Regulamentul Bruxelles IIb - chestiuni în materie matrimonială și în materia răspunderii părintești (reformare)

Informații oferite de statele membre și formulare online referitoare la Regulamentul nr. 2019/1111.

Informații generale

REGULAMENTUL (UE) 2019/1111 AL CONSILIULUI din 25 iunie 2019 privind competența, recunoașterea și executarea hotărârilor în materie matrimonială și în materia răspunderii părintești și privind răpirea internațională de copii, și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 2201/2003

Regulamentul se aplică tuturor statelor membre ale Uniunii Europene, cu excepția Danemarcei.

Hotărârile judecătorești pronunțate într-un stat membru sunt recunoscute în celelalte state membre fără a fi necesar să se recurgă la nicio altă procedură.

Hotărârile pronunțate într-un stat membru în materia răspunderii părintești care sunt executorii în acel stat membru sunt executorii și în celelalte state membre fără să fie necesară încuviințarea executării.

Exequaturul, o procedură intermediară care era necesară pentru obținerea executării transfrontaliere, se elimină pentru toate hotărârile. În scopul executării într-un stat membru a unei hotărâri pronunțate în alt stat membru, partea care solicită executarea furnizează autorității competente în materie de executare: (a) o copie a hotărârii și (b) certificatul corespunzător.

Regulamentul prevede nouă formulare-tip.

Regulamentul facilitează, de asemenea, circulația între statele membre a actelor autentice și a acordurilor privind separarea de drept, divorțul sau răspunderea părintească.

Mecanismul de înapoiere rapidă în cazul răpirii de copii se bazează în mare parte pe mecanismul de înapoiere prevăzut de Convenția de la Haga din 1980, pe care regulamentul o completează. De asemenea, se asigură că procedura de înapoiere a copilului este mai rapidă (se prevede un termen maxim de 6 săptămâni pentru instanța de prim grad de jurisdicție și încă 6 săptămâni pentru fiecare instanță care soluționează eventualele căi de atac). În plus, autoritatea centrală va trebui să prelucreze cererea în mod eficient (se prevede un termen de 5 zile pentru confirmarea primirii cererii).

De asemenea, regulamentul le oferă copiilor posibilitatea de a-și exprima opinia în cursul procedurilor care au ca obiect răspunderea părintească și în cauzele privind răpirea internațională de copii.

Regulamentul promovează o mai bună cooperare între autoritățile centrale, care sunt punctul de contact direct pentru părinți. Fiecare stat membru desemnează una sau mai multe autorități centrale care să asiste la aplicarea prezentului regulament în materia răspunderii părintești.

Portalul european e-Justiție vă oferă informații despre aplicarea regulamentului și un instrument, ușor de utilizat, pentru completarea formularelor.

Ghidul practic pentru aplicarea Regulamentului Bruxelles IIb este disponibil pe această pagină: Publicațiile RJE

Pentru informații detaliate de la nivel național, selectați drapelul țării care vă interesează.

Ultima actualizare: 01/03/2023

Această pagină este administrată de Comisia Europeană. Informațiile de pe această pagină nu reflectă în mod necesar poziția oficială a Comisiei Europene. Comisia nu își asumă nici o răspundere în legătură cu oricare din informațiile sau datele conținute în prezentul document sau la care acesta face referire. Vă rugăm să consultați avizul juridic în legătură cu normele privind drepturile de autor în cazul paginilor de internet ale Comunității Europene.