe lângă părinți, la care copilul poate fi plasat pe teritoriul unui stat membru, fără acordul prealabil al statului membru respectiv, astfel cum se menționează la articolul 82

Nu se aplică.

Articolul 103 alineatul (1) litera (h) – limbile instituțiilor Uniunii Europene, altele decât limba proprie a unui stat membru, în care comunicările către autoritățile sale centrale pot fi acceptate în conformitate cu articolul 91 alineatul (3)

Nu se aplică. Autoritatea centrală acceptă numai comunicările în limbile malteză și/sau engleză.

Articolul 103 alineatul (1) litera (i) – limbile acceptate pentru traducerea cererilor și a documentelor însoțitoare trimise în temeiul articolelor 80, 81, 82 și a câmpurilor pentru text liber ale certificatelor menționate la articolul 91 alineatul (2)

Malteză și/sau engleză.

Ultima actualizare: 24/07/2023

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.