Uredba Bruselj IIb – Zakonski spori in spori v zvezi s starševsko odgovornostjo (prenovitev)

Ciper

Vsebino zagotavlja
Ciper

Člen 103(1)(a) (1. del) – Javni organi ali drugi organi, pooblaščeni za potrditev javne listine iz točke (2)(b) člena 2(2), in javni organi, pooblaščeni za registracijo dogovora iz točke (3) člena 2(2)

Ni relevantno.

Člen 103(1)(a) (2. del) – Upravni organi, ki odobrijo brezplačno pravno pomoč iz člena 74(2)

Ni relevantno.

Člen 103(1)(b) (1. del) – Sodišča, pristojna za izdajo potrdil za odločbo v skladu s členom 36(1), ter sodišča in organi, pristojni za izdajo potrdila za javno listino ali dogovor iz člena 66

Družinska sodišča (samo za odločbe iz člena 36(1)).

Člen 103(1)(b) (2. del) – Sodišča, pristojna za popravek potrdil iz člena 37(1) in člena 48(1), ter sodišča, pristojna za izdajo potrdila o neizvršljivosti ali omejitvi izvršljivosti odločbe, za katero je bilo izdano potrdilo, iz člena 49, ter sodišča in organi, pristojni za popravek potrdila, izdanega v skladu s členom 66(1), iz člena 67(1)

Člen 37(1), člen 48(1) in člen 49; člen 66(1) v povezavi s členom 67(1)

V vseh primerih so pristojna naslednja sodišča za družinske zadeve v posameznem okrožju:

  • Sodišče za družinske zadeve v Nikoziji

Telefon: +357 22865601

Telefaks: +357 22302068

  • Sodišče za družinske zadeve v Limassolu

Telefon: +357 25806185

Telefaks: +357 25305054

  • Sodišče za družinske zadeve v Larnaki/Famagusti

Telefon: +357 24802754

Telefaks: +357 24802800

  • Sodišče za družinske zadeve v Pafosu

Telefon: +357 26802626

Telefaks: +357 26306395

E-naslov:  chief.reg@sc.judicial.gov.cy

Člen 103(1)(c) – Sodišča, pristojna za priznanje odločbe (člen 30(3)) in zavrnitev priznanja (člen 40(2)), ter sodišča in organi, pristojni za zavrnitev izvršitve, izpodbijanje ali pravno sredstvo ter nadaljnje izpodbijanje ali pravno sredstvo iz člena 58(1), člena 61(2) in člena 62

Izvirna jezikovna različica te strani grščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.
Opozarjamo, da so že na voljo naslednje jezikovne različice: nemščinaangleščinafrancoščina.

Za priznanje odločbe (člen 30(3)), zavrnitev priznanja (člen 40(2)) in zavrnitev izvršitve – sodišča za družinske zadeve.

Za izpodbijanje ali pravno sredstvo iz členov 58(1) in 61(2) – pritožbeno sodišče za družinske zadeve.

Na Cipru ni nadaljnjega izpodbijanja ali pravnih sredstev v skladu s členom 62 (ni mehanizma za pravna sredstva pred sodiščem tretje stopnje).

Člen 103(1)(d) – Organi, pristojni za izvrševanje, iz člena 52

Sodišča za družinske zadeve.

Člen 103(1)(e) – Pravna sredstva zoper odločitev o zahtevku za zavrnitev izvršitve iz členov 61 in 62

Izvirna jezikovna različica te strani grščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.
Opozarjamo, da so že na voljo naslednje jezikovne različice: nemščinaangleščinafrancoščina.

Kot postopek s pravnimi sredstvi zoper odločbo o zahtevku za zavrnitev izvršitve iz členov 61 in 62 se uporablja pritožba pri pritožbenem sodišču za družinske zadeve.

Člen 103(1)(f) – Imena, naslovi in komunikacijska sredstva osrednjih organov, imenovanih za pomoč pri uporabi uredbe v sporih v zvezi s starševsko odgovornostjo. Če je imenovanih več osrednjih organov, se za vsakega opredeli geografska in funkcijska pristojnost, kakor je navedeno v členu 76.

Izvirna jezikovna različica te strani grščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.
Opozarjamo, da so že na voljo naslednje jezikovne različice: nemščinaangleščinafrancoščina.

Ministry of Justice and Public Order (Ministrstvo za pravosodje in javni red)

International Legal Cooperation Unit (Enota za mednarodno pravno sodelovanje)

Leoforos Athalassas 125

1461, Nikozija

CIPER

Telefon: +357 22805951950

Telefaks: +357 22518356

E-naslov: registry@mjpo.gov.cy

Kontaktne točke:

  • Yioulika Hadjiprodromou

Referent za pravne zadeve

Telefon: +357 22805943

Telefaks: +357 22518328

E-naslov: yhadjiprodromou@mjpo.gov.cy

  • Troodia Dionysiou

Upravna referentka

Telefon: +357 22805932

Telefaks: +357 22518328

E-naslov: tdionysiou@mjpo.gov.cy

  • Constantina Sophocleous

Upravna referentka

Telefon: +357 22805973

Telefaks: +357 22518328

E-naslov: csophocleous@mjpo.gov.cy

Člen 103(1)(g) – Če je primerno, kategorije ožjih sorodnikov poleg staršev, h katerim se lahko otrok namesti na ozemlju države članice brez predhodnega soglasja te države članice, iz člena 82

Če je otrok vzet iz družine, službe socialnega varstva preučijo širši družinski krog (npr. stari starši, strici/tete), če bi otroka lahko namestili pri njih. Če se ugotovi, da nihče iz širšega družinskega kroga ni primeren, se upošteva tudi širši socialni krog. Če v širšem družinskem ali socialnem krogu ni ustrezne osebe, službe socialnega varstva otroka namestijo v odobreno rejniško družino ali v institucionalno oskrbo.

V primeru bližnjih sorodnikov (npr. starih staršev) so postopki za pridobitev soglasja in namestitev otrok poenostavljeni.

Člen 103(1)(h) – Jeziki institucij Evropske unije, ki so različni od jezika države članice in v katerih se lahko sprejmejo obvestila osrednjim organom v skladu s členom 91(3)

Angleščina in grščina.

Člen 103(1)(i) – Jeziki, sprejemljivi za prevode zaprosil in spremnih dokumentov, poslanih v skladu s členi 80, 81 in 82, ter polj za prosto besedilo v potrdilih iz člena 91(2)

Grščina in angleščina.

Zadnja posodobitev: 05/04/2024

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.