Uredba Bruselj IIb – Zakonski spori in spori v zvezi s starševsko odgovornostjo (prenovitev)

Informacije za posamezne države in spletni obrazci v zvezi z Uredbo (EU) 2019/1111

Splošne informacije

UREDBA SVETA (EU) 2019/1111 z dne 25. junija 2019 o pristojnosti, priznavanju in izvrševanju odločb v zakonskih sporih in sporih v zvezi s starševsko odgovornostjo ter o mednarodnem protipravnem odvzemu otrok (prenovitev), ki razveljavlja Uredbo (ES) št. 2201/2003.

Uredba se uporablja v vseh državah članicah Evropske unije razen na Danskem.

Sodna odločba, izdana v državi članici, se v drugih državah članicah prizna, ne da bi bilo potrebno za priznanje začeti kakršen koli poseben postopek.

Odločba v sporih v zvezi s starševsko odgovornostjo, ki je izdana v državi članici in je izvršljiva v tej državi članici, je izvršljiva v drugih državah članicah, ne da bi bila za to potrebna razglasitev izvršljivosti.

Uradno dovoljenje za izvršitev (eksekvatura), vmesni postopek, ki je potreben za čezmejno izvršitev, je odpravljeno za vse odločbe. Za namene izvrševanja odločbe, izdane v drugi državi članici, v državi članici, stranka, ki zahteva izvrševanje, predloži organu, pristojnemu za izvrševanje: (s) kopijo odločbe in (b) ustrezno potrdilo.

Uredba določa devet standardnih obrazcev.

Uredba tudi lajša pretok javnih listin in dogovorov o prenehanju življenjske skupnosti in razvezi ali sporih v zvezi s starševsko odgovornostjo med državami članicami.

Mehanizem za hitro vrnitev v primeru ugrabitve otroka v veliki meri temelji na mehanizmu vračanja iz Haaške konvencije iz leta 1980, ki ga uredba dopolnjuje. Zagotavlja tudi, da je postopek vrnitve otroka hitrejši (največ 6 tednov za sodišče prve stopnje in 6 tednov za vsako pritožbeno sodišče). Poleg tega bo moral biti osrednji organ učinkovit pri obdelavi zahtevka (5-dnevni rok za potrditev prejema zahtevka).

Uredba daje otrokom tudi možnost, da v sporih v zvezi s starševsko odgovornostjo in v primerih mednarodne ugrabitve otrok izrazijo svoje mnenje med postopkom.

Uredba spodbuja boljše sodelovanje med osrednjimi organi, ki so neposredna kontaktna točka za starše. Vsaka država članica imenuje enega ali več osrednjih organov za pomoč pri uporabi te uredbe v sporih v zvezi s starševsko odgovornostjo.

Evropski portal e-pravosodje zagotavlja informacije o uporabi uredb in uporabniku prijazno orodje za izpolnjevanje obrazcev.

Praktični vodnik za uporabo Uredbe Bruselj IIb je na voljo na tej strani: Publikacije Evropske pravosodne mreže.

Za podrobnejše informacije o posamezni državi izberite ustrezno zastavico.

Zadnja posodobitev: 01/03/2023

Stran vzdržuje Evropska komisija. Informacije na teh straneh ne izražajo nujno uradnega stališča Evropske komisije. Komisija ne sprejema nobene odgovornosti v zvezi z informacijami in podatki, vsebovanimi ali navedenimi v tem dokumentu. Pravila glede avtorskih pravic spletnih strani EU so navedena v pravnem obvestilu.