Vsebina na tej strani se prevaja.
Na voljo pa so informacije v naslednjih jezikih:
Swipe to change

Uredba Bruselj IIb – Zakonski spori in spori v zvezi s starševsko odgovornostjo (prenovitev)

Latvija

Vsebino zagotavlja
Latvija